Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2018

2018
(kronikář Alena Křížková)První schůze výboru SDH v letošním roce se konala v pondělí 8. ledna od 17 hod. v hasičské zbrojnici. Po zhodnocení prosincové VVH informovala pokladní sboru Anna Černá o zvýšení sazby, při proplácení cestovních příkazů, na 3,70 Kč/km. Složení výboru SDH zůstává i pro rok 2018 stejné.

Složení výboru SDH a ostatních funkcí pro rok 2018:
Starosta SDH:             Jaroslav Dziásek
Náměstek starosty:     Kamil Tuček (referent MTZ)
Velitel JSDH:             Jakub Roubíček, DiS.
Jednatel SDH:            Alena Dziásková
Pokladník SDH:         Anna Černá
Vedoucí ml. hasičů:    Alena Křížková
Člen výboru:               Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Revizní rada:              Vlastimil Sudek, Hana Dvořáková,
                                    Jaroslav Šíma
Kronikář:                    Alena Křížková

K 1. lednu 2018 byli odhlášeni tito členové: pro neplacení členských příspěvků - Rybák Radomír. Na vlastní žádost - Matuška Jaroslav, Černý František, Drtilová Alena, Vacková Edita, Švehlová Johana, MH - Zázvorka Patrik, Kocúr Jakub, Cihlář Petr a Červinka David.
V současnosti, k 28. únoru 2018, má sbor 69 členů, z toho 14 mladých hasičů, 10 žen a 45 mužů.
V měsíci lednu a únoru využíval kolektiv mladých hasičů tělocvičnu 2. Základní školy ve Štětí, ke svým sobotním tréninkům, kde se mohli plně věnovat zimní přípravě na soutěžní sezonu.
V pátek 19. ledna se konala Výroční valná hromada SDH Vědomice. Za náš sbor se účastnili Alena a Petr Křížkovi.
Již 53. hasičský ples se konal v sobotu 10. února se ve velkém sále Kulturního střediska ve Štětí. Hrála nám jako tradičně výborná kapela Fantazie, p. Totha z Polep. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě celé tomboly a shánění sponzorských darů.    
Nová, v pořadí již třetí kronika sboru byla zakoupena 12. února u f. PAVLIK CZ s.r.o. z Pardubic. Kronika ve formátu A4 a obsahem 200 listů je v hnědé kůži se zlatým potiskem.
V sobotu 17. února v 8:25 hod. se členovi sboru, Davidu Svobodovi a jeho ženě Tereze, narodila dcera Anežka (49cm a 2,95kg). Rodičům gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví.
Dne 23. února se v Bechlíně uskutečnila VVH Okrsku Štětí. Náš sbor zastupoval Vlastimil Sudek a Jaroslav Dziásek.
V sobotu 24. února probíhalo v Terezíně školení rozhodčích dospělých, pořádané OSH Litoměřice. Z našeho sboru se zúčastnili Alena Dziásková, Jaroslav Dziásek a Bronislav Dvořák, kteří školení úspěšně zakončili.
V sobotu 17. března zahájili mladí hasiči soutěžní sezonu v Ostravě, kde se konal 1. závod Českého halového poháru v běhu na 60m s překážkami. Náš sbor reprezentoval v kategorii starších Vojtěch Čecho (14 let), který s časem 15,26 s. skončil na 53. místě ze 141 závodníků.
Druhé kolo Českého halového poháru se konalo 24. a 25. března v Jablonci nad Nisou. V sobotu na start nastoupili starší žáci. Vojta Čecho si i tentokrát zlepšil svůj osobní rekord na 14,91 s., s kterým se umístil na 69. místě ze 191 závodníků. Neděle patřila mladším žákům a žákyním. Barbora Dziásková (7 let) se s časem 26,37 s. umístila na 94. místě ze 117. Jiří Havner (9 let) s časem 25,23 s. na 91. místě a Tomáš Havner (9 let) s časem 23,16 s. na 82. místě ze 107 soutěžících.
Shromáždění starostů a představitelů SDH se konalo v sobotu 24. března v Trávčicích. Za náš sbor se účastnili Jaroslav Dziásek, zasloužilý hasiči Václav Ernst a Vlastimil Sudek.
V pátek 6. dubna se v Předoníně uskutečnilo Jednání Okrsku. Za náš sbor se zúčastnili Anna Černá, Jaroslav Dziásek, Vlastimil Sudek.
V sobotu 7. dubna se v obci Klapý konal první letošní Závod požární všestrannosti, kterého se měl účastnit i tým našich mladších žáků. Bohužel se museli odhlásit v den soutěže ze zdravotních důvodů. Na trať vyrazili alespoň starší žáci Vojtěch Čecho (14 let) a Jakub Chalupa (11 let), kteří dostali možnost připojit se k týmu starších žáků z Vědomic. Přestože jim to skvěle běhalo, nasbírali zbytečné trestné body (bohužel naší vinnou) a skončili tak na 7. místě z 18 soutěžních týmů.
Dalšího branného závodu se mladí hasiči účastnili v sobotu 14. dubna, tentokrát ve Vědomicích. Tým mladších žáků složený z našich děvčat Barbora Dziásková, Barbora Křížková a Oliwia Chalupa, doplnil domácí soutěžící Jan Marek, který děvčatům dopomohl k nádhernému 7. místu. Náš Vojtěch Čecho na oplátku doplnil tým starších žáků SDH Vědomice, kterým se podařilo vybojovat bronzovou medaili. Na start se Vojta postavil ještě jednou a to premiérově i v kategorii dorostenec-jednotlivec, kde skončil na 6. místě.
