Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1989

1989

Náš ples se konal 13.ledna 89 v ZK ROH.
20.května se konal 5.ročník soutěže „O putovní pohár MěNV Štětí“ na stadionu TJ SEPAP. Velitelem soutěže byl Vlastimil Sudek a hlavní rozhodčí Stanislav Kukla.

Účastníci a jejich výsledky – kateg.MUŽI

SDH

100m

Celkem

Pořadí

Předonín

73,2 s.

37,0 s.

110,2 s.

2

Štětí

63,9 s.

40,0 s.

103,9 s.

1

Vrbice

79,0 s.

51,4 s.

130,4 s.

4

Drahobuzy

74,9 s.

54,2 s.

129,1 s.

3

Snědovice

77,6 s.

56,2 s.

133,8 s.

5

Hoštka

119,1 s.

diskv.

diskv.

7

ČSSS Snědovice

91,7 s.

56,6 s.

148,3 s.

6

Vrutice

81,8 s.

diskv.

diskv.

7

Putovní pohár získalo družstvo Štětí.

Soutěž jednotlivců – 100 m přek.běhu – 32 účastníků
1. Ladislav Necid       Štětí    20,1 sek.
2. Milan Rutterle ml.  Štětí    21,7 sek.
3. Ladislav Job           Štětí    22,1 sek.

Skladba našeho družstva byla :
Jiří Hendrych              Ladislav Necid
Josef Widtmann          František Černý
Milan Rutterle ml.      Milan Beer
Ladislav Job               Petr Koros

Dětský den ve Stračí se konal 1.6. od 15 hod. na lesním hřišti.
Členské schůze se ve společenské místnosti konal 12.6. za přítomnosti 12 členů a 13.11. za přítomnosti 25 členů.
Den 26.srpna se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže „O pohár města Stráž p.R.“ Družstvo soutěžilo ve složení : Petr Koros, Milan Rutterle st., Lad.Job, Jiří Hendrych, Hynek Berka, Milan Rutterle ml., Fr.Černý, Milan Beer. Vedoucí byl Vlast.Sudek. Umístění bylo na 9.místě. Mimo nás se z našeho okrsku zúčastnila družstva muži Bechlín (30.), Předonín (22.) a ještě družstva žen Bechlín (9.) a Předonín (8.).
Byla vyhlášena soutěž o nejlepšího požárníka JSDHO. Prvních deset bylo finančně odměněno MěNV.
Bylo sebráno a odevzdáno 2497kg starého papíru. Václav Ernst obdržel medaili „Za mimořádné zásluhy“. V městském výboru SPO nastaly změny. Jako zástupce Předonína byl zvolen Jar.Vocásek a za Bechlín Jindřich Konfršt.
Na technice bylo odpracováno 725 hodin.
Členy okresního výboru jsou nadále L.Novák a Vlast.Sudek. Členem PKV SPO a předsedou krajské kontrolní a revizní komise je V.Ernst.
Výroční členská schůze se konala 16.12. od 17 hod. v hotelu PRAHA. Schůzi vedla předsedkyně A.Černá. Za MěNV byl přítomen p.Dvořák.
V letošním roce bylo 32 výjezdů k požárům, 5 k ostatním událostem a 2 prověřovací cvičení.
Po listopadovém převratu (17.11.89 tzv.Sametová revoluce) se ukázala nutnost reformy dosavadních systémů čsl.federace v duchu nových státoprávních poměrů. Jednání o novém státoprávním modelu mezi českou a slovenskou politickou representací nedospěla k dohodě a to především kvůli slovenským snahám a faktickou přeměnou federace v konfederaci. Od 1.1.90 se Československo stalo federací dvou rovnoprávných republik.
Na mimořádném zasedání pléna ÚV SPO v Bílých Poličanech byl náš člen Václav Ernst kooptován za člena ÚV.

 

 
 

Facebook

hodiny