Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2009

2009

(kronikář Václav Ernst)

 

V sobotu 22. února se v Kulturním středisku, na velkém sále, konal náš již 45. tradiční ples.* Opět nám vyhrávala k tanci kapela FANTAZIE, jehož vedoucím je p.Martin Todt z Polep. Návštěvnost byla velmi dobrá a v důsledku i finanční výsledek. Hlavním organizátorem byla opět pí.Anna Černá, naše pokladní a dalších několik členů, kteří pomohli zajistit velmi bohatou tombolu od sponzorů: fa.Schulte, Monika Šílová nářadí, Fa.MEVA Roudnice n.L., řeznictví Tajčman, obchodní dům IVANKA, Luděk Čermák prodejna zlata a stříbra, pí.Mikešová, fa SOZOL, pí.Cibochová dom. potřeby, pí.Janatová, pí. Hajková MINIUM, solná jeskyně Štětí.
* Protože nebylo možné dohledat data všech dosud konaných plesů – od r.1934, bylo pořadové číslo plesů určeno podle dostupných podkladů.
Soutěž mladých hasičů proběhla 9.května v Předoníně, kde se zúčastnilo i naše družstvo, které obsadilo 5.místo ve složení: Jiří Kuběna, Lukáš Kricner, Tomáš Slavík, Nikol Slavíková, Michal Turek, Tomáš Strouhal, František Tydrich, David Červinka, Martin Devera.
Okrsková soutěž se konala v pátek 22.5. od 18:00 hod. v areálu SDH Předonín. Disciplínou byl požární útok podle PS. V kategorii mužů se naše družstvo umístilo na 3.místě. Složení družstva bylo: Ivo Šach, Jar.Dziásek, Luboš Kolář, Jakub Roubíček, Marek Tuček, Milan Vacek, Johana Švehlová.
V kategorii ženy se umístilo naše družstvo žen na 2.místě. Družstvo nastoupilo ve složení: Markéta Kricnerová, Dagmar Slavíková, Johana Švehlová, Martina Deverová, Milan Vacek a Rostislav Kožarský.
Ve dnech 23.-24.5. se konalo v Dušníkách 1. kolo hry PLAMEN 2009, kde naše družstvo ve složení Nikol Slavíková, Martin Jonák, Tomáš Strouhal, Jan Vanke, František Tydrich, Václav Vévoda a Kristína Dvořáková obsadili 8.místo.
Soutěž „O pohár města Štětí“ 30. května na městském stadionu pod patronací starostky města ing.Zd.Rulíškové a plk.ing.Pavla Grunta z HZS Litoměřice.
Ranní podmínky počasí nám nebyly příliš příznivě nakloněny – byla totiž silně zamračená obloha a voda mohla spadnout kdykoliv. Příjemné bylo, že počasí „vydrželo“ bez vody po celou dobu konání soutěže. Ale jen co byl družstvům, po provedení vyhodnocení, dán rozchod, začalo přeci pršet.
Letošní ročník byl programově přizpůsoben 25. výročí této soutěže. Průběh byl následující. Po presentaci účastníků, která se uskutečnila v budově MěÚ, se následně družstva shromáždila na pěší zóně, kde se seřadila a pak napochodovala na Nové náměstí, kde již vyhrávala městská kapela pod vedením pana Lhotského při ukázce kolektivu mažoretek. Po krátkých projevech starosty sboru Vlastimila Sudka, pí.ing.Zd.Rulíškové starostky města, pí.Jany Ryšánkové zastupitelka a členka rady krajského úřadu a člena delegace SDH Langenlois pana SCHRAMMa, se všichni účastníci za doprovodu hudby, vydali v průvodu skrz město do areálu sportovního stadionu. V čele průvodu jela historická ruční stříkačka „koňka“ z Libčic tažena koňmi. Za ni šli praporečníci a několik členů v bílých historických uniformách. Za průvodem jela pojízdná starší i nová požární technika. Po příchodu na fotbalové hřiště následovala porada velitelů družstev.
Krátce na to byl odstartován první pokus požárního útoku v kategorii mužů a veteránů. Následovaly ženy a poprvé kolektivy mladých hasičů. Závěr provedl oblíbený kolektiv PLAMÍNKU z SDH Předonín. V přestávce, kdy se přestavovala trať pro kategorii ženy, vystoupil kolektiv místních mažoretek. Další ukázka bylo působivé vystoupení družstva starších kolegů ze Mšeno Lázně v dobových uniformách, provedením požárního útoku s použitím motorové stříkačky z roku 1934. Další požární technika, starší i nová, byla rozmístěna v prostoru kolem hřiště.
Při nástupu k vyhodnocení soutěže byly rozdány ceny a Pamětní listy. Náš velitel Ivo Šach obdržel odznak „Za rozvoj JSDH“.
Pro organizátory a hosté bylo zajištěno občerstvení během soutěže a na závěr oběd v pensionu OAZA. Večer se rožnilo selátko v prostorách zbrojnice. Pro nezkušenost se doba „pečení“ prodloužila o něco déle než bylo plánováno.
Velitel soutěže            Vlastimil Sudek
Hlavní rozhodčí          Jiří Henc
Rozhodčí u základny Jindřich Konfršt, Bechlín
                                   David Havlíček, Snědovice
Rozhodčí u terčů        Břetislav Husák
Startér                         Miroslav Svoboda, Předonín
El.časomíra                 Milan Vacek
Zdravotní služba        pí.Milada Hašlerová a Daniluková
Presentace                  A.Černá, V.Ernst
Psaní diplomů             Frant. Kubricht, Mnětěš
Rozhlas                       hudební zařízení p.Todta ml. z Polep
                                    a komentátor Libor Frank
Fotograf                     Jiří Tomášek, Zd.Fořt
Kamera                       Václav Richter