V pátek 20. dubna jsme se již podruhé zapojili do projektu Den Země. V letošním roce jsme přivítali děti z mateřských a základních škol přímo v hasičské zbrojnici, kde byly seznámeni s prací hasičů, zásahovou technikou i kroužkem mladých hasičů. Velké díky patří všem, kteří se na této akci podíleli - profesionální hasiči PS Štětí, velitel Jednotky SDH Štětí Jakub Roubíček a mladí hasiči ve složení Martin Devera, Vojtěch Čecho, Barbora Křížková a jejich vedoucí Alena Křížková.
Člen našich mladých hasičů Vojtěch Čecho se v sobotu 21. dubna společně s týmem starších žáků SDH Vědomice účastnil 1. kola hry Plamen na ZPV v Charvatcích. O týden později 28. dubna soutěžili na Pohárové soutěži družstev v Terezíně. V požárním útoku CTIF a klasickém požárním útoku vybojovali krásné 2.místo.
Tým žen se v sobotu 21.4. zúčastnil 4.ročníku Memoriálu Jiřího Kerouše, na Námětí T.G.Masaryka v Holicích. V požárním útoku se jim nakonec podařilo získat krásné 3. místo s časem 20,52 s.
V pondělí 30. dubna se uskutečnilo tradiční zapálení vatry při příležitosti oslav Pálení čarodějnic. Tak jako každý rok i letos proběhlo samotné zapálení vatry i následná asistence při ohňostroji úspěšně.
Řádná valná hromada se uskutečnila v pátek 4. května 2018 od 17 hodin v hasičské zbrojnici. Celkem se schůze zúčastnilo 22 členů, nebyla tedy usnášení schopná. Schůzi zahájil starosta SDH Jaroslav Dziásek. Informoval členy o blížící se domácí soutěži, která se uskuteční v sobotu 12. května na Městském stadionu ve Štětí. Letošní ročník soutěže „O pohár města Štětí“ a „Podřipská hasičská liga“, budou spojeny s dětskou soutěží. Seznámil přítomné s průběhem příprav soutěže a vyzval případné dobrovolníky o výpomoc s přípravou hřiště i se samotnou soutěží. Hospodářka sboru Anna Černá přítomné informovala o stavu hospodaření. Sbor obdržel z grantového programu města dotaci, která je určena na podporu požárního sportu mladých hasičů a týmu žen.
Předseda kontrolní a revizní komise Vlastimil Sudek přednesl revizní zprávu za rok 2017. Samotná inventura byla provedena bohužel se zpožděním až v březnu 2018 a je v ní spousta nesrovnalostí. Přestože během konání inventury byly vznesené dotazy či pochybnosti předsedy komise p.Sudka zodpovězeny a vyvráceny, ocitly se opětovně i v závěrečné revizní zprávě. To sklidilo velkou nelibost nejen mezi členy výboru, ale i mezi ostatními členy sboru. Jednalo se totiž např. o chybějící materiál (dle zprávy rev.komise), který se ve skutečnosti nacházel stále v majetku sboru, jak fyzicky tak i papírově. Předseda komise jej však vzhledem k nedůkladně provedené inventuře přehlédl. Dále šlo i o materiál, který již byl v dřívějších letech odepsán jako zničený, bohužel i tato skutečnost nebyla zjevně v dřívějších letech během inventury důkladně zapsána. Před ukončením inventury bylo předsedovi revizní komise vše doloženo a potvrzeno, že nepořádek je spíše v papírech a dokumentech revizní komise a bylo by třeba v dalších letech více a lépe dbát na samotné provádění inventury, evidenci majetku a následném důkladném a přesném zapisování či odpisování.
V závěrečné diskuzi Václav Ernst opětovně vyjádřil nespokojenost nad vedením valné hromady (chybí místa k sezení pro všechny přítomné členy), špatnou komunikací mezi členy i nulovou komunikaci se spřáteleným sborem v rakouském Langenlois.
Vlastimil Sudek nespokojeně poznamenal, že nebyl včas informován ohledně možnosti zakoupení medaile k 100.výročí založení republiky. Starosta sboru Jaroslav Dziásek jej však upozornil, že o možnosti zakoupení medailí informoval průběžně již od září 2017. V.Sudek dále informoval, že v minulých týdnech proběhlo neformální setkání starších členů sboru, které se bude opakovat opět v měsíci červnu, mimo hasičskou zbrojnici.
V sobotu 5. května se mladí hasiči zúčastnili 1.kola 5.ročníku soutěžního seriálu Stimax Cup v Lhenicích. Sbor reprezentovalo celkem 9 dětí, které bojovaly jak o život. Pro některé z nich to byla dokonce soutěžní premiéra. V běhu na 60m s překážkami vybojovaly děti tato umístění - 4. místo Barbora Dziásková, 7.místo Oliwia Chalupa, 22.místo Barbora Křížková, 32.místo Nikola Chabadová, 12.místo Tomáš Havner, 19.místo Jiří Havner, 29.místo Lukáš Dziásek, 49.místo Tobiáš Chabada a 18. místo Vojtěch Čecho.
Vojtěch Čecho současně doplnil tým starších žáků SDH Vědomice v požárním útoku Lhenického dvojboje, kde se umístili na 6. místě.


