Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2001

2001
(kronikář Václav Ernst)


Výroční valná hromada se konala 20.ledna 2001 od 14 hod. ve společenské místnosti zbrojnice za účasti 39 členů. Jako hosté byli přítomni :

p.Antonín Böhm, starosta města, Jiří Matoušek, pracovník OSH, p.Šťastný, člen ČČK Štětí, 2 delegáti z SDH Račice 1 delegát z SDH Bechlín a 1 z SDH Předonín.

Schůzi zahájil a vedl starosta sboru Vlastimil Sudek, který po přivítání členů a hostů, vyzval přítomné k uctění památky zesnulých. Následně přednesl zprávu o činnosti sboru v roce 2000, která byla obsáhlá a velmi dobře zpracována. Následovala volba nových členů výboru – za odstupujícího Josefa Jurigu, dosavadního velitele JSDH, byl zvolen Jiří Tomášek. Sproštěn funkce člena výboru byl ing.Hynek Berka pro pasivitu. Výbor je nyní ve složení : Vlastimil Sudek, starosta, Jiří Tomášek, velitel JSDH, Václav Ernst, jednatel, paní Anna Černá, pokladní, členové Milan Rutterle, Josef Juriga, Jindřich Červinka, Marcela Cruzová, Markéta Balcarová.

Za dlouholetou činnost a členství byli medaili „Za věrnost“ oceněni Jaroslav Kapras (20 let), Pavel Dvořák (30 let), Miroslav Horák (30 let), Stanislav Kukla (40 let). V rámci životního jubilea, která se dosáhnou v průběhu roku 2001, byl předán dárkový balíček Miroslavu Horákovi a Ladislavu Vágnerovi (50), Ervinu Ernstovi (70) a Ludviku Novákovi (80). Starosta města p.Antonín Böhm, ve svém diskusním příspěvku, poděkoval sboru za vykonanou práci a následně předal několika členům navíc finanční odměnu jako ohodnocení jejich celoroční činnost. Ve zprávě starosty bylo také uvedeno, že členové sboru odpracovali při údržbě výzbroje a výstroje, údržbě zbrojnice, prověřovacích cvičení, údržbě vodních zdrojů, při pomoci obci, výjezdech k požárům a technickým zásahům celkem 3942,5 hodin.

Bylo vzato na vědomí, že Vlastimil Sudek je nadále členem okresní odborné rady velitelů a Václav Ernst členem okresní revizní rady.

Po ukončení jednání nám vyhrávala k poslechu a tanci hudební skupina RHODESIA, v které působí i náš člen Jaroslav Matuška. Konec byl v 15:35 hodin.

V měsíci březnu byly ve spolupráci s pracovníky HZS organizovány „Dny otevřených dveří“ v objektu požární stanici a prostorách sboru. Mimo shlédnutí techniky bylo možné nahlédnout do kroniky a fotoalb sboru. Návštěvu provedlo přibližně 1000 žáků místních škol v doprovodu svých učitelů. Na vznesené dotazy odpovídali pracovníci stanice HZS.

Dne 12.dubna byl ve Štětí, tj.ve zbrojnici, přítomen ředitel krajské pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny a člen výkon.výboru SH ČMS, pan Pavel Doubrava, za účelem podání informací o druzích pojištění a o možnostech získání finančních prostředků pro sbor ze strany HVP např.: při získání klientů na Zákonné pojištění dopravních prostředků.

Dne 14.dubna byla ve zbrojnici Stračí, schůzka členů družstva Stračí za přítomnosti 8 členů a 5 nečlenů. Předmětem jednání bylo provedení některých veřejně prospěšných prací za úhradu od MěÚ a to za nabílení kapličky, nátěr zábradlí u vodní nádrže a nátěr stožáru na hadice. Dalším bodem byl návrh v tomto znění : vzhledem k tomu, že v obci není hospoda a není k dispozici vhodné místo pro shromáždění občanů, provést některé úpravy v prostorách zbrojnice za účelem zřízení společenské místnosti s provozem ve smyslu „bufetu“. Otázkou zůstává kdo by toto provozoval zda sbor nebo soukromá osoba.

