Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2006

2006
(kronikář Václav Ernst)

 

Výroční valná hromada se zprávou o činnosti v roce 2005 se konala ve společenské místnosti zbrojnice v sobotu 14.ledna 2006 od 17:00 hod. za přítomnosti 31 členů a jako hosté byli přítomni starosta města p.Antonín Böhm a zástupci z SDH Předonín, Bechlín a Snědovice. Schůzi řídil starosta Vlastimil Sudek, který po zahájení vyzval přítomné k uctění památky na zemřelé. Zpráva o činnosti byla kritická a poukazovala hlavně na školení, malou účast na soutěžích včetně zapojení členů sboru na akcích, organizované sborem. Zpráva pokladníka byla potvrzena revizorem Fr.Kratochvílem.
Místostarosta výboru Petr Vosyka žádal o zproštění funkce z důvodu změny pracoviště. Jako člen výboru byl zvolen Václav Ernst. Štěpán Kratochvil, člen místní organizace ČČK informoval, že podle nových předpisů bude moci školení provádět pouze proti úplatu. Pan Ant.Böhm poděkoval sboru za vykonanou práci a seznámil přítomné s momentální situací okolo eventuálním zrušení stanice HZS – zatím není definitivní řešení. Bylo schváleno, aby členové kteří nezaplatili člen. příspěvek za rok 2005, byli vyjmuty z evidence – což jim bude písemně sděleno. Revizor sboru navrhuje aby v případě finanční půjčky některému členu sboru, byla o tom uzavřena písemná smlouva s určením termínu vrácení. Byl vysloven souhlas se složením JSDH pro tento rok – Ivo Šach, Jiří Tomášek, Jindř.Červinka, Petr Kricner, Jaroslav Mikyna, Pavel Dvořák, Rostislav Kožarský, Antonín Vurm, Josef Zalabák, Jan Dvořák, Bronislav Dvořák, Jaroslav Dziásek, Oldřich Nevečeřal, Jakub Roubíček, Petr Vosyka, Kamil Tuček, Martin Flanderka.
Ples se konal 18.února od 20:00 hod. na velkém sále Kulturního střediska. Tentokráte nám vyhrávala mimořádná hudební skupina EXPRES Praha (4 hudebníci a hodně techniky). Byla to náhrada kterou zajistil pan Chudoba, jelikož sám nemohl dodržet slíbené učinkování. Na zahájení vystoupila skupina mažoretek kultur. střediska pod vedením pí. Plassové. Po několika tanečních skladbách předvedla slečna Štěpánka Ryšánková dvě taneční ukázky a to Flamingo a Břišní tanec. Obojí bylo velmi hezké. Letošní návštěvnost byla uspokojivá. Taktéž tombola byla zas „bohatá“. Vcelku byl průběh plesu veselý a návštěvníci se dobře bavili. Hlavním organizátorem byla opět pí.Anna Černá.
Naši zem postihla třetí velká povodeň za posledních devět let. Měsíc březen prohlásili meterologové za nejchladnější za posledních 100 let. První problémy s vodou byly zaznamenány již v březnu, kdy nastalo náhlé oteplení až o 300 C spojené s vytrvalými dešti. Od pátku 24.3. způsobilo rychlé tání sněhu na horách, že hladiny řek se začaly zvedat.
Situace ve Štětí a okolí:
