Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1983

1983

Dne 29.ledna se konala okresní konference v Trávčicích, kde byl do OV zvolen Vlast.Sudek a Vladimír Matuška. Jako delegáti naši ZO byli Lad.Job a Anna Černá.

Krajská konference se konala 19.února 83 v Chlumci, okr.Ústí n.L., kde byl opět zvolen náš člen Václav Ernst jako člen PKV a předseda KKRK.

Náš ples se konal 12.3. v ZK ROH. K tanci nám hrála LIBOTENKA s ved.p.Přibylem.

V měsíci březnu jsme provedli ve 106 obytných domech, 9 drobných provozovnách a v jednom zemědělském závodě preventivní protipožární prohlídky. V tomto měsíci byly také organizovány Dny otevřených dveří – hlavně pro děti místních škol, kterých bylo asi 300.

Dne 1.5.83 bylo otevřeno hasičské muzeum v Oldřichově, okr.Č.Lípa.

Okrsková soutěž proběhla 2.7. ve Vrbici v rámci 110.výročí založení hasič.sboru. Účastnická družstva byly Štětí, Předonín, Vrutice, Hoštka a Vrbice. Družstvo z Vrutic předvedlo požární útok s ruční stříkačkou a v dobových uniformách. Naše družstvo soutěžilo ve složení : Fr.Černý, Ant.Frencl, Jiří Hendrych, Josef Myška, Lad.Necid, Jindřich Červinka, Jar.Kapras, Jarosl.Studecký, Oldřich Müller. Docílený čas bylpři PÚ 45,4 sek. a při štafetě 4x100 m to bylo 82,2 sek. V soutěži jednotlivců se umístil s časem 22,8 sek. Lad.Necid jako absolutní vítěz.

I v tomto roce v měs.září se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže „O stříbrnou proudnici“ v Lovosicích a obsadilo 7.místo.

Byl založen kolektiv dorostenců z řad žáků papírenské průmyslové školy. Vedoucím je Lad.Necid. Tento kolektiv byl založen i přesto, že jsme si byli vědomi, že po ukončení studia se většina z nich opět vrátí do svých domovů. Provedli jsme námětové cvičení na měnírnu ČSD v Hoštce.

V rámci vylepšení životního prostředí jsme vysadili 20 keřů což si vyžádalo 50 hodin. Na fond míru jsme zaslali příspěvek ve výši 200,-Kčs. Sebrali a odevzdali jsme 500kg druhotných surovin. V rámci výchovy občanů jsme provedli 3 přednášky a 4 besedy s dětmi a jednu výstavku s požárnickou tématikou. Byl zakoupen dárek k 70.narozeninám Ant.Kocuma. Josefu Zalabákovi byl zakoupen a předán svatební dárek. Kolektiv MP uspořádal v rámci Mezinárodního dne dětí, maškarní ples v klubovně zbrojnice.

Členská schůze se konala 31.3. za přítomnosti 33 členů a 29.6. za přítomnosti 18 členů.

Bylo zrušeno členství Stanislavu Kněžourkovi pro neplnění povinností člena SPO.

Zemřel Jan Kučera ze Stračí, zakoupena kytice, Jiří Šťastný z Počeplic, zakoupen věnec a Frant.Dvořák ze Stračí.

Odhlášena byla Jaroslava Zdrubecká z důvodů odstěhování.

Letošní rok byl pro nás požárníky mimořádně obtížný. Sužovalo nás dlouhé období sucha. Tím souvisí i nebývalý počet výjezdů k požárům (spolu s členy pož.stanice). Je to zatím 50 výjezdů (za 7 a ½ měsíce), což je zatím počet jaký nebyl od roku 1972 zaznamenán. V kritických situacích vypomáhali naši členové ve službách na pož.stanici. Byla dovážena voda na Veselou - aby obyvatelé nemuseli vodu donášet ze vzdálenosti 2 km.

Další hodiny jsme odpracovali při údržbě techniky 290 hod., při službách na pož.stanici v rámci žňových hlídek 433 hod., při opravě zbrojnice ve Stračí 116 hod., příprava a provedení dětského dne ve Stračí 28 hod.

Ve městě se začalo s demolicí domů pod Dohnalovou ulicí.

Výroční členskou schůzi jsme konali 26.11.83 ve společ.místnosti zbrojnice. Přítomno bylo 30 členů, 4 dorostenci a 5 MP. Jako hosté byli přítomni mjr.Suttner z OIPO, Jaroslav Benýr předseda MěNV a za n.p.Sport paní Lísalová. Bylo konstatováno, že přes některé dílčí úspěchy nemůžeme být spokojeni. Víme, že všechno se nedá zlepšit ihned a ne vždy se podaří vše dokonale a proto nesmíme „usnout na vavřínech“.

Nový výbor pro 1984-85 byl zvolen ve složení :

Anna Černá předseda, Arne Janeba pokladník, Vlast.Sudek velitel, Vlad.Matuška mas.org.práce, Josef Zalabák preventista, Job Lad. jednatel, Ant.Kocum ref.CO, Zd.Riečičiár ref.MTZ, Jindřich Červinka a Stan.Kukla ref.mládeže, Fr.Černý, Milan Soukup, Ant.Frencl a Jar.Šíma členové.

Revizoři : Václav Čermák a Václav Ernst.

Dne 17.12.83 se uskutečnila v kavárně restaurace „U věžáků“, ustavující schůze nového orgánu SPO a to „Městský výbor SPO“ jehož složení bylo :

Dalibor Dziásek předseda, Vlast.Sudek velitel, Jiří Mareš polit.vých.ref.z Račic, Josef Zalabák preventista, Václav Ernst jednatel, Ludvik Novák ref.CO, Anna Černá ref.žen, Miroslav Starý člen ze Chcebuze, Milan Vognar člen Račice, Stanislav Jaroš člen JZD Radouň, Josef Kupec člen Brocno, Jan Macháček člen Radouň, Frant.Živec člen.

Revizoři : Mirosl.Kuchař Račice, Jos.Hypša Radouň.

Do obvodu MěV spadá ZO Štětí, Račice, Radouň, Chcebuz, Brocno a JZD „Mírová cesta“ Počeplice se sídlem v Radouni. 

 

 
 

Facebook

hodiny