Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2005

2005
(kronikář Václav Ernst)

 

Druhý „pokus“ o uspořádání našeho plesu se uskutečnil v sobotu 12. ledna v Kulturním středisku města. K tanci nám opět vyhrávala oblíbená kapela TIMBRE-MUSIC pod vedením pana Chudoby z Kochovic, která se osvědčila v roce 2004. Počasí, které bylo v „období nástupu“ chřipkové vlny a zahájení pololetních školních prázdnin (zájezdy na lyžování) poměrně dost ovlivnily návštěvnost – 66 platících. Celkové náklady nám pomohla pokrýt velmi bohatá tombola (240 cen), jejíž hodnota byla odhadem 15.000,-Kč. Je nutno poznamenat, že poměrně náročné „shánění“ tomboly zvládli mimořádně dobře Ivo Šach s pí.A.Černou, která byla hlavním organizátorem celé přípravy a průběhu akce. Mimořádné poděkování patří také všem obchodníkům, kteří přispěli velmi hodnotnými a hezkými příspěvky do tomboly. Děkovný dopis byl zaslán těmto sponzorům: pí.Vinklerové – prodejna textilu, Zahradnické potřeby Jiří Krejčí, prodejna zeleniny p.Wimer, fa.Schulte Štětí, Roman Šťastný – prodejna nábytku, fa.Glazura Roudnice n.L., pí.Píchová – elektrospotřebiče, p.Ferkl – instalatérství, pí.Mykešová – občerstvení, pí.Dana Hájková – potraviny, instalatérství Jeníkovský, fa.Chvalis Hoštka, sklářská huť Libochovice, pí.Šílová.
VVH se konala 22.ledna ve společenské místnosti zbrojnice od 16:30 hod., za přítomnosti 31 členů a následujících hostů: starosta MěÚ p.Antonín Böhm, Miroslav Svoboda ved. odborné rady mládeže OSH z Předonína, Jaroslav Vocásek ml. velitel SDH Předonín, Frant.Macek velitel SDH Bechlín, David Havlíček velitel SDH Snědovice a starosta SDH Snědovice Karel Kasmann.
Schůzi zahájil a vedl Vlastimil Sudek. Na úvod a po přivítání hostů vyzval přítomné k uctění památky zemřelých členů. Zprávu o činnosti sboru za rok 2004 přednesl Vlastimil Sudek, v které se zmínil o činnosti jednotky SDH, účasti na soutěžích a republikové slavnosti v Litoměřicích ve dnech 4.-5.6.2004 a průběhu stavebních úprav v prostorách zbrojnice  dalších pracích při kterých bylo odpracováno 4405 hodin. Stav členské základny je 58 členů z toho 48 mužů a 10 žen. Zprávu o hospodaření přednesla pí.A.Černá. Revizní zprávu přednesl František Kratochvíl a potvrdil řádné vedení fin.deníku a doporučil pokladníkovi vyslovit absolutorium. Následovalo předávání dárků k životnímu jubileu, které někteří členové dosáhnou v průběhu t.r. např. Vlastimil Sudek (65), Václavu Čermákovi (85). Ostatním členům, kteří měli dostat dárek a nedostavili se a ani se neomluvili, nebude dárek předán a bude zařazen do tomboly pro ples 12.2.
Volba nového výboru pro období 2005-2009, byla provedena tajně volebními lístky. Na základě odevzdaných 30 lístků byli zvoleni tyto členové:
Vlastimil Sudek, starosta                   28 hlasů
Ivo Šach, velitel sboru a JSDH          30 hlasů
Alena Zábranská, jednatelka              29 hlasů
Anna Černá, pokladní                        29 hlasů
Jaroslav Mikyna, člen                        20 hlasů
Petr Vosyka, místostarosta                 23 hlasů
Jaroslav Dziásek, člen                        19 hlasů
Antonín Frencl, velitel družstva Stračí, s hlasem poradním

