Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2013

2013
(kronikář Václav Ernst)
 

Podle dostupných dokumentů byl letošní ples v pořadí již 48. Konal se 23.února na velkém sále kulturního střediska. Vyhrávala nám již tradiční kapela pana Totha z Polep. K zdárnému výsledku plesu nám opět výrazně pomohli sponzoři svými příspěvky do tomboly – patří jim naše velké poděkování. Jmenovitě je neuvádíme proto, abychom na některého nezapomněli.
20.dubna se družstva mladších i starších žáků zúčastnili 1.kola hry PLAMEN, které se uskutečnilo ve Vědomicích. Obě družstva se shodně umístila na 9.místě.
30.dubna se konalo tradiční pálení vatry. Postavení vatry a provádění asistenční služby v den zapálení provedlo několik členů sboru s technikou.
Letošní plánovaná valná hromada se konala 10.května ve společenské místnosti zbrojnice od 17:00 hodin za přítomnosti 21 členů. Schůzi vedl starosta Vlast.Sudek. Jelikož VH nebyla usnášení schopná, byla hlavním bodem příprava a zajištění 29.roč. soutěže „O pohár města Štětí“ a 3.roč. Podřipské hasič.ligy, které se mají uskutečnit 18.května.
Následovaly různé diskusní příspěvky. Starosta přednesl „desatero“ stran nošení stejnokroje – kde se vyskytují určité nedostatky. V.Ernst přečetl článek z HN č.4/2013 s názvem „Ta naše kázeň“, který tento problém pojednával již v roce 1932 a obsah vystihoval problém i dnešních dnů. Dále se přednesly informace o plánovaných akcí které proběhnou u nás v následujících měsících.

29. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ a 3.ročník „Podřipské hasičské ligy“ se konal 18.května 2013
Velitel soutěže            Vlastimil Sudek
Hlavní rozhodčí          Pavel Novák, Hrobce
Startér                         Mirosl.Svoboda z Předonína
Rozhodčí základny    Jindřich Konfršt, Bechlín
                                   Jaroslav Kopal, N.Dvory
Rozhodčí u terčů        Ivan Kubíček, Předonín
                                    Josef Widtmann, Štětí
Elektr.časomíra           Štětí, Milan Vacek
Hlasatel + rozhlas       Mareš, N.Dvory
Zdravotní služba        David Svoboda, Štětí
Presentace                  V.Ernst, Anna Černá
Zásobování vodou      T815 Štětí, Rost.Kožarský
                                    T815 Roudnice n.L.
Patronát nad soutěží Mgr.Tomáš Ryšánek, starosta města.
Presentace se konala v prostorách fotbalového klubu od 8:30 hodin. Startovné bylo ve výši 200,-Kč. Celkem bylo v soutěži zapojeno 21 družstev – 14 dr.mužů a 7 druž.žen. Před začátkem soutěže to vypadalo, že se bude soutěžit v dešti – ale než soutěž začala t.j. v 10:00 hod., se počasí „umoudřilo“ což vydrželo až do konce soutěže.
Stravenky obdrželi členové našich soutěžních družstev, organizátoři, rozhodčí a hosté.
Občerstvení: klobásy, káva, limo – zajišťoval správce stadionu p.Jiří Trutnovský.

Výsledky soutěže:

SDH – MUŽI

O pohár města Štětí

PHL

Čas

Umístění

Čas

Umístění

Hrobce B

26,39 sek.

1.

30,02 sek.

3.

Předonín – PS

28,37

2.

34,66

7.

Toms gym Děčín

28,56

3.

31,58

4.

Černuc

30,41

4.

26,96

1.

Nové Dvory

31,36

5.

31,83

5.

Hrobce 

32,04

6.

28,59

2.

Brozany

32,48

7.

56,44

9.

Kmětiněves

33,14

8.

36,14

8.

Děčany

42,83

9.

NP

14.

Štětí

43,52

10.

58,03

10.

Předonín

44,87

11.

32,08

6.

Černouček

52,14

12.

85,88

13.

Čížkovice

95,03

13.

70,02

11.

Snědovice

NP

14.

72,73

12.

