Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1994

1994

Výroční valná hromada se zprávou o činnosti sboru v roce 1993, se konala 22.ledna 94 ve společenské místnosti zbrojnice. Přítomno bylo 31 členů. Jako hosté byli přítomni : starosta MěÚ Jar.Jerman a místostarosta Ant.Šimral, starosta OSH Libor Frank, za okresní HZS npor.Čeněk Vágner a delegáti z SDH Račice, Bechlín a Předonín.
Schůzi vedl od 16 hod.starosta Ladislav Job. Stav člen.základny je 45 mužů a 5 žen, JSDH má 17 členů a její velitel je Frant.Hrstka, zástupce je Jindř.Červinka. Byla provedena změna ve výboru – za Josefa Widtmanna převzal funkci Václav Ernst (jednatel). Konstatováno, že ve vyšších orgánech jsou zastoupeni Dalibor Dziásek je ved.okresní odbor.rady velitelů, Vlast.Sudek je členem této rady. V.Ernst je členem okresní revizní rady.
Okrsková soutěž se konala 21.5.94 na hřišti v Předoníně pouze s disciplínou požární útok. Účastníci byli SDH Štětí muži – čas 35,0 sek., Štětí veteráni – 35,0 sek., Bechlín I.  40,4 sek., Předonín 43,2 sek., Bechlín II. 46,0 sek.

SDH Bechlín – ženy I – 39,0 sek.
SDH Bechlín – ženy II – 41,0 sek.

Navázat kontakt s některým městským úřadem v zahraničí byla snaha p.Jaroslava Jermana, starosty MěÚ Štětí. Na základě této myšlenky kontaktoval p.Ludvik Novák svého příbuzného v Rakousku se žádostí zda by nemohl vyjednat návštěvu u sboru dobrovolných hasičů v Langenlois, městečku v Dolním Rakousku. Tato žádost měla kladnou odezvu a dne 19.5.1994 odjela delegace SDH Štětí ve složení L.Novák, Vlast.Sudek a Václav Ernst a zástupci MěÚ ve složení Jar.Jerman starosta, Ant.Šimral místostarosta a pí.Marie Chládková. Do Langenlois jsme přijeli kolem 10 hod., kdy nás před zbrojnicí přivítal p.Anton Schuh velitel a p.Gerhard Überraker zást.velitele. Později se dostavil p.Erich Kronender místostarosta MěÚ Langenlois. Po vzájemném seznámení a kratší diskusi, kde jsme vysvětlili účel naši návštěvy a předali některé dárky, jsme byli pozváni na společný oběd. Po obědě jsme měli možnost navštívit památný dům rodiny Ursin (Ursin Haus), kde je tč.umístěna cestovní kancelář s velmi obsáhlým informačním systémem a vzorkovna vín, pěstovaná místními vinaři, spojeno s prodejem. Následně nás p.Kronender provedl budovou MěÚ. Na závěr nás p.Kronender, po prohlídce zbrojnice a techniky hasičského sboru, pozval k návštěvě svého vinného sklípku spojenou s ochutnávkou vína z jeho vinic. Odjezd z Langenlois byl kolem 12 hod. a příjezd do Štětí byl kolem 22 hod. Město Langenlois má cca 6500 obyvatel, leží ve vinařské oblasti – 1250 ha vinic a nachází se asi 10 km od okresního města Krems. Poznatky : sbor má celkem asi ...členů včetně mládeže a tzv.reservistů, techniku mají vyhovující tj.téměř nové vozidlo pro technické zásahy (cena 2,7 mil.šilinků), vozidlo pro zásahy u požárů, mikrobus a některou další – starší doplňující techniku, část zbrojnice je součástí objektu bývalého kláštera. Náklady na pořizování techniky se poskytují odlišně nežli u nás. SDH musí přispět svým finančním podílem, který je různě vysoký od 30 až 80% pořizovací ceny.
Pozvali jsme SDH včetně zástupců MěÚ na naši soutěž „O putovní pohár města Štětí“, která se koná 25.6.1994.
Několik dnů po naši návštěvě jsme obdrželi písemné oznámení, že 24.6. přijede 9 osob a že pokud jim zapůjčíme výzbroj, že se zúčastní soutěže. Součástí dopisu byl i vzkaz pro p.Jermana, že MěÚ Langenlois děkuje za pozvání, ale že z organizačních důvodů (dovolená apod.), nemůže starosta ani místostarosta přijet. Skupina přijela služebním mikrobusem dne 24.6. cca ve 23:30 hodin a byla po menším občerstvení ubytována přímo na požární stanici, kde pracovníci stanice vše potřebné ochotně připravili.
Dne 25.6. se zúčastnili vlastní soutěže, kde se umístili na krásném 15.místě ze 37 zúčastněných družstev, přesto že se s „disciplínouů – pož.útok, seznamovali až na místě. Odpoledne byl společný oběd (zajišťoval MěÚ) ve Snack baru JITKA na pěší zóně, za přítomnosti celého družstva hostů, pan Jerman s manželkou a p.Ant.Šimral s manželkou a pani starostka z Hoštky, p.Lad.Job, Vlast.Sudek a Ernst V. Při této příležitosti byly předány dárky MěÚ a SDH a naopak. Zároveň jsme byli (MěÚ a SDH) pozváni na oslavy 130.výročí založení SDH Langenlois, které se konají 10.7.94 což bylo s díky přijato.
Dne 25.června probíhal na stadionu TJ SEPAP 10.ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ a zároveň 2.ročník „Velká cena SH ČMS“. Součástí soutěže byl opět okresní přebor, v kterém se hodnotila družstva našeho okresu. Před vlastní soutěží přijali velitelé soutěžních družstev v obřadní síni starosta města Jaroslav Jerman, který rovněž převzal nad soutěží patronát. Poté následoval, za doprovodu dechového orchestru HARMONIE Štětí, průvod městem na stadion. Poprvé se zúčastnilo družstvo dobrovolných hasičů z města Langenlois, Dolní Rakousko s kterými jsme uzavřeli družbu. Večer nám vyhrávala oblíbená kapela VINAŘINKA, účastník hudebního festivalu. Velitelem soutěže byl Vlastimil Sudek, hlav.rozhodčím Jaromír Kačírek a rozhodčí na startu Jaroslav pém oba z okresu Louny. Časomíra byla elektronická z Jablonce n.N. Hlasatelem byl Dalibor Dziásek.

