Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1999

1999

Výroční valná hromada se uskutečnila 16.1. ve společenské místnosti zbrojnice za účasti 19 členů a 3 hostů, omluveni byli 4 členové. Zprávu o činnosti za rok 1998 přednesl Dalibor Dziásek, starosta SDH. Bylo konstatováno, že sbor má celkem 48 členů z toho 2 ženy. Bylo schváleno zvýšení členského příspěvku tj.na 70,-Kč. Ze schůze byl odeslán pozdrav přátelům do Langenlois. Medaili „Za příkladnou práci“ převzal Josef Juriga.
Dne 20.března 99 se oženil Karel Kruliš, kterému byl předán dárek od sboru.
Okrsková soutěž proběhla 14.května na hřišti v Předoníně. Původně se soutěž měla konat ve Střížovicích. Jelikož se ale oficiálně přihlásila pouze dvě družstva, bylo rozhodnuto soutěž uskutečnit v Předoníně. Nakonec se, pro překvapení všech, dostavili podstatně více družstev a to : SDH Předonín, Bechlín, Snědovice a Hrobce – muži a družstvo žen z Bechlína.
Jedna z plánovaných valných hromad se konala 28.5. ve společ.místnosti zbrojnice za účasti 20 členů.
Ve dnech 29. – 30.5. se konalo na hřišti v Předoníně okresní vyhodnocení hry PLAMEN – bez naši účasti. Ve sčítací komisi pracoval V.Ernst.
Dětský den, který organizovali členové družstva Stračí dne 5.června na lesním hřišti ve Stračí probíhal za hojné účasti dětí a dospělých. Finanční zajištění pomohl sběr železa, který se konal 22.5.
15.ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ se uskutečnil 12.6.99 na stadionu TJ SEPAP. Velitelem soutěže byl opět Vlastimil Sudek, hlavní rozhodčí byl Jaromír Kačírek a rozhodčí základny Jaroslav Pém, oba z okresu Louny. Cílové rozhodčí byli Miroslav Svoboda z Předonína, Frant.Černý z Hor.Beřkovic a Jiří Macháček z Litoměřic. Hlasatelem byl osvědčený Dalibor Dziásek. Vypisování diplomů nám provedl Frant.Kubricht z Mněteše. Časomíra byla elektrická z Jablonce nad Nisou. Jako hosté byli přítomni pplk.Vratislav Urbánek okresní požární rada a zasloužilý hasič Ludvik Novák.
Před soutěži se konalo tradiční přivítání velitelů soutěžních družstev a hostů starostou města panem Ant.Böhmem na městské radnici. Průběh vlastní soutěže byl poznamenán vytrvalým doštěm. Přesto byly výkony a vystupování soutěžících velmi dobré. Nedostatkem bylo, že se nedostavila technická četa. Vzhledem k počasí byla plánovaná ukázka členů ČČK a vystoupení oblíbeného družstva PLAMÍNEK z Předonína, zrušena.
Soutěžní disciplínou byl Požární útok s nástřikem terčů s elektrickou signalizací. Všichni účastníci soutěže obdrželi párek a limonádu. Členové družstev Štětí, rozhodčí a hosté obdrželi oběd v restauraci ŘÍP.
Letošní sponzoři byli : MěÚ Štětí, fa.Jikona a AssiDomän-Sepap Štětí.
Složení družstev :
do 35 let – Karel Kuliš, Fr.Hrstka, Jar.Dziásek, Jiří Tomášek, ze stanice HZS Páral a Káda.
nad 40 let – Stan.Kukla, Lad.Job, Jos.Juriga, Jiří Hendrych, Ant.Vurm, Miloslav Rutterle, Jiří Ďuriš z HZS.

Účastníci a jejich výsledky – kateg.MUŽI

Start.č.

SDH

Okres

Čas

Pořadí

1

Štětí - veter.

Litoměřice

64,22 s.

13.

