Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů Štětí a Hasičů města Štětí. Pohotovostní telefon: +420 724 186 257 . Telefonní kontakt pro veřejnost a média +420 728 372 242.

 

 

insta.jpg

facebookweb.png.jpg

twitter.png

 

 

 

Tyto stránky slouží pro prezentaci sboru a jednotky, informaci o jejich činnosti, technickém vybavení, historii sboru, požárním sportu a mnohém dalším.

Věnujeme se požární ochraně, preventivně výchovné činnosti, organizování kulturních či společenských akcí, soutěží a závodů v požárním sportu. Účastníme se také akce AJAX, Týdne mobility, Dne Země, Noci s Andersenem a pořádáme prohlídky hasičské zbrojnice a techniky zvláště pro žáky základních či mateřských škol. Od roku 1994 udržujeme blízké přátelství i spolupráci s hasičským sborem v rakouském Langenlois.
Každoročně pořádáme hasičskou soutěž „O pohár města Štětí“, které se účastní i týmy štětských hasičů a hasiček. Ženský tým se pravidelně účastní i Podřipské hasičské ligy a mnoha dalších soutěží.  
Mladí hasiči se věnují procvičování požárního útoku, i ostatním sportovním činnostem s hasičskou tématikou, také zdravovědě, topografickým značkám apod. Během roku se zúčastňují různých soutěží vč.námi pořádané soutěže "O pohár starosty SDH Štětí", branných závodů, soutěžního seriálu Stimax Cup a od roku 2017 i Podřipské hasičské ligy.

Složení členského výboru SDH Štětí

Starosta sboru                            Jaroslav Dziásek

náměstek starosty sboru            David Svoboda

Jednatelka                                  Alena Dziásková

Velitel sboru a jednotky              Kamil Tuček

Hospodář                                    Anna Černá

Vedoucí kolektivu mládeže         Marcela Beranová

Člen výboru                                Mgr. Ing. Miroslav Andrt

Člen výboru / kronikář                Hana Dvořáková

Technik MTZ                              Tomáš Strouhal

Složení kontrolní a revizní rady SDH Štětí

Předseda KRR                            Vlastimil Sudek

Člen KRR                                    Tereza Svobodová

Člen KRR                                    Jaroslav Šíma

 

 

Náš tým

Personální obsazení zdravotnického útvaru.

 
23. 5. 2020 | Rubrika: Zdravotnický tým

do roku 2019

Naše největší zásahy do roku 2019.

 
12. 5. 2020 | Rubrika: Zásahy

Silvestrovský ohňostroj

Na silvestrovském ohňostroji, který pořádá město Štětí již mnoho let, každoročně zajišťujeme požární dozor a obhlídku po skončení ohňostro

 
12. 5. 2020 | Rubrika: Naše akce

Soutěž o pohár města Štětí

Každý rok se již 26 let pořádá v měsíci květnu soutěž v požárním sportu o "Pohár města Štětí" ve Štětí na městském stadionu. 

 
11. 5. 2020 | Rubrika: Naše akce

Vánoce s hasiči Štětí

V roce 2019 jsme snad položili základní kámen nové tradici. Vánoce s Hasiči Štětí. V roce 2020 se na ní můžete těšit také. 

 
11. 5. 2020 | Rubrika: Naše akce
 

Facebook

hodiny