Do revizní rady byli zvoleni František Kratochvíl 29 hlasů, Oldřich Nevečeřal 29 hlasů a Marcela Cruzová 16 hlasů.
Jako delegát na okrskovou výroč.valnou hromadu byli zvoleni: Ivo Šach, Alena Zábranská a Marcela Cruzová.
Delegátem na okresní shromáždění delegátů SDH byl zvolen Ivo Šach.
Jako ocenění za aktivní práci uděleno Čestné uznání sboru Ivu Šachovi, Janu Dvořákovi, Bronislavu Dvořákovi, Jakubu Roubíčkovi, Jaroslavu Mikynovi, Petru Vosykovi, Jaroslavu Dziáskovi, Aleně Zábranské, Jiřímu Tomáškovi a Petru Kricnerovi.
V diskusi vystoupili:
K. Holeček – nabízí za odvoz palivové dřevo na vatru
A. Černá – akce VLTAVA – ptala se zda a jak se bude nadále postupovat – z organizátorů nebyl nikdo přítomen
Jar. Benýr – tím, že sbor bere záštitu na tuto akci, bere na sebe velkou zodpovědnost. Je pro to aby se této akce zúčastňovalo více dětí ze Štětí.
Mil. Kabát – jestliže akce není obsazena větším podílem dětí ze Štětí, tak akci nekonat. Doporučuje aby výbor projednal jak se budou nedostatky v přípravě řešit.
V. Ernst – že 12.2. se koná náš ples. Apeloval na přítomné i nepřítomné členy aby přispěli do tomboly – věcně nebo finančně.  
Ukončení členství, z důvodu neplacení člen.příspěvků, bylo usneseno těmto členům: Ing.Hynek Berka, Milan Beer, Zdeňka Tomášková, Oldřich Krejčí, Frant. Verzich, Kateřina Fialová, Josef Šíma.
Vedoucí městské knihovny pí.Roubíčková nám nabídla možnost presentovat práci sboru formou písemných informací na dvou panelech po celý měsíc březen. Tuto možnost jsme využili a na panelech jsme nabídli veřejnosti informace a fotografie – což z větší části zajistil a provedl Petr Vosyka.
Okresní shromáždění delegátů SDH se konalo 12.1. v kulturním domě v Trávčicích. Za náš sbor se zúčastnili Vlastimil Sudek, Ivo Šach a V.Ernst. Pro volební období 2005-2009 byl okresním starostou zvolen Josef Mikeš z Terezína. Vlastimil Sudek byl zvolen jako vedoucí okresní odborné rady velitelů a Václav Ernst jako člen okresní revizní rady. Zajímavý diskusní příspěvek měl pplk. Vratislav Urbánek, který navrhnul aby se 13.5. považoval za Den hasičů.
Ve čtvrtek 28.4. se v lese za obcí Veselá, za přítomnosti pana hajného, těžilo dřevo na vatru (2 valníky). Zúčastnilo se 11 členů sboru a 3 pracovníci fy.Knotek-Veselka, zahradnictví s dvěma traktory a valníky. Stavba vlastní vatry se prováděla v pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Součásti večerního pálení vatry bylo i poskytnutí občerstvení, což zajišťovali naši členové (limo, párky, pivo). Bohužel tato činnost neproběhla tak hladce a s takovým výsledkem jak se očekávalo. Určitý negativní vliv mělo také to, že v průběhu této činnosti byl vyhlášen požární poplach a v důsledku toho musela většina přítomných členů odjet. Na prodej občerstvení zůstali pak jen 3 osoby, což bylo absolutně málo vzhledem k zájmu přítomných občanů.
21. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ se konal 7.5. na sv. Floriána, na místním sportovním stadionu. Patronát nad soutěží měl pplk. Vratislav Urbánek ředitel HZS Ústeckého kraje – územního obvodu Litoměřice a pan Antonín Böhm, starosta města.
Velitelem soutěže byl Vlastimil Sudek.
Hlavní rozhodčí Bořivoj Husák z Černěvse.
Rozhodčí na základnách byl Frant. Černý z Dol. Beřkovic.
Časomíra – stopky u rozhodčí terčů – Frant.Kratochvíl ze Štětí, Jaroslav Mikyna st. ze Štětí, Stanislav Kukla ze Štětí a p.Nahrabecký z Kostomlat p.Řípem.  
Zapisovatel – Václav Ernst.
Rozhlasový komentátor – p.Antonín Šimral ze Štětí.
Vypisování diplomů provedl Frant. Kubricht z Mnětěše.
Presenci - pí. Anna Černá a V. Ernst.
Zdravotní službu zajišťovali členové místního ČK.
Jako hosté byli přítomni Josef Mikeš starosta OSH, por.Juraj Ďuriš okresní velitel HZS, Antonín Böhm starosta města a pplk. Vratislav Urbánek.
Před vlastní soutěží proběhlo tradiční přivítání velitelů soutěžních družstev, rozhodčích a hostů, starostou města na radnici. Následně se družstva přesunula na sportovní stadion. Po poradě velitelů se rozběhla vlastní soutěž – na dvou stavech. Soutěžní družstva měla dva pokusy v disciplíně Požární útok. Začátek byl při poměrně zamračené obloze. Obava z nepřízně počasí se nenaplnila, naopak bylo dosti hezké počasí s občasným slunečním svitem.

