Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2014

2014
(kronikář Václav Ernst)


49. hasičský ples se konal 8.února na velkém sále kulturního střediska a měl i letos výbornou návštěvnost. Hrála nám opět osvědčená kapela p.Totha z Polep. Jako předcházející léta tak i letos měli lví podíl na dobrém výsledku celé akce, místní obchodníci a podniky svými příspěvky do tomboly.
28.února se konala okrsková výr.val.hromada v požární zbrojnici ve Vrbici za přítomnosti 20 členů a jako host byl přítomen starosta OSH Josef Mikeš. Náš sbor zastupovali Vlast.Sudek, Marek Tuček, Jakub Roubíček a V.Ernst.
Dne 2.května se konalo na zámku v Přibyslavi předávání ocenění za různé zásluhy. Této akce byl přítomen i náš člen Milan Vacek za doprovodu starosty Vlast.Sudka. Milan Vacek byl pozván aby převzal z rukou starosty sdružení hasičů ČMS ing.Karla Richtra medaili „Za záchranu života“ (za zásah při události 10.5.2013). Od sboru obdržel speciální víceúčelový nůž kapesní.
Letošním rokem uběhlo 150 let co bylo v Čechách založeno české dobrovolné hasičstvo. Na počest tohoto výročí bylo SH ČMS vydána medaile, kterou obdrželi tyto členové sboru:
Od OSH: Vlastimil Sudek, Alena Dziásková, Ivo Šach a V.Ernst. Milan Vacek 2.5. v Přibyslavi.
Výbor sboru předal: Frant.Černý, Widtmann Josef, Myška Josef, Dziásek Jaroslav, Švehlová Johana, ing.Miroslav Andrt, Červinka Jindřich, Karel Holeček, Kožarský Rost., Šíma Jaroslav, Černá Anna, Zalabák Josef, Juriga Josef, Roubíček Jakub, Benýr Jaroslav, Frencl Antonín, Kabát Milan, Tuček Marek, starosta MěÚ Mgr.Tomáš Ryšánek.
VH se konala v pátek 10.května od 17:00 hod. ve společ.místnosti požární zbrojnice, za přítomnosti 26 členů, 8 členů omluveno. Jednání vedl starosta Vlast.Sudek s tímto programem:
- příprava na 30.ročník soutěže „O pohár města Štětí“ a 4.roč.“Podřipské hasičské ligy“. Organizace a změna poplatku – nově bude 50% ze startovného.
- informace o republikové slavnosti dobr.hasičů v Litoměřicích 6.-7.6.2014
- že letošního FEDO se zúčastní i kapela z Langenlois, Rakousko.
- 17.5. oslaví SDH Vrbice 141 let trvání a 695 let obce. Doporučuje se účast.

30.ročník soutěže „O pohár města Štětí“ a 4.ročník „Podřipské hasičské ligy“
Datum konání:                       25.května 2014
Místo konání:                         sportovní stadion
Velitel soutěže:                      Vlastimil Sudek
Zástupce:                                Jakub Roubíček
Hlavní rozhodčí:                    Jindřich Konfršt, Bechlín
Startér:                                   Pavel Novák, Hrobce
Rozhodčí u terčů:                   Jindřich Červinka
Prezentace:                             Václav Ernst
Finance a stravování:             Anna Černá
Psaní diplomů:                       František Kubricht, Mnětěš
Laminování diplomů:             Johana Švehlová
Měření hadic:                         Bronislav Dvořák
Zdravotnická služba:              David Svoboda
Komentátor + ozvučení:        Josef Mareš, N.Dvory
Časomíra Štětí:                       Milan Vacek
Náhradní časomíra:                PS Předonín
Dodávka vody:                      T805 Štětí – Rost.Kožarský
                                               T805 – PS Roudnice n.L.
Kameraman:                           Milan Syrový
Fotograf:                                Zdeněk Dědičík
Občerstvení:                           Jiří Trutnovský, správce hřiště
Další pořadatelé:                    Josef Widtmann, Josef Myška,
                                               Jaroslav Šíma, Alena Křížková
Hosté: Ing.Miroslav Andrt, místostarosta MěÚ, Ing.Jiří Dostálek, ředitel fy.UNISTROJ, Čestmír Opluštil, starosta SDH Vrbice.
Patronát nad soutěží: Mgr.Tomáš Ryšánek, starosta města, plk.ing.Pavel Grund, ředitel HZS Litoměřice.
Den před soutěží se nad městem snesl vydatný déšť s bouřkou – v areálu sportoviště uhodil blesk do jedné břízy. Z toho důvodu byla příprava na soutěž dokončena těsně před zahájením, které bylo v 10:00 hodin. Bohužel hned při prvním pokusu o zvládnutí disciplíny, z neznámých důvodů vypověděla službu naše el.časomíra – ačkoliv všechny předcházející ověřovací zkoušky ukazovaly správnou funkčnost. Po chvilce zjišťování závady a opětné zkoušce (funkční), byl proveden druhý pokus úkolu. Bohužel opět se projevila stejná porucha – t.j.že po splnění úkolu se časomíra nezastavila! Po dohodě vedoucích soutěžních družstev, byla dovezena náhradní el.časomíra od PS Předonín se sklopnými terči. Soutěž pak pokračovala v 11:25 hodin a skončila v 15:30 hodin vyhodnocením.

