Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1978

1978

Tradiční ples se konal 27.ledna 1978 v ZK ROH. Hudba byla ze ZK ČKD Žandov pod vedením Jar.Pittnera.

Dne 8.2. zemřel čestný předseda ZO a zakládající člen – starosta českého pož.sboru p.Karel Lejnar (nar.1886). Pohřeb byl 13.2. a velitel Vlast.Sudek kritizoval, že naši členové, kteří se zúčastnili pohřbu, byli v civilu.

Dne 10.března se konal od 1900 hod. ve společenské místnosti zbrojnice v rámci oslav MDŽ večírek. Průběh byl sice dobrý, ale účast byla nevalná.

Dne 20.5. se měla okrsková soutěž konat ve Střížovicích. Pro nezpůsobilý terén se musel změnit termín na 26.5. na lesní hřiště ve Stračí. Velitelem soutěže byl Vlast.Sudek a zástupcem Stan.Havlíček ze Snědovic. Náš sbor se zúčastnil družstvem mužů, žen a MP 8-12 let.

Okresní kolo soutěže pož.druž. se konalo v Račiněvsi kde se naši muži (ze Stračí) umístili na 8.místě, ženy na 5.místě a dorost na 2.místě. V jednotlivcích byl Fr.Černý na 10.místě. Soutěžní družstva byla ve složení :

Muži :                                     Ženy :                                     Dorost :

Fr.Černý                                 A.Černá                                  Mir.Hrubeš

Petr Koros                              Zd.Mikynová                         Jindř.Červinka

Lad.Vágner                            Lad.Špínová                           K.Kaiser

Jiří Mysliveček                       Ludov.Kaiserová                   Jindř.Stibor

Petr Podrábský                       Marie Sudková                       Stan.Kopřiva

Ant.Frencl                              Vlasta Sudková                      Ant.Hubený

Jar.Studecký                          Jar.Ernstová                           Zlat.Šalbabová

Jar.Mokrý                               Marta Hubená

Jar.Kapras                              Jarosl.Hlubůčková

Václ.Kroupa                           Zlata Šalbabová

Mir.Horák

Vlad.Hlubůček

Mir.Kapras

V jednotce dobrovol.sboru ze závodu SEPAP působili naši členové : Vlast.Sudek, Milan Soukup, Jar.Mikyna, Jar.Zajpt, Jaroslav Studecký, Jiří Fof, K.Holeček, Fr.Ryba.

V březnu se konal „Týden pož.prevence“. V rámci toho jsme provedli 119 prohlídek (ve Štětí 71, v Počeplicích 48) a 8 kontrol v malých provozovnách. Nejvíce závad se vyskytuje na hlavách komínů, vymetacích a vybíracích dvířkách a v elektroinstalaci. Kontrol se zúčastnilo 18 členů. Jos.Zalabák provedl přednášku ve škole v Hoštce pro učitelský sbor. Další provedl ve škole na Chcebuzi pro žáky – přítomno 41 žáků.

Při hře PLAMEN 78 konané dne 7.5. v Liběšicích, se naše družstvo umístilo na 3.místě a postoupilo do okresního kola, které se konalo 2.- 4.6.1978 na Brusově, kde se umístilo na 9.místě.

Kolektiv MP pod vedením Zlatky Šalbabové provedl návštěvu VPÚ Mělník a následně šli účastníci bruslit.

Kolektiv dorostenců se po odchodu několika členů (žáků OU SEPAP) zpět do svých domovů, rozpadnul.

V červenci jsme se zúčastnili oslav na počest 50.výročí založení pož.sboru v Hoštce. Ženy i muži předvedli ukázku požárního útoku a zároveň byla předvedena různá požární technika. Všem účastníků se zde velmi líbilo.

2.září se konala soutěž „O stříbrnou proudnici“ v Lovosicích, které se zúčastnilo družstvo mužů (ze Stračí) s umístěním 13. a družstvo žen, které se umístilo na 4.místě, v kategorii PPS 12.

V září odstoupil Josef Zalabák z funkce velitele zás.družstva a nadále se bude věnovat prevenci. Novým velitelem byl navržen a schválen K.Holeček.

Ačkoliv byla v ZO naplánovaná dvě námět.cvičení, neuskutečnilo se ani jedno. Naopak jsme se zúčastnili námět.cvičení v okolí a to :

13.září v n.p.BENZINA Roudnice n.L., účast 7 členů s technikou CAS 25.

