Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2007

2007
(kronikář Václav Ernst)

 

Na výborové schůzi konané dne 8.1. bylo usneseno, že z mládeže která dochází do zbrojnice bude utvořen kolektiv Mladých hasičů našeho sboru. Jako vedoucí byla navržena Marcela Cruzová a pomocníci budou pí. Alena Drtilová a Jakub Roubíček.
Náš ples, který se konal 17.2. v Kulturním středisku, měl svou ne právě příjemnou předehru. Přípravy byly v plném proudu a netrpělivě jsme očekávali den konání. Pověsti o návštěvnosti letošních plesů nebyly právě příznivé. Dokonce došlo ku zrušení plesu z důvodů malého počtu prodaných vstupenek. Naše mírná nervosita byla završena zavoláním kapelníka pana Chudoby. Ten nám den před konáním plesu oznámil, že jeho kapela již není t.zv. „amatérská“ ale profesionální a v důsledku toho nám musí zvýšit i poplatek za učinkování a to z dosavadních (ústně dohodnutých) 11.000,-Kč na 28.000 až 30.000,-Kč. Jelikož na zrušení plesu bylo již pozdě, projednala pí. Anna Černá tuto absurdní situaci s panem Chudobou – nemožnost požadované úhrady. Po delší diskusi byla dohodnuta nová cena. Výsledek plesu byl nakonec díky sponzorům příznivý v tom smyslu, že příjem nám stačil na úhradu všech poplatků. Vstupné bylo 80,-Kč. Finanční výnos se zlepšil díky sponzorskému daru fy.Chvalis. Členové kolektivu MH za pomoci Ivo Šacha zajistili vkusnou výzdobu sálu. Součásti programu plesu bylo hezké vystoupení skupiny mažoretek „Taneční život – CARMEN“ pod vedením pí. Jitky Zůnové. Protože ku zdaru plesu přispěli sponzoři, uvádíme jejich jména: byli to firmy Holeček, Alado, Tescoma, Schulte, Doka a obchodníci Minář, obchodní dům Ivanka, B-L Sirůček, Andrea Strouhalová, Kotex-Klobouček, řezník Tajčman, zahrad.potřeby Krejča, pí.Macková, pí.Vinklerová, pí.Bílková – masáže, Minimum – pí.Hájková, Monika Šílová, pí.Jurigová, David Havlíček – Snědovice.
Na výborové schůzi konané 11.3.2007 byla přítomna starostka města Ing. Zd. Rulíšková. Důvod pro její přítomnost, byl t.zv. „Provozní řád“, který vydal velitel stanice a který určoval vstup a pohyb členů SDH v prostoru zbrojnice – části objektu který používá SDH. Přítomní tlumočili svá stanoviska k obsahu řádu. Výsledek byl, že až na některá ustanovení, byl řád zamítnut.
21. dubna se čistila vodní nádrž ve Stračí. Této akce se zúčastnilo, kromě našich členů i několik občanů obce. Pro čerpání vody byla použita starší ale stále provozuschopná PS8 a další kalové čerpadlo. Po vyčištění navezli členové ze Štětí několik cisteren „nové“ vody.
