Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2000

2000

Výroční valná hromada se konala 15.1.2000 ve společenské místnosti zbrojnice za účasti 33 členů a 3 hostů z SDH Bechlín, Předonín a Račice. Schůzi vedl starosta sboru Dalibor Dziásek. Zpráva o činnosti se týkala činnosti v roce 1999. Byl zvolen nový výbor ve složení : Vlastimil Sudek starosta a velitel JSDH, Jindř.Červinka zást.velitele, Anna Černá pokladník, Jiří Tomášek, V.Ernst jednatel, ing.Hynek Berka. Revizor : Stanislav Kukla. Bylo konstatováno, že členem okresní odbor.rady velitelů je Dalibor Dziásek a členem odborné reviz.rady je V.Ernst.
Okresní shromáždění delegátů SDH se konalo 25.března 2000 v Bohušovicích n.O. Za náš sbor se zúčastnili Vlast.Sudek jako stávající člen odbor.rady velitelů a jako hosté byli pozváni Ludvik Novák a Václav Ernst jakožto zasloužilí hasiči. Na tomto shromáždění byl náš dosavadní starosta sboru Dalibor Dziásek zvolen jako starosta okresního sdružení hasičů ČMS – za odstupujícího Libora Franka.
Dne 28.4. od 11 hod.byl pohřeb našeho mladého a velmi aktivního člena Karla Kuliše, který zahynul tragicky na motorce, na Chlomku za hojné účasti členů sboru a občanů. Čtyři členové stáli čestnou stráž u rakve. Čest jeho památce.
Okrsková soutěž se konala na hřišti v Předoníně dne 19.května 2000 od 18 hod., bez naši účasti. Několik našich členů působilo jako rozhodčí. Disciplínou byl požární útok s vodou na plechovky.
Dne 10.června proběhlo okresní kolo v požárním sportu v Ploskovicích – bez naši účasti. Jako hlavní rozhodčí byl jmenován Vlastimil Sudek a jako časoměřič V.Ernst.
Soutěž „O putovní pohár města Štětí“ se konala jako 16.ročník, na místním stadionu 17.6.2000. Velitelem soutěže byl navržen a opět schválen Vlastimil Sudek, hlavní rozhodčí byl opět Jaromír Kačírek a rozhodčí přípravy Jaroslav Pém oba z okresu Louny, rozhodčí u terčů byl Bořivoj Husák a Kučera z Loun. Vypisování diplomů provedl opět Frant.Kubricht z Mněteše, startér Ladislav Kaiser, hlasatel Dalibor Dziásek. Časomíra byla elektrická z Jablonce n.N. Zdravotní službu zajišťovalo 5 členů ČČK, technická četa byla zastoupena 7 vojáky z VÚ BENZINA. Hosté byli p.Vaníček za OÚ odbor civilní obrany, starosta města p.Ant.Böhm. Soutěž se konala pod patronací starosty města pana Antonína Böhma.
Mimořádným účastníkem letošního ročníku se také aktivně zúčastnilo družstvo z družebního sboru Langenlois, Rakousko, které bylo v té době u nás na návštěvě.
Před soutěži se konalo tradiční přivítání účastníků včetně 8-členné delegace z Langenlois. Po celou dobu soutěže bylo přijatelné počasí. Na závěr soutěže opět předvedlo družstvo PLAMÍNEK z SDH Předonína ukázku požárního útoku, která měla u přítomných velký ohlas. Jako občerstvení dostali účastníci párek a limonádu. Členové našich družstev, rozhodčí a hosté obdrželi oběd v restauraci ŘÍP. Štáb soutěže byl ve složení : Vlastimil Sudek, Josef Juriga, Dalibor Dziásek, Václav Ernst, Stanislav Kukla, Miloslav Rutterle, Gregorzs Kotwieja, Anna Černá, Ladislav Job a další pracovníci Jar.Šíma, Josef Myška, Ant.Vurm.

Členové našich soutěžních družstev byli :
do 35 let – muži         nad 35 let
Jiří Tomášek               Stanislav Kukla
Petr Kricner                Frant.Černý
Oldř.Nevečeral           Josef Zalabák
Oldř.Krejčí                 Jarosl.Matuška
Zd.Vyhnálek              Jiří Hendrych
Káda z PS                  Pavel Dvořák
Páral z PS                   Josef Juriga

Družstvo žen : Martina Šedivá, Věra Pavlousková, Jana Nízká, Marcela Cruzová, Radka Šachová, Monika Vurmová a Markéta Balcarová.

Družstvo Langenlois :
Anton Schuh              Manfred Watzinger
Rolf Latzka                Michal Zinner
Erich Überraker          Herbert Binder
Armin Kleberger        Helga Weingartner

Účastníci a jejich výsledky – kateg.MUŽI

Start.č.

SDH

Okres

Čas

Pořadí

9

Hrobce

Litoměřice

35,88 s.

1.

10

Liběšice

Litoměřice

39,04 s.

2.

7

Terezín

Litoměřice

39,45 s.

3.

11

Ploskovice

Litoměřice

45,86 s.

4.

8

Chrášťany

Litoměřice

48,38 s.

5.

2

Chraberec

Louny

49,99 s.

6.

1

Štětí - veter.

Litoměřice

50,13 s.

7.

15

Langenlois

Rakousko

54,21 s.

8.

6

Bohušovice n.O.

Litoměřice

56,24 s.

9.