Přehled účastníků a jejich výsledky

SDH - MUŽI

O pohár města Štětí

PHL

Čas

Umístění

Čas

Umístění

Kmětiněves

20,39 sek.

3.

23,52 sek.

3.

Štětí

29,62

9.

47,02

9.

Hrobce A

16,91

1.

19,10

1.

Předonín PS

24,63

7.

25,28

4.

Děčany

24,39

6.

42,77

8.

Předonín

19,95

2.

39,02

7.

Černuc

25,12

8.

22,91

2.

Nové Dvory

20,47

4.

26,45

5.

Černouček

23,33

5.

28,33

6.

Hrobce B

32,32

10.

NP

10.

Čížkovice

47,46

11.

NP

10.

 

       

SDH - ŽENY

O pohár města Štětí

PHL

Čas

Umístění

Čas

Umístění

Dřemčice

24,72

5.

22,01

2.

Hrobce

23,93

2.

31,56

6.

Předonín

NP

9.

22,20

1.

Děčany

24,27

4.

NP

9.

Štětí

30,74

7.

32,55

7.

Čížkovice

32,74

8.

39,54

8.

Kmětiněves

25,10

6.

24,39

4.

Černuc

24,17

3.

23,52

3.

Nové Dvory

21,89

1.

25,10

5.


