Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1986

1986

Náš ples se konal 17.ledna v ZK ROH SEPAP a hrála nám hudba z JZD Straškov.
V měsíci únor proběhly zkoušky na odznak vzorný požárník III.st., které úspěšně složili Arne Janeba, Milan Rutterle, Petr Koros, Ant.Frencl, Luboš Kolář a Jaroslav Kapras.
V průběhu měsíce března se uskutečnily dny otevřených dveří ve zbrojnici 17.-21.3. a zároveň byly v rámci prevence, v úzké spolupráci s komisí veřejného pořádku při MěNV, prováděny protipožární prohlídky. Do působnosti ZO SPO je vyčleněno 413 budov (Štětí 294, Stračí 56 a Počeplice 63) a dále 137 rekreačních objektů a školy, školky a kino. Bylo prohlédnuto 180 obyt.budov z toho 60 v Počeplicích, 6 škol a školek ve Štětí. Dále jsme provedli 2 kontroly v JZD Počeplice, kde bylo zjištěno několik závad. Odpracováno bylo 110 hodin. S jedním vozidlem jsme 4 dny zajišťovali požární asistenci na veslařském kanále při mistrovství světa juniorů ve veslování – což si vyžádalo 144 hodin.
V dubnu se na požární stanici uskutečnil kurs a zároveň zkoušky na obsluhu vysokozdvižné plošiny. Zkoušky úspěšně složili Zd.Riečičiár ml., Jiří Hendrych, Petr Koros, Frant.Černý, Miloslav Rutterle, Jar.Mikyna, Ant.Frencl.
Dne 16.května jsme ve spolupráci s pož.stanicí a vedením n.p.Sport Štětí, organizovali námětové cvičení na objekt strojovny a sedlárny v závodě. Tohoto cvičení se zúčastnily jednotky ze závodu Sport, pož.stanice a VPS Štětí, ZPÚ SEPAP, požár.stanice a VPS Roudnice n.L., VPS Hoštka a VPS Radouň.
Dne 7.června se konal 2.ročník soutěže „O putovní pohár rady MěNV Štětí“. V tomto ročníku se zároveň konala obvodní soutěž pož.družstev na hřišti v Předoníně. Spoluorganizátorem byla ZO SPO Předonín. Velitel soutěže byl Vlastimil Sudek a hlavní rozhodčí Stanislav Kukla. Soutěž opět proběhla v disciplínách 100m překážkový běh a požární útok. Zrušeno bylo hodnocení pořadové přípravy. Zachována naopak byla soutěž slušnosti.

Účastníci a jejich výsledky – kategorie MUŽI

SDH

100m přek.běh

Celkový čas

Pořadí

Štětí

68,1 s.

41,5 s.

109,6 s.

1

Bechlín

71,4 s.

54,8 s.

126,2 s.

2

Předonín

73,8 s.

60,0 s.

133,8 s.

3

Vrbice

77,4 s.

67,0 s.

144,4 s.

4

závod SPORT Štětí

93,9 s.

77,0 s.

170,9 s.

5

Snědovice

92,2 s.

90,0 s.

182,2 s.

6

Račice

82,0 s.

 -

 -

7

Putovní pohár získalo družstvo Štětí.

 

Soutěž jednotlivců – 100m překážkový běh

1. Ladislav Necid                   21,3 sek.         Štětí

2. Miroslav Vocásek              23,0                 Předonín

3. Ladislav Rámeš                  23,2                 Štětí

4. Ladislav Job                       23,6                 Štětí

   Dušan Juhaniak                   23,6                 Bechlín

5. Alexandr Suchý                 23,8                 Bechlín

 

Sestava našich soutěžících družstev :
VPS Štětí                   závod SPORT Štětí
Ladisl.Job                   Zdeněk Škanta
Jiří Hendrych              Michal Živčák
Ladisl.Necid               Zděnek Ernst
Jiří Melmuka               Jarosl.Mokrý
Petr Koros                  Ant.Frencl
Ladisl.Vágner             Petr Koros
Frant.Černý                Frant.Hrstka
Ladisl.Rámeš              Damír Hanuška
Arne Janeba st.           Tomáš Taušner

