Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1956

1956

Tradiční ples se konal 4.února v závodní jídelně Severočeských papíren. O dobrou náladu se starala hudba p.Honzáka z Litoměřic.

Na okresní konferenci, která se konala v Roudnici n.L. byl Václav Padevět zvolen předsedou okrskového výboru. Jako okrskový velitelé byli zvoleni Ant.Viktora a Boh.Klement. Jako členové OV byli zvoleni Jan Blažek a Boh.Klement.

Okrsková soutěž se letos konala ve Snědovicích. Okresní soutěž byla v Roudnici n.L. Poprvé za 6 let se náš sbor této soutěže nezúčastnil. Zúčastnil se pouze závěrečného cvičení, kde předvedl ukázky hašení pěnou. Družstvo našich žáků se v této soutěži umístilo na 3.místě. Velmi dobře obstálo družstvo Severočeských papíren tj.na 1.místě (v kterém působí několik našich členů).

Dne 1.dubna se konalo ve Štětí okrskové aplikační cvičení, kterého se zúčastnila družstva ze Stračí, Počeplic a Štětí. Ke dni „Požární techniky“ a při předávání požární lodě bylo 17.8. v Ústí n.L. velké cvičení za účasti mnoha požárních sborů. Ze Štětí zúčastnila se družstva Severočeských papíren a našeho sboru. Náš sbor obdržel pochvalné uznání.

15.dubna se konal aktiv funkcionářů na Chcebuzi. Teoretické školení členů bylo prováděno v zimních měsících a prováděl ho Boh.Klement a Ant.Viktora. Účast 68%.

Školení občanů za použití filmů se provedlo nejen ve Štětí, ale též v Sukoradech, Mošnici, Mastýřovicích, Čakovicích, Brocně a Radouni. Přednášky prováděl major Josef Černý z DIPO a někteří členové našeho sboru.

1.celostátního sjezdu ČSPO se v Praze zúčastnil Václav Padevět.

Zbrojnice byla sice tzv.“dána pod střechu“, ale nebyla pro nedostatek materiálu dokončena.

Na krajské konferenci konané v Ústí n.L. bylo našemu členovi Janu Blažkovi předáno vyznamenání „Za příkladnou práci“. V průběhu roku bylo členy sboru na různých aktivitách odpracováno : požární hlídky 312 hod., při žních 525 včetně auta, na výstavbě zbrojnice 718 h., hotovost při povodni 140 h., při zábavách 84 hod. a při údržbě techniky 104 hodin.

Výroční členská schůze se konala 12.12.1956 od 19:30 hod. v zasedací místnosti MNV. Jako hosté byli přítomni předseda MNV Lad.Šťastný, za závodní pož.útvar SEPAP p.Josef Dvořák a za OV ČSPO krajský inspektor Kachlinger. Jako předseda MJ byl opět zvolen Jan Blažek. Jako delegáti na okresní konferenci byli zvoleni br.Šťastný a Frant.Těšinský. Na ustavující schůzi, která se konala 20.12.1956 v místnosti samarity, byli zvoleni ostatní členové výboru pro rok 1957.

Velitel – Bohumil Klement

Jednatel – Karel Maršál

Organiz.ref. – Antonín Viktora

Pokladník – Václav Čermák

Preventista – František Těšinský

Ref.žen – Zd.Cimrmanová

Ref.mládeže – František Uher

Kulturní ref. – Karel Vaněk

Zbrojmistr – Josef Škanta

Strojmistři – Václ.Padevět, Jar.Žižka, Heř.Horáček

Revizoři – Jos.Čuda, Rud.Lhoták, Jos.Němec

 

 
 

Facebook

hodiny