Obdrželi jsme pozvání k návštěvě od našich přátel z Langenlois. Bohužel navržený termín k návštěvě se kryl s termínem republikových slavností v Litoměřicích 16.-17.6. V důsledku toho jsme kolegům v Langenlois poděkovali za pozvání a sdělili, že z tohoto důvodu nemůžeme uskutečnit. Naopak jsme pozvali případné zájemce na uvedenou slavnost. Bohužel ani pozdější termíny nám z technických důvodů, neumožnili návštěvu v letošním roce uskutečnit.
Začátkem května t.r. obdržela jednotka SDH do užívání novou přenosnou motorovou stříkačku, kterou koupil Městský úřad. Popis a technické údaje:
Značka:           TOHATSO (Japonsko)
Model:            VC82ASE samostatně sací, jednostupňová vysokotlaká, výr.čís.8772 – z roku 2007
Motor:             2-taktní, 2 válcový, vodou chlazený spalovací motor
Výkon:            40 kW (1800 l/min při 0,8 MPa)
Okrsková soutěž se uskutečnila letos ve Vrbici v pátek 18.května od 18:30 hod. Naše družstvo ve složení Jakub Roubíček, Jaroslav Mikyna, Jaroslav Dziásek, Rostislav Kožarský, Josef Šíma, Kamil Tuček, Jan Dvořák. Ale tentokráte nedosáhlo na stupně vítězů. Ani nová stříkačka nepomohla k lepšímu výsledku – umístilo se na posledním místě s časem 95 sek. – což je „nesoutěžní“ výsledek!
23. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ se koná 2. června na fotbalovém stadionu.
Velitel soutěže            Vlastimil Sudek
Hlavní rozhodčí          Jindřich Konfršt, Bechlín
Rozhodčí u základny Miroslav Svoboda, Předonín
Startér                         Pavel Dvořák
Rozhodčí u terčů        Roman Komárek, Bechlín
Rozhlas. komentátor  Antonín Šimral
Časomíra                    elektronická - Ivo Šach, Alena Dziásková
Psaní diplomů             Frant. Kubricht, Mnětěš
Závodčí                      Jaroslav Šíma, Bronislav Dvořák
Zásobování vodou      stanice HZS Štětí, stanice HZS Roudnice n.L.
Prezentace                  A. Černá, V. Ernst
Patronát nad soutěží měli pplk. Vratislav Urbánek ředitel HZS Litoměřice a ing. Zd. Rulíšková, starostka města.
Přijetí na radnici se nekonalo a prezentace družstev se prováděla na sportovním stadionu. První pohled z okna nebyl právě přívětivý – vydatně pršelo. Přesto se k prezentaci dostavilo 7 družstev mužů a 4 družstva žen. Také „vrchnost na nebi“ se příjemně zachovala tím, že „uzavřela“ výpustě z dešťových mraků, což mělo za následek, že přestalo pršet a to vydrželo až do konce soutěže. Nastoupená družstva přivítala pí.starostka MěÚ a popřála účastníkům zdárný průběh soutěže. Po poradě velitelů byla v 9:20 hod. soutěž odstartována. Podle propozic mělo každé družstvo jeden pokus v disciplíně PÚ.  Dodatečně bylo velitelům sděleno že jsou povoleny druhé pokusy – což všechna družstva využila.


