Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1958

1958

Náš ples se konal v měsíci leden v hotelu PRAHA.

V březnu zemřel dlouholetý člen sboru br.Josef Čuda. Pohřbu se zúčastnila delegace naši MJ, která položila k jeho rakvi věnec. Budiž čest jeho památce.

Dne 6.8.1958 bylo za přítomnosti zástupců OV ČSPO a okresní požární isnpekce (OIPO), provedeno aplikační cvičení. Pohotovost a akceschopnost našich členů byla velmi dobrá. Při sníženém stavu byl za 11 minut po vyhlášení poplachu proveden úspěšný zásah. V rámci tohoto cvičení byly poprvé jako vodní zdroj použity hydranty. Přitom se ukázaly některé nedostatky např. že hydranty neodpovídaly vždy normám, což se projevilo tím, že nešly použít klíče. Některé hydranty byly zanešeny pískem.

Na příkaz předsedy MěNV p.Reichelta, byly vystěhovány místnosti samarity v tzv.Kizlichově nadaci a veškerý inventář byl přestěhován do budovy městské knihovny.

Výroční členská schůze se konala 26.11.1958 na MěNV. Zprávu přednesl Heř.Horáček, která obsahovala tyto hlavní body : zlepšení náboru nových členů, účast na výborových a členských schůzích, zlepšení celkové činnosti, preventivní prohlídky a výstavba nové zbrojnice. Jako předseda byl opět zvolen Jan Blažek. Na ustavující schůzi dne 5.12.1958 konána v hostinci Václava Vacka, byl ustaven výbor v tomto složení : velitel Ant.Viktora, zást.velitele Klát, pokladník Václav Čermák, jednatel Jiří Geist, preventista Josef Němec, ref.mládeže ing.Fr.Kratochvil, kultur.ref. Heř.Horáček, organis.ref. Bohumil Klement, zbrojmistr Rud.Lhoták. Revizoři Václav Padevět, Josef Škanta.

Jako delegáti na okresní konferenci byli navrženi a schváleni Jan Blažek, Jiří Geist a Boh.Klement.

Jako nový člen byli přijati L.Berková a Josef Cihlář.

V lakovně Kovovýroby (Dlouhá 68) vznikl požár. Likvidace se zúčastnily dva sbory. Přímá škoda byla nevelká.

V průběhu roku odpracovali členové MJ na žních 234 hod., při žňových hlídkách 329 hod., při mimořádných událostech 63 hod., na sklizni cukr.řepy 72 hod., při úklidu zbrojnice a údržbě techniky 176 hodin.

 

 
 

Facebook

hodiny