34. ročník soutěže „O pohár města Štětí“  a 8. ročník „Podřipské hasičské ligy“ a 7. ročník mladých hasičů „O pohár starosty SDH Štětí“
Datum konání :           12. 5. 2018
Místo konání :            Městský stadion Štětí
Velitel soutěže :          Jaroslav Dziásek
Hlavní rozhodčí :        Jindřich Konfršt, Zdeňka Nováková
Startér :                       Pavel Novák
Rozhodčí u terčů :      Jakub Roubíček
Prezence :                   Anna Černá, Alena Křížková
Finance a stravování : Anna Černá
Psaní diplomů :           Alena Křížková
Měření hadic :            L´ubomír Božek
Zdravotnická služba : Červený Kříž – Tereza Landová
Časomíra :                  od Podřipské hasičské ligy – Robert Pánek 
Dodávka vody :         2x SDH Malešov, SDH Snědovice,
                                   SDH Vrbice
Fotograf :                   Alena Křížková
Občerstvení :              SDH Malešov + člen SDH Štětí David Svoboda
Další pořadatelé :       Josef Widtmann, Jaroslav Šíma, Josef Juriga

Hosté :                        starosta města Mgr. Tomáš Ryšánek
                                   místostarosta města Mgr. Ing. Miroslav Andrt

Tým žen - Štětí :                                     Tým ml. hasičů - Štětí :
Alena Dziásková                                     ved. Petr Křížek
Jaroslava Lochmanová                            Barbora Dziásková
Jana Pokorná                                           Nikola Chabadová
Sára Kočinová                                         Jiří Havner
Kateřina Rendlová                                  Tomáš Havner
Iva Liebscherová                                     Tobiáš Chabada
Petra Stehlíková                                       Lukáš Kocúr
                                                                 Lukáš Dziásek

Výsledky žen :
O pohár města Štětí                           8.místo – čas 45,95 sek.
Podřipská hasičská liga (PHL)          8.místo – čas 40,76 sek.

