Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1985

1985

Náš ples se konal dne 17.ledna v ZK ROH. Hrála nám hudba LIBOTENKA. Vstupné bylo 10,-Kčs.
Dne 28.3. od 18 hod. se konala ve společenské místnosti členská schůze za přítomnosti 26 členů a hostů Jar.Benýra předs.MěNV, Frant.Houška z Vrbice za OV SPO a za OIPO mjr.Suttner a zástupci z Bechlína, Předonína a Račic. Byl odeslán děkovný dopis na průmyslovou školu za činnost jejich žáků v družstvu dorostu.
Další členská schůze se konala 25.6. za přítomnosti 19 členů. Byly předány knižní odměny dorostencům při přijetí na MěNV při příležitosti předání maturitního vysvědčení. Jsou to : Ondřej Mato, Pavel Špaček, Petr Sýc, Pavel Plička, Pavel Hejný a Jiří Bilík.
Dne 8.června 1985 se konal 1.ročník soutěže „ O PUTOVNÍ POHÁR RADY MěNV ŠTĚTÍ“. Iniciátorem této soutěže byl Městský výbor svazu požární ochrany. Návrh na uspořádání této soutěže byl pak panem Vlastimilem Sudkem velitelem sboru a Václavem Ernstem přednesen předsedovi MěNV panu ing. Jiřímu Dostálkovi. Rada MěNV na své schůzi dne 28.ledna 1985 tento návrh schválila a souhlasila s uspořádáním 1.ročníku. Byl zakoupen pohár v hodnotě 500,-Kčs. Soutěž se uskutečnila na fotbalovém hřišti v Račicích při příležitosti oslav 85.výročí založení hasičského sboru. Organizátorem byl MěV SPO Štětí a základní organizace Račice. Soutěž se konala podle platných proposic požárního sportu ve dvou disciplínách tj.100 m překážkového běhu a požárním útoku. Hodnotila se také pořadová příprava a soutěž slušnosti.
Součástí této soutěže byla poprvé a naposled soutěž mladých požárníků. Velitelem soutěže byl Vlastimil Sudek a hlavním rozhodčím Stan.Kukla.


Účastníci a výsledky v kategorii – MUŽI

SDH

100m přek.běh

Celkový čas

Pořadí

Pořadí sout.sluš.

Předonín

160,6 s.

39,2 s.

199,8 s.

1

2

Vrbice

161,0 s.

53,7 s.

214,7 s.

3

4

Štětí I

161,9 s.

39,5 s.

201,4 s.

2

7

Bechlín

166,7 s.

49,1 s.

215,8 s.

4

1

Štětí II

193,2 s.

76,1 s.

269,3 s.

5

8

Vrutice

218,5 s.

72,0 s.

290,5 s.

6

5

Polepy

diskvalif.

77,0 s.

diskv.

7

6

Račice

172,3 s.

diskval.

diskv.

7

3

Putovní pohár získalo družstvo Předonín.

Soutěž jednotlivců – 100m překážkový běh
 Absolutní vítěz Lad.Necid   23,2 sek. Štětí

                        2. Pavel Vaněk 24,0 sek. Vrbice

                        3. Ladisl.Job   24,2 sek. Štětí

Celkem 56 účastníků.

Družstva mladých požárníků – kategorie mladší

SDH

Pořadí

Bechlín I

36,2 sek.

1

Štětí

39,0 sek.

2

Bechlín II

42,0 sek.

3


Sestava našich družstev byla následující :
         I.                                             II.

Necid Ladislav                       Job Ladislav
Jakoubek roman                     Kukla Stanislav
Grepl Miloslav                       Vágner Ladislav
Necid Jiří                                Červinka Jindřich
Bilík Jiří                                  Frencl Antonín
Müller Oldřich                       Ernst Václav
Mikyna Jaroslav                     Černý František
Jehlík Pavel                            Soukup Milan

Výroční členská schůze se konala 21.9.85 v ZK ROH SEPAP za přítomnosti 26 členů, předs.MěNV ing.Dostálka, mjr.Suttnera z OIPO, zástupci ZO Račice a 16 mládežníků. Do nového výboru ZO pro volební období 1986-87 byli zvoleni :
Anna Černá předsedkyně, Lad.Job jednatel, Věra Jobová pokladník, Jos.Zalabák preventista, Vlast.Sudek velitel, Zd.Riečičiár st. ref.MTZ, Vlad.Matuška mas.vých.práce, Ant.Kocum ref.CO, Lad.Necid ved.MP, Frant.Černý organis.ref., Jar.Šíma člen, Milan Soukup člen, Ant.Frencl člen. Revizoři : Václav Čermák a Václav Ernst. Bohumil Klement kronikář. Jako delegáti na okresní konferenci byli zvoleni Lud.Novák, Vlast.Sudek, A.Černá, Dalibor Dziásek, Vlad.Matuška a V.Ernst.
V polesí Mělník jsme provedli brigádu na úklid klestí. 26.7. byla taneční zábava v ZK ROH, kde nám vyhrávala kapela Milana Elmana. Byl zakoupen vycházkový stejnokroj pro Věru Jobovou. Byl zakoupen a následně předán dárkový balíček Václ.Čermákovi k 65.narozeninám.
Koncem roku byli odhlášeni : Lad. a Ludovita Kaiserovi – odstěhovali se. Následující byli žáky papírenské průmyslovky, kteří skončili studium a navrátili se do svých domovů : Pavel Hejný, Petr Sýc, Ondřej Mato, Pavel Špaček, Petr Pištec, Ivo Prašner, Mir.Konečný a Karel Mayer.
Za nové členy byli přijati : Vladimír Fibich, Martin Havlík, Karel Hekrdle, Arne Janeba, Pavel Jehlík.

Odhlášeni byli ještě Josef Uhlíř, Jar.Procházka.      

 
 

Facebook

hodiny