Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2010

2010

(kronikář Václav Ernst)

 

Letošní 46. ples se konal v sobotu 20. února na velkém sále kulturního střediska města od 20:00 hodin. Hrála nám opět oblíbená kapela FANTAZIE pod vedením pana Todta z Polep. Návštěvnost byla velmi dobrá například z Předonína bylo přítomno 25 osob. Celý ples proběhl ku spokojenosti návštěvníků i pořadatelů. Vstupné bylo 100,-Kč. K dobrému finančnímu výsledku přispěli sponzoři do tomboly, kterých bylo letos opravdu hodně a protože bez nich bychom tuto akci nemohli úspěšně provést, zaslouží si abychom je následně jmenovitě uvedli. „Hlavním motorem“ celé akce byla opět pí.A.Černá.
Sponzoři: ELEKTRO pí.Píchová, LUNA – p.L.Čermák, Kosmetika pí.Macková, Solná jeskyně – p.Hlavatý, Cukrárna MONIKA, cukrárna PALERMO, GE-banka, Zahradnické potřeby – p.Krejča, dtto pí.Vinklerová, Řeznictví Goldstein, Fa. SCHULTE, fa.K.Holeček, Masérský salon IVETA, občerstvení IVAN, Barvy laky p.Sirůček, občerstvení pí.Mikešová, Domácí potřeby pí.Cibochová, zelenina Vimer, Zverimex pí.Filipová, kadeřnictví pí.Melmuková, kadeřnictví pí.Huspeninová, Nožířství p.Tom.Weber, Nářadí pí.Šílová, lahůdky Michaela.
Na ukončení volebního období 2005-9 bylo na 20.března svoláno shromáždění delegátů SDH okresu Litoměřice do kulturního domu v Terezíně. Náš sbor zastupovali delegát Ivo Šach a dosavadní členové OSH Vlastimil Sudek a Václav Ernst. Při volbě nových okresních funkcionářů na období 2010-14 byli z našeho sboru zvoleni Ivo Šach jako člen okr.odbor.rady velitelů. V komisi revizní pracuje nadále V.Ernst. Na vlastní žádost se vzdal funkce ved. OORV Vlastimil Sudek.
Naši členové Jiří Frencl a Jana Marková si dovolili oznámit, že byli 20. března oddáni na MěÚ v Roudnici n.Lab. Za sbor jim byl předán dárek.
Dne 24. dubna proběhla v KLAPÝ 1. část hry PLAMEN kde se naše družstvo MH umístilo na 6.místě. Složení družstva: Nikol Slavíková, Tomáš Strouhal, Martin Jonák, Frant.Tydrich, Jan Vanke, Magda Tydrichová, Václav Vévoda, Martin Devera, David Červinka, Jiří Kuběna.
Totéž družstvo získalo na soutěži v Předoníně dne 5.května, v kategorii starších 8.místo.
Dne 14.května se konala valná hromada ve společ.místnosti zbrojnice za účasti 28 členů. Dalších 10 bylo omluveno. Protože bylo konstatováno, že členská základna má „mezery“ ve znalostech důležitých statí Stanov SH ČMS, stejnokrojovém předpisu a funkčním značení, přečetl starosta vybrané statě k těmto tématům. V další diskusi bylo hovořeno o spravování a používání prostor v požární zbrojnici ve Stračí.
Na základě pozvání se delegace našeho sboru zúčastnila 1.-2.května oslav sv.Floriána v partnerském sboru Langenlois. Při této slavnosti byla sboru předána do užívání nová 30m plošina. Delegace zhlédla také námětové cvičení místních hasičů. Druhý den pokračovaly oslavy průvodem všech zúčastněných sborů městem a účasti na mši svaté. Při projevech představitelů města a hostů, vystoupil i náš starosta Vlastimil Sudek, který na závěr svého projevu, předal veliteli sboru Antonu Schuh vyznamenání „Za mezinárodní spolupráci 3.st.“ Při této návštěvě bylo naše družstvo Mladých hasičů pozváno na soutěž CTIF, která se uskutečnit 8.-11.7. v Langenlois. Členové delegace byli: Vlastimil Sudek, Ivo Šach, Jakub Roubíček, Johana Švehlová, ing.Miroslav Andrt, Milan Vacek a fotograf Zdeněk Fořt.
Přes dva a půl tisíce hasičů z 288 sborů (z 53 českých okresů a 1 okresu Slovenska) se v sobotu 8.května 2010, podílelo na vytvoření nového světového rekordu v dálkové dopravě vody ze stroje do stroje. Pomocí 3553 hadic „B“ a 234 čerpadel se přečerpala voda na trase dlouhé 63,4km při převýšení 541m. Spojení zajišťovalo 291 radiostanic. Kde se to konalo?
Celou akci velmi pečlivě připravil Sbor dobrovol.hasičů Nové Dvory, okr.Žďár n.Sáz. v čele s velitelem Jiřím Sáblíkem.
Nekonečný had hadic se táhl z Dolních Louček, katastry osmnácti obcí, po silnicích, cestách, poli, lesy. Trvalo to 6,5 hod. a pro naplnění celého vedení bylo potřeba cca. 270m3 vody.
Oficiální pokus o rekord byl zahájen o ½ 11 hod. z potoka v nadmořské výšce 296m. Poslední stroj, kterým byla voda dotlačena na vrchol Devíti skal ve výšce 836m v 17:30 hodin, byla historická parní stříkačka z roku 1907. Tvorbě tohoto rekordu se zúčastnilo i družstvo našeho sboru ve složení: Ivo Šach, Jindř.Červinka, Rostislav Kožarský, Marek Tuček, Jan Dvořák, Bronislav Dvořák, Milan Vacek, Josef Šíma, Oldřich Krejčí, Luboš Kolář, Jarosl.Mikyna, Jarosl.Káda, člen HZS a zástupce MěÚ Petr Domorázek. Účast je doložena certifikátem.
2. část hry PLAMEN proběhlo 22.-23.května v Dušníkách. Naše družstvo se umístilo v kategorii starších na 8.místě. V jednotlivých disciplínách dosáhli časy:
štafeta 4x60m             66,33 sek.       = 8.místo
štafeta pož.dvojic       88,65 sek.       = 8.místo
štafeta CTIF               82,19 sek.       = 5.místo
požární útok               54,05 sek.       = 5.místo
požární útok CTIF      pokus byl neplatný
Soutěžili: Tomáš Strouhal, Tomáš Nemeth, Jan Vanke, Frant.Tydrich, David Červinka, Jiří Kuběna, Václav Vévoda, Magda Tydrichová, Martin Jonák, Nikol Slavíková.
Další soutěže, které se zúčastnil kolektiv MH byla 29.května v Brozanech n.Ohří. V disciplíně PÚ docílili tyto výsledky:
Družstvo mladších žáků        1. pokus           61,81 sek.       8.místo
                                               2. pokus           80,60 sek.
Družstvo starších žáků          1. pokus           41,50 sek.       6.místo
                                               2. pokus           44,66 sek.

26. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ se konal 5.června na stadionu MONDI
Velitel soutěže            Vlastimil Sudek
Hlav.rozhodčí             Miroslav Svoboda, Předonín
Rozhodčí základny    Jindř.Konfršt, Bechlín
Rozhodčí u terčů        David Havlíček
Startér                         Frant.Černý, Hor.Beřkovice
Psaní diplomů             Frant.Kubricht, Mnětěš
Presentace                  A.Černá, V.Ernst
El.časomíra                 Marcela Petrželková
Fotograf                     Zd.Fořt, Jiří Tomášek
Kabel.televize             Syrový
Zdravotní služba
Hlasatel                      ing.Miroslav Andrt

Patronát nad soutěží převzala starostka města ing.Zdeňka Rulíšková a ředitel okresní HZS pplk.Pavel Grunt. Prezentace se konala přímo v areálu stadionu. Vzhledem k malému počtu soutěžících družstev, bylo rozhodnuto, že každé družstvo bude mít dva pokusy v disciplíně PÚ. Po soutěži dospělých navazovala soutěž mladých hasičů, včetně družstev PŘÍPRAVKY. Při závěrečném hodnocení soutěže bylo členům z SDH Štětí, kteří se podíleli při tvorbě rekordu v dálkové dopravě vody, předána medaile MěÚ, které předal místostarosta Petr Domorázek.