Výsledky:

SDH - MUŽI

Čas

Pořadí

Předonín A

34,09 s.

1.

Bechlín

36,17

2.

Nové Dvory

41,17

3.

Želízy, okr.Mělník

43,19

4.

Chudoslavice

52,2

5.

Štětí

55,96

6.

Brozany

80,76

7.

Snědovice

82,95

8.

Břidličná

87,75

9.

Předonín B

NP

10.

 

   

SDH - Veteráni

Čas

Pořadí

Nové Dvory

40,62

1.

Brozany

45,03

2.

Předonín

45,95

3.

 

   

SDH - ŽENY

Čas

Pořadí

Želízy, okr.Mělník

46,43

1.

Kostomlaty p.Ř.

48,44

2.

Bechlín

49,16

3.

Nové Dvory

54,79

4.

Štětí

58,7

5.

Předonín

NP

6.

 

   

SDH - ml.žáci

Čas

Pořadí

Předonín

103,52

1.

Štětí

106,11

2.

Brozany

NP

3.

 

   

SDH - st.žáci

Čas

Pořadí

Brozany

30,45

1.

Předonín

42,82

2.

Štětí

58,61

3.


Ukázka:  PLAMÍNEK - pro děti do 6 let – SDH Předonín

Okresní soutěž se konala 13.6. v Budyni n.O. za účasti 3 družstev mužů a 3 družstev žen. Účastníci tohoto kola se soutěžní družstva přihlásila sami bez absolvování okrskových soutěží. Naše družstva nebyla přihlášena. Jako rozhodčí pracoval Ivo Šach, velitel soutěže byl Vlastimil Sudek a zapisovatel disciplíny Václav Ernst.
Na závěr soutěže byl Ivu Šachovi, Jakubovi Roubíčkovi a Jiřímu Tomáškovi předán odznak „HASIČ 3.st.“.
Od středy 24.6. a čtvrtka 25.6. zasáhly severní a sev.Moravu silné tzv.“bleskové“ deště, které na mnoha místech vyústily v ničivé záplavy se ztrátou majetků a bohužel i životů.
Podle svědků byly tyto povodně horší než v roce 1997. Byly evakuovány stovky obyvatel. Voda ničila mosty, lávky, silnice, železniční tratě, stovky domů, v okolí a korytech řek se hromadily naplaveniny včetně různých aut.
Tento stav se opakoval během dalších dnů a týdnů v podobě větrných smrští, průtrží mračen a krupobití. Ve spojitosti těmito bouřemi vyjelo do 23.7. téměř 1400 jednotek PO při 1195 zásazích, z nichž v 989 případech se jednalo o techn.zásahy a živelné pohromy. Do 23.7. bylo evidováno 15 obětí záplav včetně velitele SDH Vlčice, který zahynul při pomoci obětem na Jesenicku.
Silné bleskové bouře s následnými povodněmi pokračovaly ještě 2.-3.srpna.
Na jednání výboru sboru byl podán návrh abychom také přispěli finanční částkou. V diskusi bylo navrženo aby se nakoupily potřebné pomůcky a dovezly do postižených oblastí.
V důsledku tohoto návrhu vznikla následně společná akce našeho sboru a MěÚ ve smyslu veřejné sbírky. Na dvůr zbrojnice nosili občané různé pracovní nářadí užitečné pro uklízení škod, dále čistící prostředky, balené vody a pod. Náš sbor uvolnil 500,-Kč a také jednotlivý členové přispěli finančními a věcnými dary. V pondělí 6.7. byl „náklad“ odvezen našimi členy do obce Jeseníky nad Odrou v Moravskoslezském kraji.
27. června bylo naše družstvo žen na soutěži v Brozanech. Bohužel nebylo připuštěno do soutěže – důvod, že měly v družstvu 2 muže.
