Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1993

1993

V létě 1992 se vítězové parlamentních voleb v českých zemích a na Slovensku dohodli na rozdělení Československa a dnem 1.ledna 1993 tedy vznikla samostatná Česká republika a Slovenská republika – aniž by se občané mohli k tomu vyjádřit! Byly zavedeny nové mince a bankovky, provedení státní vlajky zůstalo zachováno. Změnil se státní znak, který vyjadřuje spojení zemí Čechy, Moravy a Slezska. Prvním presidentem nové republiky byl zvolen Václav Havel.  
Dne 8.května se konala okrsková soutěž na hřišti v Předoníně s těmito účastníky, kteří docílili tyto časy při disciplíně požární útok.
SDH Štětí – muži       36,6 sek.     SDH Bechlín  49,0 sek.
SDH Předonín            38,4 sek.     SDH Vrbice    58,6 sek.
SDH Štětí – veteráni  41,0 sek.

Dne 12.června 93 se na stadionu TJ SEPAP konala soutěž – 9.ročník „O putovní pohár města Štětí“, která se poprvé konala také jako velká cena, kterou vyhlásila ústř.odbor.rada velitelů SH ČMS. Účastníci z okresu Litoměřice se opět hodnotili jako účastníci okresního kola, které se hodnotilo samostatně. Před zahájením vlastní soutěže, která probíhala pod patronací starosty města p.Jar.Jermana, byli velitelé družstev a hosté přijati v obřadní síni MěÚ. Finanční náklady spojené s touto soutěží nám poprvé zajistily příspěvky od sponzorů našeho města. K dobré pohodě nám opět vyhrávala dechová hudba VINAŘINKA z okresu Uher.Hradiště pod vedením pana Stanislava Žůrka ze Žeravic.

Účastníci a výsledky – MUŽI
SDH Mistřice II         okr.Uh.Hradiště         31,54 s.           1.
SDH Mistřice I          okr.Uh.Hradiště         35,57 s.           2.
SDH Lhenice             Teplice                       36,02 s.           3.
SDH Štrbice               Teplice                       37,71 s.           4.
SDH Veltěže               Louny                        42,61 s.           5.
SDH Štětí                   Litoměřice                 45,56 s.           6.
SDH Mimoň I            Č.Lípa                        46,29 s.           7.
SDH Stráž p.R.          Č.Lípa                        50,04 s.           8.
SDH Vražkov             Litoměřice                 56,76 s.           9.
SDH Liběšice             Litoměřice                 62,12 s.           10.
SDH Mimoň II           Č.Lípa                        64,81 s.           11.
SDH Charvatce          Litoměřice                  65,56 s.           12.
SDH Hrobce              Litoměřice                  69,81 s.           13.
SDH Předonín           Litoměřice                  73,09 s.           14.
SDH Vrbice               Litoměřice                  90,88 s.           15.
SDH Litoměřice         Litoměřice                 diskval.           16.
SDH Drahobuzy        Litoměřice                  diskval.           16.

Putovní pohár získalo družstvo Mistřice II.

Kategorie ŽENY – 2.ročník
SDH Bechlín              Litoměřice                  59,17 s.           1.
SDH Charvatce          Litoměřice                  67,73 s.           2.

Kategorie VETERÁNI – 2.ročník
SDH Štětí                   Litoměřice                  49,22 s.           1.
SDH Mimoň - okrsek Č.Lípa                        57,84 s.           2.
SDH Bříza                  Litoměřice                  104,25 s.         3.

