Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1969

1969

18.5. se konala obvodová soutěž mládeže v „Mšené Lázně“. Naše družstvo „A“ se umístilo na 4.místě a družstvo „B“ bylo diskvalifikováno. V soutěži jednotlivců získal Jiří Hendrych 1.místo.

14.6. bylo okresní kolo MP v Bříze. Od nás se zúčastnilo druřstvo v kategorii 13-15 ve složení

Milan Kohan              Jiří Hendrych

Jiří Smola                    Vlast.Lukeš

Karel Mrňa                 Mir.Smola

Petr Čulík                   Bohumil Suchý

Lad.Kůča                   Mir.Kůča, náhr.

V přeboru jednotlivců získal Jiří Hendrych 3.místo.

20.6. se zúčastnilo jedno družstvo oslav 85.výročí založení sboru v Bříze.

26.7. se opět jedno družstvo zúčastnilo oslav 60.výročí založení sboru v Hrobcích.

Okresní výbor organizoval tábor mladých v Kašparově mlýně (u Znojma). Tohoto tábora se zúčastnili 4 žáci naší MJ.

Původní zbrojnice ve Stračí (poblíž čp.60) je v desolátním stavu a proto bylo MěNV doporučeno tuto zbrojnici zbourat a postavit novou – což bylo schváleno.

Ve zbrojnici Štětí se prováděli stavební úpravy za spolupráce MěNV a ONV-OIPO.

Zemřel dlouholetý předseda MJ a zakládající člen českého pož.sboru v roce 1935 br.Jan Blažek.

Nečekaně zemřel mladý člen Jiří Frencl ze Stračí. Na hřbitov ve Štětí byla rakev dovezena na autě PRAGA RN a jako čestný doprovod se zúčastnili členové družstva ze Stračí. Čest jejich památce.

MěNV zakoupil cisternový vůz, který se bude využívat pro potřeby města a eventuálně pro dopravu vody při požáru.

Náš mladý člen Jiří Hendrych  byl za dobré výsledky v soutěžích, okresním výborem vyslán na 14-denní zahraniční zájezd do Lucemburska.

Výroční členská schůze se konala 13.prosince v myslivně záv.klubu ROH SEPAP. Stav členské základny je nyní 69 a 19 mládežníků. Jako kolektivní člen byly získány Severočeské papírny s ročním příspěvkem 1.000,-Kčs. Na této schůzi byl Karel Lejnar, nar.1886, zakládající člen českého pož.sboru a jeho dlouholetý starosta, zvolen za čestného předsedu místní jednoty. Ve výboru došlo k těmto změnám : jako organiz.ref.byl zvolen Petr Pecháček, jako ref.CO Pavel Kučera ze Stračí, velitelem a místopředs.Ludvik Novák, ref.mas.výchovné práce Vlad.Matuška a jako členy výboru se stali Mir.Horák, Alois Zástěra a Antonín Šmejkal. Jako delegát na okresní konferenci byl zvolen Boh.Klement. Jako kandidáti do okresního výboru byli navrženi Lud.Novák, Mir.Horák a Václav Ernst.

Za dosavadní dobrou práci byla udělena tato svazová vyznamenání :

Čestné uznání OV ČSPO – Boh.Klement, Jos.Hendrych, Václav Čermák

Odznak „Za příkladnou práci“ - Jar.Nalezinek, Ant.Kocum, Lud.Novák

Pamětní medaili „50leté výročí ČSR“ – Rudolf Lhoták, Jan Blažek

Jako nový člen byl přijat :

Karel Mrňa, Jaroslav Homolka

Koncem roku byli odhlášeni :

Václav Cibuch (odstěhoval se), Frant.Milčinský (odstěhoval se),

Josef Šindelář (byl vyloučen pro trestnou činnost), Frant.Vosátko (zemřel), Jan Blažek (zemřel).

 
 

Facebook

hodiny