Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1954

1954

Výroční členská schůze se zprávou o činnosti v roce 1953 se konala 21.1.1954. Do čela sboru byl opět zvolen Jan Blažek. Ustavující schůze se konala 1.února v hostinci pana Karla Fojta, kdy byli zvoleni ostatní funkcionáři :

Antonín Viktora – 1.místopředseda

Bohumil Klement – 2.místopředseda a ref.školení

Karel Maršál – jednatel

Václav Čermák – pokladník

Josef Čuda – zapisovatel

Frant.Tichý – osvětový ref.

Bedřich Škoda – organizační ref.

Frant.Těšinský – ref.prevence

Josef Škanta – zbrojmistr

Rudolf Lhoták – zbrojmistr

Jaroslav Žižka – strojmistr

Vlasta Tichá – ref.žen

Revizoři : Jar.Háša, Jos.Němec, Jos.Čuda

Okrsková soutěž se konala 12.května ve Štětí u Labe – pod Slovankou, za účasti družstev ze Štětí, Počeplic, Stračí, Ješovic a Čakovic. Naše družstvo se umístilo na 1.místě a postoupili do okresního kola.

Okresní soutěž se konala ve Snědovicích za účasti 20 družstev. Naše družstvo se umístilo na 6.místě, taktéž žáci se umístili na 6.místě. Dorostenky se umístily na 2.místě a byly pověřeny jako složka CO representovat okres Roudnice na krajské soutěži v Chlumci n.Cidl. Pro nepřízeň počasí a hlavně špatnou organizaci závodu, nemohly do soutěže zasáhnout.

Koncem června přišla povodeň. Hladina Labe vystoupila o 6,9 m nad normál. Byly prováděny hlídkové služby po dobu 5 dnů (195 hodin). Občanům bydlící v ohroženém území byla poskytnuta pomoc. Po opadnutí vody bylo vyčerpáno 31 studní a v mnoha domech i sklepy (165 hodin). Při čerpání vody došlo k poškození dvou strojů. Opravy těchto strojů provedli Boh.Klement, Jar.Žižka, Václav Padevět a Antonín Viktora (48 hodin).

Koncem srpna došlo k rozhodnutí o výstavbě nové zbrojnice v areálu bývalého Junáckého domu v ulici 9.května 500. Byly provedeny výkopy základů (224 hodin). Pro nedostatek materiálu nebylo možné ve výstavbě pokračovat.

Antonín Viktora, Jan Blažek a Jos.Němec byli jako členové volebních komisí. Jako kandidát na poslance MNV byl navržen a následně zvolen náš člen Jos.Škanta.

V letních měsících jsme konali služby při tanečních a dalších kulturních akcí, což si vyžádalo 95 hodin.

Osobní vůz zn.ALFA byl přenechán okresnímu výboru ČSPO za 1.800,- Kčs. Peníze obdrží MNV jakožto majitel inventáře.

Na výborové schůzi bylo odhlasováno provádět pravidelné školení členů každých 14 dnů (čtvrtek).

Václav Padevět byl vyslán na školení řidičů a strojníků.

2.října provedli Boh.Klement a V.Padevět ve Stračí instruktáž o obsluze motorové přenosné stříkačky PS8.

Dne 17.10.1954 se konal v Roudnici n.L. okresní aktiv velitelů požárních sborů, pokladníků a dalších funkcionářů. Doprava byla provedena hasičským autem. Svoz ze Stračí, Počeplic a Ješovic zajistil V.Padevět.

V tomto roce byli přijati za členy sboru : Marie Jahodová, Anna Blumtrittová, Marta Blumtrittová a Marie Tampírová.

Od poloviny července do konce srpna bylo při žňové pohotovosti odpracováno 360 hodin. Další aktivity : pomoc při žních 284 hodin, při sklizni chmele 199 hod., při sklizni cukrové řepy 220 hod. a při výstavbě stadionu TJ Tatran 350 hodin.

Výroční člen.schůze s volbou výboru pro rok 1955 se konala 24.listopadu od 20:00 hod. v restauraci Na Slovance. Jako hosté se dostavili z Roudnice p.Singer a p.Kaděra člen KV SPO.

Ve volbách pro příští volební období zvoleni :

Předseda – Jan Blažek

Místopředseda – Bohumil Klement

Velitel – Antonín Viktora

Jednatel – Heřman Horáček

Pokladník – Václav Čermák

Kulturní ref. – Karel Maršál

Zapisovatel – Josef Čuda

Zbrojmistr – Josef Škanta

Preventista - František Těšinský

Strojmistr – Václ.Padevět, Jar.Žižka

Ref.mládeže – K.Maršál, Heř.Horáček

Členové výboru – Karel Vaněk, Jiří Kos, Josef Pištora, Fr.Tichý

Revizoři  - Josef Němec, Josef Čuda

Jako delegáti na okresní konferenci v Roudnici dne 21.3.1954 byli zvoleni Václav Padevět a Jan Blažek.

 
 

Facebook

hodiny