Seznam účastníků a jejich výsledky

SDH – MUŽI

Okres

Čas

Pořadí

Nové Dvory

LT

40,33 s.

1.

Štětí

LT

45,11

2.

Chudoslavice

LT

75,09

3.

 

     

SDH - MUŽI nad 40 let

Okres

Čas

Pořadí

Předonín

LT

55,24 s.

1.

 

     

SDH – ŽENY

Okres

Čas

Pořadí

Předonín A

LT

43,82 s.

2.

Předonín B

LT

49,51

4.

Štětí

LT

46,41

3.

Nové Dvory

LT

36,7

1.

 

Soutěž Mladých hasičů

SDH – Přípravka

Okres

Čas

Pořadí

Předonín B

LT

22,39 s.

1.

Předonín A

LT

23,75

2.

 

     

SDH - Starší žáci

Okres

Čas

Pořadí

Předonín

LT

27,19 s.

2.

Štětí

LT

26,17

1.

 

     

SDH - Mladší žáci

Okres

Čas

Pořadí

Předonín

LT

26,56 s.

1.

Štětí A

LT

35,55

3.

Štětí B

LT

34,05

2.

 

Složení družstva mužů: Ivo Šach, Jan Dvořák, Bronislav Dvořák, Jakub Roubíček, Luboš Kolář, Tomáš Petrželka, Josef Šíma.
Družstva žen: Kricnerová Markéta, Alena Křížková, Martina Deverová, Johana Švehlová, Dagmar Slavíková, Švehlová Kristýna, Tydrichová Magda.
Pracovní četa: Fr.Černý, Jar.Šíma, Jos.Widtmann, Josef Myška.
5. ročník slavnosti Svazu dobrovolných hasičů se konal v pátek 11. a v sobotu 12.června v Litoměřicích – na náměstí a v areálu Zahrady Čech. Po slavnostních projevech bylo dekorování praporů sborů stuhami „60 let Hasičského záchranného systému“. Následoval průvod historické a soudobé techniky. Večer byly na Labi ukázky zásahů záchranné, vojenské a policejní techniky. Této slavnosti se zúčastnilo několik členů našeho sboru s praporem.
Okresní kolo soutěže v PS se konalo 19.6. ve Lkáni podle nového rozhodnutí VV OSH tj. že účast družstev nebyla podmíněna absolvováním okrskového kola, nýbrž zájemci o účast se mohli přihlásit na OSH. Výsledek byl bohužel nelichotivý protože se přihlásilo pouze jedno družstvo mužů a 2 družstva žen.
Dne 28.6. se konalo „výjezdní“ zasedání výboru sboru ve Stračí. Mimo členů výboru byli přítomni Antonín Frencl, Josef Podrábský, Jaroslav Kapras a podpor.člen Ladislav Kubánek. Účelem jednání byla činnost členů ve Stračí – protože delší dobu nebyl výbor spokojen některými jevy. Bylo dohodnuto, že do konce měsíce září se provede tlaková zkouška hadic – což zajistí místní členové. Soupis majetku se provede při nejbližší fyzické inventarizaci.
Soutěž „PO očima dětí“.
V literární části této letošní soutěže získala členka našeho kolektivu MH, Magdalena Tydrichová v okresním kole 2.místo což ji kvalifikovalo do krajského kola, kde se umístila dokonce na 1.místě. Následkem toho postoupila do republikového kola, kde ve 3.kategorii literární části získala krásné 3.místo. Slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích se uskutečnilo v pátek 11.června na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích.
...se konal 3. a 4.7. v Ostravě (v prostorách Vysoké školy báňské). Z našeho okresu byli přítomni 3 delegáti. Starostou sdružení se opět stal ing.Karel Richter.
Na základě pozvání se ve dnech 8. až 11.července se jedno družstvo našeho kolektivu MH (7 členů) zúčastnilo „38.setkání dolnorakouské hasičské mládeže“ při zemské výkonostní soutěži (děti od 10-16 let), které se uskutečnilo v Langenlois. Protože naše družstvo nebylo „kompletní“ „půjčili“ nám kolegové v Langenlois chybějící dva mládežníky.