Družstva a jejich výsledky v disciplíně PÚ:

St.č.

SDH – MUŽI

Okres

Čas

Pořadí

1

Želízy

60,52 s.

6.

2

Kostomlaty p.Ř.

LT

NP

7.

3

Štětí

LT

51,31

5.

4

Nové Dvory

LT

32,84

1.

5

Bechlín

LT

45,44

4.

6

Předonín

LT

36,14

2.

7

Břidličná

OC

45,14

3.

 

 

 

 

 

St.č.

SDH – ŽENY

Okres

Čas

Pořadí

1

Nové Dvory

LT

37,64 s.

2.

2

Předonín

LT

31,50

1.

3

Břidličná

OC

53,20

3.

4

Libkovice p.Ř.

LT

63,15

4.


Na závěr soutěže předvedlo družstvo MH Štětí ukázku jak oni se naučili zvládat disciplínu PÚ. Ukázka se jim opravdu povedla. Družstvo ze Želíz se přihlásilo na základě informace na internetu, kterou zadal velitel Ivo Šach. Účast družstev z Břidličné „zařídil“ Ivo Šach. Přijeli již v pátek 1.6. a nocovali ve společenské místnosti.
Složení družstva mužů Štětí              MH
Jakub Roubíček                                 David Brynych
Rostislav Kožarský                            Lucie Vrabcová
Kamil Tuček                                      Ondřej Vrabec
Jaroslav Mikyna                                 Marek Tuček
Jaroslav Dziásek                                Milan Vacek
Josef Šíma                                          Jan Švejda
4. ročník setkání hasičů dobrovolných sborů České republiky se konal 15.-16.6.2007 v Litoměřicích. Účast nahlásilo přes 200 sborů. Na výstavišti bylo vystaveno přes 200 různých typů historických stříkaček (včetně jedné dřevěné) doplněno současnou technikou. Ze zahraničních hostů byli přítomni zástupci z Polska, Slovinska, Chorvatska a Německa. Z německého Annabergu byla přítomna i hasičská kapela. Z našeho sboru se zúčastnili Ivo Šach jako praporečník Bronislav Dvořák, V. Ernst a MH Marek Tuček A Milan Vacek.
Okresní soutěž v požárním sportu se konala v sobotu 23.6. na hřišti v Křešicích. Této soutěže se zúčastnilo několik členů našeho sboru jako členové organizačního týmu. Byli to Ivo Šach a Pavel Dvořák jako rozhodčí. V.Ernst jako zapisovatel a Vlast.Sudek jakožto vedoucí odbor.rady velitelů. V průběhu soutěže se projevily některé organiz.nedostatky a ve vystupování účastníků.
9. ročník vodáckýho tábora VLTAVA se letos konal od 15. do 29.7. za účasti ...dětí a ...dospělých. Vedoucím byl...... Trasa včetně programu byla téměř stejná jako v roce 2006. Dopravní prostředek byl vlak a naše AVIE 31.
Dne 6.8. zemřel náhle náš člen ze Stračí pan Ervin Ernst. Sbor se rozloučil účasti několika členů a položením kytice. Čest jeho památce.
Městský úřad, odbor kultury, organizoval dne 6. října slavnost na počest 600 let existence obce Stračí. Dopoledne toho dne se začali sjíždět někteří podnikatelé např.perníkáři, prodejci keramiky, balónků, klobásů, piva atd. Stánek mělo i sdružení myslivců Stračí, kteří vystavovali různé trofeje. Náš sbor v rámci příprav řádnou údržbu zbrojnice a její okolí. Vystavena byla i některá technika např. přenosná motor.stříkačka PS 8 a PPS 12, nová stříkačka fy.TOHATSO, Japonsko, ruční historická stříkačka – rok výroby 1908. Výstavku jsme doplnili tabulí s informacemi o vzniku hasičstva ve Stračí (1899) doplněno několika fotografiemi. Vlastní slavnost začala ve 13:00 hod. shromážděním účastníků u závor ČD. Asi ve 13:15 hod. se průvod vydal, za doprovodu městské hudby do středu obce. Tam se pak „očekával příjezd“ pana Albrechta z Dubé s družinou. Po příjezdu pak promluvil ku „svým poddaným“. Oslavy pokračovaly např.divadelním představením (organizoval učitel Tomáš Ryšánek), ukázka šermířů s historickými zbraněmi, ukázkou mladých hasičů a zasazením lípy. Přítomno bylo i několik občanů, žijící již několik let mimo obec. O celé slavnosti se dá říci, že byla vydařená a účastníkům se to líbilo. Hlavní organizátorem slavnosti byl ing. Miroslav Andrt, který také představoval pana Albrechta z Dubé.