Přehled účastníků a jejich výsledky:

SDH - MUŽI

Okres

Čas

Pořadí

Vel.družstva

Cítov

39,34 sek.

5.

Jaroš Jiří

Štětí

LT

46,62

8.

Ivo Šach

Přestavlky

LT

36,01

4.

Burián Miloš

Nové Dvory

LT

51,81

9.

Chabera

Sulejovice

LT

44,72

7.

Starý Jiří

Předonín

LT

33,72

3.

Vocásek Jar.

Bříza

LT

31,22

2.

Job Martin

Hrobce

LT

26,94

1.

Šašek

Kostomlaty p.Ř.

LT

54,87

10.

Nahrabecký Milan

Bechlín

LT

44,06

6.

Macek Frant.

 

 

 

 

 

SDH – ŽENY

Okres

Čas

Pořadí

Vel.družstva

Předonín

LT

38,37 sek.

1.

Pšelarová

 

 

 

 

 

SDH – VETERÁNI

Okres

Čas

Pořadí

Vel.družstva

Předonín

LT

50,19 sek.

2.

Vocásek Jar.

Nové Dvory

LT

43,22

1.

Chabera


Poháry obdržela družstva, která se umístila na 1. až 3.místě v kategorii.
Na závěr soutěže předvedlo družstvo PŘÍPRAVKY z SDH Předonín svou ukázku požárního útoku.
Soutěž skončila cca v 11:50 hod. Následně obdržela oběd skupina rozhodčích a hostů včetně domácích organizátorů, který se podával v penzionu OAZA. K obědu obdržel každý jedno pivo, což byl sponzorský dar majitele pensionu pana Ferkla.
Naše družstvo soutěžilo ve složení: Jakub Roubíček, Petr Vosyka, Jaroslav Mikyna, Jan Dvořák, Bronislav Dvořák, Tomáš Kricner, Kamil Tuček.
Sponzoři byli: MěÚ Štětí, Průmstav Štětí a papírna Norske Skog.
Okrsková soutěž se konala v pátek 27. května od 18:00 hod. na fotbalovém hřišti ve Střížovicích, za krásného slunečního počasí. Naše družstvo mužů se umístilo na 3. místě s časem 58,8 sek. Sestava družstva byla: Ivo Šach, Dvořák Jan, Dvořák Bronislav, Jakub Roubíček, Kamil Tuček, Jaroslav Dziásek, Rostislav Kožarský. Kuriozitou bylo – že při 2.pokusu našeho družstva si v zápalu boje obráceně připojili rozdělovač t.j. vstup od dopravního vedení připojili na výstup!
Dne 4. června od 14:00 hod. se uskutečnil již tradiční Dětský den, který organizují členové družstva Stračí v prostoru bývalého lesního hřiště. Průběh letošního dění narušil odpolední déšť. Přesto se akce zúčastnilo cca. 50 dětí, kteří následně soutěžila v různých sportovních disciplínách např. skoky do dálky, skákání v pytlích, střelba na růže a další. V průběhu konání se dostavili kolegové ze Štětí s novým autem PRAGA, kteří pak umožňovali dětem se v tomto autě projet a také si zastříkat vodou na terče. Fa.Holeček opět přistavila svou automobilovou plošinu, která děcka vyzvedávala do cca 15m výšky. Na provozní náklady přispěl finančně MěÚ Štětí, městská organizace ČSSD a dobrovolnými příspěvky občané ze Stračí. Skupina členů sboru se zúčastnila i dalších akcích související s oslavou Dětských dnů a to 28.5. v Počeplicích a 3.6. ve Štětí, kde pro potěšení dětí byla vytvořena lehká pěna.
Ve čtvrtek 2.6. byla pro 3. zákl.školu v Ostrovní ulici organizována návštěva zbrojnice, která byla doplněna kresbou dětí na téma „Hasiči a jejich technika“ – které byly následně vystaveny ve vývěsné skříňce před zbrojnicí.
