Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1974

1974

Tradiční ples se konal 9.ledna 1974 v ZK ROH a k tanci nám hrála hudba Jaroslava Bílého. Tentokráte nebyla návštěva příliš velká, ale přesto se výdaje kryly s příjmy.

Byla provedena prověrka a upřesnění evidence členů. Na základě toho bylo odhlášeno 33 členů.

Dne 4.4. bylo provedeno námětové cvičení  na n.p.SPORT za účasti VPS Štětí, ZPS SEPAP.

9.5. bylo ukázkové cvičení ve Snědovicích při příležitosti otevření nové zbrojnice. Večerní zábavy se zúčastnilo i několik našich členů.

28.5. bylo námětové cvičení na II.ZDŠ ve Štětí.

14.9. bylo od 15:00 hodin okrskové námětové cvičení v Radouni, za účasti sborů ze Štětí, Radouně a Chcebuze. Ze sousedního okrsku družstvo ze Snědovic. Průběh cvičení byl velmi dobrý.

Okrsková soutěž byla 18.5. v Čakovicích. Účastníci byly : VPS Štětí, Radouň, Snědovice, Chcebuz. Naše družstvo bylo ve složení : Vlast.Sudek, Zd.Riečičiár, St.Kukla, Frant.Kratochvil, Jar.Mikyna, Jos.Zalabák, Karel Vladař a Milan Soukup.

Okresní soutěž se konala 16.6. ve Střížovicích kam postoupilo i naše družstvo mužů. Ze 24 zúčastněných družstev se naše umístilo na 12.místě. Sestava byla : Vlast.Sudek velitel, Jar.Matuška spojka, Stan.Kukla strojník, Frant.Kratochvil č.1, Mir.Horák č.2, Jaroslav Mikyna č.3, Jos.Zalabák č.4, Václav Rous č.5, Milan Soukup č.6.

22.6. proběhlo okresní kolo MP v Podsedicích. Družstvo kategorie 8-12 let se umístilo na 9.místě, družstvo v kateg.13-15 let na 3.místě.

21.9. se jedno družstvo mladších žáků zúčastnilo soutěže v Budyni n.O. a umístilo se na 5.místě.

Ve Stračí byla ukončena výstavba nové zbrojnice.

V prosinci provedla, po mnoha urgencích, dodavatelská firma zakrytí přístavby garáží ve Štětí.

17.10. bylo na požární stanici přiděleno nové vozidlo AVIE 30.

Ve spolupráci s MěNV a SEPAP jsme organizovali 3-denní (6. – 8.9.1974) autobusový zájezd do Jižních Čech. Zájezd byl jakousi odměnou za dobrou práci členů MJ v zájmu pož.ochrany a další různou veřejně prospěšnou činnost. Hlavním cílem cesty bylo historické město Český Krumlov, kde se dne 7.9. konala soutěž pož.družstev „O štít města Č.Krumlov“, které jsme se jedním družstvem zúčastnili a umístili se na 9.místě. Soutěžní den byl zakončen „povinnou“ účastí na taneční zábavě. Při cestě tam i zpět jsme navštívili některá historická a turistická místa např.zámek Blatná, Koněpruské jeskyně. Další příjemnou zastávkou byla návštěva koupaliště. Při konečném hodnocení jsme mohli konstatovat, že zájezd se všem účastníkům líbil.

Zájezd inspiroval Zdeňka Riečičiára ku složení této básně, kterou věnoval VPS Štětí.

Z Hostinného do Krumlova

hasiči jedou na soutěž.

Jsou to kluci jako panny,

bude s nimi velká řež.

 

Na soutěži zamakali

druhé místo dostali,

teď je večer u nádraží,

pěkně to tu oslaví.

 

Sláva a čest poraženým,

my se nikdy nevzdáme

za rok se tu zase sejdeme,

s Vámi si to rozdáme.

 

Soutěžní družstvo bylo ve složení : Vlast.Sudek, Mir.Horák, Josef Souček, Frant.Ryba, Jarosl.Mikyna, Josef Zalabák, Václav Rous, Milan Soukup.

