Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2008

2008

(kronikář Václav Ernst)

 

Náš letošní již 44. ples se konal v sobotu 16. února na velkém sále kulturního střediska. K tanci nám tentokráte hrála, pro nás zatím „neznámá“ kapela (lépe řečeno skupina – 4 osoby) FANTAZIE z Polep s kapelníkem p.Martinem Todtem. Návštěvnost byla tentokráte velmi dobrá a samotní návštěvníci hodnotili průběh velmi kladně. Spokojeni jsme byli i s finančním výsledkem, protože po úhradě všech nákladů, nám ještě něco zůstalo jako čistý příjem. Jako léta předcházející byla hlavním „manažerkou“ akce pí.Anna Černá. Ku zdárnému výsledku plesu přispěli i někteří sponzoři svými hodnotnými dary do tomboly např. zlatnictví LUNA (p.L.Čermák), fa. SCHULTE.
V sobotu 1. března se přes republiku „přehnala“ větrná smršť EMMA, která tentorkáte zasáhla i naše město. Vítr měl rychlost 120-130 km/hod. a celkem to vše trvalo od 9:05 do 9:25 hod. Výsledkem tohoto povětří, které bylo doprovázeno bouřkou a deštěm s kroupami, bylo stržení plechové krytiny střechy II. devítileté školy ve Školní ulici. Větší část spadla do vnitřních prostor školy a část při svém „letu“ prorazila na dvou místech střechu 1. stupně a nové střechy na nedávno zprovozněných šaten. Za své vzalo i několik oken a pár šrámů dostala i fasáda budovy. Do odklizení a provizorní zakrytí střechy budovy bylo zapojeno několik členů našeho sboru. Vyučování bylo opět zahájeno pouze s jednodenním „zpožděním“ t.j. v úterý 4.3.
Vedle parkoviště za výškovými budovami v Litoměřické ulici byly vyvráceny 2 smrky a 1 bříza. V lesíku zvaném „Sandpyšl“ bylo vyvráceno cca 30-40 stromů.   
Ze středy 12.3. na čtvrtek 13.3. to začalo opět „foukat“ více než bylo příjemno. Tentokráte měl vítr o něco menší rychlost ale přesto to na několika místech republiky – hlavně v lesích, způsobilo značné škody.
Městská knihovna ve Štětí organizovala 28.3. kouzelnou „Noc s Andersenem“ – což bylo součástí mezinárodního projektu oslav 203. výročí narození dánského pohádkáře H.CH.Andersena. Na základě požádání vedoucí knihovny paní Roubíčkové, se náš sbor zapojil do této akce. Původní plán byl, že část programu bude na lesním hřišti ve Stračí  ale vzhledem k nejistému počasí se to přeložilo do areálu zbrojnice. Program trval cca od 17:30 h. do 20:00 hodin. Naši členové poskytovali informace o požární technice a ukázali výstroj člena JSDH. Průběžně probíhalo opékání buřtů u táborového ohně. Přítomno bylo 27 dětí a několik dospělých osob, kteří zajišťovali celou akci. V průběhu oslav byli přítomni svědci skutečného výjezdu jak profesionálních hasičů tak i členů jednotky SDH.
Okrsková soutěž se uskutečnila v pátek 16.5. na lesním hřišti ve Stračí. Hlavním rozhodčím byl Jindřich Konfršt z Bechlína. Terče byly „čepičky“ z plynnových lahvích umístěné na stojanech.
Účastníci soutěže a jejich výsledky v disciplíně Požární útok byly:
kategorie – MUŽI
SDH Předonín            24,50 s.           1. místo
SDH Bechlín              32,70 s.           2. místo
SDH Štětí                   54,90 s.           3. místo

 

kategorie – ŽENY
SDH Předonín            27,80 s.           1. místo
SDH Bechlín              34,90 s.           2. místo
Poprvé byly předávány diplomy okrsku, které nám sponzorsky rozmnožila fa.CPS v.o.s. ze Štětí (p.Kubát)

24. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ se konal na stadionu dne 7. června.
Velitel soutěže            Vlastimil Sudek, Štětí
Hlavní rozhodčí          Frant. Černý, Hor.Beřkovice
Rozhodčí startér         Miroslav Svoboda, Předonín
Rozhodčí u základny Jindřich Konfršt, Bechlín
Rozhodčí u terčů        Roman Komárek, Bechlín
Časomíra – el.             ing. Mir. Andrt, Stračí a Milan Vacek, Štětí
Presentace                  A. Černá, V.Ernst, Stračí
Zdravotnice                Bronislava Švejdová, Štětí
Psaní diplomů             Frant. Kubricht, Mnětěš
Rozhlas                       Antonín Šimral
Presentace účastníků se konala od 8:00 hodin v prostorách stadionu. Soutěž se pro pozdní příjezd některého družstva zahájena kolem 9:20 hod. místostarostou MěÚ Antonínem Šimralem. Starosta města pí.ing.Zd.Rulíšková se dostavila během soutěže.
Účastníci soutěže a jejich výsledky v disciplíně „Požární útok“ – po dvouch pokusech:

St.č.

SDH - MUŽI

Okres

1. pokus

2. pokus

Body celkem

Pořadí

Body

Čas

Body

Čas

1

Želízy

LT

2

36,92

2

35,12

4

2.

2

Bechlín

LT

5

58,03

7

63,98

12

6.

3

Štětí

LT

7

NP

6

58,83

13

7.

4

Dušníky

LT

6

58,54

4

49,62

10

5.

5

N.Dvory

LT

4

49,70

3

39,11

7

3.

6

Břidličná

Bruntál

3

44,59

5

50

8

4.

7

Předonín

LT

1

33,86

1

34,86

2

1.

 

 

             

St.č.

SDH - ŽENY

Okres

1. pokus

2. pokus

Body celkem

Pořadí

Body

Čas

Body

Čas

1

Bechlín

LT

3

56,76

2

48,36

5

3.

2

N.Dvory

LT

1

35,92

1

41,23

2

1.

3

Předonín

LT

2

45,54

3

73,77

5

2.

 
V přestávce kdy se provádělo hodnocení soutěže vystoupilo družstvo MH Štětí se svoji ukázkou PÚ. Jako odměna byl zmrzlinový pohár.
Každý účastník soutěže obdržel svačinu. Organisátoři, rozhodčí obdrželi oběd včetně členů družstva Štětí, podávaný v penzionu OÁZA.
Přítomen byl také pplk.Vratislav Urbánek, ředitel okresního HZS Litoměřice.
Sestava družstev Štětí:
MUŽI                                     MH
Jakub Roubíček                      Milan Vacek
Milan Vacek                           Lucie Vrabcová
Petr Vosyka                           Tomáš Strouhal
Kamil Tuček                           Krystina Dvořáková
Marek Tuček                          Marek Šíma
Jan Dvořák                             Martin Devera
Johana Švehlová                    Frant. Tydrych

