Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1991

1991

Výroční valná hromada se konala 12.1.91 od 17 hod. ve společenské místnosti zbrojnice za přítomnosti 30 členů. Jako hosté byli přítomni : Antonín Šimral – místostar.MěÚ, Ladisl.Vocásek a Jar.Vocásek z SDH Předonín z SDH Předonín, Mir.Kuchař a Šinfelt z SDH Račice a Lisec z SDH Chebuz. Jednání vedla starostka Anna Černá. Zprávu o činnosti v roce 1990 přednesl Vlast.Sudek. Sbor má nyní 55 členů z toho 9 žen. Byl schválen členský příspěvek ve výši 30,-Kčs, důchodci a MH 20,-Kčs. Byl zvolen nový výbor ve složení : starosta Lad.Job, velitel Vlastimil Sudek, jednatel Josef Widtmann, Jiří Hendrych preventista, pokladník Helena Matušková, ref.kult.činnosti Anna Černá, člen Stan.Kukla. Revizor Václav Ernst. Velitelem družstva Štětí je Petr Koros, družstva Stračí Antoní Frencl. Jako delegát na okresní shromáždění delegátů byl zvolen Ladislav Job.
Dne 25.2. v 16:30 hodin byli panem Jarosl.Jermanem, starostou MěÚ, přijati členové jednotky Vlast.Sudek, Fr.Černý, Josef Widtmann, Lad.Job, Jar.Šíma, Jos.Myška, Jos.Zalabák, Jiří Hendrych, Milan Beer, Stan.Kukla a Dalibor Dziásek.
V průběhu tohoto setkání bylo mimo jiného diskutováno o budoucnosti pož.zbrojnice, vzhledem k tomu, že se přihlásili zájemci, kteří by pož.zbrojnici chtěli koupit.
Dnem 23.února 91 byla ukončena činnost Městského výboru SPO a místo toho ustaven okrsek s dosavadními sbory tj.Štětí, Chcebuz, Brocno, Radouň, Snědovice, Račice, Střížovice, Bechlín, Předonín. Okrskový výbor je složen : starosta Vlastimil Sudek, jednatel a pokladník V.Ernst, Lad.Job jako člen.
Dne 6.4.91 se konal federální sjezd v Uhřeticích u Chrudimi. Tento sjezd potvrdil rozdělení svazu na dvě republikové organizace – český a slovenský. Tohoto sjezdu se zúčastnil Vlast.Sudek. 
7.ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ se uskutečnil 15.6. v prostoru Labe u Labe ve Štětí. Velitelem soutěže byl Vlast.Sudek. Jelikož byl zrušen MěV SPO převzal organizování dalších ročníků SDH Štětí. Bylo rozhodnuto, že budoucí ročníky se budou konat pouze na území města Štětí. Nový pohár zakoupil MěÚ. Slabá účast byla ovlivněna novými ale dosud nevyjasněnými změnami v hasičském hnutí. Dosti velký počet dosud aktivních sborů přestalo pracovat. Další důvod byla i nová hospodářská situace, která se promítla i do některých sborů.

Účastníci a jejich výsledky :

SDH

Pořadí

Štětí

108,0 sek.

3.místo

Bechlín

65,0 sek.

1.místo

Vrbice

78,0 sek.

2.místo

Pohár získalo družstvo Bechlín.

Naše družstvo soutěžilo ve složení : L.Job, Jindř.Červinka, Jos.Widtmann, Petr Koros, Mil.Rutterle st., Milan Beer, Hynek Berka, Jiří Hendrych.
Okresní kolo soutěže pož.družstev bylo 22.6. v Hrobcích. Naše družstvo se nezúčastnilo protože bylo v Brně na výstavě „Pyrometing“. Jako rozhodčí se zapojili Vlast.Sudek, Dalibor Dziásek a V.Ernst. Tradičně se naše družstvo zúčastnilo soutěže „O pohár města Stráž p.R.“, která se konala 31.8. za účasti 47 družstev. Našemu družstvu se opět nedařilo a skončilo na 22.místě.
Ve spolupráci s pož.stanicí bylo celkem 25 výjezdů z toho 21 k požárům. Přitom bylo odpracováno 184,5 hod.
V rámci „Měsíc pož.ochrany“ byla ve výloze opravny obuvi instalována výstavka o PO – což zajistil Lad.Job.
Během roku bylo odpracováno v SEPAP 387 hod., při úklidu stromů na „Ostrově“ 288 hodin. Byla provedena oprava střechy zbrojnice ve Stračí – položení IPY – oprava zábradlí u vodní nádrže.
Do jednotky ve Stračí byli jmenováni Antonín Frencl, Lad.Vágner, Jar.Kapras, Jar.Mokrý, Jos.Podrábský, Václav Podrábský.
Dne 29.6. jsme byli pozváni na vepřové hody sborem hasičů z Vrbice. Zúčastnilo se 6 členů.
V důsledku změny stanov a symboliky byla provedena výměna členských průkazů.
V průběhu roku došlo také ku změnám názvu jednotlivých orgánů sdružení např.:
Okresní výbor – nyní Okresní sdružení hasičů
Předsednictvo OV – nyní Výkonný výbor okres.sdružení
Výcvik.štáb – Okresní odbor.rada velitelů
Zásahová jednotka - Jednotka SDH obce – JSDHo
Základ.organizace – Sbor dobrovolných hasičů
Výroční člen.schůze – Výroční valná hromada
Předseda – Starosta
V tomto roce byl dokončen odsun sovětských vojsk – čímž se ukončil jejich tzv.“dočasný“ pobyt od roku 1968.

 
 

Facebook

hodiny