Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2011

2011

(kronikář Václav Ernst)

 

V lednu schválila rada MěÚ nového velitele JSDH Jakuba Roubíčka za odstupujícího Ivo Šacha.
Ve dnech 31.1.-4.2. byl kurs velitelů a strojníků na HZS v Litoměřicích, kterého se zúčastnili Dvořák Jan, Dvořák Bronislav, Krejčí Oldřich, Flanderka Martin, Tuček Marek a Petrželka Tomáš – v trvání 39 hodin.
Ples se letos konal 12. úno
ra ve velkém sále KS. Hrála nám opět, již osvědčená kapela p.Todta z Polep. Návštěvnost byla opět velmi dobrá což přispělo jak k dobrému průběhu tak i výsledku plesu. Vstupné bylo 100,-Kč. I letos nám opět velmi vydatně pomohli sponzoři svými hodnotnými příspěvky. Negativním jevem při přípravě plesu je to, že celou akci „táhne“ pouze několik členů a většina dělá jako by se ples nekonal.
V měsíci března byl odprodán nákladní automobil AVIE 30 panu Šťastnému z Kyškovic. Odhlášení a převod na DI měl zajistit kupující – což jsme ale nakonec museli provézt sami. Důvod prodeje byl – vozidlo bylo dosti poruchové, vlastní využití malé a náklady velké. Celá administrativní záležitost byla ukončena až v měsíci říjnu t.r.
Dne 16.4. se zúčastnilo družstvo starších žáků 1.část hry PLAMEN (všestrannost) v Terezíně a umístilo se na 5.místě. Složení družstva bylo: Václav Vévoda, František Tydrich, Nikol Slavíková, Martin Jonák a Jiří Kuběna. V soutěži dorostenek-jednotlivkyň se umístila Dagmar Tydrichová na 1.místě s časem 20,16 min. a bez trestných bodů.
28.4.-30.4. proběhla příprava na vatru ve spolupráci se zahradnictvím Veselka-Knotek.
7.5. se družstvo starších žáků zúčastnilo soutěže MH v Předoníně, kde obsadilo 4.místo.
21.-22.5. proběhlo v Dušníkách 2.kolo hry PLAMEN a naše družstvo star.žáků obsadilo 6.místo.
Valná hromada se konala v pátek 27.května od 17:00 hodin ve společenské místnosti zbrojnice za účasti 29 členů (5 omluvených).
Schůzi zahájil a vedl místostarosta Jar.Dziásek. Po seznámení s programem byly zvoleny komise mandátová: A.Černá, Mir.Andrt ing., Joh.Švehlová, komise volební: Jar.Benýr, V.Ernst, Mil.Kabát, komise návrhová: Vlast.Sudek, Martin Haspeklo, Alena Drtilová. O práci výboru od poslední VVH hovořil Vlast.Sudek, starosta. Následovala zpráva velitele JSDH Jakuba Roubíčka. Dalším bodem jednání bylo odvolání člena výboru Ivo Šacha. Důvod byl částečná nečinnost ve funkci velitele sboru a neúčast na jednání výboru. Z organizačních důvodů byla kumulována funkce velitele JSDH a velitele sboru, což nyní zastupuje Jakub Roubíček.
Zprávu o činnosti kolektivu MH přednesl M.Tuček. V diskusi vystoupil ing.Andrt místostarosta MěÚ s informaci nových podmínek pro existenci stanice HZS ve Štětí – kdy některé finanční náklady musí převzít město. Hydraulické nůžky které jsou součásti vybavení JSDH, budou zapůjčeny do používání stanici HZS Štětí.
Z důvodu zastavení výroby vozidel typu PRAGA-Golden, zvýší se problematika náhradních dílů a akceschopnost tohoto vozidla. Byl přijat nový člen Marek Rybák.
Tentýž den dopoledne provedli členové JSDH ukázku v rámci AJAX, ve spolupráci se státní a městskou policií v prostoru 3.ZDŠ – od 7:00-13:00 hod.
Na výborové schůzi 30.května bylo projednáno přijetí nových členů a to: Lucie Červinková a
Tereza Kuběnová.
Na základě pozvání osadního výboru Brocno, se dne 4.6. zúčastnilo několik členů sboru Dětského dne s technikou. Pro pobavení dětí se vytvořila t.zv.lehká pěna. Totéž se opakovalo 11.6. na „neckyádě“ v Klenči.
27. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ a 1. ročník „Podřipské hasičské ligy“ (PHL)
Datum konání             4. června 2011
Místo                          Sportovní stadion
Vedoucí soutěže         Vlastimil Sudek
Hlav.rozhodčí             Pavel Novák, Hrobce
Rozhodčí u terčů        Frant.Černý, Hor.Beřkovice
                                   František Černý, Stračí
Rozhodčí základny    Miroslav Svoboda, Předonín
Hlasatel                      Jar.Kopal z N.Dvorů s vlastní aparaturou
El.časomíra                 Štětí – Milan Vacek
Zásobování vodou      Autocisterna, SDH Vrbice
                                    Autocisterna, HZS Štětí
Psaní diplomů             Frant.Kubricht, Mnětěš
Zdravotní služba        2 členové ČČK Štětí
Presentace                  Anna Černá, V.Ernst
Výsledky letošního ročníku soutěže „O pohár města Štětí“ se zároveň hodnotily i jako výsledky 1.roč. Podřipské hasičské ligy. PHL se zrodila v průběhu roku 2010 – jehož zakládajícími sbory byly SDH Hrobce, Bechlín, Předonín, Nové Dvory, Křešice a Brozany. Přes různé kritické připomínky k pravidlům této ligy, kde hlavním problémem bylo použití-nepoužití přetlakového ventilu (z důvodu pojištění) jsme vyslovili souhlas „na zkoušku“ pro letošní soutěž.  Další důvod pro souhlas byl, že účast v předchozích ročnících byla stále menší a menší. Poplatek pořádajícího sboru činí 1.200,-Kč pro radu PHL. Startovní poplatek soutěžících činí 150,-Kč.
Soutěž probíhala ve dvou kolech a to:
v 1.kole se mohlo použít čerpadlo různého výkonu
v 2.kole se používalo jednotné čerpadlo PPS 12
Patronát nad soutěží měl Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí a pplk.Pavel Grunt, ředitel okresního HZS Litoměřice.
Soutěžní štáb: Vlastimil Sudek, Jar.Dziásek, Jakub Roubíček, Johana Švehlová.
Strava byla hrazena rozhodčím, hostům a členům SDH Štětí.
Sestava družstev SDH Štětí
MUŽI Vacek Milan                           ŽENY Johana Švehlová
            Haspeklo Martin                                Dagmar Slavíková
            Kolář Luboš                                       Martina Deverová
            Petrželka Tomáš                                 Magda Tydrichová
            Tuček Kamil                                      Tereza Kuběnová
            Tuček Marek                                      Kristýna Švehlová
            Krejčí Oldřich                                    Kristýna Dvořáková