Přestože se dalo očekávat, vzhledem k velké zásobě sněhu na horách, že zřejmě budou problémy při jeho tání, skutečný rychlý průběh letošní povodně všechny překvapil. Ve středu 29.3. byl svolán na 10:00 hod. krizový povodňový štáb města Štětí a pro město a okolí byl vyhlášen 3.st. povodňové aktivity – při výšce hladiny Labe na Mělníku – 564 cm. Vzhledem ke stoupající hladině Labe, která ve čtvrtek ve 22 hodin stále stoupala a dosáhla na Mělníku 663 cm, probíhala již evakuace přímo ohrožených rodin. domů ve Štětí na nábřeží na Hus. náměstí a v Počeplicích. Voda již částečně zaplavovala silnici v Hněvicích, která byla ve 23:15 hod. uzavřena. V pátek 31.3. v 6 hod. dosáhla hladina Labe 667 cm s prognózou postupné kulminace hladiny 1.4. na 688 cm. V Hněvicích došlo v neděli 2.4.  ve večerních hodinách k přerušení el. proudu. V pondělí 3.4. v 5:00 hod. vystoupila hladina Labe na 730 cm. Obytné objekty v Hněvicích nebyly přímo ohroženy, došlo k zatopení přilehlých sklepů. Daleko horší situace byla ve městě, kde došlo k zatopení nábřežních rodin. domků a průsakem vody byly zatopeny také rodin. domky na Hus. náměstí, sklepy v Dohnalově a Litoměřické ulici, sklepní prostory  Stř. odbor. školy a MěÚ. Obdobně byly postiženy také rodin. domky v Počeplicích. Rozhodnutím vlády ČR byl vyhlášen „Nouzový stav“ na dobu od 23:00 hod. dne 2.4. do 24:00 hod. dne 19.4.2006. Od úterý ráno 4.dubna hladina Labe v důsledku nižších srážek a teplot na horách, pozvolna klesala. Ve středu 5.4. odpol. byla hladina již na 685 cm. Všem se ulevilo. Byl obnoven provoz na komunikaci v Hněvicích a začalo se s úklidem, odčerpání vody ze zatopených sklepů a odvoz velkokapacitních van. Poděkování patří všem, kteří se na likvidaci následků letošní povodně aktivně podíleli. Jsou to mimo občanů dobrovolníků, hlavně štětského Hasičského záchran. sboru – profesionálové, členové Sboru dobrovolných města (18 členů) a Snědovic.
MěÚ Štětí obdržel z Ministerstva vnitra písemné sdělení, že se stanice HZS ve Štětí rušit nebude a zůstává s původním obsazením a rozsahu činnosti.
V rámci prevence a ve spolupráci s Městskou knihovnou, instalovali jsme v prostorách knihovny dva panely, po dobu měsíce března s různými informacemi o PO. Hlavní témata byla: a) Jarní vypalování trávy, b) Informace „Jak postupovat při vzniku požáru“ doplněno několika fotografií o důsledcích požárů.
Na výborové schůzi konané 26.4. bylo dohodnuta změna a to za odstupujícího člena výboru Jaroslava Mikynu – vlastní žádost, kooptovat Pavla Dvořáka.
Letošní okrsková soutěž se konala 26. května na hřišti v Bechlíně bez účasti našeho družstva. Poslední dobou je téměř nemožno sestavit soutěžní družstva, dá se říci pro nezájem. Účastníci byly družstva muži – Bechlín a Předonín, veteráni Bechlín a ženy z Předonína.