Dne 20.dubna zemřel dlouholetý člen ze Stračí, pan Štěpán Konvalinka ve stáří 89 let. Čest jeho památce.

Členové sboru ve spolupráci s pracovníky stanice HZS, zajistili přípravu a dovoz dřeva včetně postavení vatry u Labe, což si vyžádalo 3 dny perné práce.

Okrsková soutěž dospělých se letos konala v pátek 18.května od 18 hod.na hřišti v Bechlíně za tzv. „mokrých podmínek“ (po dešti). Z toho důvodu se velitelé soutěžních družstev dohodli, že se provede pouze jeden pokus požárního útoku. Velitelem soutěže byl Vlastimil Sudek, časoměřiči František Houžka z Vrbice a Jindřich Konfršt z Bechlína, zapisovatelem Václav Ernst. Složení našeho družstva mužů bylo následující : Jiří Tomášek, Petr Kricner, Jaroslav Dziásek, Ivo Šach, Zděnek Vyhnálek, Jaroslav Káda (z HZS). Docílený čas byl 42,0 sek., což odpovídalo 3.místu. Naše družstvo žen soutěžilo ve složení : Markéta Balcarová, Marcela Cruzová, Lenka Nová, Andrea Šmídová, Alena Zábranská, Věra Pavlousková, kteří docílily čas 52,4 s., což bylo 2.místo.

Okresní vyhodnocení hry PLAMEN proběhlo letos 26. - 27.5. na hřišti v Předoníně – bez naši účasti. Náš člen V.Ernst byl členem sčítací komise.

I letos se konal „Dětský den“ a to 9.června na lesním hřišti ve Stračí. Hlavní organizátoři byli Anna Černá, Antonín Frencl, František Černý a další členové družstva Stračí. Této akce se zúčastnilo cca 100 dětí ze Stračí a nejbližšího okolí. Mimo sportovních her měli děti možnost se projet na živých koních, kousali velký koláč, měli možnost kreslit na betonové ploše, opékali buřty a účast v dalších hrách. Na „odměny“ účastníkům a výhercům jednotlivých disciplín přispěl i MěÚ. Další finanční prostředky byly získány od občanů a dalších sponzorů. Během následujícího týdne provedli manželé Černých úklid celého areálu, přičemž odpracovali 40 hodin. Dalších 60 hodin odpracovali členové družstva při přípravě akce.

17.ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ se uskutečnil 16.června na sportovním stadionu Štětí za účasti 20 družstev mužů a 7 družstev žen. Velitelem soutěže byl, jako doposud Vlastimil Sudek, hlavní rozhodčí byl Jaromír Kačírek z okr.Louny a rozhodčí na základně Jaroslav Pém taktéž z Loun. Startérem byl Miroslav Svoboda z Předonína, jako hlasatelé byli František Kratochvil a navíc nám letos pomohl p.Antonín Šimral, místostarosta MěÚ. Časomíra byla elektrická z Jablonce n.Nis., zdravotnickou službu zajišťovali 4 členové místního Červeného kříže. Technickou četu tvořilo 5 vojáků z vojenského útvaru na BENZINĚ. Jako hosté byli přítomni p.Šrámek za okresní úřad Litoměřice, Pavel Doubrava člen VV ÚSH a ředitel krajské pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny, Karel Špaček starosta OSH a Jiří Matoušek pracovník OSH a Ludvik Novák zasloužilý člen.  

Soutěž probíhala pod záštitou pplk.Vratislava Urbánka, ředitel HZS Ústeckého kraje – územního obvodu Litoměřice, a pana Antonína Böhma starosty města. Předehrou soutěže byla ranní presentace v prostoru MěÚ. Následovalo tradiční přijetí velitelů soutěž.družstev a rozhodčích starostou města, který popřál účastníkům příjemný pobyt ve městě a přání zakončil přípitkem, sklenkou sektu, na zdar soutěže. Vlastní soutěž byla zahájena v 9:00 hodin za přijatelného počasí a ukončena v 11:15 hodin. Zvláštní ukázku provedení požárního útoku nám předvedl kolektiv PLAMÍNEK z SDH Předonín, což je vždy sledováno s velkým zájmem přítomných a odměněno uznalým potleskem. Jako občerstvení obdržel každý účastník párek a limonádu. Rozhodčí, hosté, technická četa a členové našich soutěžních družstev obdrželi oběd v restauraci ŘÍP. Soutěžní disciplínou byl požární útok s nástřikem vody do elektrických terčů. Štáb soutěže pracoval ve složení : Vlastimil Sudek, Jiří Tomášek, Miloslav Rutterle, Kukla Stanislav, Anna Černá, Jiří Ďuriš, Marcela Cruzová, Markéta Balcarová, Václav Ernst a další organizační pracovníci Josef Myška a Jaroslav Šíma.