Účastníci a jejich výsledky – kateg.MUŽI

SDH

Okres

Pořadí

Mistřice

Uh.Hradiště

26,91 s.

1.

Čechtín

Třebíč

28,33 s.

2.

Lhenice I

Teplice

29,05 s.

3.

Radimovice

Liberec

29,66 s.

4.

Štrbice

Teplice

33,97 s.

5.

Trnov

Rychnov n.Kn.

35,18 s.

6.

Lhenice II

Teplice

36,42 s.

7.

DÚ SPO Litoměřice

Litoměřice

38,59 s.

8.

Srbice

Teplice

39,14 s.

9.

Valtěže

Louny

44,12 s.

10.

Štětí

Litoměřice

44,62 s.

11.

ZPÚ SEPAP

Litoměřice

46,14 s.

12.

Meziboří

Most

46,24 s.

13.

Vražkov

Litoměřice

57,40 s.

14.

Langenlois

Rakousko

59,33 s.

15.

Charvatce

Litoměřice

67,13 s.

16.

Drahobuzy

Litoměřice

69,96 s.

17.

Měrunice

Teplice

74,32 s.

18.

Liběšice

Litoměřice

80,76 s.

19.

Bechlín II.

Litoměřice

84,44 s.

20.

Bechlín I.

Litoměřice

107,02 s.

21.


Kategorie – ŽENY :

SDH

Okres

Pořadí

Mistřice

Uh.Hradiště

28,15 s.

1.

Kamenec

Svitavy

35,46 s.

2.

Pěnčín

Liberec

39,03 s.