Členové sboru Jan a Bronislav Dvořák, Jakub Roubíček a Kamil Tuček, uzavřeli s vedoucí mateřské školky Štětí, 9.května (naproti zbrojnice) dohodu o tom, že v areálu školky provedou podle potřeby posekání travních ploch. Materiální zajištění pro realizaci uvedené práce t.j. sekačk a PHM bude k dispozici od školky. Jmenovaní se zavázali, že veškeré práce t.j. sekání, shrabování a odvoz posekané trávy, provedou zcela zdarma.
Dne 17.7. zemřel po delší nemoci náš dlouholetý člen a funkcionář (člen od r.1948) a nositel titulu „Zasloužilý hasič“ pan Václav Čermák. Pohřeb byl v obřadní síni na Chlomku, okr. Mělník. Za sbor byl položen věnec a členové Ivo Šach, Jaroslav Dziásek, Vlastimil Sudek a Václav Ernst stáli čestnou stráž. Čest jeho památce. Syn jmenovaného zaslal sboru děkovný dopis.
Letošní putovní vodácký tábor VLTAVA se uskutečnil od 16.7. do 29.7.2006 za účasti 24 dětí a 6 dospělých osob. Vedoucí byl Jiří Tomášek, řidič-zásobovač Stanislav Kukla, zdravotník Zdenda Šťastný, dále Josef Páral, Jindřich Červinka a Josef Juriga. Jako dopravní prostředek byl částečně použit vlak a nákl. auto AVIE 31 – zapůjčené sborem. Trasa byla: Vyšší Brod, Rožmberk, Zátun, Nové Spozí, Zlatá Koruna.
Letošní 22. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ se konal 2. září na fotbalovém hřišti pod patronací pplk. Vratislava Urbánka z okresního HZS a starostou města pana Antonína Böhma. Ačkoliv bylo rozesláno 50 pozvánek (31 v okrese, 19 mimo okres), přihlásila se do termínu přihlášení pouze 3 družstva. Ještě několik dnů před soutěži to vypadalo, že budeme nuceni pořádání soutěže zrušit pro nedostatek soutěžících. Navíc v našem sboru je momentálně tak nepříznivá situace, že ještě den před soutěží jsme neměli potřebný počet členů pro soutěžní družstvo. Až ráno v den zahájení soutěže se „dalo dohromady nouzové“ družstvo t.j. bez jakéhokoliv nácviku a také se dostavilo ještě další několik družstev. Začátek soutěže byl v 9:30 hod. Vzhledem k počtu zúčastněných družstev, byla provedena nabídka dvou pokusů v disciplíně PÚ, což všechna družstva akceptovala. Novinkou letošního ročníku bylo použití elektronické časomíry, kterou zakoupil MěÚ. Vzhledem k tomu, že jsme to neměli „vyzkoušené“, měli jsme určité obavy o funkčnost zařízení. Výsledek byl ale velmi uspokojivý. Obsluha to zvládla výborně.
Velitel soutěže            Vlastimil Sudek
Hlavní rozhodčí          Jindřich Konfršt, Bechlín
Rozhodčí u základny Miroslav Svoboda, Předonín
Rozhodčí u terčů        Roman Komárek, Bechlín
                                   Kincl, Předonín
Startér                         Pavel Dvořák
Psaní diplomů             František Kubricht, Mnětěš
Obsluha časomíry       Ivo Šach, Alena Dziásková
Zdravotníci                 4 členi místního ČČK
Hlasatel                      Antonín Šimral
Závodčí                      Jar. Šíma, Josef Myška
Zásobování vodou zajišťovalo auto-cisterna HZS Štětí a HZS Roudnice n.L.
Za místní kabelovou televizi Stanislav Šmíd - kamera, red. pí.Pišvejcová