V rámci letošního ročníku jsme chtěli vystavit některou historickou techniku. Z pozvaných přijel pouze z SDH Český Brod historické auto TATRA z roku 1920, které se zapojilo do dění soutěže tím, že po obvodu hřiště vozilo přítomnou mládež.
Na počest 30.ročníku této soutěže byl vydán Pamětní list, který byl předán všem družstvům, hostům, rozhodčím a aktivním členům sboru. Zakládajícím členům této soutěže t.j. Vlastimilu Sudkovi, ing.Jiřímu Dostálkovi (bývalý starosta MěÚ) a Václavu Ernstovi, byla předána soška sv.Floriána. Výherci v soutěži O pohár města obdrželi poháry a v soutěži PHL lahve sektu. Ostatní účastníci dostali diplom za účast.
Během soutěže se stal úraz t.j naražený kotník soutěžícího z SDH Předonín, který byl na místě ošetřen.
Členové soutěžních družstev Štětí:
MUŽI                                     ŽENY
Oldřich Krejčí                        Alena Dziásková
Jaroslav Kyml                        Hana Dvořáková
František Tydrich                   doplněno z Malešova
Tomáš Strouhal                      Jaroslava Lochmanová
David Svoboda                      Tereza Tylová
Adam Jahoda                         Sára Kočianová
Marek Rybák                         Markéta Janušková
                                               Kateřina Žiaková
Republiková slavnost dobrovolných hasičů se uskutečnila 6.-7.6. v Litoměřicích. Z našeho sboru se zúčastnilo 10 M a 10 dospělých s praporem. Praporečník byl Jaroslav Dziásek. Dopravu pro účastníky zajistil sbor.
Při příležitosti konání festivalu deskových hudeb, který se konal 21.-22.6.2014 se zúčastnila i mládežnická kapela z města Langenlois. Současně zde byli na návštěvě následující členové z partnerského hasičského sboru Langenlois tyto členové: Anton Schuh, Josef Schrammel, Rolf Latzka, Günter Omenitz, Helene Schrammel, Anne Marie Latzka, Gerlinde Schuh. Přijel i president hudebního tělesa p.Eriah Kroneder který je také funkcionářem hasičského sboru a s kterým jsme se již několikráte setkali při vzájemných návštěvách.
Delegace přijela také v pátek 20.6. a přivítali jsme ji v požární zbrojnici. Ubytováni byli v hotelu SPORT. Během návštěvy se zapojili do programu který připravili organizátoři FEDO. (návštěva fy.MONDI, města Úštěk, v průvodu, posezení na koupališti). Předali jsme každému členu delegace medaili „150 let dobr.hasičstva v Čechách“ a Pamětní list. Obdrželi jsme velký dárkový koš plný lahví vína a 5 triček + čepice. Kapele jsme dali dárek ve tvaru sekerky na podstavci. Odjezd delegace byl v neděli kolem 9:00 hodin.
V polovině června se konal 5.ročník TFA (Toughest Firefighter Alive – nejsilnější hasič přežije) mladého hasiče a 1.ročník Středoškolského mistrovství republiky v disciplínách TFA Dubno, kde měl i náš sbor své zastoupení a to díky Tomáši Strouhalovi, který závodil ve věkové kategorii 15-19 let s dalšími 54 účastníky a podařilo se mu obsadit 34.místo. Jde o složitý závod (jak již naznačuje název). Závodník absolvuje trať v třívrstvém zásahovém obleku s přilbou a dýchacím přístrojem. První úkol bylo roztáhnout 4 hadice C, doběhnout k hammerboxu, kde musel 40x udeřit kladivem o váze 8,5 kg. Dále pak v co nejvyšší rychlosti doběhnout k dvoumetrové bariéře a překonat ji. Následovala 40m úsek kde se přenáší dva 25litrové kanystry. Nejnáročnější úkol byl transport 80ti-kg figuríny do vzdálenosti 50m. V posledním úseku musel překonat vysílení a vyběhnout do 3.patra, kde stisknutím tlačítka zastavil čas. Za příkladnou representaci sboru mu patří kolektivní poděkování.
Soutěž MH „O pohár starosty SDH“ se konala 15.června ve Štětí za účasti 10 družstev.
Výsledky družstev z okrsku:
Starší žáci: (4 druž.)   SDH Předonín           2.místo
                                   SDH Štětí                   4.místo
Mladší žáci: (6 druž.) SDH Bechlín              4.místo
Velmi příjemným překvapením byla letos aktivita družstva žen, které representovalo náš sbor na několika soutěžích. Zásluhu na tom má manželský pár Alena a Jaroslav Dziáskovi. Bohužel – proč bohužel? – protože bez spolupráce žen z SDH Malešov by se družstvo nesestavilo – za což jim patří upřímné poděkování.
Členky družstva byly:                        ženy z Malešova:
Alena Dziásková                                Jaroslava Lochmanová
Hana Dvořáková                                Kateřina Žiaková
Eliška Brabcová                                 Sára Kočínová
                                                           Markéta Janušková
                                                           Tereza Tylová
Družstvo se zúčastnilo těchto soutěží:

Datum

Místo konání

Soutěž

1.pokus

2.pokus

 
 

25.5.2014

Štětí

PHL

7.místo

7.místo

 

5.7.

Klapý

Klapská proudnice

4.

   

6.7.

Ctiněves

PHL

7.

6.

 

19.7.

Lukavec

PHL

10.

11.

 

26.7.

Dolní Jelení

Memoriál

5.

2.

 
   

Marie Mládkové

celk. 3.místo

 

2.8.

Děčany

PHL

6.

5.

 

2.8.

Raná

Noční závod

2.

   

16.8.

Předonín

PHL

5.

5.

 

23.8.

Černuc

PHL

6.

4.

 

30.8.

Nové Dvory

PHL

7.

