Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1980

1980

Náš ples se konal 1.února 80 v ZK ROH, vstupné bylo 15,- a 20,-Kčs. Hudba byla ze SECHEZY Lovosice pod vedením p.Turka.

V rámci preventivních prohlídek bylo prohlédnuto 113 obytných domů a 14 kontrol malých provozoven. Přednášku na téma PO provedl Lud.Novák na II.ZDŠ.

Plánovaná členská schůze se konala 17.4.80 od 18 hodin v kavárně restaurace „U věžáků“ za účasti 31 členů.

Za aktivní zapojení při plnění akce „Z“ tj.rekonstrukce zbrojnice ve Štětí, byly předány čestná uznání a kniha těmto členům :

Josef Myška, Josef Šmídl, Petr Koros, Jiří Hendrych, K.Holeček, V.Čermák, Vlad.Zárubecký, L.Novák, Zd.Riečičiár ml., Ant.Frencl, Lad.Vágner, V.Ernst.

K životnímu jubileu byl předán dárkový balíček – Bohumil Klement 60 let, Václav Čermák 60 let a Jiří Mysliveček 50 let.

Okrsková soutěž se letos konala 31.5. ve Štětí u Labe. VPS Štětí získalo 1.místo a VPS Radouň 2.místo.

Okresní kolo v požárním sportu se konalo 15.6.80 v Litoměřicích. Velitelé našich družstev byli Ant.Frencl a Frant.Kratochvil.

Výroční členská schůze se konala 4.10.80 v hotelovém domě ve Štětí za přítomnosti 34 členů a 10 MP. Jako hosté byli přítomni : Ing.Svoboda za OIPO a OV SPO, Jaroslav Benýr předs. MěNV Štětí, ing.Vytlačil předs. MV NF a 4 členové z Předonína. Členská základna činí dnes 91 členů z toho 15 žen. Během roku bylo 6 jednání výboru a 1 členská schůze. Účast na členských schůzích již delší dobu stagnuje. Předseda ZO poukázal na to, že účast na ČS se nedělá pro radost předsedy, ale znamená to spoluúčast na rozhodování a řízení organizace. Na ustavující schůzi byl na období 1980-81 zvolen výbor ve složení :

Stan.Kukla předseda, Dalibor Dziásek místopředseda, Vlast.Sudek velitel, Josef Zalabák preventista, V.Ernst jednatel, Zd.Riečičiár pokladník, Frant.Černý org.ref., Vlad.Matuška ref.vých.práce, Lad.Job ref.MTZ, Ant.Kocum ref.CO, Lud.Novák ref.mládeže, A.Černá ref.žen, Ant.Frencl člen – velitel družstva Stračí.

Revizoři : Milan Kabát, Lad.Kaiser, V.Čermák.

Dne 5.12. byl proveden cvičný poplach za přítomnosti předsedy MěNV a vedoucího správní komise Milan Kabát. Dostavilo se pouze 5 členů.

Dne 11.12. byl provedena prověrka znalostí členů. Z 25 pozvaných se dostavilo bohužel jen 5 členů.

29.prosince se konal společenský večírek ve společenské místnosti, kterého se zúčastnilo pouze malá část z předpokládané účasti.

Byl zakoupen svatební dar pro Ladislavu Špínovou ze Stračí (6.6.80).

Dětský den ve Stračí se konal 14.6.80

Dopravním inspektorátem byla provedena technická kontrola vozidel.

Bylo zakoupeno 10ks jídelních misek.

Byl zakoupen vycházkový stejnokroj od Lad.joba za 500,-Kčs a přidělen Lad.Vágnerovi ve Stračí.

Bylo odevzdáno 799 kg sběrového papíru.

      

 
 

Facebook

hodiny