Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1951

1951

Místním Národním Výborem zakoupený kompresor zadělán a připojen na elektrickou linku vedoucí ze samarit.místnosti.

Hasičský sbor ve Štětí pořádal pátý ples v hotelu Praha. Hudba sokolské jednoty Hloubětín u Prahy zvýšila účast i zábavu na plese. Z výtěžku plesu odevzdáno mateřské škole 500,- Kčs.

Výborová schůze dne 6.dubna 1951 provedla volbu činovníků do výboru. Funkce zvolení činovníci přijali a hlasováním schváleni.

Za 1.místopředsedu zvolen br.Viktora Antonín, 2.místopředsedou br.Klement Bohumil, organisační referent br.Najman Karel, výcvikový referent br.Blažek Jan, kulturní referent br.Šabart Rudolf, preventivní ochrany referent br.Šikl Antonín, zdravotní referent br.Voříšek František, referent školení br.Náprstek Václav, jednatel br.Škoda Bedřich, pokladník br.Čermák Václav, vedoucí samarity žen s.Cermanová Julie, vedoucí dorostu br.Fuksa Josef, první strojmistr br.Náprstek Václav, druhý strojmistr br.Fuksa Josef, šofer br.Škoda Bedřich, jeho zástupce br.Těšínský, zbrojmistr br.Najman Karel, revisoři účtů br.Čuda, Lhoták Rud., Poštolka. 

Dne 8.dubna 1951 účastnili se v hojném počtu členové hasičské jednoty ve Štětí pochodu míru do Počeplic a Ješovic asi 7 km.

Studně byly vypumpovány u sedláře p.Jarše a Jos.Chrtka – učitele.

 

***

Zde byly dosavadní zápisy z neznámých důvodů přerušeny. Kronika byla dlouhá léta „nezvěstná“ a byla nalezena až v osmdesátých (1974) letech 20.století.

Následující zápisy byly proto provedeny podle dostupných ale ne vždy úplných podkladů o činnosti sboru v následujících letech. Bohužel část podkladů se i ztratila. Některé zápisy byly doplněny podle vyprávění pamětníků.

Přepsání do následující podoby a úpravy, provedl během roku 2001 Václav Ernst, jednatel sboru.

 
 

Facebook

hodiny