Účastníci soutěže a jejich výsledky

Kategorie :      Ženy

SDH

Okres

Čas

Pořadí

Hrobce

Litoměřice

54,05 s.

1.

Štětí

Litoměřice

62,20 s.

2.

Terezín

Litoměřice

72,55 s.

3.

Klapý

Litoměřice

87,23 s.

4.

Děčany

Litoměřice

96,45 s.

5.

Chrášťany

Litoměřice

110,85 s.

6.

Předonín

Litoměřice

nepl.pokus

7.

 

Kategorie :      Muži

SDH

Okres

Čas

Pořadí

Štrbice – B

Teplice

31,71 s.

1.

Štrbice – A

Teplice

35,74 s.

2.

Čížkovice

Litoměřice

41,57 s.

3.

Dřemčice

Litoměřice

44,10 s.

4.

Chraberce

Louny

46,96 s.

5.

Bechlín

Litoměřice

48,06 s.

6.

Štětí

Litoměřice

48,22 s.

7.

Budyně n.O.

Litoměřice

54,76 s.

8.

Terezín – B

Litoměřice

57,94 s.

9.

Terezín – A

Litoměřice

59,74 s.

10.

Děčany

Litoměřice

61,29 s.

11.

Předonín

Litoměřice

63,33 s.

12.

Trtěno – A

Louny

73,62 s.

13.

Štětí - veter.

Litoměřice

76,94 s.

14.

Chrášťany

Litoměřice

nepl.pokus

15.

Vrbice

Litoměřice

nepl.pokus

15.

Trtěno – B

Louny

nepl.pokus

15.

Liběšice

Litoměřice

nepl.pokus

15.

Chudoslavice

Litoměřice

nepl.pokus

15.

Hrobce

Litoměřice

nepl.pokus

15.

 

Naše družstvo veteránů ve svém snažení osamoceno, protože přihlášení soupeři se nedostavili a tudíž se tato kategorie nehodnotila.

Družstvo mužů do 35 let bylo ve složení : Oldřich Krejčí, Jaroslav Dziásek, Ivo Šach, Zdeněk Vyhnálek, Jaroslav Mikyna, Tomáš Kricner, Oldřich Nevečeřal, Rostislav Kožarský. Muži nad 35 let : František Černý, Stanislav Kukla, Josef Juriga, František Kratochvil, Jiří Hendrych, František Hrstka, Jaroslav Matuška.

Družstvo žen : Marcela Cruzová, Lenka Nová, Monika Vurmová, Věra Pavlousková, Andrea Šmídová, Alena Zábranská, Iva Matušková, Pavla Lenertová.

Sponzoři, kteří nám pomohli zajistit soutěž finančně nebo věcně : Hasičská vzájemná pojišťovna, fa.AXIS, fa.SCHULTE, fa.JIKONA, fa.NOVITO, Průmstav Štětí, zlatnictví LUNA, nábytek ŠŤASTNÝ, fa.K.HOLEČEK, papírny Frantschach Pulp and Paper a.s. Štětí.

Mimo putovních pohárů obdrželi vítězové jednotivých kategorií ještě pohár do trvalého držení.

Letošní okresní kolo v požárním sportu proběhlo 23.června na hřišti v Bohušovicích n.O., bez naši účasti. Jako časoměřiči zde působili Vlastimil Sudek a V.Ernst a jako pomocný rozhodčí Oldřich Krejčí a Miloslav Rutterle.

