Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1970

1970

3.března proběhla samostatná schůze členů družstva ve Stračí. Na dům čp.3 ve Stračí byla instalována skříňka s ruční sirénou.

30.dubna pomáhali členové sboru při pálení vatry u Labe.

23.května se konala okresní konference v Lovosicích. Z naší MJ se zúčastnili Boh.Klement, V.Ernst a L.Novák. Do OV byli zvoleni : Václav Ernst – jako člen předsednictva, Ludvik Novák – jako člen OV.

Náš člen Ludvik Novák ukončil dálkové studium v Bílých Poličanech a získal zároveň odznak „Vzorný požárník I.st.“.

V tomto roce se oženil Antonín Frencl, Stračí a Jaroslav Horčička ze Štětí. Novomanželům bylo zasláno blahopřání.

7.července proběhlo námětové cvičení pro náš sbor a okolní sbory z důvodů prověrky akceschopnosti. Zúčastnily se sbory Štětí a Brocno. Bylo provedena dálková doprava vody od Labe až k věžovým domům na Stračenské. Následovala ukázka záchrany osob různými způsoby – průběh byl velmi dobrý.

MJ obdržela novou přenosnou motorovou stříkačku PPS 12.

Kursu pro velitele se zúčastnil Pavel Kučera v Bílých Poličanech.

Průběhem roku byli přijati :

Josef Holoubek, ze Stračí

Jiří Bernard, ze Stračí

Vladimír Kučera, ze Stračí

Z důvodu odstěhování byli odhlášeni :

Jaroslav Jirsa, z Počeplic

Přemysl Nový, z Počeplic

Kolektivní člen Inženýrsko průmysl.stavby závod Štětí.

V tomto roce pracovala dvě družstva kategorie dorostu v sestavě :

Velitel :           Milan Kohan                  Velitel :           Miloš Kýznar

                        Petr Čulík                                              Jiří Smola

                        Jindř.Sršeň                                            Jar.Matuška

                        Jiří Bernard                                            Luboš Šantin

                        Mir.Menšík                                            Mir.Kůča

                        Mir.Smola                                              Bohouš Šantin

                        Boh.Suchý                                              Lad.Kůča

                        Bedř.Vrána                                             Víťa Štefl

                        Ant.Gründer                                            Vladimír Horčička

                        Vinkler

Výroční členská schůze se konala 12.12.1970 v myslivně ZK ROH SEPAP. Jako hosté byli přítomni : Václav Matouch – člen POV ČSPO, Václav Horák – MěV NF.

Členská základna má 31 členů ve Štětí, 28 členů ve Stračí, 11 členů v Počeplicích, 1 kolektivní člen.

Jako  předseda byl opět zvolen V.Ernst. Volba výboru byla téměř beze změny. Došlo pouze ke změně velitele družstva Stračí. Za odstupujícího Aloise Zástěru byl zvolen Antonín Frencl.

Za dobrou práci předal zástupce MěNV 13-ti členům sboru knížku. Taktéž některým členům kolektivu MP byly předány knížky – za dobře provedené žňové hlídky.

           

 
 

Facebook

hodiny