Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1976

1976

Požárnický ples se konal 6.února v ZK ROH a hrála nám hudba Jaroslava Bílého. Účast nebyla valná.

20.února jsme byli pozváni na ples na Brocno. Jako delegace se zúčastnili Vlast.Sudek s manželkou a Frant.Černý s manželkou.

27.února nás pozvali na ples do Radouně. Zúčastnili se manželé Sudkovi a Černých a Jos.Zalabák.

Okrsková soutěž proběhla 24.dubna na hřišti na Brocně za účasti :

muži    Štětí - obdrželi 179 tr.bodů

            Stračí - obdrželi 182 tr.bodů

            Brocno - obdrželi 259 tr.bodů

dorost Štětí 180,2 tr.bodů, starší žáci Štětí 243 tr.b., mladší žáci Štětí 288 tr.b., Chcebuz 235 tr.b., Brocno 385 tr.b.

V soutěži jednotlivců se umístili :

1.místo            Stan.Kukla, Štětí              6. Petr Koros, Štětí

2.místo            Jar.Studecký, Stračí          7. Jindř.Červinka, Štětí

                        Mir.Pokorný, Brocno        8. Petr Denkoci, Brocno

3.místo            Jar.Matuška, Štětí              9. Václ.Archléb, Štětí

4.místo            Fr.Černý, Stračí

5.místo            Votýpka, Brocno

 

Dne 22.5. proběhlo okresní kolo soutěže MP ve Štětí na stadionu TJ SEPAP za účasti 22 druž. Naše družstva složena v kategorii 8-12 let

žákyně :          Vlaďka Hlubůčková         žáci :    Stanislav Kukla

                        Marie Sudková                             Frant.Kotlík

                        Monika Mikynová                        Roman Paklan

                        Zuzana Biháriová                          Jan Macháček

                        Lenka Maternová                           Pavel Peška

                        Lenka Podešvová                           Jiří Soukup

                        Jindra Riečičiárová                         Radek Ulrich

                        Zdeněk Riečičiár                             Mirek Doležal

                        Vladimír Křenek                             Václav Zoubek

                        získaly ? místo                                 získali 3.místo

Žáci kategorie 13-15 let :

                        Vlasta Sudková                               Bohouš Horský

                        Jiří Necid                                         Petr Mrňa

                        Vláďa Necid                                    Štefan Lacko

                        Miroslav Olešniak                           Václav Rachota

                        Jana Škarecká

                        získali 1.místo

Přebor jednotlivců      - chlapci          Lad.Necid 2.místo 15,1s

                                   - děvčata         Vlasta Sudková 1.místo 21,3s

Na hodnotné ceny, které byly předány vítězům přispěli n.p.Sport, SEPAP, MěNV, JZD Mírová cesta, JZD pátá pětiletka, státní statek Snědovice, dohlížecí výbor Jednoty a Irapa Štětí.

Okresní kolo soutěže pož.družstev proběhlo 30.5. v Hrobcích. Naše družstvo mužů ve složení Ant.Frencl, Lad.Kaiser, Fr.Černý, Jar.Studecký, Petr Koros, Jar.Mikyna, Milan Soukup, Stanisl.Kukla, Karel Vladař, náhr. Jos.Zalabák. Ze 13 účastníků se umístili na pěkném 3.místě. Naši dorostenci  (většinou učni OU SEPAP) ve složení :

velitel - Mir.Hrubeš                            č.3 - Jindřich Červinka

spojka – Pavel Janazs                         č.4 – Rudolf Slezák

stroj. – Zlatuše Šalbabová                  č.5 – Zd.Smutek

č.1 – Jar.Kubánek                              č.6 – Ant.Hubený

č.2 – Jar.Matuška

Získali 1.místo a postupují do krajského kola.

V soutěži jednotlivců se umístil Stan.Kukla na 1.místě a takté postupuje do 3.kola.

Krajská soutěž proběhla 26. – 27.6. v Postoloprtech okr.Louny. Naši dorostenci se umístili na 8.místě a St.Kukla v soutěži jednotlivců na 4.místě a získal tím III.výkonostní třídu s časem 34,3 sek.

V měsici červnu až do 20.7. byla velká vedra (až 36oC) v celé Evropě. Požárníci pomáhali při zalévání různých porostů. Odpracováno 100 hodin.

