Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1967

1967

Výroční členská schůze se konala 22.ledna v kavárně hotelu PRAHA za účasti 15 členů, 8 mládežníků a zástupce OV ČSPO. Přes abnormálně malou účast bylo pokračováno v jednání. Nejdůležitějším bodem jednání bylo usnesení o sloučení sborů Štětí, Stračí a Počeplice pod názvem Místní jednota požární ochrany Štětí. Zároveň byl zvolen nový výbor ve složení :

Předseda – Václav Ernst, Stračí

Místopředs. – velitel – Ludvik Novák, Štětí

Jednatel – Eva Růžková, Štětí

Pokladník – Václav Čermák, Štětí

Kulturní ref. – Antonín Kocum, Štětí

Ref.pro mládež – Josef Hendrych, Štětí

Preventista – Boh.Klement, Štětí

Zbrojmistr – Jarosl.Nalezinek, Štětí

Organiz.ref. – Jiří Geist, Štětí

Revizoři :        Antonín Šmejkal, Počeplice

                        Vladimír Matuška, Štětí

                        Rudolf Lhoták, Štětí

Velitel družstva ve Stračí je Ant.Nádeník.

Velitel družstva v Počeplicích je Ant.Šmejkal.

12.března hořel vagon na nádraží ČSD ve Štětí.

12.10. byl OIPO vyhláčen cvičný poplach. Dostavilo se 11 mužů, několik dorostenců a žáků, což bylo hodnoceno jako dobré.

V průběhu roku jsme provedli v rodiných domech ve Štětí, Stračí a Počeplicích preventivní prohlídky.

Na funkci rezignoval Lud.Novák a byl následně nahrazen Vladimírem Matuškou.

Během roku se přestěhoval do Ješovic Jiří Geist. Za jeho práci ve sboru mu byl zaslán děkovný dopis.

Byl prodán podvozek od jedné ruční stříkačky, která byla pro svůj špatný stav určena k likvidaci. Další ruční stříkačka, rok výroby 1809, kterou jsme si ponechali, byla uložena v Počeplicích.

Pan Václav Čadek, místní kovář (vedle zbrojnice), daroval sboru 100,- Kčs.

 
 

 
 

Facebook

hodiny