Seznam účastníků a jejich výsledky

Start. čís.

SDH - MUŽI

Libovolný stroj

PPS 12

Výsl.čas

Pořadí

Výsl.čas

Pořadí

1.

 -

-

-

-

-

2.

Štětí

43,28 s.

10

54,15

12

3.

Předonín "A"

38,23

7

31,26

3

4.

Hrobce

26,87

1

32,61

4

5.

N.Dvory "A"

33,81

5

30,31

1

6.

Bechlín

34,89

6

41,71

9

7.

Kmětiněves

33,47

4

NP

14

8.

Předonín "B"

61,95

13

NP

14

9.

Kostomlaty p.Ř.

54,90

12

41,32

8

10.

N.Dvory "B"

31,09

2

32,99

5

11.

Černouček

NP

14

47,00

11

12.

Černuc

33,40

3

30,48

2

13.

Brozany "A"

39,55

8

35,09

6

14.

Chudoslavice

NP

14

58,93

13

15.

Bohušovice n.O.

40,82

9

38,39

7

16.

Brozany "B"

46,83

11

44,46

10

 

 

       

Start. čís.

SDH – ŽENY

Libovolný stroj

PPS 12

Výsl.čas

Pořadí

Výsl.čas

Pořadí

1.

 -

-

-

-

-

2.

Mělník – Blata

44,85 s.

4

41,97

3

3.

N.Dvory

38,35

1

33,53

1

4.

Předonín

59,73

5

NP

6

5.

Bechlín

66,35

6

49,65

4

6.

Hrobce

se nedostavily

-

7.

Chudoslavice

NP

7

67,76

5

8.

