Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1959

1959

Tradiční ples byl konán 15.března 1959 v závodní jídelně Severočeských papíren.

Členská schůze se konala 10.6. v hotelu Praha za přítomnosti 16 členů, 4 hostů ze Stračí, Brocna a Radouně. Během jednání byla projednána příprava na okresní soutěž ve Štětí, zájezd našeho družstva do Břízy na oslavu místní jednoty, proškolení mlátičkářů bude projednáno s předsedou JZD.

Okrsková soutěž proběhla letos v Čakovicích, kde jsme obsadili 1.místo.

Okresní kolo soutěže požárních družstev bylo 21.6.1959 u Labe ve Štětí. V této soutěži obsadilo naše družstvo mužů 1.místo a zajistilo si tím postup do krajské soutěže. Na závěr soutěže bylo odpoledne provedeno bojové cvičení za účasti příslušníků LM, požárního družstva Severočeských papíren, družstev mužů a žen z Doksan. Ukázka byla hodnocena jako velmi dobrá.

Krajská soutěž se konala 12.7. v Krupce, okr.Teplice. Nedostatkem našeho družstva bylo, že chyběli dva členové, kteří se nemohli zúčastnit – vzhledem k jiným úkolům a proto jsme museli zařadit náhradníky, kteří ale nebyli dostatečně připraveni. I přes tyto potíže jsme se umístili na 13.místě a dokázali tak, že jsme schopni zasáhnout do boje proti požárům. Družstvo SEPAP se v této soutěži umístilo na 1.místě a zajistilo si tak účast na celostátní soutěži.

Na oslavy 100.výročí založení hasičského sboru v Bříze, byli vyslání Ant.Viktora, Václav Švejcar, Jar.Nalezinek, L.Novák, Jiří Geist, Boh.Klement a Fr.Kratochvil. Zúčastnili jsme se s autocisternou a družstvo bylo začleněno do ukázky dálkové dopravy vody.

Severočeské papírny – dopravní odd., nám umožnilo v jejich prostorách a s jejich pomocí, opravit dvoukolovou motorovou stříkačku.

Během roku bylo členy odpracováno 300 h. při výstavbě zbrojnice a 220 h. při údržbě techniky. Při školení CO 26 hod.

Hořel : stoh u Počeplic, dílna p.Kaňky (Kovovýroba), domek na Horově stezce, kravín v Křesově a stodola v Újezdě.

Výroční členská schůze byla 16.prosince 1959 v hotelu PRAHA od 19.00 hod. Hosté : za OV ČSPO p.Singer, za SEPAP Štětí p.Josef Dvořák, za MěNV předseda p.Reichelt. Hlavní body zprávy činnosti pojednávaly o : opravě techniky v SEPAP, další oprava za vydatné pomoci pana Kukly a Ferd.Němečka, uložení techniky, otázka zbrojnice (v té době 6000 obyvatel města), aplikační cvičení, založení družstva mládeže, evidence majetku.

Složení výboru pro rok 1960 bylo schváleno takto : předseda Jan Blažek, velitel Mikuláš Novák, jednatel Jiří Geist, organ.ref.Bohumil Klement, preventista Ant.Viktora , ref.MTZ Josef Hendrych, kultur.ref.Heř.Horáček, ref.mládeže Ing.Frant.Kratochvil, pokladník Václav Čermák. Revizoři : Josef Cihlář, Josef Drobný, Václav Švejcar.

Bylo oznámeno, že od 1.1.1960 se ruší pohřební pokladna jednot.

Josef Dvořák podal informaci o průběhu celostátní soutěže, která byla v Bratislavě. Jako delegáti na okresní konferenci, která se bude konat v Roudnici n.L., byli zvoleni Jan Blažek a Mikuláš Novák.   

 
 

Facebook

hodiny