Naše družstva se v průběhu roku zúčastnila několika dalších soutěží a to : 30.června v Hrobcích byla družstva mužů i žen. Muži – Oldř.Krejčí, Ivo Šach, Jaroslav Dziásek, Josef Klíma, Petr Kricner, Zděnek Vyhnálek, Oldř.Nevečeřal a obsadili 16.místo. Ženy : Alena Zabranská, Iva Matušková, Věra Pavlousková, Lenka Nová, Marcela Cruzová, Markéta Balcarová, Andrea Šmídová, kteří bohužel měly neplatný pokus.

Další soutěž byl 3.ročník „KLAPSKÁ PROUDNICE“  v Klapý, která se konala 6.července, kde se zúčastnilo družstvo mužů ve složení : Ivo Šach, Oldřich Krejčí, Rostislav Kožarský, Petr Kricner, Klíma Martin, Jaroslav Mikyna, Jaroslav Dziásek, kde získali 7.místo.

Dne 28.července se družstvo žen zúčastnilo soutěže v Čížkovicích v rámci 75.výročí místního sboru ve složení : Alena Zábranská, Iva Matušková, Marcela Cruzová, Věra Pavlousková, Andrea Šmídová, Lucie Kaňková a umístily se na 5.místě. Další v pořadí byla soutěž „O putovní pohár města Budyně n.O.“ konaná 25.srpna, které se zúčastnila družstva mužů i žen.

Muži : Jiří Tomášek, Petr Kricner, Ivo Šach, Kricner Tomáš, Rostislav Kožarský, Martin Klíma, Josef Šíma, kteří se umístili na 6.místě.

Ženy : Markéta Balcarová, Marcela Cruzová, Monika Vurmová, Petra Jedličková, Veronika Košecová a dvě děvčata z Roudnice n.L. pomohla doplnit družstvo, kteří se umístily na krásném 3.místě.

Dne 11.srpna v 11 hodin se konala svatba Jaroslava Mikyny a Lucie Kaňkové. Sbor zakoupil dárek, který byl následně předán.

Ve dnech od 1.července do 14.července se uskutečnil putovní vodácký tábor VLTAVA, kterého se zúčastnilo 28 dětí z toho 11 ze Štětí. Vedoucí tábora byl Kukla Stanislav.

V době od 7. – 9.září byl v Litoměřicích, pod záštitou ministerstva vnitra, přednosty okresního úřadu p.Josefa Pola a SH ČMS proveden 2.republikový svaz dobrovolného hasičstva spojen s výstavou historické hasičské techniky. Při ukázkovém provedení dálkové dopravě vody, bylo zapojeno i 14 členů našeho sboru s technikou CAS 25.

4.ročník soutěže „O putovní pohár SDH Předonín“ proběhl v areálu sportovců a hasičů dne 15.září 2001, které se zúčastnila i naše družstva a to ve složení :

Muži – Jiří Tomášek, Petr Kricner, Tomáš Kricner, Josef Šíma, Martin Klíma, Jaroslav Mikyna, Jaroslav Káda (ze stanice HZS) a získali časem 31,7 sek. 1.místo.

Ženy – Markéta Balcarová, Veronika Košecová, Václava Němečková, Marcela Cruzová, Andrea Šmídová, Petra Jedličková, Lucie Kaňková (Mikynová) a obsadily s časem 63,0 sek. 3.místo.

V září t.r. bylo MěÚ Štětí, předáno prohlášení členů družstva Stračí, že souhlasí aby bylo z nynější požár.zbrojnice zřízeno pohostinství. Požární technika by se přestěhovala do objektu naproti (dřívější objekt Svazarmu), který i nadále zůstává v majetku obce a v pronájmu SDH.

Společenský večírek našich členů včetně manželek, se konal 8.prosince od 16 hodin ve vyzdobené společenské místnosti zbrojnice. Přítomno bylo cca 25 osob. K poslechu a tanci nám vyhrával velmi hezky 5ti členný hudební kolektiv RHODESIA, jehož členem je náš člen Jaroslav Matuška.

Na výborové schůzi konané 3.prosince byla Markéta Balcarová navržena a schválena jako vedoucí kolektivu mladých hasičů, který se zrodil po přijmutí několika mladých členů. Dne 15.12. se pak zúčastnila školení pro vedoucí takovýchto kolektivů, který organizovala okresní odborná rada mládeže.