Bohušovice n.O.

40,87

2

36,82

2

9.

Štětí

43,52

3

NP

7

                       

Dne 11.června 2011 byla organizována soutěž MH ve Štětí, která se konala na Sportovním stadionu, za účasti 3 družstev z SDH Předonína a 1 družstva našeho sboru.
Výsledky:
Kategorie:       MLADŠÍ                    Výsledný čas
                        SDH Předonín „A“    41,94 sek.
                        SDH Předonín „B“    56,02
Kategorie:       STARŠÍ                      Výsledný čas
                        SDH Předonín            32,22 sek.
                        SDH Štětí                   37,51

Dne 25.6. provedlo několik členů asistenci při hudebním festivalu „Pod komíny“ na městském stadionu.
Na základě žádosti organizátorů Stračenské pouti, předvedlo družstvo MH ukázku požárního útoku.
Při narozeninách Petra Korose mu byl předán dárek.
Ve dnech 9.-16. července organizoval kolektiv MH pro 10 svých členů tábor, který se uskutečnil ve Starém Týně. Část nákladů hradil náš sbor. Podle vyjádření účastníků se jim pobyt líbil.
Na pozvání občanského sdružení se několik našich členů sboru účastnilo 28.srpna v obci Chcebuz a Bechlíně akci „Rozloučení s prázdninami“. Na ukázku tam měli požár.automobil PRAGA-CAS 24, pomoci které na závěr vytvořili pro pobavení dětí „lehkou pěnu“.
1. září se zúčastnili Fr.Černý, Jindřich Červinka, Josef Zalabák a Josef Juriga na pohřbu Ladislava Kaizra, našeho bývalého člena a pracovníka stanice HZS Štětí, který se konal v Litoměřicích.
Dne 10. září jsme se zúčastnili s technikou a ukázkou zásahu při příležitosti dne „Otevřených dveří“ který organizoval ČSSD Mělník, v Mlazicích.
Taktéž 18.9. se několik členů zúčastnilo akci, na žádost starosty města, kterou organizoval ČSAD Lovosice – opět se technikou a navíc tvořením pěny.
Český svaz požárního sportu (informace z Hasič.novin t.r.) – Doposud byl požární sport jen součásti fyzické připravenosti hasičů. Tento sport nemůže vykonávat sportovec bez členství v SH ČMS. Vznikem ČSPS by se požárního sportu mohl zúčastnit každý, kdo se požárním sportem baví t.j. závodníky, rozhodčí nebo i lidi kterým se požární sport líbí. Každý člen Svazu může zůstat nadále v SH ČMS pokud v něm je. Sdružení hasičů vyjádřilo na svém jednání 21.-22.10.11 stanovisko k činnosti ČSPS. Zdůraznilo, že SH ČMS nikdy nepřenesla a v budoucnu nehodlá převést ani jednu z dosavadních aktivit v oblasti PS na jakoukoliv jinou instituci.
Dne 22.září se konal (od 7 do 19 hod.) „Týden mobility“ – v rámci Evropského dne bez aut. Této akce jsme se zúčastnili ukázkou techniky a soutěži dovednosti pro mládež.
Dne 5.září se sešla komise ve složení Vlastimil Sudek, Jakub Roubíček, ing.Miroslav Andrt a V.Ernst, na 1.schůzce za účelem přípravy programu akcí v roce 2012, kdy budeme slavit 140. výročí od založení dobrovolného hasičstva ve Štětí. Na 2.schůzku která se konala 17. září byl přizván ještě p.Milan Kabát který byl pověřen vypracovat podklady pro vydání informační brožůrky.
VVH se konala 17.prosince od 16:00 hod. v nádražní restauraci (majitel p.Bubeník), za přítomnosti 33 členů. Jako hosté byli přítomni: za MěÚ Štětí – Karel Holeček, za OSH p.Josef Mikeš – starosta, Jaroslav Vocásek a Václav Kouřil z SDH Předonín a Ladislav Špitálský z SDH Přerov n.L. a fotograf Zd.Fořt.