Na základě pozvání od přátel z Langenlois, jsme v pátek 23.5. asi kolem 9:15 hod. odjeli od zbrojnice. Pozvání bylo na „Slavnostní setkání okrsku Langenlois“. Byla zvolena nová trasa cesty, která nám podstatně dobu dojezdu. Vlastní slavnost začala okolo 18. hodiny v Bezpečnostním centru za přítomnosti zástupců 23 sborů což bylo 205 osob a dalších několik desítek hostů t.j. různých funkcionářů vyšších hasičských orgánů a veřejných správních orgánů. Zahájení provedl okrskový velitel a pak následovalo dalších několik projevů. Po projevech následovalo předávání různých vyznamenání, oznámení kdo a jaký kurs úspěšně absolvoval a kdo a do jakých hodností byl povýšen. Na základě návrhu SDH Langenlois a usnesení zemské hasičské rady, obdržel i náš člen Václav Ernst bronzovou medaili „Za mezinárodní přátelství“ 3.stup. Při této příležitosti jsme kolegům z Langenlois předali dárek za 15ti letou družbu, a to ozdobnou sekyrku s nápisem „Za dlouholeté přátelství“ (od 14.5.1995) . Po skončení oficiálního jednání pokračovala slavnost volnou diskusi doplněno s občerstvením. V sobotu 24.5. dopoledne jsme si za doprovodu a výkladu Rudiho HUDTA prohlédli některá turisticky zajímavá místa v okolí města. Odpoledne, po odstartování závodu hasičských cyklistů z celého Rakouska, jsme byli pozváni panem Erichem Kronederem do jeho vinného sklípku (výstavní!) na tzv. ochutnávky jeho vín spojeno s prohlídkou podzemního sklepení. Následovala cesta do Krems, kde se na Dunaji prováděl výcvik hasičů pro řízení loďky při záchraně tonoucího. Tohoto nácviku měli možnost se zúčastnit Ivo Šach a Martin Flanderka. Oba „splnili“ (za pomoci instruktora) daný úkol. Na památku obdrželi od Ralfa Latzkeho záchranný kruh na kterém je napsáno „Aby voda jak na souši tak na vodě, Ti nedosahovala až po bradu“.
V neděli 25.5. po snídani nám kolegové provedli ukázku a instruktáž o novém vozidle od firmy Rosenbauer. Kolem 11:00 hod. jsme se rozloučili a nastoupili zpáteční cestu. Příjezd domů byl okolo 15:00 hod.
Delegace měla složení: Vlastimil Sudek, Ivo Šach, Rostislav Kožarský, Milan Vacek, Václav Ernst, Martin Flanderka a Petr Kricner. Jako dopravní prostředek byly os.auta Martina Flanderky a Petra Kricnera.
Osobní poznatek: Každá návštěva v Langenlois je pro nás „poučení“ o dobrovolné práci hasičů. Každý z nás by si měl vzít příklad z kamarádského ducha a chování mezi členy – nehledě na stáří, délky členství nebo funkci. Dobrovolná disciplína je zde markatní. Poctivě se zúčastňují různých školení – podle svého zařazení (funkci) v jednotce. Účast v soutěžích považují za samozřejmost. Při každé návštěvě (která se koná většinou při některé jejich slavnosti) je fascinující ohromné zapojení jak členů sboru tak i rodinných příslušníků a členů kolektivu mladých – pro zdar akce.
Putovní tábor vodáků se letos uskutečnil ve dne 13.-30. června. Zúčastnilo se 25 dětí. Vedoucí byl Stanislav Kukla.
Dne 10.8. zemřel náhle náš dlouholetý člen (od r.1969) a funkcionář, naposledy jako ved.revizní rady sboru, František Kratochvil ve věku 56 let. Čest jeho památce. Rozloučení se konalo pouze za přítomnosti členů rodiny. Sbor obdržel zprávu bohužel až po pohřbu.
17. ledna byl provedena fyzická inventura majetku sboru. Komise byla ve složení Ivo Šach, Anna Černá a Václav Ernst. Hodnota většiny předmětů byla stanovena odhadem.
18. ledna se manželům Dziáskovým narodil syn Lukáš. Byl předán dárek. Na výborové schůzi dne 1.1.09 byl schválena jeho přihláška za člena SDH.
26.1. se VVH SDH Snědovice zúčastnili V.Ernst a Vlast.Sudek.
Na výborové schůzi dne 4.2. bylo konstatováno, že nově jmenovaný jednatel Kamil Tuček (pí.Alena Dziásková na mateřské), z důvodu zaměstnání, které mu ztěžuje účast na jednání, nemůže řádně plnit funkci.
23.2. bylo provedeno ověření znalostí – hlavně členů JSDH. Účast byla nedostačující. Bohužel stále je několik členů, kteří neplní své povinnosti. Začátkem března jsme v Městské knihovně, na jednom panelu, instalovali písemné a obrazové informace o problematice bezpečnosti, ukázky ze soutěže „O pohár města“ a činnosti kolektivu mladých hasičů.
