Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1990

1990

Tradiční ples se konal 27.1.90 v ZK ROH. Hrála nám kapela FORMÁT.
Plánovaná ČS se konala 27.4. ve zbrojnici za přítomnosti 16 členů! V průběhu jednání byla Františku Černému a Stanislavu Kuklovi předána medaile „Za zásluhy“.
Okrsková soutěž se tentokráte konala u Labe dne 2.června 90.
Dne 2.června se konalo zasedání rozšířeného ÚV SPO v Jesenicích u Prahy. Na tomto zasedání byl odvolán předseda ÚV Eduard Křiklava včetně předsednictva. Průběh jednání byl živelný a velmi emocionální pod vlivem politických změn ve státě. Za náš okres se zúčastnili také Ludvik Novák a Václav Ernst.
Tento rok, kdy celá společnost je „v pohybu“ řada organizací zaniká a naopak jinde vznikají nové ogranizace např. Česká hasičská jednota apod. Na ÚV SPO se dokonce ustavil stávkový výbor, který se snažil aby se udržela platforma jednotné dobrovolné organizace PO.
Dne 2.června se konal 6.ročník o putovní pohár města pod novým názvem „O putovní pohár města Štětí“. Místo konání bylo u Labe v prostoru pod mostem.
Tentokráte bylo udpuštěno od pravidel požárního sportu a byla sestavena vlastní pravidla. Na základně stál připraven stroj PPS 12 nebo PPS 8 a ostatní materiál se bral přímo z přívěsu PPS 12. Překážky na trati pož.útoku byly příčné břevno u dopravního vedení. U 1.proudu bariéra 2x2 m a u 2.proudu se stříkalo vleže. Disciplína 100 m překážk.běhu byla vypuštěna.

Účastníci a jejich výsledky :

SDH

Pořadí

Předonín

67,10 sek.

1

Štětí

68,60 s.

2

Litoměřice

85,50 s.

3

Drahobuzy

86,30 s.

4

Bechlín

diskv.

5

Soutěž jednotlivců se od tohoto ročníku již nekonala. Sestava soutěžního družstva byla : Lad.Job, Milan Beer, Frant.Černý, Jindřich Červinka, Milosl.Rutterle st., Milosl.Rutterle ml. a Josef Widtmann.
Soutěž ve Stráži p.R. se konala 25.srpna, které se naše družstvo zúčastnilo ve složení : Jiří Hendrych, Milan Beer, Lad.Job, Jos.Myška, Mi.Rutterle st., Mil.Rutterle ml., Hynek Berka, Jindř.Červinka, Jarosl.Šíma. Z 50 zúčastněných družstev se naše umístilo na slušném 15.místě přesto, že měli technické problémy se strojem. Mimo nás se účastnily i ženy z Bechlína, které obsadily 1.místo a ženy z Předonína na 2.místě.
Soutěž mladých požárníků se uskutečnila na hřišti v Bechlíně 8.září 90 – bez naší účasti. Několik našich členů pomáhalo jako rozhodčí.
Dne 13.října 90 se konalo náhradní okresní kolo soutěže v krásném areálu v Předoníně za účasti SDH Štětí, Bechlín, Charvatce, Předonín, Litoměřice, Terezín a družstvo žen z Charvatce. Naše družstvo předvedlo velmi dobrý výkon a stalo se okresním přeborníkem.
V listopadu zemřel čestný člen výboru SDH Antonín Kocum. Pohřeb se konal bez veřejnosti a proto byl pí.Kocumové zaslán soustrastný dopis.
Byl přijat nový člen Hynek Berka, studující.
Za odstupujícího preventistu Miloslava Rutterleho st. převzal funkci Milan Kabát.
Mimořádný sjezd SPO se konal 1. – 2.12.90 v Karviné. Členem 8-členné delegace za náš okres byl i Vlastimil Sudek. Jako kooptovaný člen ÚV se také zúčastnil V.Ernst. Hned na začátku jednání byly snahy o „rozbití“ sjezdu, jenže naopak došlo k zjednocení přítomných delegátů pro zachování jednotné organizace. Po bohaté a bouřlivé diskusi (až do půlnoci) byly schváleny nové stanovy. V důsledku toho zanikla organizace Svaz požární ochrany a ustavila se nová s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Byly schváleny nové symboly včetně vlajky. Novým starostou ÚSH byl zvolen ing.Maňoušek. Sjezd obdržel pozdravní telegram od presidenta republiky Václava Havla.
V tomto roce bylo celkem 38 výjezdů a z toho bylo 31 k požárům. Přitom bylo odpracováno 449,5 hodin. Další hodiny byly odpracovány při údržbě techniky 187 h. a při údržbě výzbroje a výstroje 220 hod. Jako každý rok tak i letos stavěli a zajišťovali vatry, přičemž 7 členů odpracovalo 36 hod. a na výzdobě města pro konání Festivalu dechových orchestrů (FEDO), 6 členů 18 hodin.
Na základě vlastní žádosti byli odhlášeni : Božena Koušková, Zd.Riečičiár st., Miloslav Grepl.
Dne 16.11. bylo slavnostně otevřeno oddělení státní policie ve Štětí v tzv.Joštově vile ve Stračenské.
V tomto roce byl zahájen odsun sovětských vojsk z naší republiky do jejich vlasti.

 
 

Facebook

hodiny