Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2012

2012
(kronikář Václav Ernst)

 

Ples se konal 25.2. na velkém sále kulturního střediska. Hrála nám opět kapela p.Totha z Polep. Návštěva a průběh byla uspokojující. Pro zdárný výsledek opět přispěli místní podnikatelé a obchodníci za což jim patří náš dík. Organizačně vše zajišťovala pí.Anna Černá.
21.dubna proběhla v prostoru hřiště ve Stračí disciplína „Požární všestrannosti“ za účasti 13 družstev mladších a 11 družstev starších MH. Naše družstvo starších se umístilo na 11.místě. Akci organizovala Okresní odbor.rada mládeže.
Valná hromada se konala 25.5. od 17:15 hod. ve společenské místnosti zbrojnice za 18 členů!! 8 členů bylo omluvených. Jednání zahájil za nepřítomného starosty, místostarosta Jakub Roubíček. Starosta Vlast.Sudek přišel v 17:45 hod. Vzhledem k tomu, že nebyl předem stanoven program (chyba!) týkala se přednesená informace a následující diskuse, téměř výhradně přípravy nastávajícího 27.ročníku soutěže „O pohár města“ a 2.roč.PHL. Negativní informace byla, že není jisté zda náš sbor sestaví soutěžní družstvo. V.Ernst kritizoval malou účast členů na VH a VVH, na akcích organizované sborem a placení člen.příspěvků. Dále seznámil přítomné o plánovaném průběhu „Dne otevřených dveří“ dne 7. a 8.září – v rámci oslav 140. výročí sboru.
Na jednání výboru dne 1.6. bylo rozhodnuto koupit pro soutěžní družstvo žen 10 teplákových souprav.
2.června od 13:00 hod. se několik členů s technikou zúčastnilo Dětského dne ve Vědomicích a od 16:00 hod.na Chcebuzi (ukázka s lehkou pěnou).
28. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ a 2.ročník „PHL“ se konala 9. června 2012.
Místo konání              fotbalové hřiště ve sport.areálu
Vedoucí soutěže         Vlastimil Sudek
Hlav.rozhodčí             Jindř.Konfršt z Bechlína
Startér                         Mirosl.Svoboda z Předonína
Rozhodčí u terčů        Frant.Černý z Hor.Beřkovic
                                   Frant.Houška z Vrbice a Ivo Šach
Časomíra                    elektr.SDH Štětí – obsluh.Milan Vacek
Presentace                  Anna Černá, V.Ernst
Psaní diplomů             Frant.Kubricht z Mnetěše
Hlasatel                      včetně aparatury z N.Dvorů
Zdravot.služba           2 členky místního ČČK
Patronát měli: plk.ing.Grund, ředitel HZS Ltm, Mgr.Tomáš Ryšánek, starosta města
Host: Ladislav Špitálský z Českého Brodu  

Byla snaha soutěž organizačně dle možnosti v rámci 140.výročí oslav od založení dobrovolných hasičů ve Štětí (1872-2012). Byl plánován průvod účastníků a hostů městem za doprovodu mšstské hudby askupiny mažoretek. Skutečnost byla ale bohužel katastrofální propad! Ačkoliv všem přihlášeným družstvům byla přes internet zaslána informace, tak se tak nestalo a soutěžní družstva jela rovnou na místo konání soutěže. Později se to kritizovalo a připomínalo, že takové pozvání se má zasílat písemně. Tak že průvodu se zúčastnili pouze několik členů a mládežníků, mažoretky, hudba, 3 praporečníci, 1 „koňka“ tažena koňma p.Čmejly z Chodoun s osádkou v bílých histor.uniformách a historické auto PRAGA RN z Českého Brodu.
Vlastní soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 8 druž.žen a začala v 10:00 hod. Jako první byl pož.útok mužů s libovolným strojem. Výsledky této soutěže se braly do hodnocení soutěže „O pohár města Štětí“. Druhé kolo, kde všechna družstva používala jednotný stroj PPS 12, byly výsledky zahrnuty do hodnocení PHL.
V průběhu soutěže, která měla celkem hladký průběh, byla zaznamenána 3 lehká zranění, která byla evidenčně zapsána.         
Soutěžní družstva Štětí:
MUŽI                                     ŽENY
Milan Vacek                           Alena Dziásková
Jakub Roubíček                      Martina Deverová
Marek Tuček                          Dagmar Slavíková
Oldřich Krejčí                        Lucie Červinková
Jan Dvořák                             Nikol Slavíková
Martina Deverová                  Tereza Kuběnová
Klára Čulíková                       Markéta Jindrová

Startovné        150,-Kč/druž.
Poplatek za PHL 1500,-Kč

Seznam účastníků a jejich výsledky

SDH - ŽENY

Libovolný stroj

PPS 12

Výsl.čas

Pořadí

Výsl.čas

Pořadí

N.Dvory "Kikiny"

32,64 sek.