 

 

 

 

 

SDH – ŽENY

O pohár města Štětí

PHL

Čas

Umístění

Čas

Umístění

Nové Dvory Kikinky

29,90

1.

33,27

1.

Děčany

31,25

2.

40,49

2.

Hrobce

32,95

3.

38,32

3.

Černouček

37,59

4.

NP

-

Štětí

40,91

5.

NP

-

Dřemčice

48,26

6.

NP

-

Předonín

50,31

7.

54,17

4.


Sestavy družstev Štětí
MUŽI: Tuček Kamil                         ŽENY: Dziásková Alena       
            Červinka Jindř.                                  Deverová Martina
            Tuček Marek                                      Švehlová Johana
            Rybák Marek                                     Labská Karolina
            Lebduška Jan                                     Hejtíková Alice
            Kyml Jaroslav                                    Dvořáková Hana
            Krejčí Oldřich                                    1 členka z Předonína

Dne 10.května provedl náš člen Milan Vacek včasný a úspěšný laický zásah 1.pomoci, čímž obnovil srdeční činnost občanky města Štětí. Výbor SDH 5.září projednal udělení medaile „Za záchranu života“ za tento čin. Od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje obdržel sbor Poděkování za spolupráci.
Okresní kolo hry PLAMEN se konalo 25.-26.května na sportovním stadionu ve Štětí. Z našeho sboru se zúčastnilo 13 členů kolektivu MH – z kterých se tvořila družstva na jednotlivé disciplíny.

Disciplíny a dosažené výsledky:
Štafeta požárních dvojic        - družstvo A - čas 78,70 sek.
                                               - družstvo B - čas 106,12 sek. - 6.místo
Požární útok                           čas 42,36 sek. - 3.místo
Požární útok CTIF                 čas 482,85 sek. - 8.místo
Štafeta 4x60m                        - družstvo A - čas 63,35 sek. - 6.místo         
                                               - družstvo B – NP
Štafeta CTIF                          neplatný pokus - 9.místo
Celkové umístění 8. místo

Účastníci byli:
Lukáš Valsa                Karolina Labská
Adam Diviš                Ivan Kohoutek
Frant.Tydrich             Jakub Koutecký
Michal Turek              Martin Devera
Tomáš Strouhal          David Červinka
Michal Pospíšil           Vojtěch Čecho
Jáchym Šťastný

Velká voda - celkový pohled:
Asi od 25.května začalo vydatně pršet a postupně se množství dešťů zvyšovalo a řeky se začaly pomalu ale jistě zaplňovat do nežádoucí výše – hlavně v Čechách. Následek byl ten, že ze soboty 1.6. na neděli 2.6. začala na jihu Čech řádit velká voda. V pondělí 3.6. si začala povodňová vlna „razit“ cestu na sever. Začalo hrozit Labe. Začala záplava obytných domů (ploch). V úterý 4.6. udeřil živel již plnou silou. Vltava a Labe začaly zaplavovat Mělník a okolí. Symbolem zkázy se opět stala obec Zálezlice, z Křešic a Terezína se stává ostrov. Záplavy a místní mohutné deště postihly mnoho dalších obcí a zemědělskou půdu – což mělo následně velké škody na plodinách. Hladina Labe měla u Ústí n.L. výši 11,30m. Dne 6.6. začala hladina Labe nepatrně klesat. Přesto ještě 9.-10.6. zůstává povodňová pohotovost, protože se očekávaly další silné deště.
Průběh povodně ve Štětí a okolí.
Labe začalo v neděli 26.5. stoupat a postupně dosáhlo všech tří povodňových stupňů. Hladina kulminovala v noci úterý 4.6. až do výše 936cm. Bylo to o 2m níže než v roce 2002. Voda zasáhla 37 domů v Počeplicích a 25 domů v Hněvicích. Ve Štětí byla zalita nábřežní část, kde některé domy měly vodu až po střechu. Výrazně byl poničen areál vodních sportů a rybářský dům. Evakuováno bylo 246 lidí. Obrovským úsilím se podařilo zabránit přelití vody za nábřežní komunikaci. Hasiči neustále čerpali vodu z kanalizačních šachet za pomoci ponorných čerpadel a průsakovou vodu za pomoci plovoucích čerpadel.
V rámci povodně byly přítomni jednotky z SDH Malešov, Lovečkovice, Liběšice, Snědovice, Bechlín a Štětí. Pomáhala i řada dobrovolníků. Pomoci přijeli dokonce sbory až z Holic a Frýdku Místku. Dorazila i armádní – protichemická jednotka z Liberce. Od pátku 7.6. začala hladina Labe klesat a ve čtvrtek 13.6. se vrátila do svého koryta.
Závěr: Je to těžké a hrozivé když jinak krásné Labe se stane živlem a začne se zabydlovat v domech lidí, aniž by ho někdo na návštěvu zval.
Data průběhu záplav celostátně:
Evakuováno bylo celkem 26.000 osob, bez el.proudu bylo 34.000 lidí, nasazeno bylo 28.000 hasičů a 3.000 vojáků, zaplaveno bylo 50.000 ha zemědělské půdy. Odhadnutá škoda 7,8 mld Kč – možná i výše. Místy byly škody větší než v r.2002. Celkem odpracovali členové sboru 5 572 hod.
6.ročník celostátních slavností hasičů, které se měly konat ve dnech 7.-8.6. v Litoměřicích, se z důvodů povodní přesunuly na rok 2014.
Dne 8.července obdržel MěÚ Štětí od vedoucího krajského Hasičského záchranného sboru, písemné poděkování za obětavou pomoc jednotky JSDH při likvidaci povodně v Ústeckém kraji.
3.ročník soutěže MH „O pohár starosty SDH“ se konal 23.června na sportovním stadionu ve Štětí za účasti 4 družstev mladších žáků a 3 družstev starších žáků.
Družstva a jejich výsledky:

