Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1950

1950

Sbor dobrovolných hasičů ve Štětí pořádal dne 7.ledna 1950 čtvrtý ples v hotelu Praha. Zábavní výbor obstaral výzdobu sálu, hudbu sokolské jednoty Hloubětín u Prahy, tombolu, pozvánky. Vstupné 28,- Kčs. Sokolská hudba zvýšila účast i zábavu na plese. Účastníci byli z Hněvic, Račic i Počeplic. Proto byli vysláni delegáti na hasičské plesy do Račic i do Liběchova.

Dne 29.ledna 1950 podle dohody byla obci Rochovu předána přenosná stříkačka o 22 HP. Bratři přivezli z Rochova hasičským autem naši motorovou stříkačku o 32 HP zakoupenou v r.1938 za 21.500,- Kčs na pevném podvozku i 5.000,- Kčs jaké bylo usnesení na členské schůzi.

Za dlouholetou činnost ve sboru br.Prouskovi vydal hasičský sbor čestné pochvalné uznání. Rok 1950 je pro hasičstvo významným rokem. Vyšel zákon č.62/50 ab i doplňující vládní nařízení č.135/50 Sb.z., další vyhlášky o požární ochraně a škodové zábraně. Ve smyslu tohoto zákona se stává hasičstvo jedinou dobrovolnou celostátní organisací. Vykonalo se hodně práce, přes to však se mohlo vykonati daleko více. Příčinou je velký nedostatek činných členů.

Pátá valná hromada hasičského sboru ve Štětí konala se 12.února 1950 ve 14 hodin v hostinci u Vlčků. Br.starosta Karel Lejnar přivítal přítomné , zhodnotil práci sboru za rok 1949. Br.velitel Jan Blažek oznamuje výsledky školení, počet požárů v okolních obcích : Veselá Ves, Horní Počaply a Račice. Počet přispívajících členů 339 mužů, 8 žen, činných 25 mužů, 6 žen, samarita : 1 muž, 6 žen – celkem schůzí 10-12 cvičení teoretických 196 hodin, 18 cvičení praktických 369 hodin – prohlídky protipožár.110 hodin, 143 hlídky v kino 722 hodin, protože za 2 ½ roku nedostal sbor za hlídky zaplaceno, oznámil zastavení hlídek MNV, ONV, OHJ, KHJ, ZHJ – 24 hlídek na zábavách a divadlech 123 hodin, 35 hlídek žňových 420 hodin. Celkem odpracoval 2 595 h.

Br.strojmistr i zbrojmistr uvádějí, že je sbor dobře vybaven, celkový inventář i stroje v úplném pořádku. Kádr činných členů se aktivně zapojil v budování nové hasičské organisace tak, jak ji ukládá zákon. Dobře vycvičený sbor v pořární bezpečnosti je ochranou výsledků práce našeho lidu. Budujeme vlast a posilujeme hnutí míru – svorně a odhodlaně podle hasičského hesla „Na pomoc“.

Br.kronikář předčítá kroniku a seznamuje přítomné o důležitých událostech sboru. Doplňovací volba funkcionářů. Br.Klement zvolen druhým místovelitelem, br.Čulík druhým strojmistrem, br.Čermák pokladníkem. Přijato nových 5 členů do sboru.

Zakoupeno auto Škoda za 42.000,- Kčs, oprava generální v Ml.Boleslavi 40.000,- Kčs.

Za osobní auto Praga zaplaceno 12.000,- Kčs z vázaného vkladu – Míst.nár.výborem.

Se svolením Místního Národního Výboru prodána hasičskému sboru do Mošnice u Dubé čtyřkolová motorová stříkačka staršího typu za 12.000,- Kčs.

Gumové boty, pláště, oděv, hasičské potřeby bude postupně přiděleno Kraj.Hasič.Jed. Hasičská prodejna v Ústí n.L.

 
 

Facebook

hodiny