Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1995

1995

Výroční valná hromada se konala 21.ledna ve společenské místnosti zbrojnice. Zprávu o činnosti za rok 1994 přednesl Vlast.Sudek. Přítomno bylo 24 členů a zástupci SDH Račice, Bechlín a Předonín. Další hosté byli starosta MěÚ p.Antonín Böhm a zástupce sponzora pivovaru Litoměřice p.Tůma, který jako dar přivezl sud piva. Výbor pracuje ve složení : Josef Widtmann starosta, Josef Zalabák velitel, Vlastimil Sudek preventista, V.Ernst jednatel, Anna Černá pokladník, Miloslav Rutterle st. ref.MTZ, Lad.Job velitel JSDH, Frant.Kratochvil revizor, Ant.Vurm revizor.
Dne 25.března se konalo okresní shromáždění delegátů SDH v Bohušovicích n.O. Jako delegáti se zúčastnili Josef Widtmann, Dalibor Dziásek a V.Ernst. Jako host se zúčastnil Vlast.Sudek a zasl.hasič Ludvik Novák. Do okresní odbor.rady revizní byl zvolen V.Ernst.
Okrsková soutěž se letos konala dne 28.5. na hřišti v Předoníně. Velitelem soutěže byl Vlast.Sudek. Soutěžní disciplínou byl požární útok podle pravidel pož.sportu.
Zúčastnila se družstva :

MUŽI
SDH Štětí         41,2 sek.                   Bechlín I         73,4 sek.
SDH Předonín  42,2 sek.                   Bechlín II       diskval.

ŽENY
SDH Bechlín II   36,0 sek.                Bechlín I         44,2 sek.
SDH Předonín    56,6 sek.

Okresní soutěž v pož.sportu se konala 3.6.95 v Lovečkovicích, kde se naše družstvo mužů umístilo na 3.místě. V soutěži jednotlivců se umístili na předních místech:        
Miloslav Rutterle ml.  na 1.místě s časem      23,1 s.
František Hrstka          na 5.místě                   25,1 s.
Josef Juriga                  na 12.místě                 28,0 s.
Luboš Kolář                 na 18.místě                 30,6 s.

Dne 24.června 95 se konal 11.ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ a 3.ročník „Velké ceny SH ČMS“ na stadionu TJ SEPAP. Velitelem soutěže byl Vlast.Sudek, hlavní rozhodčí Jaromír Kačírek z Loun a Jar.Pém taktéž z Loun jako rozhodčí na startu. Časomíra byla elektrická z Kladna. Hlasatel Dalibor Dziásek.
Soutěž se konala pod záštitou Ant.Böhma starosty MěÚ. Tentokráte se nehodnotila okresní soutěž jelikož se konala samostatně.
Účastníci a jejich výsledky – kateg.MUŽI

SDH

Okres

Čas PÚ

Pořadí

Radimovice

Liberec

28,43 s.

1.

Mikulovice

Třebíč

29,79 s.

2.

Lhenice

Teplice

30,74 s.

3.

Vodochody

Praha - vých.

32,57 s.

4.

Štrbice

Teplice

36,86 s.

5.

Srbice

Teplice

40,10 s.

6.

Opočno

Rychnov n.Kn.

43,78 s.

7.

Štětí - SEPAP

Litoměřice

44,17 s.

8.

Štětí - pož.st.

Litoměřice

44,87 s.

9.

Trnov

Rychnov n.Kn.

45,85 s.

10.

Klášterec n.O.

Chomutov

45,95 s.

11.

Stráž p.R.

Česká Lípa

49,39 s.

12.

Měrunice

Teplice

51,08 s.

13.

Štětí

Litoměřice

51,58 s.

14.

Liběšice

Litoměřice

53,62 s.

15.

Malé Březno

Most

55,15 s.

16.

Chrášťany

Rakovník

55,49 s.

17.

Předonín

Litoměřice

56,34 s.

18.

Bechlín

Litoměřice

61,08 s.

19.

Drahobuzy

Litoměřice

65,45 s.

20.

Terezín

Litoměřice

76,33 s.