3.

Bechlín I.

Litoměřice

43,46 s.

4.

Benešov n.Pl.

Děčín

45,93 s.

5.

Veltěže

Louny

48,26 s.

6.

Osek město

Teplice

61,09 s.

7.

Charvatce

Litoměřice

63,38 s.

8.

Bechlín II.

Litoměřice

64,47 s.

9.


Kategorie – VETERÁNI :

SDH

Okres

Pořadí

Štětí

Litoměřice

46,00 s.

1.

Bříza

Litoměřice

76,35 s.

2.

Charvatce

Litoměřice

78,26 s.

3.


Sponzoři letošního ročníku:
Fa.RATIO Najmann, MěÚ Štětí, Průmstav Štětí, SEPAP Štětí a.s., 2 JCP, Chvalis – projekce servis, K.Holeček – klempířství, MUSÍLEK – renovace, NOVITO, Pivovar Litoměřice, OSH Litoměřice, FILPAP Štětí, TERCIER, MONTIZ – tepelné izolace, Fr.Verzich – autodíly, T.Weber – nožířství, pneuservis Adámek, Jírový pekařství, p.Michalec soukr.zemědělec, SCHULTE, stavební fa.ing.Vetešník – Roudnice n.L., Tajcman řeznictví, Luděk Čermák zlatnictví, Jaroslav Svoboda vzorkovna SEPAP.
Ve dnech 9. – 10.7. jsme se na základě pozvání zúčastnili oslav 130.výročí dobrovolných hasičů města Langenlois. Naše delegace byla složena z těchto účastníků : Vlast.Sudek, Lad.Job, Jos.Widtmann, Josef Myška, Antonín Vurm, Fr.Černý, V.Ernst a Radek Kušnerik za HZS. Za MěÚ Ant.Šimral s manželkou, pí.Roubíčková, pan Jägr, p.Perlík. Součást oslav byla večerní zábava, která měla velmi veselý průběh. Všem účastníkům se zájezd velmi líbil. Na doplnění je třeba dodat :
Ubytování, které bylo v zahradnickém internátu (velmi hezké) a ostatní náklady hradil místní hasičský sbor. Dne 10.7. ráno v 7:30 hod.byl sraz včech účastníků na náměstí, kde se řadil průvod (čestná rota, čestní hosté, praporečníci, my a ost.hasiči z okolí). Velká skupina byla ze Salzburgu – asi 40 osob. Za doprovodu hudby se šlo před zbrojnici, kde byli shromážděni veřejní činitelé města, okresu a země včetně presidenta hasičstva pana Ervina Nowaka a zástupci vyšších orgánů červeného kříže a dalších organizací. Po uvítacím projevu velitele hasičů, se konala polní mše. Následovaly další projevy včetně zdravice pana Vlastimila Sudka. Byla předávána různá vyznamenání. Starosta města byl jmenován čestným členem hasičů. následoval přehlídkový pochod účastníků. Pokračovala opět zábava „pod stanem“ a pan konferencier vyprávěl množství vtipů. Vedli jsme různé diskuse např.: s p.Šebestou dřívější místostarosta MěÚ a nyní člen vyššího orgánu červeného kříže, s p.Kronenderem místostarosta MěÚ s p.Ant.Šimralem o případné další možnosti spolupráce a výměna zkušeností mezi MěÚ Langenlois – Štětí. U stolu jsme diskutovali s p.Erwinem Nowakem presidentem hasičstva a také se starostou města. Pan Job dal „do placu“ jeden minisoudek (5 l) piva. Byly opět vyměněny dárky mezi SDH a MěÚ. V průběhu dne jsme byli vyzváni k návštěvě p.Summerera, což jsme sice s díky přijali a chtěli také uskutečnit. Bohužel pro naprostý nedostatek času k realizaci této návštěvy nedošlo. Panu Summererovi jsme se dodatečně omluvili. Některé poznatky : celá organizace oslav (od pátku večer až do neděle večer) byla v režii hasičů, kteří roznášeli jídlo a pití a zajišťovali celé „zázemí“ akce. Po dobu oslav bylo střídavě zapojeno až 80 členů včetně manželek. Vztahy mezi členy jsou velmi kamarádské ale přitom se vzájemně respektují. Znalosti členů jsou na vysoké úrovni, funkce se nemění tak často jako u nás. Velmi uvážlivě používají své finanční prostředky. Příjem mají z různých akcí, které sami organizují, dary od sponzorů, úplaty za některé technické zásahy, sbírky mezi občany. Dotace od státu a města jsou minimální.