V průběhu roku byla zahájena a dokončena stavební úprava prostor zbrojnice a to za účelem vybudování WC, sprch a šatny pro ženy. Takzvané neodborné práce prováděli členové sboru za vydatné pomoci členů HZS-stanice Štětí, za což jim patří upřímné poděkování. Odborné práce prováděli dodavatelsky místní podnikatelé a náklady s tím spojené hradil MěÚ Štětí. Na této akci bylo celkem odpracováno 586 hodin. V tomto roce byli za členy přijati :

Markéta Balcarová, Marcela Cruzová, Lenka Nová, Ivo Šach, Zděnka Tomášková, Monika Vurmová, Kateřina Fialová, Jana Sitová, Petra Jedličková, Josef Šíma, Lucie Mikynová (roz.Kaňková), Martin Klíma, Věra Pavlousková.

Z členské evidence byl odhlášen Štěpán Konvalinka ze Stračí, který 20.4.2001 zemřel (89 let) a Renáta Horvátová na základě vlastní žádosti.

Od 1.1.2001 platí nová úprava činnosti týkající se preventistů pracující pro obec-město, což znamená, že preventivní prohlídky se budou provádět pouze v objektech spravované obcí. Všechny ostatní objekty spadají do kompetence okresního hasičského záchranného sboru.

Byla ustavena komise pro přípravy oslav 130.výročí založení dobrovolného hasičstva ve Štětí ve složení : Vlastimil Sudek, Milan Kabát, Stanislav Kukla, Jiří Tomášek, Václav Ernst a velitel HZS p.Juraj Ďuriš.

Přátelům ve Sboru dobrovolných hasičů Langenlois, Rakousko, jsme odeslali novoroční přání spojeno s pozváním na soutěž a slavnostní schůzi ke 130.výročí sboru.

Se souhlasem výboru si v průběhu roku členové místní organizace Červeného Kříže, přestěhovali své pomůcky do našich prostor – na přechodnou dobu. Důvodem toho bylo, že bylo zrušeno místo dosavadního uložení. Zároveň jim bylo umožněno konat své schůzky v naší společenské místnosti, hlavně schůzky mládeže.

Pan Jiří Tomášek, velitel JSDH byl od 10.6. do 17.6. na školení pro velitele v Chomutově, na které ho vyslal MěÚ.


V tomto roce bylo složení jednotky SDH :

Velitel             Jiří Tomášek

Velitel družstva          Jindřich Červinka

Strojníci          Pavel Dvořák

                        Grzegorz Kotwieja

                        Rostislav Kožarský

                        Stanislav Kukla

                        Antonín Vurm

                        Josef Zalabák            

 

Členové          Milan Beer

                        Jaroslav Dziásek

                        Josef Juriga

                        Oldřich Krejčí

                        Petr Kricner

                        Oldřich Nevečeřal

                        Ivo Šach

Na výborové schůzi dne 1.10. byly projednány statuty pro a) přijímání sponzorských darů, b) organizování vodáckého putovního tábora VLTAVA, které předložil Vlastimil Sudek.

Dále byl schválen statut o poskytování stravného družstvům zúčastňující se některých soutěží (důvod : momentální finanční možnosti). Vyplácet se bude :

při okrskové soutěži   -           bez stravného

na okresní kolo           -           30,-Kč/osoba

na krajské kolo           -           80,-Kč/osoba

Při účasti na pohárové soutěži :

v okrsku a okresu       -           30,-Kč/osoba

mimo okres                 -           50,-Kč/osoba

Předpokládá se 7 členů družstva, 2 náhradníci a vedoucí t.j.10 osob.