3.

31,47 s.

2.

Bechlín

38,25

5.

41,04

6.

Předonín  

62,59

8.

39,25

5.

Dřemčice

27,99

1.

30,33

1.

N.Dvory

35,00

4.

39,05

4.

Hrobce

31,25

2.

34,35

3.

Štětí

41,59

6.

47,96

7.

Sulejovice

42,04

7.

48,56

8.

 

       

SDH - MUŽI

Libovolný stroj

PPS 12

Výsl.čas

Pořadí

Výsl.čas

Pořadí

Zeměchy

25,91 sek.

1.

29,49 sek.

4.

N.Dvory

41,91

9.

42,68

10.

Předonín

NP

13.

49,07

11.

Hrobce

26,71

2.

42,10

9.

Černouček

34,14

6.

52,76

13.

Štětí

53,14

12.

54,66

14.

N.Dvory - B

36,50

7.

32,52

6.

PS Předonín

30,89

4.

25,82

2.

Kmětiněves

36,94

8.

33,78

7.

Černuc

33,63

5.

25,57

1.

Hrobce - B

26,82

3.

28,52

3.

Kostomlaty p.Ř.

NP

13.

52,49

10.

Bechlín

50,49

11.

31,12

5.

Sulejovice

43,74

10.

35,01

8.

 

Dne 30.6. se zúčastnilo naše družstvo žen 2.kola PHL konané v Dřemčicích kde obsadili v kategorii TOP – 7.místo a v PPS 12 – 6.místo.
Družstvo soutěžilo v sestavě:
Alena Dziásková                    Dagmar Slavíková
Tereza Kuběnová                   Kristýna Niezgodská
Nikol Slavíková                     Lucie Červinková
Jako strojník byla zapůjčena Lada Vaňková z Hrobců

