Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1949

1949

Dne 8.ledna 1949 byl pořádán třetí hasičský ples v sále hotelu Praha, jehož se účastnili bratři ve stejnokrojích. Zábavní výbor obstaral vstupenky, pozvánky, výzdobu sálu, tombolu a otop.

Dne 16.ledna 1949 konala se v neděli v hotelu Praha valná hromada za účasti 32 členů činných i přispívajících. Bratr starosta Karel Lejnar zhodnotil práci v hasičstvu, rozdal samaritnímu oddílu a jeho členům pracovní uznání OHJ, které obdrželi na veřejném cvičení ve Střížovicích.

Br.pokladníkovi Klimešovi uděleno absolutorium. Br.velitel Svoboda sdělil, že sbor měl 844 hodin na hlídkách a 570 hodin u požáru. Samaritní četa provedla 14 ošetření a 6 převozů do nemocnice. Br.strojmistr uvádí, že stroje jsou v pořádku.

Při volbách zvolen starostou br.Karel Lejnar, místostarosta br.František Šícha, velitel Jan Blažek st., I.místovelitel br.Frant.Dvořák, jednatelem br.Bohumil Klement, pokladníkem a práce kronikářské obstará br.St.Klimeš, sanitní zpravodaj br.Jiří Veselý, zástupce sestra Zemanová, strojmistr br.Václav Náprstek, zbrojmistr br.Karel Naiman, trubač br.Josef Chaloupecký. Revisoři účtů : br.Čuda, Naiman, Vlasák. Matrikář br.Voříšek, informační zpravodaj br.Alois Novotný, výcvikový zpravodaj br.František Svoboda.

Br.Františku Dvořákovi vyslána delegace do nemocnice v Mělníku, kam byl převezen při požáru národní školy o vánocích, kdy utrpěl vážné zranění. Bylo mu uděleno čestné pracovní uznání z valné hromady hasič.sboru.

Poplachový plán visí ve zbrojnici, v opise je na MNV ve Štětí, druhý opis je na SNB. Pojistka proti úrazu zvýšena na 70,- Kčs denně. Pojišťovna ručí za nároky škod vzniklých při hašení, na cestách, při cvičeních, způsobených koňmi, které si sbor vypůjčil. Místní národní výbor v Mošnici odkoupil vozovou motorovou stříkačku pístovou se dvěma díly hadic „C“ , za 12.000,- Kčs. Osidlovací úřad a Fond národní obnovy s povolením ZNV v Praze prodal sboru nákladní auto Škoda 256 B, ze skladu Braník za 42.000,-Kč . Na opravu tohoto hasičského auta zakoupeno součástek v ceně 26.000,- Kčs. Po rozhodnutí hasičské schůze, nákladní auto odvezeno do továrny v Mladé Boleslavi. Dobrovolný příspěvek při vybírání potravinových lístků byl 9.750,-Kčs na opravu hasičského auta. Když bylo v továrně auto opraveno, zapůjčil 40.000,- Kčs. Místní národní výbor ve Štětí jako zálohu hasičskému sboru, který auto z Mladé Boleslavi odvezl do zbrojnice.       

Nadřízeným úřadem hasičstva je ministerstvo vnitra v Praze.

Členové sboru provedli sbírku na Čsl.Červený Kříž. Vynesla 10.000,- Kčs.

Na poslední cestě na místní hřbitov doprovodili bratři zemřelého br.Josefa Chaberu, který se dožil 70 let a br.Antonína Junka, měl 60 let, byl vrchní čet.stráž. v.v. Účast bratří a sester na hřbitově svědčila jak byli ctěni a váženi. Zachováme je v dobré paměti.

Hasičský sbor v Počeplicích má stříkačku bez hadic. Proto požádal místní sbor ve Štětí o zapůjčení hadic. Letošního roku za ně zaplatil 15.000,- Kčs.

Hasičskému sboru do Chcebuze bylo zapůjčeno 100m hadic po dobu žní. Na podzim byly hadice v pořádku vráceny.

Školení je v místnosti samaritního oddílu každé pondělí večer od 8 – 10 hodin.

V hasičské schůzi dne 7.května 1938 a 9.června 1938 usneseno zakoupiti motorovou stříkačku v síle 32 HP za 21.500,- Kčs od firma Smekal Slatiňany, která přijala na protiúčet naše osobní auto a sbor dopaltí 16.000,- Kčs. Poněvadž sbor neměl tolik peněz, vypůjčili si na směnku bři Jan Blažek a Rudolf Lhoták v České záložně ve Štětí, aby účet za stříkačku byl vyrovnán. Do 10.října 1938 se museli Češi ze Štětí vystěhovati, protože bylo zabráno. Stříkačka, hadice s hasičskou výzbrojí převezena ze Štětí do Horních Počapel do úschovy. Česká záložna přemístěna do Račic a naléhala na zaplacení směnky. Proto byla motorová stříkačka prodána a převezena z Hor.Počapel do obce Rochova na Roudnicku. Roku 1945 po navrácení českých obyvatel do Štětí, vyjednával hasičský sbor o navrácení stříkačky z Rochova. Soudního řízení letošního roku se účastnil br.starosta Karel Lejnar, br.jednatel Kliment i br.velitel Jan Blažek. Obec Rochov vrátí stříkačku do Štětí po zaplacení 16.000,- Kčs.

Bratři a sestry se účastnili projevu míru 17. 4. 1949, 1.máje konali službu samaritní, byli na přednášce „25 let od smrit Vladimíra Iljiče Lenina“, konali službu pořadatelskou při zapálení hranice M.J.Husa, byli na slavnosti 28.října a říjnové revoluce, účastnili se popisové akce, oslav 70.narozenin J.V.Stalina. K IX.sjezdu odpracovali brigádu na opravě hasičského auta i na úpravě hasičské zbrojnice.   

 
 

Facebook

hodiny