Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1988

1988

Tradiční hasičský ples se konal 15.ledna 88 na kterém nám hrála kapela LIBOTENKA.
Plánovaná členská schůze se konala 14.3. ve společenské místnosti, kterou řídila předsedkyně A.Černá. Na této schůzi byl přijat za nového člena Václav Gernát a Milan Rutterle ml.
Další členská schůze se konala 13.září 88 za přítomnosti 19 členů.
V rámci „Březen – měsíc PO“ byl organizován „Týden otevřených dveří“ na požární stanici a v prostorác sboru. Stanici navštívilo 380 dětí z I.ZDŠ Štětí. V obchodním domě SMĚR byla instalována výstavka o PO.
Dne 16.4.88 se konala brigáda na úpravu (vyčištění) požární nádrže ve Stračí. Při údržbě zbrojnice bylo opracováno 248 hodin. Dne 13.5. organizovali členové družstva Stračí zábavu v místním pohostinství,
Dne 11.6.88 se konal 4.ročník soutěže „O putovní pohár rady MěNV“ a zároveň obvodová soutěž na hřišti v Předoníně. Velitelem soutěže byl Vlast.Sudek a hlavní rozhodčí Stanislav Kukla.
Účastníci a jejich výsledky – kateg.MUŽI

SDH

100m přek.běh

Předonín

73,0 s.

38,2 s.

Bechlín

72,7 s.

50,0 s.

Štětí

84,6 s.

42,1 s.

Polepy

81,9 s.

65,4 s.

Račice

82,6 s.

60,0 s.

ČSSS Snědovice

94,3 s.

68,6 s.

Drahobuzy

85,0 s.

76,9 s.

Hoštka

104,1 s.

124,0 s.

Snědovice

80,3 s.

 -

Členové družstva : Milan Rutterle ml., Milan Rutterle st., Jiří Hendrych, Josef Widtmann, Luboš Kolář, Petr Koros, Frant.Černý, Ladislav Necid.
Putovní pohár získalo družstvo Předonín.

Soutěž jednotlivců – 100m s přek. – 48 účastníků

1. Vladimír Rysinský             22,0 sek.         Předonín

2. Jaroslav Kyncl                    23,3 sek.         Drahobuzy

3. Miroslav Vocásek              23,5 sek.         Předonín

4. Vlastimil Horáček              23,7 sek.         Bechlín

5. Karel Pabiška                     24,0 sek.         Snědovice

6. Alex.Suchý                        24,0 sek.         Bechlín

 

Ve dnech 25. – 26.6. se konala soutěž MP v Milešově.
Dne 27.srpna se jedno družstvo mužů zúčastnilo soutěže ve Stráži p.R.
Dne 10.září se konala na hřišti v Bechlíně soutěž MP „O pohár MěNV Štětí“, kterou organizačně zajišťovala ZO Bechlín. Několik našich členů bylo zapojeno jako rozhodčí.
Během roku bylo celkem 46 výjezdů společně se členy požární stanice, při kterých bylo celkem odpracováno 717 hodin. Při následné údržbě techniky a výzbroje bylo odpracováno dalších 560 hodin.
Při pomoci na zvelebení města jsme odpracovali 380 hodin.
V průběhu roku došlo ve složení MěV SPO k těmto změnám:
Dalibor Dziásek starosta, Vlast.Sudek velitel, V.Ernst jednatel, Frant.Živec preventista, L.Novák ref.CO, Alex.Suchý – Bechlín, ref.mládeže, A.Černá ref.žen, Ant.Frencl velitel druž.Stračí, Mir.Starý – Chcbebuz, Václ.Náprstek – Brocno, Vladimír Řeřicha – Snědovice, Lad.Hezoučký – Předonín, Václav Nicek – Bechlín.
Revizoři : Mir.Kuchař – Račice, Josef Porš – Štětí, Stan.Kukla – Štětí.
Dne 17.dubna 1988 se konal v Praze sjezd SPO ČSR, kterého se zúčastnil s mandátem delegáta s hlasem rozhodujícím, náš člen Václav Ernst.             

 
 

Facebook

hodiny