3. června byl velitel JSDH Ivo Šach s paní Pechmanovou z MěÚ u krajského hejtmana, kde obdrželi věcné dary pro JSDH.
6.9. se zúčastnilo družstvo MH soutěže v Bechlíně.
V týdnu 16.-22.9. proběhl ve městě Evropský týden mobility, který organizoval MěÚ. Zúčastnilo se několik členů JSDH s ukázkou. Byla vystavena historická ruční stříkačka tzv. koňka.
Ve dnech 23.-24.10. se zúčastnili Ivo Šach, Jakub Roubíček a Jiří Tomášek cyklického školení velitelů – na HZS v Litoměřicích.
24.10. bylo školení strojníků kterého se zúčastnil Petr Kricner, Jaroslav Dziásek, P.Dvořák, Oldř.Nevečeřal.
25.10. se konalo shromáždění představitelů SDH v Parkhotelu v Terezíně, kterého se zúčastnili V.Ernst a Vlast.Sudek.
Ve dnech 1.-2.11. bylo školení pro vedoucí kolektivů MH ve Starém Týně, kterého se zúčastnili Marek Tuček, Milan Vacek, Jakub Roubíček, Johana Švehlová.
31. prosince organizoval MěÚ „Silvestrovský ohňostroj“, kterého se jako součást „ochranky“ zúčastnilo také několik členů sboru.
Letošní výroční valná hromada se konala 13. prosince od 15:00 hod. ve společenské místnosti zbrojnice za přítomnosti malé účasti tj.26 členů a následujících hostů:
Ing. Zd. Rulíšková, starostka města
Pavel Doubrava, starosta KSH a člen VV SH ČMS
Ing. Saidl, ředitel pobočky HVP Ústí n.L. a pí.Michala Hobzová zást.HVP Litoměřice
a zástupci SDH Bechlín Jindřich Konfršt a František Macek.
SDH Předonín Jaroslav Vocásek ml.
Jednání zahájil a vedl starosta Vlastimil Sudek. Po zahájení bylo uctění památky zesnulých. Byla zvolena návrhová komise ve složení Milan Kabát, Jaroslav Šíma.
Zprávu o činnosti sboru přednesl Vlast.Sudek. Následovaly zprávy ved. kolektivu MH, pokladní a revizní včetně zprávy o preventivní činnosti. Vy výboru proběhly tyto změny: byl odvolán Kamil Tuček z funkce jednatele a nově jmenována Alena Dziásková, která byla přechodně na mateřské dovolené. Nově byla zvolena revizní rada ve složení Jaroslav Benýr jako vedoucí a členové Jaroslav Šíma a V.Ernst. Za aktivní činnost byla předána tato ocenění.
ČU SH ČMS pí.Anně Černé (nebylo schváleno ÚSH ČMS)
Odznak sv.Floriána Jindřichu Červinkovi
Medaile „Za věrnost“ - 10 let            Jiřímu Tomáškovi a Josefu Jurigovi
                                   za 30 let          Jaroslavu Benýrovi, Josefu Myškovi,
                                                           Josefu Widtmanovi
                                   za 40 let          Františku Černýmu
                                   za 50 let          Vlastimilu Sudkovi
SDH Štětí obdržel 25.10. na zasedání VV OSH-ČU za podíl na rozvoji dobrovolného hasičského hnutí v okrese Litoměřice a rozvíjení jeho tradic.
Na návrh našeho sboru bylo OSH schváleno udělení medaile „Za mezinárodní spolupráci“ veliteli družebního sboru města Langenlois, Rakousko, panu Anton Schuh, která bude předána v roce 2009.
V diskusi vystoupili ing.Saidl za HVP s informaci o novinkách, které se hlavně týkaly zákonného pojištění vozidel a majetku a výhodách z toho vyplívající pro sbory a členy SDH. Pavel Doubrava informoval o plánovaných soutěžích v kraji včetně mistrovství ČR, a možnostech podpory kolektivů MH, možnosti účasti na centrálních táborech a seznamu „Klubu hasičských podnikatelů“.
Usnesení bylo schváleno, že členský příspěvek zůstává ve výši 70,-Kč a člen nad 80 let nemusí platit.
Pro rok 2009 byla schválena sestava JSDH jako byla v roce 2008.
Dne 6.12. proběhla ve společenské místnosti zbrojnice valná hromada kolektivu Mladých hasičů za účasti 12 dětí a 15 rodičů. Hlavně pro rodiče byly podány informace o celoroční práci kolektivu. Čestné uznání bylo předáno Davidu Červinkovi, Martinu Deverovi, Tomáši Strouhalovi, Michalu Jonákovi. Po skončení bylo podáváno občerstvení.
Byli přijati nový členové kolektivu: Martin Jonák, Michal Jonák, Lukáš Kricner, Jiří Kuběna, Tomáš Slavík, Nikola Slavíková, Marek Šíma, František Tydrych, Michal Turek, Václav Vévoda.
Odhlášeni byli: Roman Zajac, David Brynych, Jiří Hrazdil.
Do řad řádných členů byli převedeni Milan Vacek, Marek Tuček a Johana Švehlová.

 

 
 

Facebook

hodiny