Okresní soutěž se letos uskutečnila na hřišti ve Střížovicích dne 11. června 2005, za účasti 7 družstev mužů a 2 družstev žen. Vítězem v kategorii mužů se stalo družstvo z Hrobců a u žen družstvo z Předonína. Disciplína „Překážkový běh na 4x100m“ byla z důvodu nepřízni počasí a s ohledem na bezpečnost závodníků, zrušena. Naše družstvo se nezúčastnilo, pouze několik členů se zúčastnilo jako rozhodčí.
Po vyjasnění některých neshod týkající se přípravy tábora se i letos uskutečnil putovní vodácký tábor – v pořadí již 9. Vedoucím letošního tábora byl Stanislav Kukla. Akce se opět uskutečnila na řece VLTAVA v době od 17.7. do 30.7. na trase Rožmberk n.Vlt. – Zlatá Koruna. I když hlavní náplní a nejzajímavější částí tohoto tábora jsou většinou přesuny po řece a sjíždění jezů, nezůstávají ani ostatní rozličné akce mimo zájem účastníků např.:
- pěší výlet z Rožmberka do Vyššího Brodu, návštěva a prohlídka kláštera ve Vyš. Brodě.
- návštěva a prohlídka hradu Rožmberk, prohlídka katovny
- noční prohlídka Českého Krumlova, povídání o dávných pověstech
- prohlídka grafitového dolu v Českém Krumlově
- návštěva zámku v Českém Krumlově
- prohlídka muzea tortury v Č.Krumlově
- prohlídka stanice HZS v Č.Krumlově, vyzkoušení vysokozdvižné plošiny
- návštěva a prohlídka kláštera ve Zlaté Koruně
- divadelní představení v klášteře Zlatá Koruna „Mnoho povyku pro nic“
- mimořádná noční prohlídka při svíčkách kláštera ve Zlaté Koruně
- vodácké vánoce a silvestr, slavnostní předání Uzlíků přátelství
- vodácká olympiáda a paralympiáda (hod polenem ze sedu, překážková dráha, rozpoznávání předmětů bez koukání, překreslování obrázků, štafeta se skoky po jedné noze, závody na řece na lodi Pálava).
- hon na lišku (stopovací hra za lišákem, plnění záludných a šifrovaných úkolů, dopadení lišáka a uloupení sladké odměny)
- noční hra – stezka odvahy.
Každý večer za příznivého počasí se konaly táboráky, které si s pomocí kormidelníků připravují sami děti. U táboráku se děti dozvídají program na další den a všechny ostatní důležité informace. Zakončení bývá posezení u táborového ohně a zpěvu při kytaře. Zúčastnilo se 23 dětí a 9 osob doprovodu – organizátoři. Jako vozidlo pro přepravu nákladů posloužilo vozidlo sboru AVIE, které si organizátoři letos před odjezdem na tábor, sami opravili.
V průběhu měsíce dubna jsme obdrželi od našich partnerů – kamarádů, hasičů Langenlois, pozvání na 16.-17.7. t.r. za účelem účasti na vysvěcení nového zásahového vozidla. Protože jsme chtěli s menší delegací tomuto pozvání vyhovět, což jsme jim telefonicky také sdělili, začali jsme zajišťovat vhodné vozidlo (vzhledem k přísným požadavkům rakouské policie na technický stav). Nejdříve jsme se obrátili na MěÚ se žádosti o poskytnutí auta, čímž ale zastupitelé nesouhlasili. V nouzi nám nakonec vypomohl sbor Snědovice, konkrétně jejich člen Jiří Petkov (manžel pí.starostky obce). Tím bylo umožněno, že z našeho sboru se zúčastnili Vlastimil Sudek, Petr Vosyka, Ivo Šach a V.Ernst a za sbor Snědovice David Havlíček, velitel. Odjezd se uskutečnil 16.7. kolem 9.hodiny a v 15:15 hodin jsme dorazili do Bezpečnostního centra Langenlois, kde nás již očekával „náš známý“ průvodce a pečovatel pan Franz Kerschbaum. Po krátkém zdržení jsme odjeli na ubytovnu což byl opět objekt internát školy stavbařů. V 18:00 hod. pro náš přijelo vozidlo, které nás opět dopravilo do prostoru Bezpeč. centra. Tam bylo vše připraveno pro „předehru“ slavnosti.