22.září v n.p.MEVA Roudnice n.L., účast 12 členů

3.listopadu v elektrárně Mělník, účast 8 členů plus CAS 25.

10.listopadu v GLAZURA Roudnice n.L., účast 10 členů plus CAS 25.

14.prosince na věžový dům v Roudnici n.L., účast 10 členů plus CAS 25.

Výroční členská schůze se konala 2.prosince 1978 v kavárně hotelu PRAHA za přítomnosti 43 členů a 8 MP. Jako hosté byli přítomni npor.Svoboda z OIPO, pí.Mysíková za pionýrskou organizaci a 2 členové ze Chcebuze. Schůzi vedl předseda Stan.Kukla. Ve zprávě bylo mimo jiného, konstatováno, že výbor se sešel 10kráte a člen.schůze 2x (23.3. a 13.9.78). Za veřejně prospěšnou činnost byli odměněni věcným darem Ant.Frencl, Jiří Mysliveček, Lad.Vágner a Fr.Černý z družstva Stračí. Svazová vyznamenání obdrželi :

Čestné uznání ZO SPO – Jiří Hendrych, Jar.Kapras, Ludovita Kaiserová, Marta Hubená, L.Necid.

Čestné uznání OV SPO – Lad.Vágner, Anna Černá, Zlatuše Šalbabová.

Čestné uznání KV SPO – Vratislav Štěpánek, Ant.Frencl, Zd.Riečičiár, Milan Soukup, Jar.Mikyna, Fr.Kratochvil, Jos.Zalabák.

Čestné uznání ÚV SPO – Ant.Kocum.

Medaile „Za věrnost“ - 20 let - Jar.Nalezinek  

                                   - 30 let - V.čermák, Jiří Šťastný, Boh.Klement

                                   - 40 let – Ant.Kocum a L.Novák

Ve vyšších orgánech SPO máme toto zastoupení :

Vlast.Sudek – člen OV a velitel okrsku

Ludvik Novák – člen POV a předs.komise CO

Vladimír Matuška – člen OV

Václav Ernst – člen PKV a předs.kraj.kontr.a reviz.komise

V orgánech národního výboru :

Boh.Klement a Ant.Kocum – člen komise veřejného poř.

Vlad.Matuška             - předs.komise pro veřejný pořádek

Milan Kabát – ved.správního odboru

Jaroslav Benýr – předseda MěNV

Jiří Petřík – tajemník ONV

Ant.Šmejkal – poslanec ONV

Bylo odhlasováno, že příspěvková a sjezdová známka bude hrazena z pokladny ZO těmto členům : Rudolf Lhoták – důchodce, K.Lejnar – čestný předs. a Jar.Matuška – t.č.na vojně. Sbor měl spolu s pož.stanicí celkem 25 výjezdů k požárům a povodni. Největšího požáru se naše jednotka zúčastnila z 23. na 24.6. v n.p.VELVETA Varnsdorf, továrny na samety a plyše. Bylo odpracováno celkem 661 hodin. Za tento zásah obdržela naše jednotka od vedení závodu pochvalný dopis za účinnou pomoc. Na pož.stanici je t.č.tato akceschopná technika : ŠKODA 706 CAS 25, ŽUK, SAVIEN A30 DVS 12, TATRA 138 CAS 32, automobil.žebřík AZ 25 a ve Stračí TATRA 805.

Projednány byly přihlášky těchto nových členů :

Tomáš Weber, požár.z povolání, Štětí

Vladimír Zdrubecký, stavební dělník,Štětí

Věra Jobová, v domácnosti, Štětí

Odhlášeni byli :

Ondřej Lehet, odstěhoval se

V průběhu roku bylo odpracováno :

při akci „Z“ 180 hod., příprava na 1.máj 133 h., pomoc v zemědělství 721 h., příprava na FEDO 90 h., údržba výzbroje a výstroje 107,5 h., oprava T805 501 h., zbrojnice Štětí-Stračí 104 hod., oprava pož.nádrže ve Stračí 12 h., příprava okrsk.soutěže 46 hod., brigáda v n.p.SPORT 37 hod.

V rámci praktického výcviku se prováděli kondiční jízdy po hasebním obvodu spojené se zkouškou čerpadel.

Společenský večírek organizovalo družstvo ve Stračí dne 29.12. v místním pohostinství s dobrým průběhem.

Celkem jsme odevzdali 2650kg druhotných surovin z toho 1720kg železa.

Byl zakoupen svatební dar pro Jaroslavu Ernstovou ve výši 400,-Kčs.

 
 

Facebook

hodiny