Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1996

1996

Výroční valná hromada se zprávou o činnosti v roce 1995 se konala dne 27.ledna 96 ve společenské místnosti zbrojnice. Přítomno bylo 35 členů a 4 hosté – místopředs.MěÚ ing.Petr Podrábský a zástupci SDH Račice, Bechlín a Předonín.
Byl zvolen nový výbor ve složení : starosta Dalibor Dziásek, místostar.Stan.Kukla, jednatel Grzegorsz Kotwieja, pokladník Karel Kuliš, Josef Juriga, Frant.Hrstka a revisor Frant.Kratochvil.
Výroční schůze okrskového aktivu se konala 10.2. ve Štětí za přítomnosti zástupců SDH Předonín, Račice, Štětí, Bechlín a Snědovice.
Dne 22.března 96 nás navštívila delegace ÚSH ČMS v rámci výjezdního zasedání ve složení : Miloslav Kučera, starosta OSH Jablonec n.N. Antonín Jansa z okresu Kladno a Josef Kobylka z okresu Plzeň. Z naši strany se besedy zúčastnili : Vlast.Sudek, Josef Widtmann, Miloslav Rutterle, pí.A.Černá a V.Ernst. Předmětem diskuse byla všeobecná situace ve sborech dobrovolných hasičů, konání Velkých cen, odběr a obsah Hasičských novin a další.
Tentýž den zasedal v Bohušovicích n.O. výkonný výbor SH ČMS. Na tomto jednání bylo našemu sboru předáno čestné uznání SH ČMS, které převzal starosta Josef Widtmann. Vlast.Sudek a Václav Čermák obdrželi medaili „Za mimořádné zásluhy“.
Dne 17.května zemřel člen a funkcionář našeho sboru p.Vladimír Matuška, který byl zaměstnán v SEPAP jako topič a později jako mistr v energetice. Čest jeho památce.
Okrsková soutěž proběhla 25.května na hřišti v Předoníně. Družstvo mužů ve složení Luboš Kolář, Milan Beer, Hynek Berka, Jos.Juriga, Karel Kuliš, Jarosl.Dziásek a Fr.Hrstka se umístilo na 1.místě s časem 32,0 sek. Velitelem soutěže byl Vlast.Sudek a hlavní rozhodčí Stan.Kukla.
Okresní kolo soutěže proběhlo ve Mšené Lázně. Naše družstvo se v celkovém hodnocení umístili na 8.místě z 19.
Soutěž „O putovní pohár města Štětí“ – 12.ročník a 4.ročník „Velké ceny SH ČMS“ se konal 15.června na stadionu TJ SEPAP. Velitelem soutěže byl opět Vlast.Sudek, hlav.rozhodčí Jaromír Kačírek z okr.Louny. Další rozhodčí byli Jaroslav Pém, Karel Špaček, Lad.Kaiser, Frant.Černý – H.Beřkovice, Luděk Krob a Mikule. Hlasatel byl Dalibor Dziásek, zdravotnice Dana Sedláčková ze Štětí. Jako hosté byli přítomni přednosta OÚ Josef Pol, starosta MěÚ Ant.Böhm, zástupce ÚSH ČMS Josef Čuřín, za HZS Litoměřice pplk.Vratislav Urbánek a mjr.Čeněk Vágner, za OSH Václav Matouch místostar.
Soutěž se konala pod patronací starosty města pana Antonína Böhma.
Oproti roku 1995 poklesla účast o 20 družstev a to proto, že se utvořila tzv.extraliga kde soutěžila nejlepší družstva z minulých ročníků Velké ceny hasičů ČMS.
Na této soutěži se chtěl vyzkoušet technický přípravek na seřízení průtoku množství vody – dodaný ÚSH. Přípravek se neosvědčil a na základě protestů velitelů soutěž.družstev, byl demontován. Disciplína tj.požární útok byl pak proveden standartním způsobem tj.bez omezení výkonu PS. Časomíra byla elektronická z Jablonce n.Nis.
Účastníci a jejich výsledky – kateg.MUŽI

SDH

Okres

Čas

Pořadí

Lhenice

Teplice

26,32 s.

1.

Klášterec n.O.

Chomutov

28,01 s.

2.

Štrbice

Teplice

28,61 s.

3.

PS Štětí

Litoměřice

34,23 s.

4.

Litoměřice

Litoměřice

36,71 s.

5.

Štětí - veteráni

Litoměřice

39,84 s.

6.

Měrunice

Teplice

48,33 s.

7.

Ploskovice

Litoměřice

49,54 s.

8.

Štětí

Litoměřice

59,06 s.

9.

Hrobce

Litoměřice

59,91 s.

10.

Mšené Lázně

Litoměřice

65,58 s.