Ubytování soutěžících bylo pod stany na loukách v okolí města, kde přebývalo neuvěřitelných 4621 účastníků. Podporu v zajištění zázemí poskytli přátelé sboru v Langenlois. Soutěžilo se podle mezinárodních standardů CTIF a to požární útok s překážkami a štafetový běh. Obě soutěže zvládli naši se skorem 960,76 bodů což odpovídalo 6.místu ze sedmi zahraničních družstev. V době soutěže panovalo v Rakousku 30ti stupňová vedra, což možná trochu ovlivnilo zvládání soutěže. Při přijetí starostou města, obdržela naše Johana Švehlová medaili „Za rozvoj mezinárodní spolupráci“.
Doprava byla zajištěna: vozidlem FORD transit – řidič Ivo Šach, vozidlem MěÚ Chevrolet – řidič ing.Mirosl.Andrt.
Členové družstva byli: Frant.Tydrich, Tomáš Strouhal, Jan Vanke, Magdalena Tydrichová, Václav Vévoda, Nikol Slavíková, Martin Jonák.
Doprovod: Jakub Roubíček, Joh.Švehlová, Marek Tuček.
Dne 7.8. se Vlastimil Sudek a Jindřich Červinka zúčastnili v N.Dvorech jednání o návrhu pro organizování t.zv.“Podřipské hasičské ligy“. Tento návrh byl 6.9. projednán ve výboru sboru a přednesené připomínky byly většinou nesouhlasné.
Při letošních komunálních volbách byli do zastupitelstva města zvoleni členové sboru a to: ing.Miroslav Andrt, Karel Holeček a Ladislav Kubánek.
MH se 25.září s jedním družstvem starších zúčastnili soutěže v Bechlíně a obsadili 5.místo. Složení družstva: Nikol Slavíková, Václav Vévoda, Martin Jonák, Jiří Kuběna, Magda Tydrichová, František Tydrich, Jan Vanke, David Červinka.
Dne 24.9. se manželům Dziáskovým narodila dcera Barbora. Sbor předal dárek.
Dne 25.9. se manželům Petrželkovým narodil syn Eliáš. Sbor předal dárek.
9.října provedlo jedno družstvo MH v sestavě Tomáš Strouhal, Václav Vévoda, Martin Jonák, Petr Kiesling, Michal Turek, Vojtěch Čecho a Tomáš Nemeth ukázku PÚ v Řeži u Prahy.
25.10. zemřel dlouholetý člen Tomáš Weber. Pohřbu se zúčastnilo několik členů sboru.
Na výborové schůzi dne 9.11. bylo rozhodnuto likvidovat nebo prodat nákladní auto AVIE 30. Důvod: Provoz vyžaduje velké náklady přičemž využití je velmi malé.
Různé události během roku:
20.4. se zúčastnil Vlast.Sudek krajského shromáždění delegátů, které se konalo v Lounech.
Na schůzi výboru 1.3. byl předán dárek k narozeninám Vlastimilu Sudkovi (70) a V.Ernstovi (81).
Jako doposud tak i letos několik členů provedlo koncem dubna přípravu vatry a 30.4. zajišťovali asistenční službu při vlastním pálení.
V měsíci září začaly výkopy pro podezdívku nového oplocení areálu a v říjnu bylo oplocení instalováno. Současně byla provedena výměna výjezdových vrat a vstupních dvířek.
26.6. provedlo družstvo MH ukázku v rámci Stračenské pouti.
Výroční valná hromada se konala 11.prosince v nádražní restauraci za přítomnosti 34 členů a 3 hostů z Bechlína. Omluveno bylo 5 členů. Za MěÚ Štětí byl přítomen ing.Miroslav Andrt, místostarosta. Zahájení jednání nadále vedl Vlastimil Sudek, starosta sboru v 16:15 h. Následovala vzpomínka a uctění zemřelých členů. Po seznámení s programem bylo přistoupeno k volbě jednotlivých komisí tj.mandátová, volební a návrhová. Zápisem z jednání byla pověřena Alena Dziásková. Následovala zpráva o činnosti sboru v roce 2010, kterou přednesl starosta. Stručně se zmínil o volbách do vyšších orgán. sdružení. Další obsah zprávy byl dosti kritický celkové činnosti sboru včetně výboru. Samotné kritice podrobil práci velitele JSDH který současně zastává funkci velitele sboru a navrhnul jeho odvolání.
