Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1977

1977

Na plenárním zasedání OV SPO konaném dne 19.ledna bylo Stanislavu Kuklovi předáno ČU rady KNV.

Náš ples se konal 12.března v ZK ROH. Hudba byla ze ZK ČKD Žandov pod vedením Jaroslava Pittnera. Finanční výsledek byl dobrý.

Hlavní správa pož.ochrany ministerstva vnitra ve spolupráci s ústřed.výborem Svazu pož.ochrany vyhlásila v době od 21. do 27.března 1977, týden požární prevence s cílem zlepšit plnění úkolů v PO, především předcházet požárům. Přestože v minulých letech bylo při ochraně hodnot před požáry, dosaženo kladných výsledků, je skutečností, že škody způsobené požáry na národním a osobním majetku, jsou stále příliš vysoké. V té době prohlídkové skupiny navštíví majitelé objektů, poradí jim jak předcházet požárům, poukáží na závady od kterých by mohl vzniknout požár a sepíšou protokol. Požárních závad je stále dost. Statistika potvrzuje, že na území naší republiky dochází k několika tisícům požárů se značnými škodami a bohužel i k citelným ztrátám na lidských životech.

Dne 2.dubna se konaly zkoušky „Vzornýho požárníka II. a III.st.“ a na „Vzor.strojníka“.

Odznak „Vzorný požárník“ získal : III.st.Lad.Kaiser, Jiří Branda, Josef Souček, Marie Sudková, Frant.Černý.

VP II.st. získal :

Vlast.Sudek, Vladimír Matuška, Stan.Kukla, Frant.Kratochvíl, Josef Zalabák.

Odznak „Vzorný strojník“ získal : Lad.Kaiser.

Kolektiv mlad.požárníků uspořádal ve společ.místnosti dětský karneval. Účastnilo se 17 MP.

Tentýž kolektiv organizoval exkurzi na okresní veřejný pož.útvar Mělník, Litoměřice a Lovosice.

Dne 18.6. se uskutečnila okrsková soutěž n hřišti ve Stračí. Družstvo mužů ze Štětí ve složení – Jos.Zalabák, Vrat.Štěpánek, Frant.Kratochvíl, Jiří Branda, Stan.Kukla, Lad.Kaiser, K.Vladař, Milan Soukup, Jiří Fof, se umístilo na 1.místě.

Družstvo mužů ze Stračí ve složení Ant.Frencl, Mir.Kapras, Fr.Černý, Jar.Kapras, Ladisl.Vágner, Jar.Mokrý, Jiří Mysliveček, Jarosl.Studeký, Petr Koros – se umístili na 2.místě.

V této kategorii soutěžilo i družstvo VPS Vrbice, které se umístilo na 3.místě.

V kategorii žen soutěžilo družstvo ze Štětí ve složení A.Černá, Marta Hubená, Jar.Ernstová, Vladimíra Špínová, Ludovita Kaiserová, Naděžda Holečková, M.Sudková a Zd.Mikynová.

Dorostenci ze Štětí soutěžili ve složení :

 Mir.Hrubeš, Lad.Necid, Stan.Kopřiva, K.Kaiser, Pavel Janazc, Jindř.Červinka, Zlatuše Šalbabová, Zd.Smutek, Ant.Hubený. Získali 1.místo.

V kategorii starší žáci 13-15 let bylo družstvo složeno z Vlasta Sudková, K.Mrňa, Jiří Necid, Zd.Riečičiár, Pavel Peška, St.Kukla, Krausová, Škarecká, Vejvodová.

Mladší žáci 8-12 let soutěžili ve složení :

Pavel Peška, M.Sudková, K.Mrňa, Krausová, Škarecká, Vlad.Hlubůček, Zd.Mikynová, Kraus, Černý.

28.5. se zúčastnili mládežníci okresního kola hry PLAMEN 77 v Keblicích, kde se umístili na 6.místě.

23.10. se zúčastnili zahájení dalšího ročníku hry PLAMEN 78 na ŘÍPU, kde si rovněž vedli velmi dobře. Během celého roku se tomuto kolektivu vzorně věnoval Milan Soukup, ze což mu bylo na VČS poděkováno.

9. – 11.září se družstvo dorostenců zúčastnilo krajské soutěže v Třebušíně. Pod vedením L.Nováka se umístili na 3.místě. Účastníci: L.Necid, Jindř.Červinka, Ant.Hubený, Zlat.Šalbabová, K.Kaiser, Marta Hubenová, Kopřiva.