Výsledky ml .hasičů
O pohár starosty SDH Štětí               4.místo – čas 31,80 sek.
Podřipská hasičská liga (PHL)          3.místo – čas 27,18 sek.

Přehled účastníků a jejich výsledky:

SDH – MUŽI

O pohár města Štětí

PHL

Čas

Umístění

Čas

Umístění

Háj u Duchcova

25,33

9.

32,42

11.

Brozany

29,49

10.

23,98

8.

DDM Armex Děčín

21,16

5.

16,74

3.

Předonín B

18,41

1.

14,97

1.

Štrbice B

23,45

7.

16,32

2.

Zeměchy

19,97

4.

16,93

5.

Černouček

24,36

8.

30,58

10.

Předonín A

21,36

6.

20,72

7.

Měrunice

19,93

3.

19,09

6.

Mělník – Blata

18,78

2.

16,91

4.

Boletice

42,31

11.

24,98

9.

 

SDH – ŽENY

O pohár města Štětí

PHL

Čas

Umístění

Čas

Umístění

Štrbice

NP

9.

21,29

5.

Boletice

24,57

6.

22,73

6.

Dřemčice

20,57

2.

20,88

4.

Štětí

45,95

8.

40,76

8.

Hrobce

22,22

3.

NP

9.

Měrunice

22,80

5.

NP

9.

Mělník – Blata

30,65

7.

20,42

3.

Háj u Duchcova

NP

9.

25,92

7.

Předonín

22,79

4.

19,91

2.

N. Dvory Kikinky

18,39

1.

19,34

1.

 

SDH - ML.ŽÁCI

O pohár starosty SDH

PHL

Čas

Umístění

Čas

Umístění

Hrobce A

27,89

3.

25,42

2.

Lány

27,42

2.

49,66

5.

Předonín

41,10

5.

27,67

4.

Štětí

31,80

4.

27,18

3.

Nové Dvory

21,81

1.

22,38

1.

Hrobce B

31,80

4.

NP

6.

 

SDH - ST.ŽÁCI

O pohár starosty SDH

PHL

Čas

Umístění

Čas

Umístění

Předonín

24,65

3.

49,88

5.

Lány

18,29

2.

30,25

4.

Želízy

16,46

1.

16,79

1.

Hrobce

NP

5.

21,98

3.

Černouček

58,56

4.

18,84

2.

 