7.

 

13.9.

Dol.Beřkovice

Memoriál

celk. 4.místo

 
   

Stanislava Kvídy

(plnící terče)

 


Několik členů kolektivu MH se zúčastnilo záchranářského maratonu, který probíhal 5.-7.září v okolí Sečské přehrady na Chrudimsku. Byl to 1.ročník neprofesionálního zdravotnického cvičení „Rescue Marathon Kids Edition“. Je to dětská varianta velkého maratonu, který se v okolí Heřmanova Městce stává tradicí. Oba dva týdny se s touto výzvou „porvaly“ statečně. Bez problému si poradily jak s náročností trasy tak i se spoustou různých zranění.
26.září proběhlo v Ústí n.L. finále této soutěže na základě výsledku obdržela naše jednotka dar od krajského úřadu, t.j.1 motorová stříkačka TOHATSO, 6 obleků TIGER PLUS a 10 hadic „C“.
Na základě pozvání partnerského sboru města Langenlois na oslavy 150.výročí sboru konající se v pátek 7.11.2014, vyjela tam delegace 11 osob ve složení: za SDH Vlastimil Sudek, Johana Švehlová, David Svoboda, František Tydrich, Roman Rybák, Tomáš Strouhal. Za MěÚ: ing.Miroslav Andrt, místostarosta, za kabel.televizi – Romana Soukupová a Věra Šťastná, fotograf Zdeněk Dědičík a tlumočnice Dana Černá.
Slavnostní zasedání se konalo v pátek od 19:00 hodin, kterého se zúčastnila celá delegace. V průběhu oslavy pronesl zdravici Vlastimil Sudek, který předal pamětní medaili k 150.výročí založení dobr.hasičů v Čechách, panu Ericku Kronederovi. Jako dar sboru byla předána reklamní 3litrová láhev Becherovky a drobnosti MěÚ. Sbor Langenlois nám daroval upravené čelní části sudu s nápisem „20 let partnerství hasičů Štětí – Langenlois“.
V sobotu 8.11. byla organizována projížďka lodi na Dunaji, prohlídka vinařského muzea a bezpečnostního centra (sídlo hasičů, policie a červ.kříže) a města Langenlois. Cesta zpáteční se nastoupila až v neděli dopoledne. Jako dopravní prostředky byly k dispozici tranzit Ford a Škoda Octavia MěÚ.
Výroční valná hromada kolektivu MH se konala 6.prosince ve společenské místnosti zbrojnice.
VVH se konala 14.prosince od 15:00 hodin v restauraci p.Bubeníka v areálu nádraží ČD, za přítomnosti 36 členů a hostů z SDH Bechlín, Předonín, Snědovice, Vrbice a Malešov. Za OSH Josef Mikeš, starosta.
Jednání vedl starosta Vlastimil Sudek. Po seznámení s programem následovala vzpomínka na zemřelé a volby jednotlivých komisí.
Do mandátní komise byli zvoleni: Alena Dziásková, Anna Černá.
Do volební komise: Johana Švehlová, Alena Křížková, Tomáš Strouhal.
Do návrhové komise: Jaroslav Dziásek, David Svoboda.
Zprávu o činnosti sboru za celé volební období přednesl Vlastimil Sudek. Následovaly zprávy velitele (Jakub Roubíček), ved.MH (Joh.Švehlová) pokladní (A.Černá) a revizní rady (V.Ernst).
V rámci 80 let českého sboru přednesl krátkou informaci z kroniky sboru týkající se vzniku sboru v roce 1934.
Byla předána ocenění medaili „sv.Floriána“ Josefu Widtmannovi a medaili „Za příkladnou práci“ Jakubu Roubíčkovi“.
S platností nového občanského zákonu došlo k „nepochopitelným“ změnám týkající se sborů a přijímání členů. Přítomný okresní starosta udal částečnou informaci týkající se změn, které se mají provést do konce roku 2016.