Dne 3.září 77 se zúčastnilo družstvo mužů ze Stračí soutěže „O put.stříbrnou proudnici města Lovosice“. V kategorii PS8 se umístilo na 9.místě. Byl podán protest, protože výsledný čas odpovídal 2.místu. Složení družstva: Ant.Frencl, Fr.Černý, Jar.Kapras, Lad.Vágner, Jar.Mokrý, Jar.Studecký, Jiří Mysliveček, Petr Koros.

Dne 28.srpna se zúčastnilo družstvo mužů soutěže „O putovní pohár města Stráž p.R.“. Soutěž se jim nepovedla a skončili na 12.místě.

I letos se uskutečnil zájezd družstva na soutěž do Č.Krumlova 9. – 11.9.1977 a umístilo se na 9.místě. Složení družstva: Jos.Zalabák, Vratislav Štěpánek, Lad.Job, Jiří Branda, Jar.Studecký, Lad.Kaiser, K.Vladař, Petr Koros a Fr.Kratochvil.

Dne 8.4.1977 bylo ve spolupráci VPS Štětí a pož.stanice Roudnice n.L. provedeno námět.cvičení na objekt obchodních balíren v Roudnici n.L. Účast z našeho sboru byla v počtu 13 členů.     

Dne 28.6. se uskutečnilo velké námět.cvičení na objekt BENZINA Roudnice, za účasti 21 pož.útvarů a sborů např.Most, Teplice, Ústí n.L., Kladno, Neratovice, Kralupy, Mělník, Č.Lípa, Ml.Boleslav, Litoměřice, ROSS Roudnice n.L., VPS Roudnice, VPS Štětí, Dubá atd.

24.listopadu se konalo námět.cvičení na autoservis ve Štětí.

15.3. se zúčastnilo naše družstvo námět.cvičení na objekt Masokombinát v Roudnici n.L., organizované VPS Roudnice n.L.

28.3. jsme se zúčastnili námět.cvičení na objekt kravína v Čakovicích za účasti 13 požárních jednotek. Z našeho sboru se zúčastnilo 19 členů.

Výroční členská schůze se konala v neděli 18.12. za přítomnosti 64 členů v restauraci ŘÍP. Do výboru ZO na období 1978-79 byli zvoleni : předseda Stanislav Kukla, místopředseda Vratislav Štěpánek, velitel Vlast.Sudek, ref.mas.vých.práce Vlad.Matuška, preventista Josef Zalabák, org.ref.Boh.Klement, jednatel V.Ernst, pokladník Zd.Riečičiár, ref.CO L.Novák, ref.mládeže Zlatuše Šalbachová, ref.žen A.Černá a členové Fr.Černý, Milan Soukup, Ant.Kocum, Ant.Frencl, František Kratochvil a Jar.Studecký. Revizoři: Milan Kabát, V.Čermák, Lad.Kaiser.   

Společenský večírek na ukončení výcvikového roku se konal ve zbrojnici dne 28.12.

Z výjezdů během roku uvádíme :

30.1. požár vagonu osob.dopravy na nádraží Štětí (elektr.zkrat na baterii)

4.5. požár na půdě místního kina v Bechlíně. Zasahovalo 6 sborů, škoda cca 20.000,-Kčs.

18.6. požár el.rozvodny na dřevoskladu v SEPAP (byl to ztížený zásah za použití dýchacích přístrojů)

28.ledna byl předán dárek p.Lejnarovi k 91.narozeninám.

1.3. byla prověrka zabezpečení PO při MěNV, kterou prováděl por.Lubomír Janeba a Stanislava Sládková z OIPO Litoměřice. Výsledek toho bylo několik návrhů na opatření.

Za nové členy byli přijati :

Květa Kopecká

Božena Koušková     

Naděžda Holečková  

Stanislav Kněžourek 

Jiří Eliáš                     

V září byla dokončena výstavba 3 věžových domů v Litoměřické ulici – čp.501-503.

Dokončena byla výstavba autobusového nádraží.

Během roku bylo členy odpracováno :

na výstroji a výzbroji              661 hod.

na zbrojnicích                         294,5 hod.

na pož.nádrži ve Stračí           107 hod.

čerpání vody ze sklepa               9 hod.

veřejně prospěšná práce         184 hod.

napouštění vody na koupaliště 15 hod.        

 
 

Facebook

hodiny