5.7. se opět družstvo žen zúčastnilo 11. ročníku soutěže „O pohár SDH Klapý“, kde získaly 3. místo. Sestava družstva byla: Markéta Kricnerová, Alena Dziásková, Martina Deverová, Dagmar Slavíková, Johana Švehlová, Kristína Švehlová.
Dne 18.7. se družstva mužů a žen zúčastnili oslav 100 let SDH Předonín. V soutěži probíhající v rámci oslav získali muži ve složení Jar.Dziásek, Milan Vacek, Jakub Roubíček, Marek Tuček, Luboš Kolář, Jan Dvořák a Johany Švehlové, časem 40,28 s. 6.místo. Družstvo žen soutěžilo ve složení Alena Dziásková, Kristína Švehlová, Dagmar Slavíková, Milan Vacek, Johana Švehlová, Martina Deverová a Nikol Slavíková. Při plnění disciplíny PÚ docílily krásného času 38,24 sek. Jenže pro nepodstatný „přestupek“ (zapomenuté mýdlo na základně) bylo družstvo diskvalifikováno.
22.8. se zúčastnily ženy soutěže v Budyni n.Ohří kde získaly 3.místo.
Na základě pozvání se naši členové Jakub Roubíček, Ivo Šach, Petr Kricner a Johana Švehlová účastnili 5. srpna oslav 110. výročí založení SDH Černčice.
Družstva kolektivu MH se zúčastnila v tomto roce těchto soutěží:
5.9. soutěž SDH Bechlín kde získali v disciplínách PÚ a štafetě 2. místo. Složení družstva bylo: Martin Jonák, Frant.Tydrych, Jan Vanke, V.Vévoda, Jiří Kuběna, David Červinka, Martin Devera, Nikol Slavíková, Tomáš Strouhal.
3.10. v rámci hry PLAMEN – část ZPV v Brozanech. Družstvo mladších ve složení Martin Devera, Mich.Turek, Jiří Kuběna, David Červinka, Lukáš Kricner, se umístilo na 12. místě.
Družstvo starších ve složení Frant.Tydrych, Magda Tydrichová, Tomáš Strouhal, V.Vévoda, Martin Jonák, se umístilo na 8.místě.
10.10. se účastnili soutěže v Křešicích – ve složení Tomáš Strouhal, Frant.Tydrich, Magda Tydrichová, Václav Vévoda, Martin Jonák. Soutěž nedokončili pro zranění jednoho závodníka.
V soutěži „PO očima dětí“ pro 1.-5.ročník ZŠ, obsadil náš člen Michal Jonák, v okresním kole 1.místo a tak si zajistil postup do krajského kola.
V březnu byl v Městské knihovně vystaven panel s tématikou „Práce SDH“.
Jarního shromáždění představitelů SDH, které bylo 28.3. v Park-hotelu v Terezíně, se zúčastnili V.Ernst a Vlastimil Sudek.
Ivo Šach se dne 22.8. zúčastnil jako rozhodčí krajské soutěže dospělých ve Varnsdorfu.
21. listopadu se provdala naše členka Marcela Cruzová za p.Petrželku. Byl předán dárek.
Kolektiv MH měl dne 5.12. samostnou výroční valnou hromadu ve společ. místnosti zbrojnice – ve dvou etapách – od 14:00 hod. to měli mladší a od 16:00 h. starší. V evidenci je nyní 18 dětí. Schůzi vedl Jakub Roubíček.
Výroční valná hromada se konala 12.12. od 15:00 hod. ve společ.místnosti zbrojnice za účasti 28 členů a těchto hostů: Josef Mikeš, starosta OSH, Frant.Černý, místostar.OSH z Hor.Beřkovic a Frant.Kubricht předs.OKRR z Mnětěše. Za MěÚ byl přítomen p.Domorázek, místostar. MěÚ, za SDH Předonín Jar.Vocásek ml. a Jindřich Konfršt, Frant.Macek z SDH Bechlín. Za telekomunikace byla přítomná pí. Paulová. Schůzi zahájil a vedl starosta Vlast.Sudek. Po zahájení vyzval přítomné ku vzpomínce zemřelých.