V okresním kole – kateg.MUŽI se umístilo Štětí na 1.místě. Kategorii žen vyhrálo družstvo Bechlín. Naše družstva byla složena takto :
Muži do 40 let – Milan Beer, Hynek Berka, Jindř.Červinka, Frant.Hrstka, Jiří Hendrych, Luboš Kolář, Milosl.Rutterle ml., Josef Juriga.
Muži nad 40 let – Frant.Černý, Ant.Frencl, Ladisl.Job, Stanislav Kukla, Milosl.Rutterle st., Vlast.Sudek, Josef Zalabák.
Velitelem soutěže byl Vlastimil Sudek. Hlavní rozhodčí Jaromír Kačírek a rozhodčí na startu Jaroslav Pém, oba z okresu Louny. Časomíra byla elektronická z Jablonce n.N. Hlasatelem byl Dalibor Dziásek.
Sponzoři : řeznictví Tajcman, Autodíly Frant.Verzich, fa.MONTIZ, obchodní dům SMĚR, Jiří Chaloupka, fa.RATIO Najmann, Ivana Kádová realitní kancelář, Josef Adámek pneuservis, pí.Nováková domácí potřeby, Ing.Pačes – 2JCP, Minirest Radouň p.Srba, Renovace Musílek, K.Holeček klempířství, Tomáš Weber nožířství, fa.TERCIER, fa.SCHULTE, fa.FILPAP, p.Michalec soukr.zemědělec z Touchořína.
Ve spolupráci s členy HZS-stanice Štětí a našeho sboru – 4 členové, se provedlo námětové cvičení na objekt posklizňové linky v Křešově.
Dne 26.června se delegace našeho sboru zúčastnila oslav 1000 let existence obce Chcebuz.
21.srpna se konalo oblastní kolo vítězů okresních kol v požár.sportu ve Velkých Hamrech, okr.Jablonec n.N. Pro špatný přístup k výcviku se naše družstvo, jakožto vítěz okresního kola, nezúčastnilo.
Soutěže „O putovní pohár města Stráž p.R.“, která se konala 28.srpna, jsme se zúčastnili jedním družstvem mužů, kteří se umístili na 11.místě s časem 53,97 sek. – ze 30 družstev.
Soutěž mladých hasičů se konala na hřišti v Bechlíně dne 4.září bez naší účasti.Tuto soutěž, kterou jsme dosud organizovali my, bude nadále organizovat SDH Bechlín. Získaný pohár jim zůstává.  
Dne 4.9. se zúčastnilo družstvo mužů soutěže „O pohár DRÁBSKÝCH SVĚTNIČEK“ v Dnebohy, okres Mnichovo Hradiště. Průběh soutěže se nám vůbec nevydařil a ze 39 účastníků jsme se umístili na 38.místě. Sestava družstva byla : Mil.Rutterle st., Jos.Juriga, Hrstka Frant., Milan Beer, Mil.Rutterle ml., Hendrych Jiří, Jindř.Červinka, Vlastimil Veselý.
10. - 11.září se konala soutěž podniků v oboru papíru u Lipenského jezera v rekreačním středisku JIP Větřní. V soutěžním družstvu SEPAP učinkovalo 5 našich členů (zaměstnanci SEPAP) Jindř.Červinka, Jiří Hendrych, Josef Juriga, Milan Beer, Fr.Hrstka, Vlast.Sudek. Ze 13 startujících družstev získali 8.místo.
Dne 24.září v odpoledních hodinách provedlo 8 členů zájezd do požární zbrojnice v Litoměřicích.
10.místo ze 27 soutěžících dužstev získalo naše družstvo mužů na soutěži v Chrášťanech u Kněževse dne 2.října. Získané časy v soutěži 100 m přek.běh Lad.Necid 21,53 sek. a Luboš Kolář 26,05 sek. Při požárním útoku dosáhlo družstvo čas 54,32 sek. Složení družstva bylo : Mil.Rutterle st., Hynek Berka, Frant.Hrstka, Luboš Kolář, Mil.Rutterle ml., Jos.Juriga, Milan Beer a hostující Lad.Necid.
V průběhu roku bylo celkem 75 výjezdů z toho 65 k požárům – např.v březnu 11, v dubnu 14 a v květnu 17. Kolika výjezdů se zúčastnili členové JSDH není evidováno.
Během roku se odpracovalo 937 hodin při údržbě techniky a výzbroje, 232 hod. při přípravě soutěže „O put.pohár města“, 120 h. při přípravě vatry u Labe 29.5. a 279 h. při opravě a čištění vodní nádrže a řezání větví u vrb ve Stračí.
Bylo zakoupeno vyřazené auto zn.PRAGA V3S CAS 16 ze závodu GLAZURA Roudnice n.L.
Zemřela naše bývalá pokladní pí.Helena Matušková.
Na vlastní žádost byl odhlášen Jiří Fof.
Dne 15.5. se naše družstvo zúčastnilo soutěže „Memoriál p.Kaisera“ v Těchobuzicích ve složení Vlast.Sudek, Dal.Dziásek, Stan.Kukla, Lad.Job, Milan Beer, Frant.Hrstka, Jindř.Červinka, Vlast.Kolář, Mil.Rutterle st.
Byla dokončena výstavba tzv.“pěší zóny“. Technicky byla „posílena“ telefonní ústředna a byly přiděleny nová čísla jednotlivých stanic. Byla zahájena výstavba objektu pro pečovatelskou službu ve Školní ul.700 (tzv.“Vagon“).

 
 

Facebook

hodiny