Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1998

1998

Výroční valná hromada se uskutečnila 17.ledna 98 ve společenské místnosti zbrojnice se zprávou o činnosti v roce 1997. Přítomno bylo 30 členů a jako host starosta MěÚ p.Antonín Böhm. Během jednání byl zamítnut návrh na odloučení sboru od Sdružení hasičů ČMS, za účelem založení tzv.Podřipské župy, která existovala za 1.republiky. Výbor byl doplněn o Vlastimila Sudka jakožto preventista a Václav Ernst převzal funkci jednatele.
Byla předána tato ocenění :
Medaili „Za příkladnou práci“ převzal Fr.Kratochvil. Medaili „Za zásluhy“ převzali Jos.Widtmann, Josef Myška, Miloslav Rutterle, Antonín Vurm.
Okrsková soutěž se konala 30.května opět na hřišti v Předoníně. Disciplína byla zas jen Požární útok – dvoukolově. Účastníci a jejich docílené platné časy byly : SDH Štětí – 39,0 sek. (2.místo), SDH Předonín 42,4 s. (4.místo), SDH Bechlín 41,2 s. (3.), SDH Snědovice 29,0 s. (1.místo). V kategorii žen byly tyto výsledky : SDH Hrobce 38,6 s., Terezín 44,0 s. a Bechlín 58,0 s. Tyto družstva byla z různých okrsků.
Za přispění MěÚ a sponzorů byl zakoupen použitý nákladní skříňový automobil zn.AVIE, který se stal majetkem sboru.
Letošní 14.ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ se konal 27.června 1998 na sportovním stadionu. Velitelem soutěže byl opět Vlastimil Sudek a hlavní rozhodčí Jaromír Kačírek z okr.Louny, spolu s Jaroslavem Pémem, který působil jako rozhodčí u základny. Časoměřiči : Frant.Černý Horní Beřkovice, Miroslav Svoboda z Předonína a Josef Mikeš z Terezína. Jako hosté byli přítomni : přednosta OÚ p.Pól, pplk.Vratislav Urbánek okresní pož.rada, starosta OSH Libor Frank a místostarosta MěÚ p.ing.Petr Podrábský.
Soutěž probíhala pod záštitou starosty města p.Antonína Böhma. Zároveň probíhal ve městě hudební festival dechových orchestrů – bez deštivého počasí. Před soutěží byli velitelé soutěžních družstev opět přijati starostou města. Následně odjely vozidla se soutěžícími na stadion TJ Sepap. Byla to změna oproti dřívějším ročníkům to jest, že nebyl průvod městem. Před zahájením vlastní soutěže přišla účastníkům zahrát známá kapela VINAŘINKA, stálý účastník hudebního festivalu. Zahájení soutěže bylo v 9 hodin a skončila kolem 12 hodin. Soutěž uzavřelo družstvo PLAMÍNEK z Předonína. Letošní ročník nebyl součásti Velké ceny SH ČMS. Členové ČČK, vedené p.Gr.Kotwiejem provedli zdařilou praktickou ukázku ošetření zraněné osoby.
Startovné činilo 200,-Kč. Výsledky byly měřeny stopkami na jednu desetinu vteřiny. Soutěžní disciplínou byl jak obvykle požární útok na mechanické terče.
Sponzoři letošního ročníku byly :
AssiDomän Sepap Štětí, Průmstav Štětí, fa.NOVITO, fa.Chvalis, fa.Jikona a ELTE.

Účastníci a jejich výsledky – kategorie MUŽI

SDH

Okres

Čas

Pořadí

Štrbice

Teplice

29,0 s.

1.

Snědovice

Litoměřice

35,7 s.

2.

Duchcov

Teplice

39,8 s.

3.

Osek město

Teplice

40,0 s.

4.

Štrbice - veter.

Teplice

40,9 s.

5.

Černčice

Louny

42,9 s.

6.

Štětí

Litoměřice

43,5 s.

7.

Budyně n.O.

Litoměřice

45,1 s.

8.

Hrobce

Litoměřice

45,7 s.

9.

Raná

Louny

47,3 s.

10.

Štětí - veter.

Litoměřice

48,5 s.

11.

Chraberce

Louny

48,8 s.

12.

Pernštejn

Chomutov

49,8 s.

13.

Liběšice

Litoměřice

50,4 s.

14.

Roudnice n.L.

Litoměřice

56,1 s.

15.

Osek město - vet.

Teplice

58,6 s.

16.

Bechlín

Litoměřice

60,4 s.

17.

Drahobuzy

Litoměřice

62,3 s.

18.

Mšené Lázně

Litoměřice

65,7 s.

19.

Měrunice - vet.

Teplice

74,5 s.

20.

Roudnice n.L. - vet.

Litoměřice

75,0 s.

21.

Měrunice

Teplice

NP

22.


Kategorie : ŽENY

Bechlín

Litoměřice

43,6 s.

1.

Charvatce

Litoměřice

59,6 s.

2.

 

Kategorie : VETERÁNI

Štrbice

Teplice

40,9 s.

1.

Štětí

Litoměřice

48,5 s.

2.

Osek město

Teplice

58,6 s.

3.

Měrunice

Teplice

74,5 s.

4.

Roudnice n.L.

Litoměřice

75,0 s.

5.

 

Vítězové kategorie MUŽI a ŽENY obdrželi krásné poháry do trvalého držení.
Naše družstva soutěžila ve složení :
muži do 35 let                        nad 40 let
Hynek Berka                          Stanislav Kukla
Karel Kuliš                             Josef Juriga
Jaroslav Dziásek                     Josef Zalabák
Luboš Kolář                           Antonín Vurm
Grzegorz Kotwieja                 Ladislav Job
Ladislav Mihalčík                   Josef Widtmann
Jiří Hendrych

MěÚ obdržel od okresního úřadu finanční příšpěvek pro účely PO. Za tyto prostředky byla zakoupena výstroj pro jednotku sboru.
Od dubna do 15.června se budovalo Nové náměstí včetně opravy a úpravy přilehlých komunikací a prostor před obchodním domem SMĚR. V listopadu byl zbourán dům čp.205 v Dlouhé ulici.
Na Novém náměstí, vedle domu č.713 byla zahájena výstavba nového domu.
31.března byl v SEPAP (AssiDomän) vyroben poslední tambor strojní lepenky.
Ve dnech 13. – 14.11. se konaly komunální volby. V místní volební komisi byl náš člen V.Ernst.

 
 

Facebook

hodiny