V den soutěže panovalo nádherné slunné počasí. Začátek soutěže byl bohužel poznamenán neshodami se štětskými fotbalisty, kteří ve stejný čas na vedlejším hřišti hráli zápas. Každoročně náš sbor řeší neochotu oddílu SK Štětí umožnit nám pořádání hasičské soutěže na Městském stadionu. Nepomohlo ani zapojení místostarosty města Mgr. Ing. Mirolava Andrta, díky kterému se sice mohla soutěž ve Štětí konat, bohužel ale s omezeními a podmínkami, které byly pro náš sbor nevyhovující až diskriminující. Občerstvení, ve formě pojízdné maringotky bylo zajištěno členy SDH Malešov a naším členem p.Davidem Svobodou. Velkým zklamáním bylo nenastoupení domácího týmu mužů. Součástí soutěže dospělých se v letošním roce stala i soutěž mladých hasičů v kategorii starších a mladších žáků. V té náš sbor reprezentovalo 7 dětí, kterým se podařilo dosáhnout až na stupně vítězů.
V měsíci květnu se starší žák Vojtěch Čecho účastnil několika soutěží společně s týmem SDH Vědomice. 8.května to byl Pohár mládeže v Černoučku, kde se ve štafetě 4x60m a požárním útoku umístili na 2. místě. 12. a 13. května se na cvičišti SDH Terezín účastnili 11. ročníku litoměřické soutěže O putovní pohár Květoně Grunta, kde skončili na 3. místě.
Největšího úspěchu ale dosáhli ve dnech 19. a 20. května na 2. kole Hry Plamen v Polepech. Zde se umístili na nádherném 1. místě a zajistili si tak postup na krajské kolo Hry Plamen do Ústí nad Labem. Kde během víkendu 22.-24. června opět zvítězili a nominovali se tak na Mistrovství ČR hry Plamen v Plzni 1.-3.července za Ústecký kraj. Po třídenním maratonu skončili na 13.místě z 15 týmů z celé České republiky a prolomili tím tak historický milník. Prozatím totiž každý tým reprezentující Ústecký kraj skončil na posledním místě.
V sobotu 2. června se naši mladí hasiči účastnili Memoriálu Václava Linharta v Křešicích, kde soutěžili ve štafetě na 4x60 m s překážkami a požárním útoku.
Tým mladších žáků soutěžil ve složení – Lukáš Dziásek, Jiří Havner, Tomáš Havner, Tobiáš Chabada, Lukáš Kocúr, Barbora Křížková a ved. Petr Křížek.
Ve štafetě na 4x60m skončili s časem 69,86 s. na průběžném 5. místě, v požárním útoku s časem 38,07 s. na 6. místě. Celkově se umístili na 6. místě.
Barbora Křížková doplnila navíc tým mladších žáků SDH Vědomice B, s kterým se umístili na 3. místě. Vojtěch Čecho doplnil tým starších žáků SDH Vědomice, kteří vybojovali 4. místo.
V sobotu 9. června v 18:33 hod. se členovi sboru, Oldřichu Krejčímu a jeho ženě Weronice, narodila dcera Miriam (50cm a 3,24kg). Rodičům gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví. Třem starším sourozencům, Jakubovi, Oliwii a Teresii spoustu společné radosti.
V sobotu 17. června se mladí hasiči účastnili 2. kola 5. ročníku STIMAX CUP v Lubenci. V běhu na 60m s překážkami vybojovaly děti tato umístění – 3. místo Barbora Dziásková, 12.místo Barbora Křížková, 21.místo Lukáš Dziásek, 22.místo Tobiáš Chabada a 4. místo Vojtěch Čecho. Dětem se velice daří a soutěž od soutěže dosahují lepších a lepších výsledků.
V neděli 24. června ve 23:50 hod. se členovi sboru, Janu Lebduškovi a jeho přítelkyni narodil prvorozený syn Jan.
Nového člena do rodiny přivítala i členka našeho sboru Hana Dvořáková se svým partnerem. Syn Patrik Lupač se jim narodil 9.srpna v Roudnici n.L. (49cm, 3180g). Rodičům gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví.
V období od měsíce dubna do září byl nakoupen nový materiál z dotace, kterou sbor v březnu obdržel z grantového programu města Štětí. Ta byla určena na podporu požárního sportu mladých hasičů a týmu žen.


Přehled nakoupeného majetku:

MLADÍ HASIČI

Množství

Sport.rozdělovač pro 100m přek. - bez spojek, modrý

2 ks

Pevná tlak.spojka C52-2" – kovaná

2 ks

Pevná tlak.spojka B75-2,5" – kovaná

4 ks

Fixační kroužek k pevné spojce ROT Supra

4 ks

Dětská sada hadic DIN pro 60m překážek

2 sady

Dětská sada hadic ROTT pro 60m překážek

2 sady

Sada hadic ROTT pro 100m překážek

2 sady

Hasičský univerzální klíč

1 ks

Bariéra (břevno) 70 x 200cm

1 ks

Bariéra 150/170cm  stavitelná

1 ks

Koncovka ROTT

2 ks

Buzola

2 ks

Dětské dresy (černo-modré s dl.rukávem)