2

Štrbice - vet.

Teplice

nepl.pokus

14.

3

Ploskovice

Litoměřice

39,02 s.

2.

4

Chrášťany

Litoměřice

36,21 s.

1.

5

Štětí

Litoměřice

45,94 s.

5.

6

Budyně n.O.

Litoměřice

47,83 s.

6.

7

Štrbice - A

Teplice

nepl.pokus

14.

8

Mšené Lázně - vet.

Litoměřice

58,20 s.

12.

9

Duchcov

Teplice

43,14 s.

4.

10

Předonín

Litoměřice

48,63 s.

7.

11

Bechlín

Litoměřice

52,67 s.

10.

12

Štrbice - B

Teplice

54,24 s.

11.

13

Mšené Lázně

Litoměřice

52,15 s.

9.

14

Liběšice

Litoměřice

50,84 s.

8.

15

Hrobce

Litoměřice

43,11 s.

3.

16

Roudnice n.L.

Litoměřice

nepl.pokus

14.

 
Kategorie : ŽENY

31

Benešov n.Pl.

Děčín

33,39 s.

1.

32

Bechlín

Litoměřice

54,01 s.

2.

33

Mšené Lázně

Litoměřice

65,47 s.

3.


Kategorie : VETERÁNI

1

Štětí

Litoměřice

64,22 s.

2.

2

Štrbice

Teplice

nepl.pokus

3.

3

Mšené Lázně

Litoměřice

58,20 s.

1.


Okresní kolo v požárním sportu se konalo 19.6. v Předoníně – bez naši účasti.
Obdrželi jsme pozvání z Langenlois na 49.ročník soutěže o „Odznak zdatnosti“ dolnorakouských hasičů, která se uskutečnila přímo v Langenlois. Ačkoliv jsme byli výslovně pozváni k účasti na této soutěži, tak jsme se bohužel nezúčastnili. Důvod byl ten, že v té době nebylo možné sestavit družstvo, které by se mohlo a bylo schopné této soutěže, která má odlišná pravidla, se zúčastnit. Proto byla vyslána jen delegace ve složení : Jiří Tomášek, Petr Kricner, Jos.Juriga, Antonín Vurm, Pavel Návoj a V.Ernst. Odjezd byl 2.7. a na místě nás očekával náš průvodce a opatrovník pan Franz KERSCHBAUM, který nás odvezl na ubytovnu což byl internát zahradnické školy.
3.7. jsme od rána přihlíželi průběhu soutěže. Následně jsme se zúčastnili přijetí zástupců delegací u starosty města, kde se předávaly upomínkové dárky. Někteří vedoucí delegací měli krátké pozdravné projevy. Součásti tohoto setkání bylo také předávání různých příležitostních odznaků a medailí.
4.7. jsme opět sledovali průběh jednotlivých disciplín. Na závěr provedlo několik vybraných družstev ukázku překážkového běhu na 4x 100m. Závěrečný akt byl velmi slavnostní. Střídavě vyhrávaly dvě kapely.
Přítomni byla všechna zúčastněná družstva a představitelé města, zemské vlády a mnoha dalších organizací.
Účastníci soutěže mohli získat bronzový nebo sříbrný odznak. Soutěžní disciplínou byl štafetový běh 5x 90m a pož.útok tzv. „na sucho“. Vše probíhalo při velmi dobré organizaci a disciplíně účastníků. Můžeme prohlásit, že „podívaná“ to byla ohromná a pro našince nevídaná hlavně co se týká množství účastníků, organizační zajištění, disciplína a zajištěné zázemí včetně společenského využití. Zúčastnilo se 1100 družstev což je cca 11.000 osob, několik desítek rozhodčích a hostů. Ze zahraničí se zúčastnila družstva např.z Itálie, Německa, Slovenska, České republiky (Chlumec n.Cidl.), Maďarska, Slovinska a Polska. Jako dárek jsme has.sboru předali číši od MěÚ, 72 ks plechovek piva (1/3), 70 papírových tašek a mapy města.
Při odpoledním společenském posezení jsme obdrželi kovový pohárek a každý člen 1 láhev vína a příležitostní skleničky.
Odjezd domů byl 4.7. cca v 15:30 hod. Dopravní prostředek nám zapůjčila fa.2 JCP a SDH uhradil spotřebované pohonné hmoty.
Několik našich členů, kteří organizují vodácký putovní tábor VLTAVA, přednesli žádost, zda by se tato akce mohla konat pod hlavičkou SDH Štětí. Po diskuzi na toto téma byla žádost schválena. Finanční zajištění tábora si zajistí členové, kteří tuto akci organizačně pořádají. Vedoucím pro letošní rok byl schválen Stanislav Kukla. Tábor se konal ... za účasti ... dětí a ... dospělých.
Dne 11.září 99 se konal 2.ročník soutěže „O putovní pohár SDH Předonín“ . Zúčastnilo se 25 družstev z toho 6 ženských. Naše družstvo soutěžilo ve složení : Jos.Juriga, K.Kuliš, ing.Hynek Berka, Ant.Vurm, Jiří Tomášek, Petr Kricner a Jindř.Červinka a umístilo se na pěkném 6.místě s časem 32,0 sekund. Jako hlavní rozhodčí disciplíny pož.útok byl Stan.Kukla, hlasatele dělal Dal.Dziásek, časoměřiči V.Ernst a Vlast.Sudek.

