Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1982

1982

Požárnický ples byl 8.ledna v ZK ROH. K tanci nám hrála LIBOTANKA z Libochovic.

V 2.týdnu t.r. po deštích a tání sněhu se projevila vysoká voda na Labi.

Dne 26.ledna provedl Dalibor Dziásek přednášku pro zaměstnance školních jídelen – účast 20 osob a 4.února pro zaměstnance městské knihovny – přítomno 4 osoby.

Dne 16.dubna provedl KV SPO v rámci průzkumu v okrese Litoměřice, návštěvu v naši ZO. Výsledek byla spokojenost.

Okrsková soutěž proběhla na hřišti ve Vrbici dne 29.5.82 za hezkého počasí, dobrou organizací s účastí družstev VPS Vrbice, Hoštka, Štětí a Radouně. Naše družstvo se umístilo na 1.místě.

Dne 12.června se konal v prostoru zbrojnice ve Stračí dětský den.

Okresní kolo v soutěži požárního sportu, se konala 26.června na stadionu čsl.armády v Litoměřicích. Naše družstvo obsadilo 5.místo.

Dne 15.7. se v restauraci „U věžáků“ uskutečnil aktiv velitelů VPS obvodu, který byl organizován OV SPO.

V tomto roce jsme provedli protipožární kontroly ve 135 obytných domech, 24 drobných provozoven a 1 zemědělském závodě.

Náš sbor organizoval námět.cvičení na čerpací stanici ČS PLO – za Hněvicemi. Účast 7 členů. Šest členů naší jednotky se zúčastnilo námět.cvičení v Roudnici n.L.

Byla přijata žádost souboru lidové hudby vystupujícící pod názvem „BIOGRAF“, zda by se ZO SPO stala zřizovatelem tohoto souboru. Vedoucí souboru je Vladislav Rod. Byl vysloven souhlas.

Josefu Myškovi byl zakoupen a předán svatební dar.

Výroční členská schůze se konala 13.listopadu v kavárně hotelu PRAHA, za slabé účasti. Za OV SPO byl přítomen Frant.Jirkovský člen ÚKRK, za MěNV jeden a z VPS Radouň 1, Chcebuz 2, Račice 1. Ve zprávě o činnosti bylo konstatováno, že v posledních letech se projevuje malá účast na organizovaných akcích což neodpovídá tradici požárníků ve Štětí. Nedobrá situace je na úseku školení a výcviku ačkoliv v době kdy technický pokrok je tak rychlý, že věci které byly včera nové jsou zítra již staré a tudíž bychom s tímto trendem měli držet krok. Ani účast na výjezdech není uspokojivá. Neúčast se zdůvodňuje nevhodnými výmluvami. Veřejnost ale nás požárníky bere jako celek a nerozděluje na profesionální a dobrovolné. Náš úkol je pomáhat lidem v nebezpečí nebo stavu nouze. Během roku se výbor sešel 7kráte a členská byla 3x. V průběhu roku bylo odpracováno : 120 hod. při údržbě techniky a výzbroje, 180 hod. při opravě zbrojnice ve Stračí, 168 v rámci pomoci obci včetně 37 hod. na přípravě FEDO. Pro volební období 1982-83 byl zvolen výbor ve složení :

A.Černá předseda, Vlast.Sudek velitel, Jos.Zalabák preventista, pokladník Zd.Riečičiár, Lad.Job, Jiří Hendrych, Ant.Kocum, Jindř.Červinka, Frant.Černý, Ant.Frencl, Vlad.Matuška, Lad.Kaiser.

Revisoři : V.Čermák a V.Ernst

Delegáti na okresní konferenci v r.83 zvoleni A.Černá a Lad.Job.

V prvním pololetí 82 byly předány další byty v Lidické ulici a zprovozněna prodejna potravin (p.Vála) a uzenin (p.Novák). Zrušena byla prodejna potravin u učiliště SEPAP.

 
 

Facebook

hodiny