Následovaly volby členů výboru sboru pro nové volební období 2015-2019. Zvoleni byli Jaroslav Dziásek starosta, Jakub Roubíček jako velitel, Johana Švehlová jako vedoucí kolektivu MH, Anna Černá pokladník, Alena Dziásková jednatelka, ing.Miroslav Andrt a Kamil Tuček jako členové. Jako kronikářka Alena Křížková. Revizní rada má složení Vlastimil Sudek předseda a členové Jaroslav Šíma a Hana Dvořáková. Dále byli zvoleni delegáti na VVH okrsku a okresní shromáždění delegátů. Jako členové OORV byli schváleni dosavadní členové Ivo Šach a Jaroslav Dziásek a do OKRR Alena Dziásková. V diskusi vystoupil ing.Miroslav Andrt, který podal informaci o získání nového objektu pro potřebu sboru a to čp.471 v ulici Pivovarské – koupil MěÚ. Jindřich Červinka a Karel Holeček doporučili aby tento objekt byl jen pro SDH. Starosta OSH poděkoval za vykonanou práci. Jindřich Konfršt připoměl, že ve zprávě velitele byla řeč jen o JSDH a chyběla zmínka o sboru a ve zprávě starosty postrádal zmínku o dobré práci družstva žen. Plán činnosti na rok 2015 schválen. Usnesení VVH přednesl Jaroslav Dziásek.
Během roku byli přijati Adam Jahoda, Michal Zahrádka, Václav Vévoda (obnovil členství), Eliška Brabcová. Odhlášen na vlastní žádost Tomáš Kricner.
Členové jednotky sboru jsou jako v roce 2014 a pro rok 2015 byl zařazen ještě Adam Jahoda.
Sbor má t.č. 77 členů t.j. 47 mužů, 16 žen a 14 MH.
Při činnosti sboru bylo během roku odpracováno 2752 hodin.
Členové vyšších orgánů byli v tomto roce: Ivo Šach a Jaroslav Dziásek členové okr.odborné rady velitelů. Alena Dziásková členka OKRR. Vlastimil Sudek starosta okrsku a V.Ernst jednatel a pokladník okrsku.
Vodácký tábor VLTAVA se již v poslední době neprovozuje a proto došlo k jednání stran evidence a používání předmětů, které se při této akci používaly. Původní návrh o možném odprodeji zájemcům byl zamítnut. Bylo rozhodnuto provést kontrolu o stavu a funkčnosti daného vybavení (pádla, stany, spací pytle apod.) a následně uznané věci zařadit do evidence majetku – pro potřeby MH a JSDH. Nefunkční předměty byly navrženy k odpisu.
Různé:
28.2. se konala VVH okrsku č.7 Štětí ve Vrbici.
Dne 19.4. se MH zúčastnili 1.části hry PLAMEN ve Vědomicích. Družstvo starších se umístilo na 13.místě a v kategorii dorostu Tomáš Strouhal na 3.místě.
28.4. se opět „budovala“ u Labe vatra a 31.4. se prováděla asistenční služba při vlastním pálení vatry.
V květnu se členové JSDH zúčastnili na akci AJAX - pro zákl.školy.
V tomto měsíci byla provedena výměna nábytku v prostoru kuchyně.
28.5. provedl zástupce HZS Litoměřice kontrolu JSDH stran školení, účasti v kursech a evidenci. Výsledek byl uspokojivý – pouze je třeba doplnit školení na motorové pily.
21.6. byl Jaroslavu Benýrovi předán dárek k jeho 80.narozeninám.
Na základě jednání výboru dne 30.6. budou věcné prostředky majetku sboru evidovány pouze „kusově“. Evidovány budou pouze ceny při nákupu – jako doklad o vlastnictví.
V červenci několik členů iniciativně provedli vymalování společ.místnosti.
13.září se konala svatba našich členů Marka Tučka a Lucie Červinkové. Sbor přispěl finančním darem.
V letošním roce zakoupil MěÚ nové židle do společenské místnosti.
Ve dnech 20.-22.září proběhl ve městě již 7 rokem Evropský týden mobility. Do průběhu akce se zapojili i členové sboru různými ukázkami.
V komunálních volbách, které proběhly na podzim bylo zvoleni naši členové ing.Miroslav Andrt jako místostarosta MěÚ, Karel Holeček a Ladislav Kubánek jako Zastupitelé města.

 
 

Facebook

hodiny