11.

Roudnice n.L.

Litoměřice

74,01 s.

12.

Liběšice

Litoměřice

79,23 s.

13.

Bechlín

Litoměřice

81,81 s.

14.

Bříza - veteráni

Litoměřice

84,53 s.

15.

Terezín

Litoměřice

nepl.pokus

16.

Snědovice

Litoměřice

nepl.pokus

16.


Kategorie : ŽENY

SDH

Okres

Čas

Pořadí

Velké Meziříčí

Zruč n.S.

29,03 s.

1.

Benešov n.Pl.

Děčín

40,75 s.

2.

Měrunice

Teplice

51,22 s.

3.

Bechlín I

Litoměřice

54,27 s.

4.

Bechlín II

Litoměřice

69,20 s.

5.

Charvatce

Litoměřice

nepl.pokus

6.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi mimo putovního poháru ještě repliku poháru, kterou si můžou ponechat.
Členové soutěžních družstev Štětí :
do 40 let                                 nad 40 let
Frant.Hrstka                           Josef Widtmann
Luboš Kolář                           Stanislav Kukla
Josef Juriga                            Josef Zalabák
Vlastimil Veselý                     Miloslav Rutterle
Karel Kruliš                            Jiří Hendrych
Milan Beer                             Ladislav Job
Grzeg.Kotwieja                      Josef Juriga

Sponzoři soutěže :
SEPAP a.s. Štětí – největší výrobce pap. a celul.v ČR
2 JCP a.s. Štětí – výroba ocelových konstrukcí
Chvalis Štětí – projekce a oprava hydrauliky
Průmstav Štětí – výkopové a stavební práce
NOVITO Štětí – výroba umělecké keramiky a skla
K.Holeček Štětí – klempířské a zámečnické práce
Tomáš Weber – nožířství a zámečnictví
MONTIZ Štětí – tepelná izolace, klempířské práce
Fr.Verzich - autoopravárenství a prodej ND
Ing.Vetešník Roudnice n.L. – projekt. a stavební práce
Schulte Štětí – výroba malířských válečků
OÚ Litoměřice přispěl částkou 50.000,-Kč.