21.

Litoměřice

Litoměřice

88,07 s.

22.

Hrobce

Litoměřice

118,35 s.

23.

Letohrad - Kunčice

Ústí n.Orl.

diskval.

24.

Mistřice

Uher.Hradiště

diskval.

24.

Klášterec n.O. II

Chomutov

diskval.

24.

Charvatce

Litoměřice

diskval.

24.

 

Kateg.MUŽI nad 40 let „O put.pohár Vlad.Matušky“

SDH

Okres

Čas PÚ

Pořadí

Štětí

Litoměřice

49,17 s.

1.

Brozany

Litoměřice

86,53 s.

2.

Mšeno Lázně

Litoměřice

88,68 s.

3.

Bříza

Litoměřice

109,64 s.

4.

Osek město

Teplice

diskval.

5.

 

Kateg.ŽENY „O putovní pohár SDH Štětí“

SDH

Okres

Čas PÚ

Pořadí

Radimovice

Liberec

35,88 s.

1.

Kamenec

Svitavy

38,72 s.

2.

Valtěže

Louny

45,89 s.

3.

Bechlín II

Litoměřice

46,71 s.

4.

Charvatce

Litoměřice

54,32 s.

5.

Předonín

Litoměřice

59,09 s.

6.

Bechlín I

Litoměřice

63,95 s.

7.

Klášterec n.O.

Chomutov

71,60 s.

8.

Osek město

Teplice

102,87 s.

9.

Malé Březno

Most

diskval.

10.

Mistřice

Uher.Hradiště

diskval.

10.


Naše družstva soutěžila ve složení :
do 40 let                                 nad 40 let
Frant.Hrstka                           Josef Zalabák
Jindřich Červinka                   Vlastimil Sudek
Josef Juriga                            Josef Widtmann
Vlastimil Veselý                     Frant.Kratochvil
Luboš Kolář                           Ladislav Job
Frant.Černý                            Miloslav Rutterle
Berr/Vurm ?                           Václav Ernst