5 ks

Sportovní taška na dresy

1 ks

Sací koš PH – Sport s klapkou

1 ks

Hadice B75 Flamenflex-F PUR 10m s prot.kov.spojkou

1 ks

Hadice C52 Flamenflex-F PUR 10m s prot.kov.spojkou

1 ks

Hadicový set 2xB75 + 4xC52 PUR s prot.kov.spojkou

1 sada

Klíč na spojky a šroubení 110/75

2 ks

Proudnice C52 soutěž.Klimeš 2015 Extra s kov.spojkou

2 ks

 

 

ŽENY

Množství

Hadice C42 Flamenflex-F PUR s kov.koncovkami/20m

5ks

Hadice B65 Flamenflex s kov.koncovkami/20m

3ks

Sací koš A110 Profi, naklap.matice, klapka motýlek

1 ks

Savice PYROS 110/2,5m - červená, šroubení Profi-Extra s 3mm "O" kroužky

1 ks

Savice PYROS SS 110/2,5m - žlutá, šroubení Profi-Extra s 3mm "O" kroužky

1 ks

Rozdělovač pákový EXTRA B-CBC, bez koncovek

1 ks

Pevná tlak.spojka C52 kovaná 2" vnitř.závit s páčk.poj.

2 ks

Pevná tlak.spojka B75 kovaná 2,5" vnitř.závit s páčk.poj.

3 ks

Pevná tlak.spojka C52 kovaná

2 ks

 

V červnu byl z dotace MŠMT ČR od OSH v Litoměřicích nakoupen rozdělovač PH-Sport Speciál na požární útok, od f. Jan Benda - Požární zboží Plzeň.
Dne 9. července 2018 zemřel ve věku nedožitých 80 let Zasloužilý hasič a někdejší starosta OSH Litoměřice pan Libor Frank. Čest jeho památce!
Letošní rok zasáhla Evropu tropická vedra, která svým dlouhotrvajícím suchem a častými požáry sužovala i Českou republiku. Nejvyšší naměřená teplota 36,10 C byla naměřena 8. srpna. Ústecký kraj byl jedním z mnoha, který byl postižen velkým počtem požárů. Např. ve středu 4. července se podél trati z Lovosic do Ústí nad Labem rozhořelo 10 požárů. Zasahovalo zde na 150 hasičů z profesionálních i dobrovolných jednotek. Pravděpodobnou příčinou zahoření byly jiskry od lokomotivy. Do boje s ohněm bylo zapojeno i požární letadlo AN2, které vodu tankovalo na letišti v Roudnici nad Labem, a policejní vrtulník s Bambi vakem. Hasiči čerpali vodu do cisteren z Labe.
V sobotu 18. srpna 2018 zemřel dlouholetý starosta
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Zemřel náhle, v kruhu svých hasičů a při nejprestižnější akci sdružení PYROCAR v Přibyslavi.
Karel Richter se narodil v r.1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do sboru v rodných Kylešovicích. Byl odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na SOŠ PO ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky PO a bezpečnosti průmyslu VŠ báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu PO ČSR, kde působil jako vedoucí technického odd. Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V r.1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou SH ČMS a tuto funkci vykonával až do konce života. Byl činný také v Českém národním výboru CTIF a v SDH Braník. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček.
V sobotu 1. září se mladí hasiči účastnili 3. kola 5. ročníku STIMAX CUP v Lovosicích. Tentokrát závodníkům počasí nepřálo a celý soutěžní den se odehrával za vydatného deště. V běhu na 60m s překážkami vybojovaly děti tato umístění – 4. místo Barbora Dziásková, 21.místo Barbora Křížková, 27.místo Lukáš Dziásek, 22.místo Tobiáš Chabada a 4. místo Vojtěch Čecho.

Dne 10. září oznámila vedoucí kolektivu mládeže Alena Křížková, že k 31.12. odstupuje na vlastní žádost ze své funkce i z funkce kronikáře a správce webových stránek.
Sobota 15. září patřila v Krupce finálovému 4.kolu 5. ročníku soutěžního seriálu STIMAX CUP. V běhu na 60m s překážkami vybojovaly děti tato umístění – 4. místo Barbora Dziásková, 31.místo Lukáš Dziásek, 20.místo Tobiáš Chabada a 7. místo Vojtěch Čecho. Dětem patří velké poděkování za jejich výkony a výsledky jak v jednotlivých kolech, tak i v celoročním vyhodnocení soutěže.


