Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1957

1957

Tradiční ples se konal 26.ledna v hotelu Praha. Hudba byla místní.

V únoru bylo z generální opravy dovezeno auto ŠKODA 256 typ Sahara. Následně byla namontována nová krytá karoserie.

2.června se konala obvodní soutěž pož.družstev u Labe ve Štětí. Svačiny byly zajištěny v restauraci Na Slovance. Naše družstvo soutěžilo ve složení Boh.Klement, V.Čermák, Miloš Kýznar, Jar.Žižka, Fr.Těšinský, Jos.Němec, Frant.Uher, Fr.Veselý. Okresní soutěže, která se konala v Roudnici, se naše družstvo nezúčastnilo. Přesto vystoupilo odpoledne na závěrečném aplikačním cvičení s ukázkou práce s výsuvným žebříkem. Na městském nár.výboru byla ustavena komise pro sledování požárnosti a jejími členy jsou Boh.Klement, Frant.Těšinský a za MNV předseda Vladimír Šťastný.

Ku konci listopadu vznikl požár dřevěné ubytovny u papíren a přesto, že zasahovala dvě družstva, celá shořela. Jako nedostatek se projevilo, že nebyl stanoven velitel zásahu a navíc byl nedostatek hadic C.

Dne 13.listopadu zemřel president republiky Antonín Zápotocký.

Ve volebním agitačním středisku ve Štětí byla výstavka o požární ochraně. Výstavka měla mezi občany velmi dobrý ohlas. Pro neplnění členských povinností bylo zrušeno členství Vlastě Tiché, Václavu Vackovi, Jos.Chalupeckému, Jos.Petržílkovi, Marii Jahodové, Anně Blumtrittové a Martě Blumtrittové.

Výroční členská schůze se konala 16.prosince 57 v hotelu PRAHA. Jako hosté byli přítomni za MěNV předseda p.Reichelt a p.Burda. Do funkce předsedy sboru byl opět potvrzen Jan Blažek.

Z navržených členů výboru se 20.12.1957 na ustavující schůzi zvolili pro příští rok velitel Boh.Klement, org.ref. a zástupce velitele Antonín Viktora, jednatel Karel Maršál, pokladník Václav Čermák, preventista Fr.Těšinský, ref.mládeže Frant.Uher, kulturní ref.K.Vaněk, ref.žen Zd.Cimrmanová, zbrojmistr Jos.Škanta, strojmistři V.Padevět, Jar.Žižka, Heř.Horáček, revizoři R.Lhoták, Jos.Čuda, Jos.Němec.

 
 

Facebook

hodiny