Na celém venkovním areálu včetně prostor stanovišť požární techniky a velkého „stanu-haly“, byly postaveny stoly a lavice pro návštěvníky. Těch se pak sešlo odhadem kolem 300-350. Ve stanu vyhrávala 3-členná hudební skupina a to velmi hezkými melodiemi. Ačkoliv všeobecné veselí trvalo dosti dlouho do noci, my jsme se odebrali na „kutě“ před 24.hodinou. Druhý den t.j. 17.7. byla od 7:30 hod. podávána snídaně. Kolem 9.hodiny byl sraz všech přítomných hasičů včetně představitelů veřejných úřadů a institucí a společně pak napochodovali do místa konání oslav. Od 9:45 hod. začala polní mše kdy v závěru bylo provedeno vysvěcení nového požárního vozidla od fy.Rosenbaum. Měli jsme možnost řádně vozidlo si prohlédnout s doprovodním vysvětlením. Bylo konstatováno, že provedení a vybavení vozidla je na vysoké úrovni. Část ovládacích prvků je umístěno v kabině řidiče. V poledne jsme pak našim přátelům předali naše skromné dárky a to:
- diplom k desetiletému trvání partnerské dohody (od r.1994) doplněn medaily „Za věrnost 10 let“
- knížku s obsahem obrázků požárních vozidel používané v ČR
- malý model požárního auta z roku 1920
- disketu na které jsou zachyceny různé činnosti našeho sboru
Ubytování a stravování hradili naši hostitelé. Po obědě cca. v 15:30 hod. jsme se rozloučili a nastoupili zpáteční cestu. Ačkoliv jsme opět (tradičně) v okolí města Horn zabloudili, dojeli jsme domů před 22:00 hodinou. Cesta tam i zpět proběhla bez problémů, jistě a bezpečně. Počasí nám přálo až moc, protože bylo slunečno a teploměr ukazoval až 300 C. Pouze v sobotu asi kolem 22. hodině se „přihnala“ krátká bouře s vydatným deštěm. V průběhu neděle byla snaha některých přítomných hasičů z okolí s námi navázat kontakty za účelem pozdější návštěvy.
Na sobotu 30.června jsme byli pozváni Obecním úřadem a SDH Snědovice na oslavu 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Oslava se konala nejprve v zasedací místnosti zbrojnice a následně na dětském hřišti t.j. v areálu za požární zbrojnicí – za potokem OBRTKA. Za náš sbor se zúčastnili Vlastimil Sudek, Ivo Šach, V.Ernst. Přítomni byli i zástupci Vojenského záchranného útvaru z Rokycan. Součásti oslav byla i výstava historické (z let 1924-25) a současné požární techniky. VÚ Rokycany představil hasičský tank a další záchrannou a vyprošťovací techniku. Z našeho sboru tam bylo naše nové auto PRAGA GOLDEN s obsluhou. Od 15:00 hod. bylo divadelní představení, což provedlo divadlo klauniky Brno (Don Quijote a de la Mancha).
V sobotu 6.srpna se uskutečnila na Městském stadionu ve Štětí, krajská soutěž družstev v Požárním sportu. Soutěžili vítězové okresních kol Ústeckého kraje a to 5 družstev mužů a 5 družstev žen. Vítězové z okresu Chomutov a Děčína se nedostavili. Soutěžila v disciplínách – Požární útok, štafeta 4x100m, běh na 100m s překážkami.
Účastníci a jejich umístění:

Kategorie: MUŽI                         Kategorie: ŽENY
SDH Lhenice, okr.TP 1.místo      SDH Předonín, okr.LT          2.místo
SDH Lubenec, LN     2.místo      SDH Hora sv.Kateřiny, MO  5.místo
SDH Božtěšice, UL   4.místo      SDH Telce, LN                      3.místo
SDH Brandov, MO    5.místo      SDH Božtěšice, UL               4.místo
SDH Hrobce, LT        3.místo      SDH Duchcov, TP                 1.místo

Je třeba uvést, že družstvo žen z Předonína se v disciplině Pož.útok umístilo na 1.místě s časem 36,75 sek. Velitelem soutěže byl Vlastimil Sudek, který měl největší podíl na zdárné přípravě a zajištění soutěže. Patronát nad soutěží měl starosta města p.Antonín Böhm a pplk.Vratislav Urbánek. Počasí soutěži ze začátku příliš nepřálo (pršelo), později se ale zlepšilo a vydrželo až do 16:30 hod. kdy soutěž skončila. Bohužel se při první disciplíně t.j. běhu na 100m s překážkami, zranili (mokrý terén a překážky) dva soutěžící. Velmi dobře pracovali naši členové Kamil Tuček, Dvořák Jan a Bronislav, Jar.Mikyna a Martin Flanderka jako t.zv. technická četa. Jako rozhodčí byl zapojen také Pavel Dvořák.
Naši členové Alena Zábranská a Jaroslav Dziásek nám oznámili, že se poprvé podepíší společným jménem dne 10.9.2005 ve 12:00 hodin na radnici ve Štětí. Byl předán dárek s blahopřáním.
V sobotu 15. října od 10:00 hod. se konala soutěž „ŠPIČÁK“, kterou považujeme jako tečku za soutěžním období roku. Ačkoliv je tato soutěž určena pro jednotky okrsku, dostavily se letos i družstva mimo okrsek t.j. z Přestavlk a Dušník. Podle daných propozic této soutěže se umístila družstva takto: 1. SDH Předonín, 2. Přestavlky, 3. Dušníky a 4. Štětí, kteří předvedli „samorostlý“ útok, který se nemohl hodnotit. Po odstartování se dva členové „vyzbrojili“ ruční postřikovací stříkačkou, s kterou provedli sražení terčů – ze vzdálenosti asi 1 metru. Z Dušník se dostavilo i družstvo žen, které pak ale nenastoupilo.
Dne 31.10. byl MěÚ informován, že požární stanice HZS Štětí má být zrušena, včetně dalších 4 stanic v republice, pravděpodobně v rámci úsporných opatření v systému profesionálních hasičů. MěÚ s tímto návrhem nesouhlasí a jeho stanovisko vyjádřil starosta města p.Antonín Böhm v následujícím znění (uveřejněné ve Zpravodaji města v prosinci 2005). Rada města vyslovuje protest proti zamýšlenému zrušení Požární stanice z důvodů nedostatečné ochrany občanů při požárech, živelných katastrofách a mimořádných událostech.