SDH - Mladší žáci

Štafeta

Pořadí

Štětí

71,37 sek.

61,69 sek

1.

Bechlín

83,53

50,64

2.

Předonín

68,56

81,54

3.

Vědomice

72,75

68,67

4.

 

     

SDH - Starší žáci

Štafeta

Pořadí

Litoměřice

53,39 sek.

32,58 sek.

1.

Vědomice

62,07

38,26

2.

Předonín

61,88

39,17

3.


Velitel soutěže            Jakub Roubíček
Hlavní rozhodčí          Johana Švehlová
Startér                         Ivan Kubíček, Předonín
Rozhodčí u cíle          Jindřich Červinka
Časomíra el.                Milan Vacek
Psaní diplomů             Alena Křížková
Ostatní pořadatelé:     Vlast.Sudek, Jar.Dziásek, Marek Tuček

Sestava družstva Štětí: Tuček Marek, Martin Devera, Jakub Koutecký, Vojtěch Čecho, Karolina Labská, Lukáš Valsa, Michal Pospíšil.
Zásobování vodou Praga CAS24 Štětí a Škoda 706 CAS25 Snědovice.

Krajské kolo v PS se konalo 13.7. na sportovním stadionu ve Štětí. Organizačně vše zajišťovalo OSH Litoměřice.


Soutěže se zúčastnila tato družstva s těmito výsledky:

SDH - MUŽI

Okres

Běh jednotl. 100m přek.

Štafeta 4x100m


2 pokusy

Místo

 
 

Velký Šenov

DC

129,83 s.

74,14 s.

27,99 s.

3.

 

Slavětín

LN

125,57

69,12

27,03

2.

 

Lhenice

TP

118,82

66,93

24,32

1.

 

Bechín

LT

127,87

74,52

31,56

4.

 

 

           

SDH - ŽENY

Okres

Běh jednotl. 100m přek.

Štafeta 4x100m

 PÚ
2 pokusy

Místo

 
 

Mojžíř

UL

184,95 s.

88,05 s.

44,79 s.

3.

 

Hrobce

LT

133,58

79,13

31,18

1.

 

Obora

LN

149,75

NP

38,05

2.