Dne 27.srpna se družstvo mužů zúčastnilo soutěře „O putovní pohár města Stráž p.R.“ Pro technickou závadu jsme disciplínu nesplnili.
Ve dnech 8. – 9.září se uskutečnila návštěva zastupitelů města Štětí v Langenlois, za účelem navázání kontaktu s MěÚ Langenlois. Účastníci byli : starosta Jar.Jerman, místostar. Ant.Šimral, p.Havran, p.Jägr, p.Ryšánek učitel, pí.Roubíčková a pí.Fořtová – zaměstnankyně MěÚ a několik tlumočníků. Zastupitelé MěÚ jednali s několika zaměstnanci MěÚ Langenlois za účelem seznámit se s problematikou a náplní některých referátů.
Byli jsme také přijati panem starostou na radnici. Při této příležitosti bylo předáno několik dárků a nám bylo předáno “Prohlášení o přátelství“ od SDH Langenlois. O plánovanou družební spolupráci mezi MěÚ se nejevil přílišný zájem.
Dne 20.října 1994 byl v centru hasičského hnutí v Přibyslavi, za přítomnosti starosti OSH Libora Franka, místostar.OSH Václava Matoucha a pí.Edity Ernstové, udělen titul „Zasloužilý hasič“ Ludviku Novákovi a Václavu Ernstovi.
V měsíci září a říjen se naše jednotka zúčastnila 3 námět.cvičení.
8.září na stadionu TJ SEPAP – prověřovací cvičení – účast 8 členů.
3.10. na objekt kravína v Sukoradech. Účast 2 jednotky – Štětí a Úštěk.
Třetí organizovala požární stanice Úštěk na požár lesa mezi obcemi Rochov a Těčíněves. Ze Štětí 4 členové z pož.stanice a 3 členové sboru.
V průběhu roku byly předány dárkové balíčky k narozeninám těmto členům Jar.Benýr (60), Stan.Kukla (50), Frant.Černý (50), Vlastimil Sudek (50) a Arne Janeba (50).
Dne 29.9.94 schválil parlament novelizaci zákona ČNR 133/1985 Sb. o PO.
V tomto roce bylo celkem 47 výjezdů z toho u 34 se zúčastnili členové JSDH. Např.:
29.1. požár chaty na Radouňském kopci
13.4. požár na zdravotním středisku (dveře v ordinaci)
8.5. les v Bylochově (kyvadlová doprava vody)
20.5. dopravní nehoda cisterny přepravující klíh
13.6. požár v topném kanálu ve Štětí, Školní 578
26.6. požár v ubytovně v ulici 1.máje (pokoj v 1.patře)
27.9. požár přístřešku, Štětí, Vodní ulice 120
22.12. požár chalupy ve Velkém Hubenově (starý mlýn čp.44)
18. - 19.11. se konaly komunální volby. Novým starostou města byl zvolen Antonín Böhm, místostarostové ing.Petr Podrábský a Antoní Šimral.
Byla dokončena stavba domu pro pečovatelskou službu ve Školní 700 (vagon). Zprovozněn byl v měsíci srpen.
Dokončena stavební úprava domu č.65 (naproti MěÚ) v Krátké ulici.   
Na Husovém náměstí bylo postaveno podium pro různé kulturní akce.
V měsíci srpna byla zahájena stavba tržnice.
Ve Stračí ukončena úprava opěrné zdi podél průjezdní silnici (betonový plášť).

 
 

Facebook

hodiny