Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1971

1971

Tradiční ples se konal 9.1.1971 v ZK ROH.

Náš člen Ludvik Novák přechodně zastupoval okresního velitele.

17.4. proběhlo v Litoměřicích celookresní ukázkové cvičení, kterého se zúčastnilo také jedno družstvo ze Štětí.

Hořelo ve věžovém domě „A“ na Stračenské, přičemž byla poškozena část podlaží 6, 7, 8 a 9. Příčinou byl elektrický vařič. Při zásahu bylo zjištěno, že připojovací ústí vodoteče mají nevhodný sklon tj.90o, což je nevhodné pro přístup vody z přívodní hadice. Tato závada byla později odstraněna.

Sbor zakoupil dva vycházkové stejnokroje.

Byla dokončena přístavba zbrojnice tj.kancelář, služebny a společenské místnosti (u silnice 1969-71).

Výroční členská schůze se konala 18.12.1971 v myslivně ZK ROH od 14:00 hodin, za přítomnosti 30 členů a hostů Milan Kabát ze MěNV, Václav Matouch člen ÚV ČSPO, Antonín Vonostránský předseda OV ČSPO, Jiří Petřík předseda MěNV, Frant.Machek ze MěV NF, Kubelka VPÚ Litoměřice a mjr.Houžvička náčelník OIPO. Schůzi zahájil a vedl Boh.Klement a pokračoval vzpomínkou za zemřelé členy. Návrhová komise byla složena : Ant.Kocum, L.Novák, Jar.Nalezinek, Jar.Mikyna a Kučera Pavel. Zprávu o činnosti přednesl V.Ernst. Velitel L.Novák poukázal na nutnost generální opravy vozidel. Příjezd k Labi je třeba projednat s MěNV (stavba silnice). Doporučil výstavbu stojanu na sušení hadic. Člen ÚV ČSPO V.Matouch podal informace o přípravách na II.sjezd v roce 1972. Náčelník OIPO hodnotil kriticky problémy, které se vyskystly při zásahu u požáru ve věžovém domě na Stračenské a připoměl aby se výcvik zaměřil také na zásahy ve výškových domech.

Vlast.Sudek přednesl závazek na počest sjezdu.

Stav členské základny je celkem 75 členů a dva kolektivní členy tj.SEPAP Štětí a Inženýrsko průmyslové stavby – závod 11.   

Výbor sboru byl zvolen ve složení – pro období 1972-1973 :

Vlad.Matuška, předseda                    členové :

Ant.Kocum, místopředs.                   Josef Brabec

Ludvik Novák, velitel                       Mir.Bláha

Vlast.Sudek, zást.velit.                      Rud.Lhoták

Karel Vladař, preventista                   Fr.Černý

Fr.Kratochvil, jednatel                       Revizoři :

Václ.Čermák, pokladník                    V.Ernst

Jar.Nalezinek, ref.MTZ                      Ant.Frencl

Milan Soukup, ref.CO

Mir.Horák, ref.MP

Delegát na okresní konferenci – Karel Vladař.

Do vyšších orgánů navrženi Mir.Horák, Milan Soukup.

Místní pož.sbor obdržel od ONV „Čestné uznání“ za vykonanou práci. Totéž obdržel náš člen Jaroslav Nalezinek.

V průběhu roku byli odhlášeni :

Čestmír Kučera, Stračí, odstěhoval se

Milan Holoubek, Stračí, odstěhoval se

Alois Zástěra, Stračí, na vlastní žádost

Jako nový člen byli přijati :

Josef Mika, dělník

Josef Horna, hasič

Milan Soukup, zámečník

Jaroslav Mikyna, tesař

Karel Vladař, nástrojař

Mil.Vyrtych, dělník

Václav Král

 

 
 

Facebook

hodiny