 

 

Z iniciativy Antonína Frencla a ost.členů SDH včetně pomoci několika členů obce bylo dne 16.8. zahájeno čištění nádrže. Akci materiálně zajistil MěÚ Štětí a technikou pomohli členové sboru ze Štětí. Začalo se odčerpáváním vody pomoci plovoucího čerpadla – s výkonem 1500 l/min. Následovala těžší část práce t.j. odstranění vodní rostliny a „výlov“ větších a malých rybiček. Husté bahno se vyhazovalo do lžice přistaveného traktoru a postupně – průběžně odváženo. Jelikož tato práce byla namáhavá a dlouhotrvající, poskytnul Ladislav Kubánek své zařízení t.zv. „hovnocuc“ kterým se zbytek bahna za stálého ředění vodou vyčerpal. V sobotu 17.8. se prováděla oprava stěn nádrže kde se nacházely velké díry. V neděli 18.8. se provedl nátěr zábradlí a kolegové ze Štětí začali navážet vodu. Odpracováno bylo celkem 251 hodin.
Ve dnech 27.-29.9. se členové SDH Štětí zúčastnili cvičení „RESCUE MARATHON 2013“ v obci Kostelec u Heřmanova Městce a jeho okolí. Toto cvičení pořádal Český červený kříž, oblastní spolek Praha 1.
Tématem cvičení byla součinnost hasičů a členů červeného kříže v případě mimořádné události, odstranění hrozícího nebezpečí a poskytování předlékařské první pomoci.
V noci z 27. na 28.9. se uskutečnila 1.událost, a to „Povodně“ zde bylo tématem zabezpečení evakuace, zřízení humanitární pomoci, shromaždiště osob, poskytování předlékařské první pomoci, psychologické pomoci, zabezpečení celkového chodu tábora a protipovodňová opatření. Další den byla dopravní nehoda s velkým počtem zraněných osob a dále výbuch ve výzkumném ústavu s velkým počtem raněných.
Cvičení se za SDH Štětí zúčastnili: Kamil Tuček (velitel týmu), Jan Lebduška, Marek Rybák a Oldřich Krejčí. Závěr: Práce týmu byla víc než perfektní a jako celek zvládli úkoly mimořádně dobře.
Výroční valná hromada se konala 14. prosince 2013 v pohostinci na nádraží (u p.Bubeníka) od 16:00 hod. za přítomnosti 31 členů a hostů Mgr.Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí, Josef Mikeš, starosta OSH, Jindřich Konfršt, Jana Macková a Míla Kašička z SDH Bechlín, Jaroslav Vocásek a Václav Kouřil z SDH Předonín.
Schůzi zahájil a vedl Jaroslav Dziásek, místostarosta. Po uctění památky zemřelých bylo seznámení s programem schůze. Pokračovalo se volbou mandátové komise ve složení Anna Černá a Alenou Dziáskovou. Do návrhové komise byli zvoleni Jakub Roubíček, Johana Švehlová a Jan Lebduška. Zápisem byla pověřena Al.Dziásková. Následovaly zprávy starosty sboru, velitele sboru a JSDH, ved.kolektivu MH, pokladní A.Černá a ved.revizní rady Jaroslava Benýra.
Po přestávce byli zvoleni Jaroslav Dziásek a Jakub Roubíček jako delegáti na VVH okrsku. Následně Jaroslav Benýr na vlastní žádost odstoupil z funkce ved.revizní rady. Místo něj byl do konce tohoto volebního období (do 31.12.2014) zvolen Václav Ernst a jako člen Kamil Tuček. Za dosavadního člena výboru, ref.MTZ Jana Dvořáka, který se odstěhoval do Prahy, nebyla zvolena náhrada. V návrhu plánu činnosti je zahrnuta oslava na počest 80 let od založení českého sboru (1934). Nadále se mají udržovat partnerské vztahy s rakouským sborem města Langenlois.
