Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1955

1955

Tradiční ples se konal 8.ledna v jídelně Severočeských papíren. Hudba byla pana Fryče z Budyně n.O.

V únoru bylo započato školení členů sboru pro získání odznaku „Vzorný požárník“. Podmínky následně splnilo dvanáct členů a to : Jan Blažek, Boh.Klement, Ant.Viktora, Heř.Horáček, Václav Padevět, Karel Maršál, Josef Němec, Václav Čermák, Karel Vaněk, Jiří Kos, Jaroslav Žižka, Miloš Kýznar.

10.března bylo provedeno v restauraci „Na Slovance“ školení občanů na téma „Příčiny požárů a požární ochrana“. Provedl velitel Ant.Viktora.

24.2. provedli školení v Počeplicích Jan Blažek, Ant.Viktora, Boh.Klement a V.Padevět.

V březnu došlo ke zvýšení hladiny Labe a v důsledku toho bylo zapotřebí provádět hlídky. Odpracováno bylo přitom 140 hodin.

Ve dnech 11. – 12.6.1955 byl uskutečněn zájezd na Chodsko spojen s prohlídkou plzeňského pivovaru. Zájezdu se zúčastnili i manželky členů. Cestovné bylo hrazeno z prostředků sboru. Zájezd se líbil a přispěl ke zlepšení vzájemného poznání a tím i činnosti. Byl odeslán děkovný dopis do Prazdroje pro průvodce, který nám ochotně podával odborný výklad.

Zbrojnice - pokračovalo se v provádění úpravy terénu, přísunu materiálu a pod.práce. Odpracováno bylo 310 hod., bohužel pouze několika členy. Kdyby se projevila podpora všech členů a event.i občanů, mohla být zbrojnice téměř tzv.pod střechou.

Při provádění žňových hlídek se účastnila téměř většina členů. I přesto, že se konala celostátní spartakiáda, byly prováděny pohotovostní služby – odpracováno celkem 420 hod.

Výroční členská schůze se konala 14.12.1955 v zasedací místnosti MNV. Jako hosté byli přítomni místopředs.OV ČSPO p.Singer, tajemník OV ČSPO p.Vít a členové OV Andres a Láska, za SEPAP p.Balko a ing.Josef Janata, předseda MNV Ladislav Šťastný, předseda OV NF p.Komárek. Stav členské základny je nyní 25 z toho 2 ženy. Zprávu o činnosti přečetl jednatel Heř.Horáček.

Pro rok 1956 byl zvolen výbor ve složení :  

Předseda – Jan Blažek

Místopředseda – Bohumil Klement

Velitel – Antonín Viktora

Jednatel – Heřman Horáček

Pokladník – Václav Čermák

Organiz.ref. – Karel Vaněk

Kulturní ref. – Jiří Kos

Preventista - František Těšinský

Ref.dorostu – Jaroslav Žižka

Ref.školení – Václav Padevět

Zapisovatel – Josef Čuda

Revizoři  - Josef Němec, Josef Čuda, Rudolf Lhoták

 
 

Facebook

hodiny