STIMAX CUP 2018 – vyhodnocení jednotlivých kol

Jméno

Věk

Lhenice 5. 5.

Lubenec 17. 6.

Lovosice 1. 9.

Krupka 15. 9.

Celk. místo

Čas

Místo

Čas

Místo

Čas

Místo

Čas

Místo

Barbora Dziásková

7

24,33

4.

26,10

3.

24,84

4.

22,94

4.

4.

Barbora Křížková

8

29,33

22.

25,39

12.

36,7

21.

-

-

17.

Nikola Chabadová

10

NP

32.

-

-

-

-

-

-

-

Oliwia Chalupa

9

19,97

7.

-

-

-

-

-

-

-

Tomáš Havner

9

20,99

12.

-

-

-

-

-

-

-

Jiří Havner

9

23,73

19.

-

-

-

-

-

-

-

Lukáš Dziásek

10

26,03

29.

22,96

21.

26,20

27.

24,00

31.

25.

Tobiáš Chabada

8

56,18

49.

22,96

22.

23,27

22.

21,51

20.

23.

Lukáš Kocúr

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vojtěch Čecho

14

14,64

7.

13,93

4.

13,54

4.

13,98

7.

5.


Výkonný výbor SH ČMS rozhodl na svém zasedání dne 20. 9.2018 o volbě nového starosty sdružení (vzhledem k úmrtí ing.K.Richtera 18.8.), která by měla proběhnout na nejbližším jednání Shromáždění starostů OSH 8.12.2018. Z našeho sboru nebyl vybrán žádný vhodný kandidát.
Do dalšího ročníku Evropského týdne mobility se v pátek 21. září na Novém náměstí ve Štětí, opět zapojili členové JSDH s ukázkou své techniky.
V pátek 28. září se tým našich žen zúčastnil soutěže Boháček Cup v Nových Dvorech, kde se umístily na 4.místě.
Slavnostní vyhlášení Podřipské hasičské ligy proběhlo v sobotu 13. října v Hoštce. Družstvo mladších žáků se umístilo na 8. místě. Ženy se v kategorii TOP a ŘÍP umístily na 7.místě.

Podřipská hasičská liga – výsledky jednotlivých soutěží

Datum

Místo

1.pokus TOP

2.pokus ŘÍP

Čas

Umístění

Čas

Umístění

12.5.2018

Štětí

45,95

8.

40,76

8.

9.6.2018

Měrunice

67,69

9.

29,18

7.

16.6.2018

Hrobce

26,01

8.

22,88

8.

30.6.2018

Předonín

24,66

8.

26,58

9.

6.7.2018

Ctiněves

33,30

6.

47,32

7.

7.7.2018

Dřemčice

43,62

7.

28,47

7.

21.7.2018

Děčín

NP

8.

29,49

7.

22.7.2018

Děčín

25,83

8.

27,61

7.

19.8.2018

Brozany n.O.

28,49

6.

29,66

7.

8.9.2018

Nové Dvory

NP

7.

56,01

7.

 

 

 

7.místo

 

7.místo

 

 

 

53 bodů

 