Seznam účastníků a docílené časy v disciplíně „Požární útok“

SDH - MUŽI

Okres

Čas

Pořadí

Křešice

LT

41,98 s.

1.

Kostomlaty p.Ř.

LT

58,24

3.

Bechlín

LT

50,84

2.

Štětí

LT

64,5

4.

 

 

 

 

SDH - ŽENY

Okres

Čas

Pořadí

Nové Dvory

LT

36,97 s.

1.

Křešice

LT

40,24

3.

Bechlín

LT

37,23

2.

 

 

 

 

MUŽI nad 40 let (veteráni) Memoriál Vlad.Matušky

SDH

Okres

Čas

Pořadí

Nové Dvory

LT

50,03 s.

1.

Hřebeč

Kladno

56,85

2.


Členové soutěžního štábu: Ant.Böhm, pí.Pechmanová z MěÚ, Vlast. Sudek, pí. A.Černá, Jaroslav Šíma, Josef Páral, ved.st. HZS, Ivo Šach, V.Ernst.
Sestava družstva Štětí: Rostislav Kožarský, Jakub Roubíček, Oldřich Nevečeřal, Kamil Tuček, Bronislav Dvořák, Ivo Šach a Přemysl Báča – člen z Bechlína.
Startovné bylo ve výši 200,-Kč. Každý soutěžící dostal svačinu a kávu v hodnotě 30,-Kč.
Menší účast družstev byla pravděpodobně ovlivněna tím, že podobných soutěží v okrese je příliš mnoho. Závěr soutěže provedlo družstvo přípravky SDH Bechlín což bylo přítomnými velmi srdečně přijato. Každé děcko obdrželo dvě tabulky čokolády.
Dodatek: Časomíra byla objednána MěÚ koncem května u fy.BÁBÍK spol. s r.o., PSČ 69606 Vacenovice 130 – v hodnotě téměř 50.000,-Kč. Některé doplňky zajistil sbor.
Původně plánovaný termín 16.9. nevyhovoval přátelům z jediného ale hlavního důvodu t.j. že v té době probíhalo v celé oblasti vinobraní – což se nedá jen tak odložit. Proto přijeli později a to ještě pouze na jeden den. V sobotu 7.10. kolem 12:40 hod. se dostavila sedmičlenná delegace z partnerského sboru Langenlois. Byl mezi nimi i místostarosta města a člen sboru pan Erich Kroneder. Po krátkém přivítání ve společenské místnosti zbrojnice, jsme jim „předvedli“ naše nové auto PRAGA Golden. Po prohlídce vozidla „konstatovali“ že „obsluha“ činnosti je „ruční“ čímž je vozidlo vhodnější pro zásahy nežli jejich nové auto, kde veškerou činnost „řídí“ počítače, protože dojde-li k poruše počítače je prakticky vozidlo k nepoužití.
Následně jsme se přemístili do penzionu OAZA, kde kolegové byli ubytováni a kde byl podán oběd. Kolem 3.hod. odpoledne jsme se pěšky vydali do klubu SYNOT na Radouňské ulici, kde jsme do 17:30 hod. hráli bowling. Následoval opět pěší přesun do OAZY. Tam se po 19:30 hod. podávala večeře, které se zúčastnilo několik členů sboru. V průběhu večeře – lépe řečeno po ní, nám přátelé předali velký proutěný koš plný lahví vynikajícího vína z Langenloisových vinic a k tomu bochník chleba a kus uzeného masa. Navíc ještě plnou krabici čerstvých hroznů vína, které podle doložené fotografické dokumentace, sklízeli před odjezdem t.j. v pátek kolem půlnoci. Za náš sbor jsme jim předali velký zarámovaný obraz s motivem sv.Floriána a v pozadí hora ŘÍP. Tento obraz nám namaloval jeden studující umělecké školy – podle své představy. Každému členu delegace jsme dali tričko s vyšívaným znakem sv.Floriána, které se jim velmi líbilo. Jedno tričko bylo také zasláno jejich veliteli Antonu Schuh. Po tomto aktu pokračovala volná diskuse (s omezenou slovní zásobou) proložena různými přípitky, což pokračovalo asi do 23:00 hodin. V neděli 8.10. dopoledne kolem 10:15 hod. nastoupili přátelé z Langenlois cestu zpáteční.
Výroční valná hromada se letos konala o něco dříve než bylo doposud zvykem a to již v sobotu 16. prosince od 16:00 hod. v prostoru školní jídelny v Ostrovní ulici. Přítomno bylo 29 členů a zástupci z SDH Bechlín, Předonín, Snědovice a Křešice. Za MěÚ nová pí.starostka Ing. Zd. Rulíšková a za HZS por.Juraj Ďuriš.
Schůzi zahájil a vedl starosta sboru Vlastimil Sudek. Po zahájení byla minutou ticha uctěna památka na zesnulé členy.