Tentýž den se několik členů zúčastnilo s technikou Dětského dne v Kozlovicích a na Brocně.
V tomto roce to bylo 140 let co byl ve Štětí založen Sbor dobrovolných hasičů – sice německý ale jehož členy byli i občané národnosti české. Jeden z důvodů proč byl sbor založen, byly požáry s velkými škodami např.v roce 1788 shořelo 39 objektů, 1843 dva požáry s oběti 9 domů a 1851 shořela celá tehdejší hlavní ulice (nynější Krátká). Podle zachovalých dokumentů z roku 1915 tvořilo členskou základnu 66 aktivních a 77 přispívajících členů (což bylo 10% obyvatelstva).
Letos to bylo také 40 let od založení detašovaného pracoviště hasičů z povolání s počtem pracovníků 1+3, které později bylo zařazeno jako součást okresního záchranného sboru Litoměřice.
V rámci oslav byl i 28. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ a 2. ročník PHL, která proběhla 9.6. Další akce byla 7.9. jako „Den otevřených dveří“ v areálu požární zbrojnice a stanice HZS. Veřejnost měla možnost si prohlédnout prostory zbrojnice, vystavěnou techniku, různé fotografie, kroniky a fotoalba včetně historických dokumentů. Pro děti byly připraveny 4 zábavná stanoviště, měli možnost si obléknout některé části výstroje. Při odchodu dostal každý návštěvník nějakou „odměnu“ (zajistil MěÚ) a brožůrku o historii sboru. Totéž se konalo ještě v sobotu 8.9. dopoledne. V sobotu po poledni se uskutečnil průjezd moderní mobilní techniky z HZS Litoměřice včetně 4 vozidel vojenských do prostoru Nového náměstí a Pěší zóny – kde měla veřejnost možnost si tuto techniku prohlédnout. Příslušníci HZS předvedli ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného os.auta.
Jako figurantka v autě byla Johana Švehlová. Družstvo našeho kolektivu MH předvedlo ukázku hašení hořícího objektu (maketa domku z palet a papíru). To vše za uznalého potlesku několika desítek diváků. Od 17:00 hod. se konala na velkém sále Kulturního střediska, slavnostní schůze, na kterou byly pozváni i okolní sbory okrsku. Z dalších pozvaných hostů se dostavili 1.místostarosta ÚSH ČMS Lubomír Janeba, za KHS Jiří Henc, ze MěÚ starosta Mgr.Tomáš Ryšánek a dva zástupci HZS Litoměřice. Nedostavil se ani jeden člen z okolních sborů a zástupce OSH. Přátelé z družebního sboru Langenlois se omluvili. Ostudná byla nepochopitelná malá účast členů sboru v počtu 29!! Schůzi zahájil a vedl starosta sboru Vlastimil Sudek. Po uvítání hostů a vzpomínce za zemřelé, pokračoval starosta svým proslovem, ve kterém se stručně zmínil o historii sboru. V diskusi vystoupil starosta MěÚ Tomáš Ryšánek, Lubomír Janeba, který se pozastavil nad velké neúčasti členů. Kritická slova přednesl i místostarosta MěÚ ing.Miroslav Andrt.
Zdravici přednesl Ladislav Špitálský z SDH Rostoklaty, okr.Přerov n.L.  
Následovalo předávání ocenění členům sboru a to:
ČU SDH obdrželi: ing.Miroslav Andrt, Anna Černá, Jiří Kuběna, Bronislav Dvořák, Jan Dvořák, Tomáš Strouhal, Antonín Frencl, Josef Juriga, Frant.Tydrich, Petr Koros, Oldřich Krejčí, Václav Vévoda, Tomáš Petrželka, Jakub Roubíček, David Červinka, Jaroslav Šíma, Josef Šíma, Jiří Tomášek, Josef Widtmann.
ČU OSH: Martin Flanderka, Johana Švehlová, Jaroslav Mikyna, Kamil Tuček, Marek Tuček, Milan Vacek
ČU KSH: Jaroslav Benýr, Karel Holeček
ČU ÚSH: Jiří Červinka, Milan Kabát, Josef Myška, Václav Ernst
Medaily „Za příkladnou práci“ Alena Dziásková, Rostislav Kožarský, Jarosl.Dziásek
Medaily „Za mimořádné zásluhy“ František Černý
Medaily „Za věrnost“ – 10 let Alena Dziásková, Martin Flanderka, Markéta Jindrová, Petr Kricner, Jarosl.Mikyna, Oldřich Nevečeřal, Ivo Šach.
Ztužku za 40 let: Josef Zalabák
Ztužku za 50 let: Stanislav Kukla
Všem hostům byly předány Pamětní listy.
Po závěrečném slově starosty sboru byla schůze ukončena. Následovalo podání večeře.
Po večeři se uskutečnila plánovaná taneční zábava, které se mohla zúčastnit i ostatní veřejnost. Výsledek byl bohužel taktéž neradostný. Hudba p.Totha z Polep hrála téměř před prázdným sálem.
V rámci oslav byla vydána brožůrka (ve spolupráci s MěÚ) v počtu 1000ks.