HZS-stanice Štětí byla založena v roce 1972 jako typ P1, tabulkový stav 15-1. Ve skutečnosti je současný stav 9-1 vč. příslušné techniky požární i vyprošťovací pro zásahy u dopravních nehod. V plošném pokrytí kraje je i nadále v letošním roce navrhována ve stupni nebezpečí II.B. Jedná se o prvosledovanou jednotku. Výjezdy jednotky jsou do 2 minut. Okruh dojezdu je do 10 minut t.j. cca 10-15 km. Jednotka slouží pro Štětsko t.j. Štětí a 9 integrovaných obcí, dále Snědovice, Hoštka a Račice. Zhruba pro 15.000 obyvatel. Samotné město má cca. 10.000 obyvatel. Jednotka je určená také v rámci integrovanného záchranného systému k realizaci záchranných a likvidačních prací a opatření na ochranu obyvatelstva (Hněvice a Benzina) při vzniku havarie v zóně havarijního plánování pro závod 04 ČEPRO a.s. Roudnice n.L. (sklad Hněvice), stanovené Krajským úřadem Ústeckého kraje a následně pak podle vypracovaného „vnějšího havarijního plánu zóny havarijního plánování pro závod ČEPRO“. Jednotka má v oblasti i výškové obytné budovy (věžáky o 12 a 9 patrech). V letech 1999-2004 bylo evidováno ročně nad 100 výjezdů (2002 – 137 výjezdů, 2003 – 145 výjezdů, 2004 – 127 výjezdů). Potřebnost jednotky byla potvrzena při povodni 2002, kdy město bylo zatopeno z 1/3, dvě obce zatopeny celé.
Dle zákona o požární ochraně má město zřízenou jednotku dobrovolných hasičů. Členové jsou však větší část dne v zaměstnání i mimo Štětí (ve Štětí je nezaměstnanost 17%) a tím v případě zásahu nejsou v daný čas k dispozici (nehoří jen večer nebo v sobotu a neděli). Z výše uvedených důvodů město Štětí nesouhlasí s návrhem na zrušení profesionálních hasičů t.j. Požární stanice Hasičského záchranného sboru Štětí.
Ve Štětí 2.11.2005, Antonín Böhm, starosta města
Dne 23.4. absolvovali Vlastimil Sudek a V.Ernst průběžné školení preventistů obcí na OSH. součásti tohoto školení bylo i složení zkušebního testu jako podklad pro získání odznak Preventista 2.st. Oba jmenovaní odznak získali.
V neděli 5.6.úspěšně absolvovali v Terezíně zkoušky na rozhodčí požárního sportu Ivo Šach, Vlastimil Sudek, Pavel Dvořák.
Dne 3.12. se konalo shromáždění starostů a velitelů SDH okresu v Nových Dvorech, kterého se zúčastnili Vlast.Sudek, Ivo Šach a V.Ernst. Hlavní témata jednání byly: příprava na provedení Výročních valných hromad a zaslání informací na OSH, a informace z 3. řádného sjezdu SH ČMS konaném dne 2.-3.7.2005 v Klatovech.
Dne 31.12. na požádání MěÚ, drželo 6 členů asistenční službu v době ohňostroje ve městě.
V průběhu roku provedli Vlast.Sudek a V.Ernst, jakožto preventisti obce 38 protipožárních kontrol v objektech spravovaných MěÚ.
Od 1.9.2005 je novým velitelem stanice HZS Štětí p. Josef Páral.
Přehled odpracovaných hodin v průběhu roku:

Údržba výzbroje a výstroje

677

 

Údržba zbrojnice Štětí-Stračí

1605

 

Kulturní akce

63

 

Pomoc obci

501

 

Asistenční služba

242

 

Prevence

48

 

Nácvik a účast na soutěžích

674

 

Školení a kondiční jízdy

188

 

Propagace

269

 

Výjezdy k požárům

143

 

Celkem

4410

hodin

 
 

Facebook

hodiny