Zprávu o činnosti sboru v roce 2006 přednesl Vlastimil Sudek. Zprávu o hospodaření přednesla pokladní paní Anna Černá. Zároveň bylo oznámeno, že jsme předvedli BÚ z České spořitelny na Poštovní spořitelnu. Hlavní důvod byly nižší náklady. Zprávu o hospodaření potvrdil revizor sboru Frant.Kratochvil.
Za aktivní členství byla předána tato ocenění:
Čestné uznání sboru - Rostislav Kožarský, Kamil Tuček.
Čestné uznání OSH - Ivo Šach
Medaili „Za věrnost“ 10 let – Jaroslav Dziásek
                                   30 let – Karel Holeček, Jaroslav Šíma, Anna Černá,
                                               Jindřich Červinka, Jiří Hendrych
                                   60 let – Václav Ernst
Medaili „Za příkladnou práci“ – Petr Koros
Medaili „Za zásluhy“ – František Kratochvil, Jiří Hendrych
Odznak „Sv.Floriána“ – Jaroslav Šíma, Josef Myška, František Černý
V průběhu roku byli přijati tyto Mladí hasiči:
Tuček Marek, Vacek Milan, Vrabcová Lucie, Zajac Roman, Vrabec Ondřej, Šaraj Jan, Richterová Eliška, Šarajová Stanislava, Dvořáková Kristina, Švehlová Johana.
Jako řádný člen: Drtilová Alena, Srbová Monika.
Odhlášeni byli: Fleková Jana, Kotwieja Grzegorz, Vojtová Tereza.
V diskusi vystoupili: por. Ďuriš – potvrdil, že HZS bude i nadále provádět školení strojníků a velitelů SDH. Potvrdil, že stanice HZS ve Štětí nebude zrušena ale upozornil, že přesto se bude nadále uvažovat, v rámci úspor, o zredukování počtu stanic HZS na okrese.
Ing. Rulíšková jakožto starostka města potvrdila, že existence SDH je důležitá a vynasnaží se pomáhat v rámci možnosti.
Jako delegáti na VVH okrsku byli schváleni Jakub Roubíček a Marcela Cruzová.
Byl vysloven souhlas se zařazením následujících členů sboru do JSDH: Ivo Šach velitel, Jiří Tomášek velitel družstva, Jindřich Červinka vel. družstva, Pavel Dvořák, Jaroslav Mikyna, Rostislav Kožarský a Josef Zalabák jako strojníci, jako hasiči Jan Dvořák, Bronislav Dvořák, Jaroslav Dziásek, Oldřich Nevečeřal, Roubíček Jakub, Vosyka Petr, Flanderka Martin a Kamil Tuček.
Letošní potřeba dřeva pro vatru bylo těženo a doveženo dne 27.4. z polesí Ješovice. Vlastní pálení vatry se konalo u Labe za naši asistenci. Okresní kolo Požárního sportu proběhlo 10.6. v Lovečkovicích. Z našeho sboru se zúčastnil Pavel Dvořák jako rozhodčí, V.Ernst jako zapisovatel a Vlast. Sudek jakožto vedoucí okresní odborné rady velitelů.
Dne 6.11. se na výborovou schůzi dostavil pan Jiří Mašek, oblastní manažer Poštovní spořitelny a pí. Havnerová, zaměstnankyně pošty ve Štětí, kteří nás informovali o výhodách Sborů dobrov. hasičů, při vedení svých účtů u uvedené spořitelny.
Dne 11. listopadu se konalo okresní shromáždění představitelů SDH v Terezíně – za náš sbor se zúčastnili Vlast. Sudek a Václav Ernst.
V měsících říjen a listopad, se na základě informace místní kabelové televize, začalo se ve zbrojnici scházet několik dětí. Prozatimní činnost zajišťovali Ivo Šach a Marcela Cruzová. Je předpoklad, že by se u sboru založil kolektiv Mladých hasičů. I letos probíhaly protipožární kontroly v objektech spravovaných MěÚ – což opět prováděli Vlastimil Sudek a V.Ernst.
V průběhu roku se uskutečnilo 11 schůzí výboru.
Členská základna k 31.12.2006 je celkem 53 členů, z toho 43 mužů, 10 žen a nových 9 mladých hasičů.

Přehled odpracovaných hodin při činnosti v r.2006

Školení a kondiční jízdy

264

 

Nácvik a účast na soutěži

236

 

Údržba techniky a výzbroje

277,5

 

Údržba zbrojnice

500,5

 

Činnost pro obec

316

 

Kulturní a společ.činnost

80

 

Propagace PO

30

 

Výchova prevence

161

 

Výjezdy

265,5

 

Hotovost na základně

189

 

Preventivní prohlídky a dohlídky

140

 

Námětové cvičení

19

 

Hotovost při povodni (29.3.-11.4.)

360

 

Celkem

2838,5

hodin

 
 

Facebook

hodiny