V sobotu 13. října od 10:00 hod. proběhl 8. ročník soutěže ŠPIČÁK na lesním hřišti ve Stračí za hezkého podzimního počasí. Na soutěž, která je určena hlavně pro družstva našeho okrsku, se dostavila pouze dvě družstva a to Štětí a Bechlín. Jako externí účastník bylo družstvo z SDH Břidličná, okres Bruntál. Disciplínou byl jako dosud t.j. požární útok na tři proudy, terče plechovky, odnesení zraněné osoby na základnu. Docíleny byly tyto výsledky:
SDH Břidličná           61,8 s.             1. místo
SDH Bechlín              66,2 s.             2. místo
SDH Štětí                   64,7 s.             neplatný pokus
Sestava družstva Štětí byla kombinovaná tím, že byli zařazeni 4 mládežníci.
Jakub Roubíček, Rostislav Kožarský, Martin Flanderka, Ivo Šach + 4 MH Marek Tuček, Milan Vacek, Johana Švehlová a Roman Zajac.
Cvičení se konalo 22.10. a organizovali ho zaměstnanci stanice HZS Štětí. Téma: Dopravní nehoda vozidla převážející nebezpečnou látku. Za náš sbor se zúčastnili Ivo Šach, Jakub Roubíček, Rostislav Kožarský a Milan Vacek který figuroval jako zraněná osoba.
Dne 10.11. slavili náš člen Václav Ernst s manželkou Editou 50 let trvání jejich manželství. Členové sboru provedli po přísně utajované přípravě, velmi zdařilé osobní blahopřání spojeno s předáním krásného dortu ve tvaru knihy. Následně „naložili“ V.E. do požárního auta a za zvuku sirény odvezli do místa konání oslavy.
Na závěr celoroční činnosti se členové kolektivu Mladých hasičů zorganizovali dne 24.11. ve společenské místnosti zbrojnice, večírek. Každý z přítomných členů obdržel dárkový balíček, které daroval MěÚ Štětí a od sboru jim bylo poskytnuto menší občerstvení. Jako hosté byli přítomni starosta sboru Vlastimil Sudek, ved. kolektivu Jakub Roubíček, manželé Jaroslav a Alena Dziáskovi a členka sboru pí. Drtilová. Dá se říci, že se celá akce vydařila.
Výroční valná hromada se konala v sobotu 8.12. v hotelu SPORT. Přítomní byli 24 členové a hosté z SDH Předonín a Snědovic, za MěÚ místostarosta pan Antonín Šimral. Jednání vedl starosta sboru Vlast.Sudek od 16:00 hod. Byla zvolena návrhová komise ve složení Jaroslav Benýr a Bronislav Dvořák, a mandátová s pí.A.Černou a Alenou Dziáskovou. Následovala zpráva o činnosti sboru v roce 2007, kterou přednesl starosta Sudek. Kriticky poukázal na malé zapojení členské základny při plnění úkolů, na zdlouhavé placení člen.příspěvků, nedostačující účast na školení a při ověřování znalostí, nedostačující účast na soutěžích v okrsku. Následovaly zprávy ved. kolektivu MH, zpráva o hospodaření a preventivní činnosti. Revizor Fr. Kratochvíl vyslovil uspokojení nad vedením fin. prostředků. Jako negativní jev bylo konstatování, že není provedena inventarizace majetku SDH. Následovalo předání ČU SDH členům MH Markovi Tučkovi a Milanu Vackovi včetně fin.odměny – za jejich velmi aktivní činnost. Konstatováno, že v průběhu roku 2008 budou slavit životní jubileum Josef Myška 70 let, Antonín Frencl 60 let a Milan Kabát 80 let. Jmenovaným byl předán upomínkový dárek.
Byla provedena změna ve výboru a to: za dosavadní jednatelku Alenu Dziáskovou, která nastupuje mateřskou dovolenou byl navržen a schválen Kamil Tuček. Odvolána z funkce vedoucí kolektivu MH byla Marcela Cruzová a jako nový vedoucí byl zvolen Jakub Roubíček.