Jednání vedl starosta sboru Vlastimil Sudek. Po zahájení bylo vzpomenuto zemřelých členů. Následovala volba komise mandátová: A.Černá, Alena Dziásková. Do návrhové komise byli zvoleni Jaroslav Benýr, Josef Widtmann a V.Ernst. Jednání pokračovalo zprávou o činnosti sboru kterou přednesl Vlast.Sudek.
Samostatnou informací bylo o usnesení shromáždění starostů okresu, týkající se úpravy členských příspěvků z důvodů celkového nedostatku peněz pro činnost okresního sdružení. Čili od 1.1.2012 bude členský příspěvek ve výši 100,-Kč – týká se všech členů SDH. Toto navýšení je určeno hlavně pro zajištění činnosti v okrese – bez zvýšených odvodů na centrální orgány. Velitel Jakub Roubíček informoval o školení, účasti na soutěžích a ostatní veřejně prospěšné činnosti. Zprávu o činnosti kolektivu Mladých hasičů přednesla Joh.Švehlová. Pokladní A.Černá informovala o finančních operacích během roku a celkové hodnotě majetku SDH. V revizní zprávě poukázal Jar.Benýr na průtahy v placení člen.příspěvků. Byl schválen plán činnosti a rozpočtu na 2012. V diskusi vystoupil pouze L.Špitálský a starosta OSH p.Mikeš. V usnesení bylo vzato na vědomí: odstoupení z funkce člena výboru SDH Jindřicha Červinky na základě vlastní žádosti a ukončení členství Petra Vosyky na vlastní žádost. Schváleno bylo přijetí nových členů a to: Kuběnová Tereza, Lucie Červinková. Volba Jana Dvořáka za člena výboru SDH. Návrh členů pro jednotku SDH na rok 2012.
Výbor se během roku sešel 10kráte a jednou mimořádně.
Sbor eviduje k 31.12.2011 celkem 80 členů z toho 45 mužů, 18 žen, 15 MH a 2 do 6 let.
Další akce uskutečněné během roku
Ve dnech 14. až 28.1. byla „lokální“ povodeň v areálu veslařského klubu a několik našich členů pomáhalo při stavbě protipovodňových stěn a při pytlování písku.
Dne 7.5. se zúčastnilo 1 družstvo MH soutěže v Předoníně kde obsadili 4.místo.
21.-22.5. probíhala 2.část hry PLAMEN t.j. Požárně technické soutěže, která se uskutečnila v Dušníkách a naše družstvo se umístilo na 6.místě.
5.11. se uskutečnilo školení vedoucích MH, kterého se zúčastnili: Johana Švehlová, Jakub Roubíček a Marek Tuček.
24.-25.11. se na HZS v Litoměřicích uskutečnilo školení velitelů, kterého se zúčastnili Jakub Roubíček a Jiří Tomášek a strojníků Jaroslav Dziásek a Oldřich Nevečeřal.
10.12. se uskutečnilo VVH členů našeho kolektivu MH ve společenské místnosti zbrojnice, které se zúčastnilo i několik rodičů členů.             
VVH SDH Bechlín se zúčastnil Vlast.Sudek a Václav Ernst – od 18:00 hod.
JSDH pro rok 2012: Jakub Roubíček – velitel, velitelé družstev – Jiří Tomášek, Ivo Šach, Jan Dvořák, Flanderka Martin. Strojníci: Petr Kricner, Dvořák Bronislav, Rostislav Kožarský, Tomáš Petrželka, Marek Tuček, Oldřich Nevečeřal, Oldřich Krejčí, Jaroslav Dziásek. Hasiči: Kamil Tuček, Milan Vacek, Červinka Jindřich, Haspeklo Martin, Johana Švehlová – zdravotnice.
Během roku bylo 26 výjezdů s vlastní technikou a 16 se stanicí HZS. V 26 případech drželi členové hotovost ve zbrojnici.

Odpracované hodiny:

Výjezdy a hotovost

3977

 

Údržba techniky a výzbroje

115

 

Údržba hasících zařízení

134

 

Kulturní akce

54

 

Pomoc městu

421

 

Propagace PO

221

 

Preventivní hlídky a dohledy

56

 

Odborné školení

441

 

Celkem

5419

hodin

 

Zastoupení ve vyšších orgánech SH ČMS:
Vlastimil Sudek – starosta okrsku od r.1991
Ivo Šach – člen okresní odbor.rady velitelů 2010
Václav Ernst – člen okresní kontrol. a reviz.rady 1993, jednatel a pokladník okrsku od 1991.

 

 
 

Facebook

hodiny