Dne 20.října od 10 hod. se konal na lesním hřišti ve Stračí plánovaný 3.ročník soutěže ŠPIČÁK. Soutěž probíhala za mlhavého, ale přijatelného počasí. Dostavila se družstva z SDH Bechlín, Vrbice ze Štětí a družstvo žen Štětí. Soutěž měla letos doplňující úkoly t.j. že při požárním útoku byly použita dvě útočná vedení „C“ a jedno „B“ včetně dopravy „zraněné“ osoby na nosítkách od rozdělovače na základnu. Výsledky mužů : SDH Štětí 60 sek., SDH Vrbice 64 sek., SDH Bechlín 77 sek. Ženy Štětí 184 sek., ale tento čas byl ovlivněn menší technickou závadou. Družstvo mužů bylo ve složení : Jiří Tomášek, Tomáš Kricner, Jaroslav Dziásek, Rostislav Kožarský, Martin Klíma, Oldřich Krejčí a Ivo Šach. Ženy – Markéta Balcarová, Marcela Cruzová, Jiřina Sitová, Tereza Vojtová, Alena Zábranská, Andrea Šmídová, Iva Matušková. Zdravotní službu zajišťovala sl.Píchová a Fialová.

Autobusového zájezdu do Prahy se zúčastnilo 23 členů našeho sboru dne 27.10., kde navštívili stanici HZS Praha – Smíchov za účelem poznání jejich práce. Dopravní prostředek si hradili účastníci sami.

Na základě návrhu našeho výboru a schválením OSH a ÚSH ČMS, byl dne 25.října v centru hasičského hnutí v Přibyslavi, udělen titul „Zasloužilý hasič“, jakožto nejvyšší hasičské vyznamenání Vlastimilu Sudkovi a Václavu Čermákovi, za jejich dlouholetou aktivní činnost. Medaile předával starosta ÚSH ČMS ing.Karel Richter. Za OSH byl přítomen starosta Karel Špaček. Jako doprovod se zúčastnil syn Václava Čermáka Luděk a jednatel sboru Václav Ernst.

Dne 1.prosince se konala výroční valná hromada SDH Předonín. Za náš sbor se zúčastnili Vlastimil Sudek, Ludvik Novák a Václav Ernst. VVH Bechlín se konala 8.prosince kde se zúčastnili Jiří Tomášek, Vlastimil Sudek, Markéta Balcarová a V.Ernst.

V měsíci listopadu byla do areálu zbrojnice ve Stračí přestěhována plechová bouda, která dosud sloužila jako autobusová čekárna na návsi. Tato bouda se bude používat – po úpravě, jako sklad pro uložení pomůcek na dětské dny (stoly, lavice apod.). Tento přesun a použití bylo schváleno MěÚ Štětí.

Po zavedení Záchranného systému v ČR, úzce spolupracují hasiči, policie a záchranáři zdravotní služby, kteří mají svá jednotná telefonní čísla t.j. hasiči 150, policie 158 a záchr.služba 155. Pokud občan zavolá na 150, je tento hovor okamžitě směrován na příslušné okresní operační středisko (OS) – u nás je to Litoměřice, které následně určí jednotky a techniku na výjezd. Místní jednotka SDH (JSDH) může uskutečnit výjezd pokud to místní situace vyžaduje pro okamžitou pomoc. Náš sbor úzce spolupracuje se zaměstnanci Hasičského záchranného sboru – stanice Štětí, kde mají stálou službu a jsou ve spojení s operačním střediskem. V letošním roce měla stanice 99 výjezdů. Z toho byla 3 námětová cvičení, kterých se členové JSDH mohou zúčastnit – letos se zúčastnilo 112 členů, přičemž bylo odpracováno 89,5 hodin. Dalších 179 členů bylo v pohotovosti na základně, což představovalo dalších 104 hodin.

Přehled odpracovaných hodin při činnosti v r.2001 :

a) účast na výjezdech včetně samostatných výjezdů JSDH 134 h.

b) celková pohotovost na základně               210 h.

c) údržba techniky, výzbroje a výstroje         360 h.

d) výstavba sociálního zařízení                      586 h.

(2 sprchy, 2 WC a šatna pro ženy)

e) účast na námětových cvičení                     136 h.

f) úklid areálu zbrojnice a prostor sboru        447 b.

g) kondiční jízdy                                           177 h.

h) školení                                                       331 h.

ch) výcvik a nácvik na soutěže                      429 h.

i) účast na soutěžích                                      695 h.

j) pomoc obci                                                 351 h.

                                               Celkem          3.942 h.

 
 

Facebook

hodiny