Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1992

1992

Výroční valná hromada se konala 11.ledna od 16 hod.ve společenské místnosti zbrojnice. Přítomno bylo 27 členů a 5 hostů. Zpráva obsahovala popis činnosti v roce 1991. V soutěži „O nejlepšího hasiče“ byli vyhodnoceni Josef Widtmann, Jindř.Červinka, Milan Kabát, Jarosl.Šíma, Josef Zalabák, Milan Beer, Ladisl.Job, Josef Myška, Jiří Hendrych, Milosl.Rutterle st. V rámci oslav 120.výročí existence hasičů ve Štětí, obdrželi za aktivní plnění členských povinností věcný dar a následně byli zapsáni do obecné kroniky, tyto členové : Vlast.Sudek, Jarosl.Šíma, Jindř.Červinka, Ant.Frencl, Lad.Job, Josef Myška, Josef Zalabák, Milan Beer, Milosl.Rutterle st., Milosl.Rutterle ml., Frant.Černý, Josef Widtmann, Lad.Vágner. Medaile „Za příkladnou práci“ obdrželi Milan Beer, Hynek Berka, Jindř.Červinka, Milosl.Rutterle st., Jarosl.Šíma, Miloslav Rutterle ml., Věra Jobová, Jos.Widtmann, Marie Sudková, Lud.Vágner, Štěpán Konvalinka. Konstatováno, že Dalibor Dziásek a Vlast.Sudek jsou členy OSH. Velitelem JSDH je Jindř.Červinka.
Sbor má k 31.12.91 46 členů, z toho 6 žen. Složení výboru je nyní : Lad.Job starosta, Vlast.Sudek velitel, Jiří Hendrych prevent., Anna Černá pokladník, Josef Widtmann jednatel, Milan Beer člen, Jindř.Červinka člen, Ant.Frencl člen, Václav Ernst revizor.
Konstatováno, že SDH Radouň byl zrušen.
8.ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ se konal 27.6. na sport.stadionu TJ SEPAP za účasti 15 družstev. Velitelem soutěže byl Vlast.Sudek, hlav.rozhodčí Stanislav Kukla, komentátor Zdeněk František z Rdce. V tomto ročníku, který se konal v rámci 120.výročí dobrovolného hasičstva ve Štětí, došlo k organizačním změnám. Vrátili jsme se opět k pravidlům požárního sportu – ale jen v jedné disciplíně a to požárního útoku. Byly zavedeny další kategorie a to :
Soutěž pro žen „O putovní pohár SDH Štětí“ a soutěž pro „veterány“ (muži nad 40 let) „O putovní pohár Vladimíra Matušky“, který věnoval p.Matuška.
Protože v rámci letošního ročníku probíhala zároveň i okresní soutěž, byla zúčastněná družstva hodnocena i v této soutěži.
Součástí soutěže byla výstava historické a nové pořární techniky v prostoru před stadionem. Mezi exponáty byla i parní stříkačka z SDH Radouň.
Po dobu soutěže vyhrávala na stadionu známá Moravská kapela VINAŘINKA, účastník právě probíhajícího festivalu dechových hudeb.

Účastníci soutěže a jejich výsledky – kateg.MUŽI

SDH

Pořadí

Štětí

40,8 s.

1.

Štětí - veteráni

42,8 s.

2.

Charvatce

50,1 s.

3.

Litoměřice

52,0 s.

4.

Hrobce

53,4 s.

5.

Sulejovice

56,7 s.

6.

Vražkov

57,9 s.

7.

Bechlín

61,6 s.

8.

Vrbice

63,0 s.

9.

Račiněves

65,1 s.

10.

Předonín

65,4 s.

11.

Snědovice

77,1 s.

12.

Drahobuzy

diskvalif.

13.


Kategorie ŽENY – 1.ročník

Charvatce

61,8 s.

1.

Bechlín

66,5 s.

2.


Kategorie VETERÁNI – 1.ročník

 Štětí

42,8 s.

1.


Při hodnocení okresního kola se naši muži umístili taktéž na 1.místě. U žen to byl Charvatec.
Naše družstva soutěžila ve složení : Lad.Job, Jos.Widtmann, Mil.Rutterle st., Mil.Rutterle ml., Jindř.Červinka, Jiří Hendrych, Milan Beer.
Družstvo veteránů : Stanisl.Kukla, Ant.Frencl, Josef Zalabák, Mil.Rutterle st., Vlastimi Sudek, Frant.Černý, Lad.Job.
Tentýž  den tj.27.6. od 18 hod. se konala ve společ.místnosti zbrojnice slavnostní schůze na počest 120.výročí. Schůzi zahájil starosta sboru Lad.Job. Zprávu přednesl velitel sboru Vlast.Sudek. Přítomno bylo 32 členů. Jako hosté byli přítomni : Jar.Jerman starosta MěÚ, Ant.Šimral místostarosta s manželkou, Libor Frank starosta OSH, p.Domalík HZS Litoměřice, Zd.Lidický starosta SDH Chcebuz, Mir.Kuchař starosta SDH Račice, Josef Porš  za agrokombinát Radouň, Josef Hendrych bývalý člen sboru Štětí. Konec schůze byl v 19:45 hod. Následovala večeře pro kterou bylo u Agrokombinátu Radouň zakoupeno prase. Zabijačku zajistil Frant.Černý s pomocníkama Ant.Frenl, Jiří Diviš, Jiří Hendrych a pí.Černá.
Dne 28.6. dopoledne bylo několik členů přijmuto na MěÚ v obřadní síni k besedě s představiteli města.
Naše družstvo mužů se zúčastnilo 31.8. soutěže ve Stráži p.R. a obsadili přitom 22.místo ze 47 účastníků.
Dne 3.10. se jedno družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Českém Krumlově.
Sbor obdržel kladné rozhodnutí rady MěÚ o užívání bývalého objektu Svazarmu ve Stračí pro naše potřeby (dopis ze dne 30.12.1992).
Byla provedena oprava střechy na požární stanici Štětí – provedla fa.RATIO.
Ve spolupráci s členy pož.stanice jsme se účastnili 25 výjezdů.

 
 

Facebook

hodiny