28.-30.9. proběhlo v Heřmanově Městci cvičení ČČK, kterého se zúčastnili Kamil Tuček, Marek Tuček, Marek Rybák, Oldř.Krejčí a Lucie Červinková.
Dne 29.září proběhla soutěž MH „O pohár starosty SDH“, na sportovním stadionu ve Štětí za účasti „pouhých“ dvou družstev a to Štětí a Předonín.
21.-23.10. se konalo u HZS v Litoměřicích školení velitelů – Jakub Roubíček a strojníků Jaroslav Dziásek, Marek Tuček, Tomáš Petrželka, Oldřich Krejčí, Oldřich Nevečeřal.
Výroční valná hromada se konala 15.prosince od 16:00 h. v nádražní restauraci za přítomnosti 28 členů a hostů Jaroslav Vocásek a Václav Kouřil z Předonína a Ladislava Řeřichy z SDH Snědovice, za radu MěÚ byl přítomen Karel Holeček.
Schůzi zahájil a vedl od 16:15 hod. místostarosta sboru Jaroslav Dziásek. Následovalo seznámení s programem. Do mandátové komise byli zvoleni Alena Dziásková, Tomáš Petrželka a Fr.Černý. Do návrhové komise byli zvoleni Johana Švehlová, Jiří Tomášek a Václav Ernst.
Stručnou zprávu o činnosti sboru přednesl starosta sboru Vlast.Sudek, zprávu velitele přednesl Jakub Roubíček a za kolektiv MH Johana Švehlová. Zprávu o hospodaření přednesla pí.Anna Černá na kterou navazovala zpráva revizní rady, kterou přednesl Jaroslav Benýr a doplnil V.Ernst. V souvislosti práce s mládeži bylo navrženo aby do okresní odborné rady mládeže byla doporučena Johana Švehlová. Návrh rozpočtu pro rok 2013 přednesla A.Černá. Jako delegáti na VVH okrsku byli zvoleni Jakub Roubíček, Johana Švehlová a Karel Holeček.
Byli přijati tyto nové členové – jako řádní: Edita Vacková, Jan Lebduška, Denisa Puldová, Radomír Rybák.
Do kolektivu MH: Adam Diviš, Jakub Koutecký, Lukáš Valsa, Karolina Labská, Jáchym Šťastný.
Na základě vlastní žádosti bylo zrušeno členství: Stanislav Kukla, Luboš Kolář, Kristýna Švehlová, Lukáš Kricner, Magdalena Tydrichová, Petr Kiesling, Marie Sudková, Tomáš Nemeth, Martin Haspeklo, Tomáš Slavík, Martin Jonák, Jan Vanke.
V usnesení se uvádí, že členský příspěvek pro rok 2013 bude 100,-Kč a podporující člen 300,-Kč. Pro rok 2014 bylo schváleno, že činný člen zaplatí 150,-Kč a přispívající 350,-Kč. Jednání bylo skončeno v 17:40 hod. a následně bylo podáno občerstvení – každý člen měl na útratu 100,-Kč od sboru.
Stav členské základny je celkem 80 členů, z toho 60 mužů a 20 žen – z toho 16 do 18 let.
Různé – během roku se uskutečnilo:
- v lednu byl na vozidlo PRAGA namontován naviják
- 15.1. se Vlast.Sudek a V.Ernst zúčastnili VVH v Bechlíně
- 24.2. byla VVH okrsku, která se konala v budově MěÚ a delegátem byli A.Černá a Mir.Andrt
- 2.3. jsme předali Karlu Holečkovi dárek k 60.narozeninám
- 17.3. se Vlast.Sudek zúčastnil okresního shromáždění starostů v Bohušovicích n.Ohří
- 30.4. stavelo 12 členů vatru u Labe a 30.4. při vlastním pálením vatry konalo 6 členů asistenční službu
- v měsíci prosince proběhly testy v ověření znalostí – účast 12 členů
- 8.12. proběhla VVH kolektivu MH za přítomnosti 9 dětí a 7 rodičů
- společenského večírku který se konal ve společenské místnosti se zúčastnilo 7 členů
- 31.12. zajišťovalo 8 členů asistenční službu při ohňostroji organizovaný MěÚ Štětí.
- družební styk s hasiči Langenlois trvá. Letos se měla uskutečnit jejich návštěva u nás – bohužel nám bylo sděleno, že z interních organizačních důvodů nemohou návštěvu uskutečnit.
- Dne 9.11. byla provedena inventura majetku sboru.
- V.Ernst daroval sboru 9ks skládacích želez.židlí a 1 skládací stůl.
- Johana Švehlová složila zkoušky rozhodčí MH a absolvovala kurs zdravotníka zotavovacích akcí
- zastoupení ve vyšších orgánech SH ČMS je jako v roce 2011.
Rada MěÚ schválila navržené členy jednotky sboru, pro rok 2013, ve složení: Jakub Roubíček, velitel, Jiří Tomášek, Ivo Šach, Jan Dvořák, Martin Flanderka, Petr Kricner, Rostislav Kožarský, Tomáš Petrželka, Bronislav Dvořák, Oldřich Nevečeřal, Marek Tuček, Oldřich Krejčí, Jaroslav Dziásek, Kamil Tuček, Milan Vacek, Jindřich Červinka, Martin Haspeklo, Johana Švehlová.

 
 

Facebook

hodiny