Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1973

1973

V únoru se konal náš ples v ZK ROH. Hrála hudba Jaroslava Bílého ze Štětí.  

30.4. se provedla výzdoba města a příprava na vatru. Na této akci se podílelo 21 členů a odpracovali 81 hodin.

Dne 1.května se v rámci sportovníh odpoledne provedla (za stadionem) ukázka zásahu požárního družstva – na maketu. Celá akce byla doprovázena slovním komentářem.

3.června jsme v rámci Mezinárodního dne dětí provedli výstavu staré a nové požární techniky. S tou starší technikou bylo dětem umožněno si zastříkat. Mezi tou starou technikou byla ruční stříkačka z Hoštky, parní stříkačka z Radouně, stará DKW přenosná. Novější technikou byl automobilový žebřík AZ 25 a Tatra 138 CAS 32, PPS 8, PPS 12, DS 16, auto PRAGA-RN CAS 16, auto ŠKODA 706 CAS 25. Při této příležitosti jsme provedli ukázku bojového cvičení na maketu domku. Celá výstava měla zvlášť velký ohlas mezi mládeží. Za ukázku jsme obdrželi poděkování od organiz.výboru MDD.

1. – 3.6.1973 se konalo okresní kolo hry PLAMEN 73 v Brusově. Dvě družstva ze Štětí obsadila 7. a 8.místo v celkové kvalifikaci. V soutěži jednotlivců obsadil Lubomír Matoušek 5.místo a Zlatuše Šalbabová 8.místo.

Dne 16.6. se konala v Libochovicích okrsková soutěž MP na počest 100.výročí místního sboru. Soutěže se zúčastnila dvě družstva našeho kolektivu, která se umístila na 2. a 4.místě. Jako vedoucí byl Mir.Horák a Stanislav Kukla.

Okresní kolo dospělých se konalo ve Střížovicích 30.6.1973, kterého se zúčastnila i družstva ze Štětí a Radouně. Složení našeho družstva bylo : Vlast.Sudek, Marie Sudková, Vratislav Štěpánek, Mir.Horák, Marie Štěpánková, Václav Rous, Vlad.Matuška, Milan Soukup a Vladimír Hlubůček.

Ve dnech 10. – 15.7.1973 se konala mezinárodní soutěž požárních družstev v Brně. Náš člen Zdeněk Riečičiár byl členem čestné roty.

1.9.1973 se konalo námětové cvičení na Chcebuzi, kterého se zúčastnily sbory ze Štětí, Radouně a Chcebuzi.

16.9. se zúčastnila dvě družstva MP „Memoriálu p.Nebeského“ v Budyni n.O.

Ve zbrojnici Štětí se provádělo betonování dvora, nové oplocení a postaven stožár na anténu pro vysílačku detašovaného pracoviště. Během září-října byla vybudována umývárna, 2 WC a 2 sprchy. V měsíci listopadu byla zahájena stavba ocelokolny pro garáže. MěNV zakoupil stavební buňku jako provizorní šatnu pro členy dobrovol.sboru. Požární stanici byl přidělen automobilový žebřík AZ 25 z Litoměřic.   

Ve dnech 8. – 9.září byl organizován zájezd do Č.Krumlova s účastí jednoho družstva mužů v soutěži „O štít města Č.Krumlov“. Toto družstvo ve sožení – Vlast.Sudek, Milan Soukup, Vratisl.Štěpánek, Josef Myška, Jarosl.Mikyna, Josef Zalabák, Stan.Kukla a Václav Rous, se umístilo s časem 137,65 sek. na 16.místě z 27 družstev. Součástí zájezdu byla návštěva hradu Orlík, Karlštejn, zámek Hluboká, jezero Lipno a zámek Konopiště. Tohoto zájezdu se zúčastnilo i 10 členů z MJ Radouň. MěNV poskytnul dotaci 5.000,-Kčs a dopravu hradily Severočeské papírny. Zájezdu se zúčastnilo celkem 31 osob a řidič s manželkou.

Výroční členská schůze se uskutečnila 8.12.1973 ve vinárně hotelu PRAHA, za účasti 36 členů, 13 mlad.požárníků, 3 hostů z Radouně. Další hosté byli Jiří Petřík předs.MěNV, Frant.Machek za MěV NF, mjr.Houžvička OIPO, Jiří Vaic člen feder.výboru ČSPO a Halíř za KV ŘSPO.

Pro volební období 1974-75 byl zvolen výbor ve složení :

Ant.Kocum, předseda                      Milan Soukup, ref.mládeže

Milan Kabát, místpř.                        Stan.Kukla, ref.MTZ

Vlast.Sudek, velitel                           Lud.Novák, preventista

V.Ernst, jednatel              Členové :  Vlad.Matuška, Fr.Černý, Mir.Kapras,

V.Čermák, pokladník                                                Ant.Francl, Mir.Horák

Revizoři : Boh.Klement, Josef Šustr

Členská základna čítá nyní 77 členů.

 

26.1. se konalo námět.cvičení v Počeplicích. Námět : hořící trafostanice. Zúčastnilo se 12 členů a při „zásahu“ jsme vyzkoušeli sněhový agregát S 2 30 CO2.

Druhé námět.cvičení se konalo 1.5. odpoledne, kde jsme použili pěnový agregát LP 450. Třetí námět.cvičení se konalo na Chcebuzi na objekt vepřínu s provedením dálkové dopravy vody. Účast sbor Štětí, Chcebuz a Radouň.

Byl zakoupen fotoaparát ZENITH za 1.025,-Kč. Ant.Kocumovi byl předán dárek k 60.narozeninám. Václavu Ernstovi byla udělena medaile „Za příkladnou práci“. Na fond solidarity jsme poukázali 200,- Kčs.

MěNV dopisem ze dne 16.5.1973 sdělil detašovanému pracovišti ve Štětí, kteří řidiči VPS smějí provádět přepravu osob na autě TATRA 805, jsou to : Vladimír Štěpánek, Stanislav Kukla, Karel Vladař a Vladimír Chocholáček. Toto povolení má platnost do 31.12.1973. 

Do 8.12. bylo celkem 38 výjezdů k požárům – společně s členy pož.stanice. Větší požáry byly :

15.3. stoh slámy JZD Hoštka.

31.5. v 16:30 se zúčastnili při likvidaci požáru v SEPAP (11 členů)

7.4. lesní porost u Encovan

1.6. v SEPAP sklad papíru a celulosy (palety, ředidla, plachty)

17.8. traktor, sekačka a strnisko na poli u Počeplic

29.8. les a sláma za obcí Snědovice

2.9. lesní požár pod Chcebuzí. Požár byl velmi rozsáhlý a proto byl na pomoc povolán ZPÚ SEPAP a OVPÚ Litoměřice. Při zásahu byly zničeny 4 hadice „C“ – propálení.

13.9. střecha nad kotelnou v SEPAP – výška cca 40m

7.1. pomoc při záchraně utonulého chlapce (Zamastil) z Počeplic

25.11. záchrana člověka, který visel na elektr.drátech – bohužel byl již mrtvý.

V průběhu roku byli přijati za členy :

Milan Kabát, Jaroslav Matuška, Petr Koros, Miroslav Myška. Odhlášen byl Josef Takáč.

Při údržbě a opravě techniky odpracováno 540 hod. Údržba a oprava výzbroje 316 hod., práce na zbrojnici 2203 hod. Příslušníci pož.stanice odpracovali 356 hodin.

22.9.1973 byl slavnostně zprovozněn nový most přes LABE.

 
 

Facebook

hodiny