Po seznámení s programem byli zvoleni komise volební, návrhová a mandátová. Zprávu o činnosti sboru za celé volební období přednesl Vlast. Sudek. Následovala zpráva vedoucího kolektivu MH, pokladní, revizní rady. Program pokračoval předáním ocenění členům sboru a to:
ČU SDH:     ing. Miroslav Andrt, Pavel Dvořák, Milan Vacek, Petr Kricner, Johana Švehlová, Marek Tuček, Martin Flanderka, Petr Vosyka
ČU OSH:     Jaroslav Dziásek, Jakub Roubíček, Rostislav Kožarský, Alena Dziásková, Bronislav Dvořák, Jan Dvořák, Oldřich Nevečeřal
ČU KSH:     Jindřich Červinka, Josef Widtman, Milan Kabát, Jaroslav Šíma
Medaili „Za zásluhy“ Karel Holeček, Josef Juriga
Medaili „Za příkladnou práci“ Antonín Šimral, místostar.MěÚ
Stužky za        30 let - Dvořák Pavel, Tomáš Weber
                        40 let – Antonín Frencl
ČÚ USH         Anna Černá
Starosta sboru předal Pamětní list za činnost ve volebním období 2005-9 A.Černé, Jar.Dziáskovi, Jakubu Roubíčkovi, Aleně Dziáskové, Ivu Šachovi a V.Ernstovi.
Pro nové volební období t.j.2010-2014 byli v tajném hlasování zvoleni devět nových členů výboru ve složení:
Vlastimil Sudek, starosta                   Jakub Roubíček, ved.MH
Ivo Šach, velitel                                 Milan Vacek, ref. MTZ
Alena Dziásková, jednatelka             Johana Švehlová, člen
Anna Černá, pokladní                        Jaroslav Dziásek, člen
Jindřich Červinka, člen
Revizní rada: Jaroslav Benýr, vedoucí, V.Ernst, člen a Martina Deverová, člen.
Jako delegáti na okrskovou VVH byli zvoleni Jakub Roubíček a Johana Švehlová a na shromáždění delegátů sborů okresu byli zvoleni Vlast.Sudek a Ivo Šach.
Byl schválen návrh členů pro jednotku sboru, návrh plánu činnosti a plán rozpočtu.
Byli přijati tyto nové členové: Kristýna Švehlová, Dagmar Slavíková, Martina Deverová. Členství bylo obnoveno Lucii Mikynové a Oldřichu Krejčímu. Do kolektivu MH byli přijati Petr Kiesling, Vojtěch Čecho, Tomáš Nemeth, Jan Vanke, Magdalena Tydrichová.
Z evidence byli vyřazeni Štěpán Kratochvil, Ondřej Vrabec, Lucie Vrabcová, Marek Šíma, Kristýna Dvořáková. Celkový stav člen.základny je 60 členů, z toho 44 mužů, 14 žen a 2 podporující členové. Kolektiv MH má 18 členů.
Na základě pozvání přijela v pátek 29.5. delegace z SDH Langenlois jejíž členové byli: Erich Kroneder, Josef Schrammel, Günther Omenitz a Reinhard Auer. Ubytováni byli v penzionu OAZA. V sobotu se zúčastnili průběhu 25. ročníku soutěže „O pohár města Štětí“. Odpoledne jsme navštívili vinné sklepy (staré) na Mělníku což bylo spojeno s ochutnávkou 6 druhů vín. Večer se zúčastnili rožnění prasátka v areálu zbrojnice. Odjezd delegace byl v neděli ráno.
V průběhu roku bylo odpracováno 3214 hodin při různé práci a činnosti podle plánu činnosti.

 

 

 

 
 

Facebook

hodiny