Naše družstvo jakožto vítěz postoupilo do okresního kola, které se konalo 14.června ve Štětí, kde jsme se umístili na druhém místě – za vojákama z Terezína. Jelikož se družstvo vojáků nemohlo krajského kola zúčastnit, mělo postoupit naše družstvo. Bohužel z organizačních důvodů jsme se nemohli ani my 3.kola zúčastnit. Tuto možnost jsme nabídli VPS Předonín, který toto přijal. V rámci kraje se umístili na pěkném 7.místě.
Dne 30.srpna se družstvo mužů zúčastnilo 15.ročníku soutěže „O putovní pohár města Stráž p.R.“ a umístilo se na hezkém 6.místě.
Účast na školení a výcviku není tč.dobrá. Výcvik se často spojoval s kondičními jízdami a prověrkou okolních VPS – které patřily do hasebního obvodu jako Chcebuz, Brocno, Sukorady a Strachaly. Byl problém s řidiči pro zásahovou jednotku. Ve spolupráci s MěNV se to řešilo tak, že do autoškoly nyní chodí Arne Janeba st., Miloslav Rutterle a Jiří Hendrych.
Kolektiv MP se rozrostl z 15 na 18 členů. Vedoucím je nyní Milan Soukup a jako pomocník se zapojil Arne Janeba ml. Do hry PLAMEN jsme přihlásili dvě družstva. 7.6. proběhlo hodnocení hry v Bohušovicích n.O. v disciplínách : požární útok od stroje, útok se džberovkou, štafeta dvojic, hadicová štafeta a vázání uzlů. V celkovém hodnocení obsadili mladší žáci 9.místo a starší žáci 14.místo z 31 soutěžících družstev.
V průběhu roku odevzdali MP 210 kg železa a 154 kg papíru do sběrných surovin.
Nového ročníku PLAMEN 87 se zúčastnili 25.10. v Libotenicích. V květnu se ustavil kolektiv dorostu z řad žáků průmyslové školy papírenské, který se sice zúčastnil okresní soutěže dorostu ve Štětí ale následně jejich aktivita utlumila.

Na požádání lesního závodu Mělník jsme provedli 5 brigád při stahování klestí ve dnec 19.4., 26.4., 27.6., 28.6. a 29.11. Odpracováno 323 hod. 20.března se prováděli práce na topném kanálu pro pož.stanici, úklid prostranství – celkem 30 hodin.
V měsících srpen až říjen se prováděli různé práce ve Stračí např.přepad u studánky a vodní nádrže. Celkem odpracováno 324 hodin.
Na dokončení přístavby kompresorovny na pož.stanici bylo odpracováno 106 hodin. Při údržbě techniky, výzbroje a výstroje a PPS 8 ve Stračí bylo odpracováno 560 hodin. Příprava, postavení, zapálení a zabezpečení vatry v předvečer 1.máje u Labe bylo odpracováno 107 hod. Při výzdobě města pro konání festivalu dechových kapel bylo odpracováno 50 hodin.
Do zastupitelského orgánu města byli z naší organizace zvoleni Frant.Živec a Frant.Kratochvil.
Čestným členem výboru ZO byl zvolen Antonín Kocum, který pro nemoc nemůže nadále aktivně vykonávat svěřenou funkci.
Výroční členská schůze se konala 6.12.86 Stav člen.základny je nyní 82 členů z toho 11 žen, kolektivní člen je n.p.SEPAP Štětí.
Protože pí.Věra Jobová nastoupila mateřskou dovolenou, byl novým pokladníkem zvolen Arne Janeba st. Během roku se uskutečnily 3 členské schůze a to 27.3.86, 1.7.86 a 20.12.85.
Konstatováno, že členy vyšších orgánů svazu jsou nadále L.Novák jako člen POV a předs.komise CO. Dalibor Dziásek člen OV, Vlast.Sudek člen OV – výcvikový štáb, Vladimír Matuška člen OV – člen OKRK, V.Ernst člen PKV a předseda KKRK.
Přijati za členy byli Milan Beer, Magdaléna Lutská, Ivana Pavelková, Martina Kuželková.
Zásahové družstvo spolu s členy požární stanice měli celkem 37 výjezdů k požárům a živelným pohromám a 9 technickým zásahům. Čtyři výjezdy k čerpání vody po živelných pohromách v měsíci květnu – jednalo se o kravín v Čakovicích a zatopené sklepy v obytných budovách v Radouni, Čakovicích a Sukoradech. Největší požáry, kterých jsme se zúčastnili byly požár na rotostroji v SEPAP, požár lakovny v Agrozetu v Roudnici n.L. a požár cukrovaru na Mělníku, kde vznikly milionové škody ale další milionové hodnoty se podařilo zachránit. Po zásahu v kravíně v Čakovicích jsme obdrželi děkovný dopis od předsedy JZD Mírová cesta Počeplice. Při výjezdech celkem odpracováno 717,5 hodin.

25.10.86 zemřel jeden z nejaktivnějších členů naši ZO Bohumil Klement.   

           

 
 

Facebook

hodiny