Jdi na obsah Jdi na menu
 


 


Vítáme Vás na oficiálních stránkách
 

Sboru dobrovolných hasičů města Štětí.


 

Kontakt pro veřejnost a média:

oddělení PR a komunikace

 

+420  728 37 22 42PROGRAM A BLIŽŠÍ INFORMACE O DNI HASIČŮ 2019

image002.png

                                                              

kliknutím na logo se dozvíte více

informace o celé akci také naleznete na:        Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 


Naše facebookové stránky -  fb_icon_325x325.png  Hasiči města Štětí


Partnerem Sboru dobrovolných hasičů ve Štětí a akce Den hasičů 2019

je

 images.png


 

 
Tyto stránky slouží pro prezentaci sboru a jednotky, informaci o jejich činnosti, technickém vybavení, historii sboru, požárním sportu a mnohém dalším.

Věnujeme se požární ochraně, preventivně výchovné činnosti, organizování kulturních či společenských akcí, soutěží a závodů v požárním sportu. Účastníme se také akce AJAX, Týdne mobility, Dne Země, Noci s Andersenem a pořádáme prohlídky hasičské zbrojnice a techniky zvláště pro žáky základních či mateřských škol. Od roku 1994 udržujeme blízké přátelství i spolupráci s hasičským sborem v rakouském Langenlois.

Každoročně pořádáme hasičskou soutěž „O pohár města Štětí“, které se účastní i týmy štětských hasičů a hasiček. Ženský tým se pravidelně účastní i Podřipské hasičské ligy a mnoha dalších soutěží.  

Mladí hasiči se věnují procvičování požárního útoku, i ostatním sportovním činnostem s hasičskou tématikou, také zdravovědě, topografickým značkám apod. Během roku se zúčastňují různých soutěží vč.námi pořádané soutěže "O pohár starosty SDH Štětí", branných závodů, soutěžního seriálu Stimax Cup a od roku 2017 i Podřipské hasičské ligy.

 

 
Složení členského výboru SDH Štětí

 

 

Starosta sboru                           Jaroslav Dziásek

Místostarosta sboru                   David Svoboda

Jednatelka                                 Alena Dziásková

Velitel zásahové jednotky          Kamil Tuček

Hospodář                                   Anna Černá

Vedoucí kolektivu mládeže       Marcela Beranová

Člen výboru                               Mgr. Ing. Miroslav Andrt

 

 


 

Složení kontrolní a revizní rady SDH Štětí

 

Předseda KRR                            Vlastimil Sudek

Členka KRR                                Hana Dvořáková 

Člen KRR                                    Jaroslav Šíma