Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1968

1968

Výroční členská schůze se konala 7.2.1968 v myslivně závodního klubu ROH SEPAP. Přítomno bylo 25 členů a mladých požárníků. Jako hosté byli přítomni : předseda OV ČSPO Antonín Vonostránský a místopředs.Josef Matoušek, předseda komise pro veřejný pořádek při MěNV p.Tichý. Ve volbách byli pro další volební období zvoleni :

Václav Ernst – předseda

Vlad.Matuška – místopřed. a velitel

Pavel Kučera – preventista

Eva Růžková – jednatel

Ant.Kocum – organiz.ref.

Václav Čermák – pokladník

Jos.Hendrych – ref.mládeže

Jar.Nalezinek – ref.MTZ

Lud.Novák – ref.CO

Waltr Zanker – člen

Ant.Šmejkal – člen

Alois Zástěra – člen a velit.druž.Stračí

Revizoři : Rud.Lhoták, Jos.Němec, Stanisl.Mokrý

Jako delegát na okresní konference byl zvolen V.Ernst.

Místní jednota obdržela čestné uznání ÚV ČSPO.

Jako nové členy byli přijati :

Jaroslav Horčička, dělník

Miroslav Horák, učeň

Antonín Kříž, dělník

Josef Takáč, zedník

Pavel Berka, učeň

Václav Hodas

Dne 26.5. se konala obvodní soutěž družstev různých kategoriích v Dušníkách, které se zúčastnila i naše družstva a to :

Družstvo mužů Štětí :

Pavel Berka, velitel                Petr Pecháček, č.2

Jar.Horčička, zást.                  Jos.Takáč, č.3

Ant.Kříž, stroj.                       Frant.Milčinský, č.4

Vlastimil Beran, č.1               Mir.Horák, č.5

 

Družstvo mužů Stračí :

Alois Zástěra, velitel              Frant.Smola, č.3

Mir.Kapras, zást.                    Jiří Frencl, č.4

Stan.Mokrý, stroj.                  Čestmír Kučera, č.5

Jos.Konvalinka, č.1                Pavel Kučera, č.6

Jar.Mokrý, č.2                        Fr.Černý, náhradník

Toto družstvo předčasně opustilo soutěž a odjelo domů – důvod nebyl vyjasněn.

 

1.Družstvo žáků v kategorii 13-15 let :

Milan Kohan              Mir.Smola

Jindř.Sršeň                  Mir.Menšík

Vilém Kuča                Jar.Michal

Novotný                     Ant.Gründer

1.místo s 201 body

 

2.družstvo žáků v kategorii 13-15 let :

Jiří Hendrych              Mil.Michal

Jar.Smola                    Szylagi

Jar.Matuška                Bedř.Vrána

Lad.Kuča                   Jarosl.Vinkler

2.místo s 274 body

 

Družstvo žáků v kategorii do 12 let :

Vladimír Horčička      Luboš Šantin

Jiří Voleman               Bohouš Šantin

Petr Krpata                 Šimon Václavík

Lad.Kohan                 Frant.Hodas

Víta Štefl                    Mir.Kuča

 

Dne 15.6.1968 se konala okresní soutěž mládeže v Litoměřicích a naše družstva se umístila takto :

kategorie 13-15 let     - družstvo A – 2.místo

                                   - družstvo B – 4.místo

kategorie 9-12 let                   12.místo

Ve dnech 28.7. až 4.8. se zúčastnili naši mládežníci srazu v pionýrském táboře ve Lbíně u Úštěka.

V průběhu roku byli odhlášeni :

Jiří Geist, Antonín Nádeník, Václav Nádeník, Antonín Šuta, Milan Vocásek, Josef Vondráček a další tři.

5.7. hořel mladý lesní porost „pod kapličkou“ za Stračím

29.7. na poli za Počeplicemi hořel lis na slámu (následek tření)

5.8. hořelo stojící obilí za Počeplicemi – podél tratě ČSD (jiskry od parního stroje)

6.8. hořelo asi 60 ha volně ležící slámy po kombajnu na poli – od tratě ČSD podél silnice Stračí – Štětí. Bylo nebezpečí, že se požár rozšíří až k benzinové pumpě.

14.9. hořela sláma na poli pod Chcebuzí, dále hořela bytová jádra, která byla přechodně uložena v bývalé tzv. „rakvárně“ ve Štětí (u parku).

V lednu 1968, po převzetí funkce tajemníka ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem, byl odstartován pokus  vytvořit „socialismus s lidskou tváří“. Bohužel dne 18.srpna bylo v Moskvě, na schůzi 5ti členů Varšavské smlouvy rozhodnuta a 21.srpna uskutečněna vojenská intervence Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a Německé demokr.republiky. Jejím cílem bylo zastavit demokratizační proces v Československu. Invaze jež si vyžádala desítky obětí na životech českých civilistů, narazila na spontání odpor nejširších vrstev obyvatelstva. Následně byli zatčeni Alex.Dubček a většina dalších předních reformátorů. Internovaní politici byli dopraveni do Moskvy a tam zastrašováni dokud nepodepsali 26.8.1968 tzv.Moskevský protokol. Následně byla 16.10. v Praze projednána a 18.10. parlamentem ratifikována smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území. Nastalo opět období temna. Ve zbrojnici Štětí byla instalována nová železná vrata v garážích.

Městský národní výbor koupil výstroj za 14.300,- Kčs.

Sbor koupil jeden starší psací stroj značky Continental.

Bylo dovezeno a uloženo nové oplocení v rámech včetně vrat.

 
 

Facebook

hodiny