Dne 22.6.96 uspořádal SD Bechlín již 3.ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár SDH Bechlín“, které se zúčastní družstva ze širokého okolí. S naši strany byla poskytnuta technika z PS – CAS 32 T 815. Hlavní rozhodčí byl Vlast.Sudek a jako časoměřiči působili L.Novák a V.Ernst.
Ve dne 1.července se konaly volby poslanců do parlamentu a zastupitelstva obcí a měst. Do funkce starosty města byl zvolen p.Antonín Böhm a místostarostové ing.Petr Podrábský a Antonín Šimral.
Ve dnech 16. a 22.11.96 se konaly volby do senátu ČR. Několik našich členů bylo zapojeno ve volebních komisí.
Putovní vodácký tábor VLTAVA se uskutečnil ve dnech 18. – 28.července, kterého se zúčastnilo 10 dospěl.osob a 26 dětí. Vedoucí tábora byl Stanislav Kukla.
Dne 3.srpna 96 se ve Štětí konala oblastní soutěž v pož.sportu na stadionu TJ SEPAP. Příprava této soutěže byla námi kritizována, protože organizátoři neuznali za chodné nás požádat o spolupráci. Přesto nám VV OSH zaslalo poděkování za přípravu soutěže.
Obě kategorie vyhrála družstva z Radimovic, okr.Liberec.
Dne 24.8.96 se konal 2.ročník soutěže „O putovní pohár města Budyně n.O.“. Naše družstvo mužů do 40 let ve složení Fr.Hrstka, L.Kolář, K.Kuliš, Gr.Kotwieja, Milan Beer, Ant.Vurm a Lad.Michalčík se umístilo na 13.místě a družstvo mužů nad 40 let se umístilo na 4.místě.
Soutěže „O put.pohár města Stráž p.R.“, která se konala 31.8., se družstvo mužů tradičně zúčastnilo a umístilo se na 19.místě – po nevydařeném průběhu pož.útoku.
Dne 19.října 1996 od 10 hod. proběhl 1.ročník soutěže ŠPIČÁK na lesním hřišti ve Stračí za účasti muži – veteráni Štětí (1.místo), muži Štětí (3.místo) a družstvo pož.stanice Štětí (2.místo).
V roce 1996 byla požární stanici organizována 3 námětová cvičení, kterých se zúčastnilo i několik členů našeho sboru. Bylo to 30.5. na objekt p.Jirového (v přízemí hotelu TEREK).
6.listopadu na objekt čerpací stanice v bývalé Kooperaci (pod vlečkou do papíren).
Třetí bylo na dopravní nehodu u račického podjezdu. Této akce se zúčastnila družstva PS Štětí, PS Roudnice n.L. a HZS SEPAP.
Na základě uzavřené dohody pomáháme MěÚ zajišťovat některé úkoly v oblasti prevence. Letos jsme provedli 24 preventivních kontrol v objektech spravovaných MěÚ včetně ohlašoven požárů v integrovaných obcích.
V roce 1996 se uskutečnilo celkem 60 výjezdů z toho se 42 zúčastnili i členové našeho sboru, např. :
16.2. požár os.auta Fiat 850 – zásah vysokotlakou vodou
23.3. požár stohu slámy ve Štětí – u bývalé traktorové stanici (Horova stezka)
28.3. požár kůlny u nádraží ČD Štětí
15.4. požár lesa mezi Veselou a Újezdem
20.4. HZS Mělník požádal o pomoc při požáru lesa v Hor.Počáplech
26.4. naše jednotka byla zavolána na únik nafty za obci Račice. Ve skutečnosti se jednalo o železniční nehodu.
7.7. pomoc při vyprošťování invalidní ženy ze zamčeného bytu ve Školní ul.
9.8. požár stáje Agropodniku Radouň v Počeplicích. Při požáru bylo několik zvířat (býků) popáleno a 2 z nich uhynula.
21.8. při asistenci u stohu z předešlého požáru (21.8.) byl zjištěn požár pole u vodárny na Radouňském kopci. Následně zjištěno, že hoří obilí na stojato. Na pomoc zavolány jednotky PS Roudnice n.L., PS Úštěk a SDH Snědovice.
29.10. úklid spadlých stromů přes silnici směrem na Předonín, které byly odtaženy do lesa
12.11. hořelo v hotelu ve Štětí, Družstevní ulici 400. Jednalo se o požár restaurace  i přízemí. Zasahovala družstva Štětí, SEPAP, Mělník, Roudnice n.L. a Litoměřice. Prováděla se evakuace 195 osob.
Nejvíce výjezdů bylo na hořící kontejnery a popelnice a suché trávy.
V průběhu roku byli za členy přijati:
Jiří Frencl, Stračí
Jan Pavlík, Stračí
Ladislav Michalčík
Jaroslav Dziásek, Štětí
Grzegorsz Kotwieja, Štětí
Karel Holeček, vrátil se ze Chcebuze
Karel Kuliš, Štětí
Na základě vlastní žádosti byli odhlášeni :
Jar.Mikyna
; Zd.Mikynová; Miloslav Rutterle ml.
Pan Hezoučký, truhlář z Předonína nám zhotovil skříňku na sborový prapor.
10.února se konala výroční valná hromada okrsku za přítomnosti SDH Račice, Bechlín, Předonín, Snědovice a Štětí.

7.12. se konal večírek ve zbrojnici, který organizovali členové zásah.jednotky. Účast byla 14 osob.
19.12. proběhlo ověřování znalostí. Bohužel se toho zúčastnilo pouze 8 členů, což bylo dost málo.
Tomáš Weber, náš člen a podnikatel, zhotovil vozík na přepravu stříkačky na soutěžích.
Našim přátelům v rakouském Langenlois bylo zasláno novoroční přání.
Do jednotky sboru dobrovol.hasičů obce (JSDHo) bylo zařazeno a MěÚ schváleni tyto členové : ve Štětí – Mil.Rutterle st., Jindř.Červinka, Ant.Vurm, Josef Widtmann, Fr.Hrstka, Jiří Hendrych, Milan Beer, J.Myška, Jar.Šíma, Hynek Berka, Luboš Kolář, Vlast.Veselý, Jos.Juriga, K.Kuliš, Fr.Kratochvil. Ve Stračí – Ant.Frencl, Fr.Černý, Lad.Vágner, Jar.Kapras, Jar.Mokrý, Josef Podrábský, Václav Podrábský.
V průběhu roku bylo také odpracováno při školení a výcviku 940 hod., údržbě techniky a výzbroje 378,5 hod., výjezdy 242,5 hod., soutěž put.pohár města 150 hod., úklid po soutěžících 80 hodin.
Události ve města :
- byla dokončena rekonstrukce domu čp.136 (naproti hotelu Praha)
- byla dokončena rekonstrukce domu č.93 (za domem č.501 v Litoměřické ul.)
- dokončen autoservis p.Tesaře (Ul.9.května bývalé čp.310)
- dokončena výstavba nové městské knihovny
- provedena oprava fasády a střechy domu bývalé pošty a telef.ústředny (dům čp.40)
- provedena oprava domů č.372 a 451 v ulici 9.května
- byla otevřena velkoprodejna VÍT – 1.7.96

 
 

Facebook

hodiny