62 bodů


Ve volbách do Zastupitelstva města Štětí, které proběhly 5. a 6. října, zvítězila Česká strana sociálně demokratická před stranou ANNO 2011 a Sportem, zdravím a prosperitou. Nově zvoleným starostou města byl jmenován Mgr.Tomáš Ryšánek. Mezi zvolenými zastupiteli byli i naši členové Mgr.Ing.Miroslav Andrt jako místostarosta MěÚ a Ladislav Kubánek jako Zastupitel města.
V sobotu 20. října se mladí hasiči účastnili Závodu požárnické všestrannosti v Lukavci. Tým mladších žáků soutěžil ve složení – Barbora Dziásková, Lukáš Dziásek, Tobiáš Chabada a Štěpán Mareš. Děti se umístily na 14. místě.
V neděli 21. října se uskutečnilo v prostorách stanice HZS Litoměřice školení vedoucích mládeže, pořádané OORM v Litoměřicích. Z našeho sboru se zúčastnili manželé Alena a Petr Křížkovi a Marcela Beranová.
V neděli 28. října vykonali naši členové Jaroslav Dziásek a Josef Widtmann čestnou stráž se zástavou při kladení věnců při oslavách 100 let od založení československé republiky. Ty se konaly u 1. Základní školy, městské radnice a na Husově náměstí, kde byly zakončeny slavnostním ohňostrojem.
Na schůzi Podřipské hasičské ligy, v neděli 28. října, bylo zveřejněno  11 termínů soutěží, které se budou konat v roce 2019. Ve Štětí byl termín stanoven na sobotu 11. května. Za náš sbor se účastnil Jaroslav Dziásek.
Valná hromada mladých hasičů se konala ve středu 12. prosince od 16 hodin v prostorách nové klubovny mladých hasičů v Pivovarské ulici čp. 741. Všichni byli seznámeni s celoroční činností a úspěchy dětí, také s plánem na rok 2019. Během valné hromady se s dětmi rozloučila jejich dosavadní vedoucí Alena Křížková.  

V současnosti, k 31. 12. 2018,  má sbor 73 členů, z toho 15 mladých hasičů, 10 žen a 48 mužů. V letošním roce byli přijati tito členové: MH – Chabada Tobiáš, MH – Chabadová Nikola, MH – Mareš Štěpán, Novák Jaroslav, Rybář Radek, Dohnal Martin a Smieško Roman.

Různé:
V letních měsících provedl p.Lubomír Božek nové el.rozvody v hasičské zbrojnici ve Stračí.
Jednotka sboru asistovala během konání Národního festivalu dechových orchestrů FEDO ve dnech 22.-24.6.2018
Během letních měsíců připravila Jednotka sboru pěnu při oslavách Dětského dne v Radouni, Počeplicích, Račicích, ale i v Mateřské škole Beruška ve Štětí a na Stračenské pouti. V měsíci říjnu pak asistovala při plochodrážních závodech na Městském stadionu.
 4.září byli členové sboru Vlastimil Sudek, Václav Ernst a Josef Widtmann v Hřensku, kam byli jako zasloužilý hasiči pozváni na návštěvu. Kromě prohlídky tamní SDH a soutěsek, měli možnost shlédnout film ze zásahových akcí SDH Hřensko.
V letošním roce zasahovala Jednotka sboru např. při požáru skladových budov v Roudnici nad Labem, garáži v obci Drahobuz, vagonu s dřevem v Račicích, solární elektrárny za Hoštkou, elektroinstalace ve firmě Mondi nebo požáru kuchyně v ul.1.Máje ve Štětí a spadlém stromu na radouňském kopci.
V pátek 23.11. se na Malešově konala schůze okrsku. Hlavním tématem byly soutěže a akce jednotlivých sborů konané během roku. Za náš sbor se zúčastnili Jaroslav Dziásek, Vlastimil Sudek a Anna Černá.
V sobotu 24.11. se konalo Shromáždění starostů a představitelů SDH v Trávčičcích.
Ve středu 5.prosince připravila pro mladé hasiče Mikulášskou nadílku nová vedoucí Marcela Beranová. 
V měsíci listopadu a prosinci bylo ze zbylé finanční hotovosti z Grantu města Štětí nakoupeno: 2ks proudnice Excellent C52 od firmy STIMAX International s.r.o. Teplice, 2 ks lapač na diabolky, 300ks papírových terčů a 1000ks diabolek 4,5mm od f.Goddgoods.cz J.Kasnar Červený Kostelec. Dále stan Deluxe s bočnicemi a 3 sety Dortmund (stůl + 2 lavice) od f.Kokiska s.r.o. Sadov.
Tak jako každý rok asistovali členové jednotky 31. prosince při přípravách a zabezpečení silvestrovského ohňostroje na Novém náměstí ve Štětí.

 
 

Facebook

hodiny