V diskusi vystoupili: Mgr.Tomáš Ryšánek, který sboru poděkoval za odvedenou práci při letošní povodni. Josef Mikeš informoval o nastávajících změnách ve statutu vyznamenání, možná názvu SDH, stejnokrojovém předpisu. Ocenil činnost okrsku, který považuje za nejlepší na okrese. Další diskutující byli Ivo Šach, Jana Macková, Jindřich Konfršt, Jaroslav Vocásek a Jindřich Červinka, K.Holeček člen rady MěÚ Štětí.
Během roku byli přijati tyto členové: Jaroslav Kyml, Alice Hejtíková, Hana Dvořáková, Naděžda Labská, Lukáš Dziásek, Ivan Kohoutek a David Švejda.
Odhlášeni z důvodu neplacení členských příspěvků: Jiří Kuběna, Václav Vévoda, Michal Turek, Dagmar Slavíková, Nikol Slavíková, Denisa Puldová, Kristína Niezgodzská, Iva Matušková na vlastní žádost.
Do jednotky sboru byli doporučeni: Jakub Roubíček, Jiří Tomášek, Martin Flanderka, Rostislav Kožarský, Jaroslav Dziásek, Oldřich Krejčí, Oldřich Nevečeřal, Marek Tuček, Bronislav Dvořák, Johana Švehlová, Marek Rybák, Kamil Tuček, Jindřich Červinka, Milan Vacek, David Svoboda, Jan Lebduška, Jaroslav Kyml (na rok 2014).
V měsíci březen resignoval Václav Ernst, na vlastní žádost, na funkci člena okresní kontrolní a revizní rady.
Od 1.dubna byla do této funkce kooptována naše členka Alena Dziásková. V tomto měsíci se uskutečnila schůzka členů JSDH se starostou města Mgr.Tomášem Ryšánkem a místostarostou ing.Miroslavem Andrtem. Přítomno bylo 11 členů jednotky, starosta SDH V.Sudek a Jaroslav Mikyna.
1.března proběhla VVH okrsku č.7 – Štětí, která se konala v Předoníně.
13.4. a 20.4. se provedlo vstupní školení nových členů
25.6. se Jiřímu Tomáškovi narodil syn Martin. Od sboru dostal blahopřání a dárek.
Dne 8.7. obdržel MěÚ Štětí písemné poděkování od vedoucího krajského Hasičského záchranného sboru, vrchního rady plk.ing.Romana Vyskočila, za obětavou pomoc jednotky SDH při likvidaci povodně v Ústeckém kraji.
15.-16.7. provedlo několik členů sboru asistenční službu na bělírně papírny fy.MONDI ve Štětí, při pálení odpadů po povodni.
27.7. se zúčastnilo družstvo žen soutěže v Černuci. Bohužel oba pokusy PÚ se nepovedly a byly prohlášeny za neplatné.
Dne 8.11. byla provedena kontrolní inventarizace majetku SDH.
Johana Švehlová absolvovala školení rozhodčích pro rozhodování na soutěžích mladých hasičů – včetně krajské soutěže.
Naše elektr.časomíra, obsluhována většinou Milanem Vackem, pomáhala během roku na 11 soutěžích.
Výroční valná hromada kolektivu MH se konala 7.12. ve společenské místnosti požár.zbrojnice.
K 31.prosince 2013 měl sbor celkem 74 členů z toho 44 mužů, 15 žen a 15 mladých hasičů.
Členové ve vyšších orgánech SH ČMS jsou:
Vlastimil Sudek, starosta okrsku
Ivo Šach, člen okresní odborné rady velitelů
Václav Ernst, jednatel a pokladník okrsku

Počet akcí a odpracovaných hodin během roku

 

Akcí

Členů

Hodin

 

Výjezdy s vlast.technikou

11

15

96

 

Povodně

12 dní

22

5573

 

Výjezdy s HZS

7

4

15

 

Hotovostě

12 hotov.

12

66

 

Školení

6 škol.

11

130

 

Kondiční jízdy

2

6

19,5

 

Námět.cvičení s HZS

2

9

20

 

Nácvik na soutěž

19

25

309,5

 

Účast na soutěžích

3

31

346,5

 

Údržba zbrojnice a techniky

22

19

147

 

Úklidy

22

14

88

 

Činnost pro MěÚ

17

20

375

 

Ostatní činnosti

15

12

103,5

 

Práce s mládeží

18

13 MH

209

 

Oprava vodní nádrže ve Stračí

13 a 3 dny

1 a 14

265

 

Výborové schůze

11

10

87

 

Účast v okrsku

3

7

28

 

 

 

Celkem

7878

hodin

 

 
 

Facebook

hodiny