Letošní soutěž podpořili sponzoři :
Fa.RATIO Najmann, CHVALIS, K.Holeček, MONTIZ, Fr.Verzich, T.Weber, pneuservis Adámek, SCHULTE, Tajčman řeznictví, Jírový pekař, Marek pozemní stavitelství, Ing.Vetešník – stav.fa. Roudnice n.L., ELTE, MOVITO, TERCIER, MěÚ Štětí, SEPAP Štětí a.s.
Ve dnech 1.- 2.7.95 se konal v Č.Budějovicích 1.řádný sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nově byly schváleny stanovy, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis a základní listina symbolik SH ČMS.
Dne 5. a 6.7. proběhly ve Stračí oslavy „Dne dětí“, které organizovali členové družstva Stračí. Při přípravě a vlastním průběhu oslav bylo odpracováno 105 hodin.
Čtyřčlenná delegace našeho sboru se zúčastnila 9.září oslav 130.výročí založení SDH Roudnice n.L. ve složení Jos.Widtmann, Ant.Vurm, Jidnřich Červinka, Stanislav Kolář, Dalibor Dziásek.
Dne 26.srpna se uskutečnila soutěž „O pohár města Stráž p.R.“, které se tradičně zúčastňujeme. Přihlášena byla dvě družstva, ale nakonec jelo jen jedno, které se umístilo na dobrém 11.místě. Na této soutěži se nám nedaří výrazněji se prosadit.
Dne 30.9. se naše družstvo mužů zúčastnilo 1.ročníku soutěže „O putovní pohár města Budyně n.O.“ a umístilo se na 2.místě.
V měsíci srpnu byl dovezen objednaný sborový prapor, který financoval MěÚ Štětí. Barevné provedení nebylo projednáno ve výboru, což mělo vliv na výsledek.
Ve dnech 3. – 4.11. jsme u nás přivítali 5ti členou delegaci našich družebních přátel ze sboru dobrovolných hasičů Langenlois, Rakousko.
Program pro návštěvu byl následující. Ubytování bylo v hotelu K+K včetně snídaně, což nám bylo poskytnuto jako sponzorský dar. Organizovali jsme prohlídku v závodě SEPAP, kterou nám vyjednal Fr.Hrstka a p.Janšta z kultur.střediska. Večeře byla „U VOLFA“ za účasti 11 našich členů. Jako tlumočnice nám vypomohla paní Eva Ungrádová. V průběhu 4.11. za dosti chladného počasí, jsme navštívili památník Terezín. Oběd byl v Klubu. Při této příležitosti jsme předali delegaci naše „Prohlášení o přátelství“, které nám zdarma vyhotovil p.Karel Novák. S delegací jsme se rozloučili ve 13:30 hodin. Návštěva se uskutečnila na základě naší pozvánky.
V měsíci říjnu byla vyhlášena a následně výborem schválen statut soutěže ŠPIČÁK, která se má konat jako závěr výcvikového roku. Soutěž se uskutečnila 21.10.95 na lesním hřišti ve Stračí za účasti družstev veteránů Štětí, družstva mužů Štětí a družstva závodního pož.útvaru SEPAP a.s. Soutěž se má konat každoročně a zúčastnit se může kterékoliv družstvo SDH.
Ve spolupráci s členy požární stanice byla provedena námětová cvičení.
30.5. na objekt bývalé traktorové stanice, za použití dýchací techniky
27.6. v závodě SEPAP na objekt energetiky
28.9. na převrácenou cisternu s nebezpečnou látkou
6.11. na Hoštěckém kopci na havarii osobního auta.
Tento rok bylo 64 výjezdů při kterých odpracovali členové HZS 270,5 hod. a členové SDH 444 hod.
Větší požáry byly :
1.1.95 požár rodin.domku v Hněvicích (půdní prostor)
            - požár mlýna ve Velkém Hubenově (podlaha a trámy)
26.3. hlášen požár stodoly v bývalých uhelných skladech v ulici ČSA Štětí
3.4. požár půdního prostoru, štětí, ul.ČSA
6.6. požár restaurace na zimním stadionu v Roudnici n.L.
9.6. požár buňky na tržišti ve Štětí
20.7. sundávání podnapilého muže ze střechy ubytovny č.4 v ulici 1.máje
12.8. výpomoc při požáru kůry v SEPAP
13.8. požár v lese (rozloha cca 5ha) v obci Obrok
10.11. požár nákl.auta v Průmstavu Štětí
20.12. požár rodin.domku ve Snědovicích – proti ústavu
Při údržbě techniky, výzbroje a výstroje – po příjezdu z výcviku 180,5 hod. a od požárů 99,5 hod.
Účast na školení (22 členů) 818 hod., příprava na soutěž 230 hod., námět.cvičení 9 hod.
Přijmuti byli Ladislav Vágner, Stračí; Jana Fleková, členka od r.1980 převod z okr.Mělník.
Odhlášeni byli Vavruška Jaroslav a Stanislav Mokrý – oba na vlastní žádost.
Do ústřední odborné rady velitelů byl zvolen náš člen Dalibor Dziásek. Dne 7.12. podal Vlast.Sudek zprávu městskému zastupitelstvu na veřejné schůzi, o pož.ochrany na území města Štětí a činnost sboru za uplynulých 11 měsíců. Dne 9.12. od 18 hod. se konal v požární zbrojnici večírek na rozloučenou se „starým rokem“. Byl velmi dobře připraven. Škoda, že se nezúčastnila větší část sboru.
V lednu bylo zahájeno bourání dosavadní pošty a vedlejších objektů v ulici ČSA.
Fa.RATIO Najmann zrekonstruoval bývalou kovárnu vedle zbrojnice (č.241) na soukromou bytovou jednotku. V červnu byla zahájena výstavba nové městské knihovny. V Dlouhé ulici byl zbourán dům č.204. V ulici 9.května byl zbourán dům č.310 a na jeho místě zahájena výstavba nového rodin.domku včetně autoservisu pana Tesaře. V tomto roce byla otevřena nová tržnice a zahájena rekonstrukce domu č.136.

 

 

 
 

Facebook

hodiny