V diskusi vystoupili zástupce MěÚ p. Antonín Šimral, Karel Holeček, V.Ernst, zástupce z Předonína a Jaroslav Benýr. Po schválení usnesení a závěrečného slova starosty, bylo jednání v 18:15 hod. ukončeno.
Doplnění:
Během roku byli přijati nové členy a to: úředník ing. Miroslav Andrt, Josef Šíma, Jaroslav Káda. Jako podporující členové byli přijati: Ladislav Kubánek, Michala Kubánková, Václav Krolop.
Jako další řádný člen se přihlásil Luboš Kolář, který se po stěhování opět přihlásil. Do doby členství bude započítáno členství od r.1985 do 1992 a nyní od r.2007. Do kolektivu Mladých hasičů byli přijati: Jiří Hradil, David Brymych a Martin Devera.
Odhlášení byli – z kolektivu MH: Eliška Richterová, Jan Šaraj a Stanislava Šarajová. Na základě vlastní žádosti Jiří Hendrych, Václav Schovanec byl převeden do SDH Vrbice, kam se přestěhoval, Ervin Ernst, který zemřel 6.8.
V měsíci lednu bylo provedeno ověření znalostí formou testů. Zúčastnil se velmi malý počet členů. Výsledek znalostí byl sice uspokojivý, ale přesto je vidět, že některé témata by se měla opakovat.
Dne 2.3. se konal aktiv Zasloužilých hasičů, které se zúčastnili Vlast. Sudek a Václav Ernst.
28. dubna byla ve spolupráci se zaměstnanci fy.Veselka-Knotek, provedena těžba dřeva pro vatru – v polesí Ješovice. Asistenční služba u vatry proběhla bez problémů.
Na schůzi výboru dne 7.5. bylo dohodnuto, že členům sboru kteří se zúčastní akcí, které jsou v zájmu sboru, budou propláceny vynaložené náklady podle předložených dokladů nebo při použití vlastního auta.
Dne 12. května konalo 5 členů asistenční službu na vodáckém kanále v Račicích – při závodech „Dračích lodí“.   
2. června organizovali členové družstva Stračí Dětský den – v areálu zbrojnice ve Stračí.
Ve dnech 24.-25.8.07 byli Ivo Šach a Pavel Dvořák jako rozhodčí na krajské soutěži požárního sportu konané v Podbořanech. Úkolu se řádně zhostili.
Dne 20. října se zúčastnili Jakub Roubíček a Johana Švehlová, jako posluchači na školení vedoucích MH, konané v Terezíně.
Od 19. do 23. listopadu se zúčastnili školení v Terezíně na funkci velitele družstva Jakub Roubíček a Jaroslav Dziásek a na strojníka Oldřich Nevečeřal.
Výbor sboru se během roku sešel na 12 jednáních.
Do jednotky SDH pro rok 2008 byli navrženi a MěÚ schváleni tyto členové:
Ivo Šach jako velitel
Jakub Roubíček jako vel.družstva a zást.velitele
Jiří Tomášek jako velitel družstva
Jindřich Červinka jako velitel družstva
Jako strojníci: Petr Kricner, Jaroslav Mikyna, Rostislav Kožarský, Pavel Dvořák, Jar.Dziásek, Oldřich Nevečeřal, Josef Zalabák a Ant.Vurm.
Jako hasič: Jan Dvořák, Martin Flanderka, Kamil Tuček, Bronislav Dvořák.
Po skončení letošního 8. ročníku Špičáku bylo rozhodnuto že v této soutěži se nebude již pokračovat – důvod malá účast.

Přehled odpracovaných hodin při činnosti v roce 2007:

Výjezdy

213,5

 

Pohotovost na základně

392

 

Školení

109

 

Kondiční jízdy

10,5

 

Námětové cvičení

6

 

Nácvik na soutěž - fyz.příprava

187,5

 

Účast na soutěžích

612

 

Údržba techniky a výzbroje

108

 

Úklid areálu zbrojnice - vně i uvnitř

252,5

 

Údržba vodních zdrojů

168

 

Činnost pro MěÚ

647,5

 

Ostatní činnost

444,5

 

Schůzková činnost

296

 

Preventivní činnost

78

 

Celkem

3525

hodin

 
1.1.2007 končil ve funkci velitele stanice HZS Štětí Josef Páral a nastoupil „staronový“ por.Václav Hrstka.

 
 

Facebook

hodiny