22. – 23.10. proběhly volby poslanců národních výborů. Ve volebních komisích bylo zastoupeno několik našich členů.

Dne 11.12. bylo auto PRAGA RN-CAS 16, převedeno do ZO SPO Chotiměř.   

Naše ZO dostala ČU od MěV NF za dobrou činnost.

Náš sbor obdržel 5 přihlášek na zájezd do Plzně na 17.7., kde se konalo národní kolo soutěže pož.družstev. Zúčastnili se L.Novák, Vlad.Matuška, Milan Soukup, Petr Koros, Jar.Studecký a Jos.Zalabák. Akci organizoval OV SPO Litoměřice.

Výroční členská schůze se konala 19.12.1976 v restauraci ŘÍP ve Štětí za účasti 45 členů, 14 mládežníků a 8 hostů. Změny ve výboru nebyly.

Naši zástupci se zúčastnili VČS : 12.12. v ZO Brocno a 18.12. v ZO Chcebuz.

Společenský večírek na ukončení výcvikového roku se uskutečnil 28.12. včetně rodinných příslušníků ve zbrojnici.

27.2. proběhlo námět.cvičení v Roudnici n.L. na objekt dřevařského závodu, kterého se zúčastnila i naše družstva. Cvičení proběhlo formou poplachu. Byly 2 výjezdy a část členů byla  na základně.

22.6. v odpoledních hodinách bylo provedeno školní námět.cvičení na objekt MěNV. Doprava vody byla vedena od Labe přes silnici. Celková účast 26 členů.

Přihlášky :

Jar.Benýr, t.č.předs.MěNV

Marta Hubená

Kaiser Karel   

Karel Holeček, klempíř,převod ze Chcebuze

Odhlášky :

Vladimír Kučera – stěhování do Roudnice n.L.

Josef Němec a Marie Štěpánková – na vlastní žádost

V průběhu roku 47 výjezdů – z toho např.:

11.1. hořela podkrovní místnost a střecha zubního odd.OÚNZ Roudnice n.L. Odhad škody 100.000 Kčs.

28.1. kajuta remorkéru ČSLOP na Pšovce

7.3. rodin.domek č.144 v Radouni (majitel Zd.Kohout) účast 17 členů

11.3. srovnaná prkna a trámy na stráni nad jezem ve Štětí

1.4. lesní školka u Velešic. Škoda cca 20 tis.

5.4. lesní porost – pozemní, cca 10 ha s humusem za obcí Ješovice. Účast 19 členů.

2.5. lesní porost ve vinicích – za SEPAP

5.5. lesní porost a humus – cca 5 ha u obce Bylochov. Účast 22 členů.

20.6. lesní humus a klestí s nebezpečím korunového požáru, polesí Ješovice – pod Špičákem. Účast 7 sborů, 20 členů ze Štětí a 35 osob z ost.sborů a cca 20 občanů.

22.6. opětné vzplanutí požáru jako 20.6.

29.6. opětné vzplanutí v oblasti jako 20.6.

2.7. lesní humus a klestí v okolí „HADu“, rozloha cca 7 ha. Účast 13 sborů, ze Štětí 22 členů.

Požár se objevil ještě 8.7. – účast opět 9 sborů, ze Štětí 18 členů. U Labe v Počeplicích byla zřízena čerpací stanice pro kyvadlovou dopravu vody.

5.dubna v 1900 hodin provedli Vlast.Sudek, Stan.Kukla a Vlad.Matuška přednášku o PO v místní organizaci SSM ve Vrutici.

14.6. byl vyhlášen, velitelem OVPÚ npor.Zděnkem cvičný poplach pro zásahovou jednotku v 1848 h. Dostavilo se 14 členů.

6.6. se zúčastnili MP okresního kola PLAMEN, které se konalo v Keblicích. Z 26 družstev se umístili na velmi pěkném 4.místě.

Odpracované hodiny během roku :

na technice 491 h., údržba výzbroje a výstroje 194 h., na pož.zbrojnicích 81 h., oprava vodní nádrže ve Stračí 401 h., odčerpání vody ze staveniště nového krámu ve Stračí 40 h., výzdoba na 1.máj a FEDO a demontáž 312,5 h., oprava sušáku hadic ve Stračí 15 h., oprava překážek pro soutěže 6 h., pomoc JZD Mírová cesta při sklizni chmele 260 hodin.

 
 

Facebook

hodiny