5

Štětí

Litoměřice

56,84 s.

10.

13

Terezín II

Litoměřice

63,71 s.

11.

3

Radešín

Litoměřice

82,33 s.

12.

4

Mšené Lázně vet.

Litoměřice

nepl.pokus

13.

12

Mšené Lázně

Litoměřice

nepl.pokus

13.

14

Ploskovice

Litoměřice

nepl.pokus

13.


Kategorie : ŽENY

4

Hrobce

Litoměřice

33,45 s.

1.

5

Chrášťany

Litoměřice

43,81 s.

2.

1

Bechlín

Litoměřice

52,84 s.

3.

2

Terezín

Litoměřice

nepl.pokus

4.

3

Štětí

Litoměřice

nepl.pokus

4.


Kategorie : VETERÁNI

Štětí

Litoměřice

50,13 s.

1.

Mšené Lázně

Litoměřice

nepl.pokus

2.


Členové družstva a několik občanů provedlo dne 29.4. vyčištění vodní nádrže. Odpracováno bylo 168 hod. Použitá technika byla zapůjčena místními občany. MěÚ uhradil pouze pohonné hmoty.
Dne 3.června organizovalo družstvo v prostoru zbrojnice „Dětský den“. Účastnilo se cca 60-70 dětí ze Stračí, Štětí a Počeplic. Hlavními organizátory byli Ant.Frencl a Anna Černá. Celá akce měla velmi dobrý průběh a přítomní děti ale i dospělí byli velmi spokojeni. Finančně přispěl SDH, MěÚ a sponzoři.
Taktéž v červnu provedli členové družstva opravu zábradlí okolo vodní nádrže a na střechu zbrojnice se položila nová vrstva izolace – IPA. Materiál dodal MěÚ.
Během měsíců červen, červenec a srpna provedli iniciativně věkolik členů různé účelné úpravy u prostoru kuchyňky, společ.místnosti a skladu. Hlavními iniciátoři byli Milan Rutterle, Jiří Tomášek, Ant.Vurm a Jindřich Červinka.
Dne 1.července 2000 se konala pohárová soutěž v Hrobci, které se zúčastnila naše družstva
muži                                        ženy
Jiří Tomášek                           Monika Vurmová
Petr Kricner                            Markéta Balcarová
Zdeněk Vyhnálek                    Radka Šachová
Oldřich Dvořák                      Jana Nízká
Grzegorz Kotwieja                 Kateřina Šrámková
Jaroslav Mikyna                     Věra Pavlousková
Jaroslav Kořínek                    Marcela Cruzová
získali 9.místo                        získali 4.místo

Vodácký putovní tábor VLTAVA se konal od 1.7. do 15.7., kterého se zúčastnilo 26 dětí a 8 dospělých. Vedoucí byl Josef Juriga.
Dne 15.července zemřel zcela neočekávaně náš člen a v březnu zvolený starosta okresního sdružení hasičů ČMS Dalibor Dziásek. Pohřeb byl 21.7. v místě jeho rodiště Třebušíně, za velké účasti hasičů okresu a zástupců ústředních orgánů ing.Richtera starosta a místostarosty Lubomíra Janeby. Za okresní úřad v Litoměřicích se zúčastnil přednosta p.Phl. Tato ztráta je pro nás velmi citlivá. Čest jeho památce!
Dne 16.září se konal 3.ročník soutěže „O putovní pohár SDH Předonín“ za účasti 18 družstev. Naše družstvo mužů se umístilo na 9.místě s časem 41,2 sek.
Jelikož Josef Juriga nedocházel celé pololetí na schůze výboru bylo 2.10. na jednání výboru projednán návrh na změnu velitele JSDH. Funkci převzal prozatím Tomášek Jiří. Jos.Juriga zůstává členem výboru.
Na 21.10. byla ze strany členů družstva Stračí organizačně zajištěna soutěž ŠPIČÁK. Bohužel se pozvaná družstva nedostavila a proto se soutěž nekonala.
Společenský večírek se konal 25.listopadu ve zbrojnici Štětí, který měl velmi dobrý a příjemný průběh.
V druhém pololetí bylo podél silnice Štětí – Stračí instalováno veřejné osvětlení.
Na Stračenské se zahájila výstavba prvních čtyř rodin.domů. Byla dokončena výstavba objektu fy.AURIS. Bývalá hospoda ve Stračí (čp.1) byla prodána soukromníkovi a přestavěna na bytové jednotky. Ve Štětí bylo zbouráno č.292 (p.Fieger) vedle autoservisu pana Tesaře, který to koupil - v ulici 9.května. Provedena rekonstrukce domu č.136 a 137 na Novém náměstí (střecha a omítka).
Členové jednotky SDH pro r.2000 byli :
Velitel                         Josef Juriga
Velitelé druž.             ing.Hynek Berka
                                   Jindřich Červinka
Strojníci                      Karel Kuliš
                                   Miloslav Rutterle
                                   Antonín Vurm
                                   Josef Widtmann
                                   Josef Zalabák
                                   Stanislav Kukla
členové                       Milan Beer
                                   Jiří Hendrych
                                   František Hrstka
                                   Luboš Kolář
                                   Greg.Kotwieja
                                   Jaroslav Šíma
                                   Jiří Tomášek
                                   Jaroslav Dziásek
                                   Petr Kricner
                                   Pavel Dvořák
                                   Oldřich Nevečeřel

 

 
 

Facebook

hodiny