Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1984

1984

Náš ples se konal 17.února 84 v ZK ROH. K tanci nám hrála hudba OV SSM Mělník.
V rámci Mezinárodního dne žen, bylo všem členkám zasláno písemné blahopřání.
Členské schůze se konaly 22.3. od 17 hodin ve společ.místnosti zbrojnice. Projednána byla změna pokladníka. Další schůze se konala 5.7. za přítomnosti 15 členů!
Okrsková soutěž se konala 26.května 1984 na hřišti v Předoníně za účasti našeho družstva mužů, dorostu a žáků.
Během roku bylo prohlédnuto 113 obytných budov, zvláštní škola a prodejna potravin ve Stračí. Celkem se zúčastnilo 20 členů a 2 členové Reflektoru mladých z SOU SEPAP. V březnu byl organizován Den otevřených dveří – po dobu 1 týdne. Účast asi 50 dětí. Ve dnech 17., 19. a 20.3. provedl Ludvik Novák 4 přednášky v I.ZDŠ kde byla účast 140 dětí, 3 v II.ZDŠ s účastí 105 dětí a jedenkráte ve zvláštní škole s účastí 50 dětí.
6.10. se kolektivy MP zúčastnili podzimního kola hry PLAMEN v Židovicích.
V květnu bylo provedeno čištění a oprava vodní nádrže ve Stračí.
Výroční členská schůze se konala 15.12.84 ve společenské místnosti zbrojnice od 16 hod. za přítomnosti 37 členů a 5 MP. Jako hosté byli přítomni Frant.Houška z Vrbice za OV SPO, Jaroslav Benýr předseda MěNV, 3 členové z Bechlína, 4 členové z Předonína a 1x z Račic. Schůzi vedla a zprávu o činnosti v roce 1983-84 přečetla předsedkyně Anna Černá. Revizní zprávu přednesl V.Ernst. Byly předána tato svazová vyznamenání : Odznak „Za zásluhy“ Antonínu Kocumovi a Václavu Čermákovi. Medaili „Za věrnost“ 20 let obdržel Dalibor Dziásek. Jako nové členy byli přijati Luboš Kolář - železobetonář, Ludovit Šumichrást - příslušník SNB a Miloslav Rutterle. Bylo 8 výborových schůzí s průměrnou účastí 9 členů. Ve zprávě bylo konstatováno, že mimo jiného jsme odpracovali při údržbě techniky 325 hodin, při výsadbě stromků 20 hodin, při veřejně prospěšné práci 150 hodin. Bylo odevzdáno 750 kg železa a 25 kg papíru. Paní Věra Jobová byla pověřena funkcí pokladníka za Arne Janebu.
Ludvik Novák získal odznak VP.I.stupně.
A.Černá zakoupila a také předala dárkový balíček Vlad.Matuškovi k 65.narozeninám.  
Byla zrušena zřizovatelská smlouva s kapelou BIOGRAF. Toto bylo písemně sděleno p.Rodovi ved.hudby.
Lad.Jobovi byl předán odznak VP. Byl proveden nátěr plotu okolo celého areálu zbrojnice. Naše jednotka se zúčastnila námět.cvičení v Roudnici n.L. na vojenskou hudební školu.
Byli odhlášeni tyto členové : Jiří Mysliveček zemřel, Vladimír Chocholáček, Jindř.Stibor, František Smola a Ladislava Špínová na vlastní žádost.

 

 
 

Facebook

hodiny