Náhradníci : Vratislav Štěpánek, Miroslav Kapras, Jar.Matuška.

 

Členská schůze se konala 28.3. ve společenské místnosti zbrojnice za přítomnosti 26 členů. Ze zprávy vyplynulo, že podle vydaných stanov je nový název „Základní organizace Svazu požární ochrany“ (ZO SPO) a že se ruší přispívající členství.

Další člen.schůze byla 26.6.1974 za přítomnosti 21 členů. Stav člen.základny je t.č.63 mužů, 2 ženy, 2 kolektivní členy.

Výroční členská schůze se konala 8.12.1974 v restauraci JEDNOTA v sídlišti od 8:00 hod., za přítomnosti 30 členů a 12 mládežníků. Jako hosté byli přítomni : mjr.Houžvička náčelník OIPO, okresní velitel K.Špaček, za komisi veřej.pořádku při ONV, čestný předseda ZO Karel Lejnar. Vlastimil Sudek obdržel „Čestné uznání KV SPO“ a věcný dar.

Čestné uznání KV SPO obdržela i naše ZO. Ve výboru ZO nedošlo ku změnám. Jako delegát na okresní konferenci v r.1975 byli zvoleni V.Ernst a Vlad.Matuška.

Přijati byli nový členové :

Stanislav Kukla, příchod z Úštěka

František Ryba

Jiří Petřík, t.č.předseda MěNV

Karel Hampl, mechanizátor

Jiří Tříska, stroj.zámečník

Jaroslav Studecký, zedník ze Stračí

dipl.technik Miroslav Procházka

Jar.Kapras, dělník, Stračí

Vladimír Borovský, strojník – buldozerista

Během roku byli odhlášeni :

Miroslav Myška, stěhování

Josef Holoubek, stěhování

Vladimír Pirošík, vlastní žádost

Karel Hampl, vlastní žádost

Václav Švejcar, vlastní žádost

Jarosl.Homolka, stěhování

Dne 1.2.1974 nastoupil na pož.stanici Jos.Zalabák a do Litoměřic odešel Ivan Kalous z Hrušovan. V dubnu dostal V.Ernst odznak „Vzor.požárník II.st.“

Letos je to 110 let od založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech (22.4.1864).

Ve Stračí byl zbourán dům č.1 za účelem výstavby nové distribuční jednotky (krám a hospoda). Dále byl zbourán dům čp.3 a na jeho místo se bude stavět nový rodin.dům. Dále byla ve Stračí provedena gener.oprava kapličky, která byla postavena v r.1818.

Ve Štětí se v únoru začal upravovat terén pro výstavbu autobus.nádraží. Vlastní výstavba začala v květnu.

23.4. byl otevřen pionýrský dům u koupaliště. Tentýž měsíc byla také zbourána část objektu známé cirkusové rodiny Kludský (zimoviště pro zvířata).

Přes Štětí vedla 14.etapa Závodu míru. Před závodem SEPAP byla rychlostní premie, kterou vyhrál holandský representant.

V měsíci květnu bylo zahájeno bourání domků podél silnice směr Počeplice – pravá strana.

Byla nalezena dlouho hledaná kronika českého hasičského sboru.

Dne 8.12. byla vyhlášena povodňová pohotovost III.st. a byla odvolána až 12.12. K žádné vážnější situaci nedošlo. 15 členů odpracovalo přitom 1344 hodin.

Založili jsme evidenční karty jednotlivých domů za účelem získat přehled o situaci a výsledku preventivních prohlídek jednotlivých objektů.

Celkem bylo 30 výjezdů – mezitím např.:

10.4. lesní porost za Stračím (mezi Mariánskou kaplí a Mordlochem)

11.4. požár trval

18.4. lesní porost, cca 3 ha za Ješovicemi (pokračování z 10. a 11.4.)

10.12. hořel vagon s uhlím ve stanici ČSD Hoštka

Odpracované hodiny na technice 561 hod., na výzbroji 268 hod., na zbrojnicích Štětí a Stračí 1701h., na akcích NF 655 hod.

 
 

Facebook

hodiny