Novoroční přání navrhnul a zhotovil Gr.Kotwieja a bylo zasláno všem sponzorům, různým institucím a příznivcům SDH.
V tomto roce bylo z pož.stanice 91 výjezdů z toho 37 k požárům, 43 technických zásahů a 11 planých. Při 68 výjezdech spolupracovali členové naši jednotky. Pro ilustraci uvádíme některé výjezdy :
28.2. hlášen požár domku v Počeplicích, ve skutečnosti hořela kůlna
29.3. požár v lesíku mezi Štětí a Počeplicemi s malým rozsahem
4.4. byla hlášena bomba v restauraci „U věžáků“
20.4. požár stohu slámy na nádražím ČD Štětí
4.5. požár lesa nad Stračí
12.5. požár rod.domku č.31 v Račicích – střešní konstrukce
23.5. požár v Ostrovní u.473 – hořelo maso na sporáku
24.5. dopravní nehoda u Čakovic (kradené auto)
29.5. hlášen roj včel. Použit chem. přípravek
18.6. dopravní nehoda u Počeplic – 4 zraněné osoby
22.8. požár os.auta v Sukoradech
18.9. požár v ubytovně č.5 ve Štětí. Bylo nutno evakuovat osoby.
17.10. požár buňky u hřiště v Radouni
20.12. požár os.auta na Brocně.
21.12. hlášeno zakouření bytu ve Štětí, U stadionu 482. Špatně utěsněné vybírací dvířka v prádelně.
Dne 10.září se naše delegace ve složení St.Kukla, Dal.Dziásek, Vlast.Sudek a V.Ernst zúčastnila schůze v Předoníně při příležitosti oslav 90.výročí SDH.
V měsíci duben začalo „kolíkování“ pozemků na výstavbu rodin.domků, na Stračenské. V srpnu se začali budovat inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, el.rozvody, topné kanály) a začátkem září zahájili stavbu tři stavebníci.
V dubnu začala ve Stračí rekonstrukce elektrických rozvodů tím, že kabely byly pokládány do země včetně telef.vedení. Nově bylo provedeno veřejné osvětlení. Akce skončila v měsíci říjen 99.
V ulici 9.května se rekonstruoval dům č.293. Vedle zahradnictví KNOTEK, u Radouňské silnici, zahájil výstavbu rod.domku p.Vála, sklenář.

 

 
 

Facebook

hodiny