Zprávu o činnosti kolektivu MH přednesl Jakub Roubíček. Pokladní zprávu přednesla pí.A.Černá a zprávu revizní rady Jaroslav Benýr. Před jednáním o návrhu na odvolání velitele p.Ivo Šacha, vystoupil ing.Andrt, který sice celkovou činnost hodnotil kladně, zároveň ale poukázal na některé negativní jevy v práci velitele. Pro případnou volbu nového velitele byly připraveny volby tajné. Většina přítomných byla pro volbu přímou. Výsledek byl ten, že většina se zdržela hlasování což znamenalo, že jsou proti odvolání. Protože p.Šach nebyl přítomen a ani se neomluvil, bylo dohodnuto že záležitost bude přednesena v radě MěÚ. V diskusi několik přítomných vyslovilo svůj názor jak kladných tak i záporných – k práci velitele.
V.Ernst přečetl z kroniky zápis o vzniku českého sboru dobrovolných hasičů ve Štětí v roce 1934. Dále bylo hovořeno o případném zvýšení členského příspěvku na 100,-Kč počínaje rokem 2012. 
Jako další člen sboru byl zvolen ing.Mirosl.Andrt a delegátem na okrskovou VVH Johana Švehlová.
Za nového člena sboru byli přijati Tomáš Petrželka, Alena Křížková, Martin Haspeklo, Barborka Dziásková a Vojtěch Čecho. Z evidence byli vyjmuti Pavel Dvořák – odstěhoval se a Lucie Mikynová pro neplacení člen.příspěvků. Na rok 2011 zůstává člen.příspěvek ve výši: aktivní člen 70,-Kč, podporující člen 250,-Kč a člen nad 80 let neplatí.
Po závěrečném slově starosty bylo jednání v 19:30 h. ukončeno.
Během roku bylo odpracováno 3030 hodin a dalších 504 hodin při výjezdech a držení hotovosti.
Pro rok 2011 byla ustanovena jednotka SDH v tomto složení:
Velitel             Jakub Roubíček                      Hasiči: Milan Vacek
Vel.družstva   Jiří Tomášek                                       Martin Haspeklo
                        Jindř.Červinka                                   Oldř.Krejčí
                        Ivo Šach                                             Marek Tuček
Strojníci:         Petr Kricner                                       Kamil Tuček
                        Rost.Kožarský                                   Mart.Flanderka
                        Tomáš Petrželka                                 Dvořák Bronislav
                        Jar.Dziásek                                         Dvořák Jan
                        Oldř.Nevečeřal                                  Johana Švehlová

Výroční valná hromada kolektivu Mladých hasičů se konala 4.prosince ve společenské místnosti zbrojnice za přítomnosti 15 členů a několika rodičů.
Společenské posezení na závěr roku se konalo 30.12. ve společenské místnosti zbrojnice za přítomnosti 15 členů.                       
Při natáčení filmu LIDICE (kde se části točily na Chcebuzi) provádělo několik členů sboru asistenční službu.

 
 

Facebook

hodiny